Commit c41264a4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 6a84fa46
......@@ -7,269 +7,271 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-31 20:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 21:25+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-03 16:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-03 16:25+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47 ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:49
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
msgstr ""
"Transmageddon to proste narzędzie do przekodowywania nagrań wideo i "
"dźwiękowych dla środowiska GNOME, napisane przez Christiana Fredrika Kalager "
"Schallera."
#: ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Witryna programu Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:52
msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009, 2011"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009, 2011, 2012"
#: ../src/presets.py:77
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Błędna wartość całkowita lub zmiennoprzecinkowa: %(value)s."
#: ../src/presets.py:410
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "Wczytano urządzenie %(device)s (%(presets)d ustawień)"
#: ../src/presets.py:477
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "Pobieranie %(location)s"
#: ../src/presets.py:484
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Zapisywanie do pliku %(file)s"
#: ../src/presets.py:489
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas pobierania i instalowania %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:506
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Wyszukiwanie aktualizacji ustawień urządzeń..."
#: ../src/presets.py:526
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Ustawienia urządzenia %(name)s są aktualne"
#: ../src/presets.py:530
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Odnaleziono zaktualizowane ustawienia dla urządzenia %(name)s"
#: ../src/presets.py:536 ../src/presets.py:549
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Błąd podczas instalowania ustawienia %(name)s z położenia %(location)s: "
"%(error)s"
#: ../src/presets.py:543
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Odnaleziono nowe ustawienie urządzenia %(name)s"
#: ../src/presets.py:556
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Błędnie sformatowany wiersz dotyczący wersji wtyczki %(line)s"
#: ../src/presets.py:560
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr "Wystąpił błąd dostępu do %(location)spresets.txt."
#: ../src/presets.py:582
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Wszystkie profile urządzeń są aktualne."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka dźwięku</b>:"
#: ../src/transmageddon.ui.h:2
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Wybór pliku źródłowego:</b>"
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Video Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka wideo</b>:"
msgid "_Debug"
msgstr "_Debugowanie"
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Format wyjściowy:</b>"
msgid "<small>Audio Channels:</small>"
msgstr "<small>Kanały dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ustawienia:</b>"
msgid "<small>Video height&#47;width:</small>"
msgstr "<small>Wysokość&#47;szerokość nagrania wideo:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<small>Audio Channels:</small>"
msgstr "<small>Kanały dźwięku:</small>"
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ustawienia:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
msgid "<small>Audio codec:</small>"
msgstr "<small>Kodek dźwięku:</small>"
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Wybór pliku źródłowego:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<small>Rotate the video image if needed</small>"
msgstr "<small>Obrócenie obrazu, jeśli to konieczne</small>"
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Format wyjściowy:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
msgid "<small>Video codec:</small>"
msgstr "<small>Kodek wideo:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
msgid "<small>Video height&#47;width:</small>"
msgstr "<small>Wysokość&#47;szerokość nagrania wideo:</small>"
msgid "<small>Audio codec:</small>"
msgstr "<small>Kodek dźwięku:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka dźwięku</b>:"
#: ../src/transmageddon.ui.h:12
msgid "_Debug"
msgstr "_Debugowanie"
msgid "<b>Choose Video Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka wideo</b>:"
#: ../src/transmageddon.ui.h:13
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
msgid "<small>Rotate the video image if needed</small>"
msgstr "<small>Obrócenie obrazu, jeśli to konieczne</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:14
msgid "_Transcode"
msgstr "Prze_koduj"
#: ../src/transmageddon.py:288 ../src/transmageddon.py:631
#: ../src/transmageddon.py:789 ../src/transmageddon.py:820
#: ../src/transmageddon.py:911 ../src/transmageddon.py:990
#: ../src/transmageddon.py:300 ../src/transmageddon.py:672
#: ../src/transmageddon.py:823 ../src/transmageddon.py:854
#: ../src/transmageddon.py:940
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Postęp przekodowywania"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:323 ../src/transmageddon.py:633
#: ../src/transmageddon.py:336
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Brak kontenera (tylko dźwięk)"
#. Populate the rotatation box
#: ../src/transmageddon.py:326
#. print "populating rotationbox"
#: ../src/transmageddon.py:340
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Bez obracania obrazu (domyślnie)"
#: ../src/transmageddon.py:327
#: ../src/transmageddon.py:341
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:328
#: ../src/transmageddon.py:342
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Obrót o 180 stopni"
#: ../src/transmageddon.py:329
#: ../src/transmageddon.py:343
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../src/transmageddon.py:330
#: ../src/transmageddon.py:344
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Odbicie poziome"
#: ../src/transmageddon.py:331
#: ../src/transmageddon.py:345
msgid "Vertical flip"
msgstr "Odbicie pionowe"
#: ../src/transmageddon.py:332
#: ../src/transmageddon.py:346
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego lewego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:333
#: ../src/transmageddon.py:347
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego prawego rogu"
#: ../src/transmageddon.py:354 ../src/transmageddon.py:925
#: ../src/transmageddon.py:370
msgid "No Presets"
msgstr "Brak ustawień"
#: ../src/transmageddon.py:441
#: ../src/transmageddon.py:468
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:472
#: ../src/transmageddon.py:499
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Plik zapisany do %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:482
#: ../src/transmageddon.py:509
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Ukończono przekodowywanie"
#: ../src/transmageddon.py:493
#: ../src/transmageddon.py:520
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete"
msgstr "Ukończono przebieg %(count)d"
#: ../src/transmageddon.py:496
#: ../src/transmageddon.py:523
msgid "Start next pass"
msgstr "Uruchamianie następnego przebiegu"
#: ../src/transmageddon.py:540
#: ../src/transmageddon.py:568
msgid "No Audio"
msgstr "Brak dźwięku"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:565 ../src/transmageddon.py:890
#: ../src/transmageddon.py:589 ../src/transmageddon.py:922
msgid "No Video"
msgstr "Brak wideo"
#: ../src/transmageddon.py:699
#: ../src/transmageddon.py:750
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Nie odnaleziono wtyczek. Proszę wybrać inne kodeki."
#: ../src/transmageddon.py:707
#: ../src/transmageddon.py:758
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Przerwano instalację kodeków."
#: ../src/transmageddon.py:715
#: ../src/transmageddon.py:766
msgid "Missing plugin installation failed: "
msgstr "Instalacja brakującej wtyczki się nie powiodła: "
#: ../src/transmageddon.py:787
#: ../src/transmageddon.py:821
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisywanie %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:792
#: ../src/transmageddon.py:826
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Postęp przebiegu %(count)d"
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:928
msgid "Video passthrough"
msgstr "Wideo bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:904
#: ../src/transmageddon.py:933
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Dźwięk bez zmian"
#: ../src/transmageddon.py:992
msgid "No audio parser, passthrough not available"
msgstr "Brak parsera dźwięku, przejście jest niedostępne"
#: ../src/transmageddon.py:997
msgid "No video parser, passthrough not available"
msgstr "Brak parsera wideo, przejście jest niedostępne"
#: ../src/transmageddon.py:1002
msgid "Uknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: ../src/utils.py:73
#: ../src/utils.py:76
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Nie można odnaleźć %(path)s w żadnym znanym położeniu."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment