Commit c1972e95 authored by Ville-Pekka Vainio's avatar Ville-Pekka Vainio

Finnish translation update by Jiri Grönroos

parent 674a0dfb
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013. # Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2014.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n" "product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-03 14:42+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-04 22:23+0300\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-10 17:50+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n" "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n" "Language: fi\n"
...@@ -26,11 +26,77 @@ msgstr "Transmageddon-videomuuntaja" ...@@ -26,11 +26,77 @@ msgstr "Transmageddon-videomuuntaja"
msgid "Video format conversion tool" msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Muuta videoiden tiedostomuotoja" msgstr "Muuta videoiden tiedostomuotoja"
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47 #: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon-mediamuuntaja"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Helppokäyttöinen ääni- ja videomuuntajasovellus"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"Transmageddon on sovellus ääni- ja videotiedostojen muuttamiseksi "
"tiedostomuodosta toiseen. Voit määrittää muunnosasetukset itse tai valita "
"esimääritellyistä laitekohtaisista profiileista. Transmageddon tukee "
"lukuisia eri tiedostomuotoja, ja toimii myös DVD-rippaustyökaluna."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Ominaisuuslista:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Laaja valikoima mediakoodekkeja"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Mahdollistaa ääni- ja videovirtojen purkamisen toisistaan erillään"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Mahdollistaa DVD-levyjen \"rippauksen\", jos käytettävissä on tarvittavat "
"kirjastot"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Tukee laitekohtaisia esiasetuksia"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Mahdollistaa puuttuvan kielimetadatan lisäämiseen"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "Mahdollistaa videokuvan kääntämisen tarvittaessa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Tukee useita äänivirtoja sisältäviä tiedostoja"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Saatat haluta valita Transmageddonin, jos tarpeesi on muuntaa tiedostojen "
"muotoja esimerkiksi jonkin laitteen rajallisen tiedostomuototuen vuoksi."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
msgid "Transmageddon" msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon" msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:49 #: ../src/about.py.in:47
msgid "" msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created " "Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller." "by Christian Fredrik Kalager Schaller."
...@@ -38,98 +104,34 @@ msgstr "" ...@@ -38,98 +104,34 @@ msgstr ""
"Transmageddon on video- ja äänimuunnoksiin tarkoitettu työkalu, jonka on " "Transmageddon on video- ja äänimuunnoksiin tarkoitettu työkalu, jonka on "
"kehittänyt Christian Fredrik Kalager Schaller." "kehittänyt Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:50 #: ../src/about.py.in:48
msgid "Transmageddon homepage" msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddonin verkkosivusto" msgstr "Transmageddonin verkkosivusto"
#: ../src/about.py.in:52 #: ../src/about.py.in:50
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "Jiri Grönroos" msgstr "Jiri Grönroos"
#. create a string to push into the listview #: ../src/dvdtrackchooser.py:52
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
msgid "Title:" msgid "Title:"
msgstr "Nimi:" msgstr "Nimi:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56 #: ../src/dvdtrackchooser.py:53
msgid "Languages:" msgid "Languages:"
msgstr "Kielet:" msgstr "Kielet:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56 #: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Length:" msgid "Length:"
msgstr "Kesto" msgstr "Kesto"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56 #: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Minutes" #| msgid "Minutes"
msgstr "minuuttia" msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
#: ../src/presets.py:78 msgstr[0] "minuutti"
#, python-format msgstr[1] "minuuttia"
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Ei kelvollinen kokonais- tai murtoluku: %(value)s!"
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "Ladattu laite %(device)s (%(presets)d esiasetusta)"
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "Noudetaan %(location)s"
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Kirjoitetaan tiedostoon %(file)s"
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Tapahtui virhe noudettaessa ja asennettaessa kohdetta %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Tarkistetaan laitteiden esiasetusten päivityksiä..."
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Laiteasetus %(name)s on ajan tasalla"
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Löytyi uusi versio laitteen esiasetuksesta %(name)s"
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Virhe asennettaessa esiasetusta %(name)s sijainnista %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Löydettiin uusi laitteen esiasetus %(name)s"
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Liitännäisen versiorivi %(line)s on väärin muodostettu"
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr ""
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Kaikki esiasetukset ovat ajan tasalla!"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1 #: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
#| msgid "Select a DVD track"
msgid "Select a DVD title" msgid "Select a DVD title"
msgstr "Valitse DVD-nimi" msgstr "Valitse DVD-nimi"
...@@ -161,146 +163,141 @@ msgid "Debug" ...@@ -161,146 +163,141 @@ msgid "Debug"
msgstr "Vianjäljitys" msgstr "Vianjäljitys"
#. set default values for various variables #. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:384 ../src/transmageddon.py:823 #: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1154 #: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
msgid "Transcoding Progress" msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Muunnoksen edistyminen" msgstr "Muunnoksen edistyminen"
#. add i18n "No container"option #. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:430 #: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)" msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Ei säilöä (pelkkä ääni)" msgstr "Ei säilöä (pelkkä ääni)"
#. Populate the rotatation box #. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox") #. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:434 #: ../src/transmageddon.py:427
msgid "No rotation (default)" msgid "No rotation (default)"
msgstr "Ei kiertoa (oletus)" msgstr "Ei kiertoa (oletus)"
#: ../src/transmageddon.py:435 #: ../src/transmageddon.py:428
msgid "Clockwise 90 degrees" msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Myötäpäivään 90 astetta" msgstr "Myötäpäivään 90 astetta"
#: ../src/transmageddon.py:436 #: ../src/transmageddon.py:429
msgid "Rotate 180 degrees" msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Käännä 180 astetta" msgstr "Käännä 180 astetta"
#: ../src/transmageddon.py:437 #: ../src/transmageddon.py:430
msgid "Counterclockwise 90 degrees" msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Vastapäivään 90 astetta" msgstr "Vastapäivään 90 astetta"
#: ../src/transmageddon.py:438 #: ../src/transmageddon.py:431
msgid "Horizontal flip" msgid "Horizontal flip"
msgstr "Vaakasuunnan käännös" msgstr "Vaakasuunnan käännös"
#: ../src/transmageddon.py:439 #: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Vertical flip" msgid "Vertical flip"
msgstr "Pystysuunnan käännös" msgstr "Pystysuunnan käännös"
#: ../src/transmageddon.py:440 #: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Upper left diagonal flip" msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Vinottainen kääntö vasemman yläreunan kautta" msgstr "Vinottainen kääntö vasemman yläreunan kautta"
#: ../src/transmageddon.py:441 #: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip" msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Vinottainen kääntö oikean yläreunan kautta" msgstr "Vinottainen kääntö oikean yläreunan kautta"
#: ../src/transmageddon.py:464 #: ../src/transmageddon.py:457
msgid "No Presets" msgid "No Presets"
msgstr "Ei esiasetuksia" msgstr "Ei esiasetuksia"
#: ../src/transmageddon.py:575 #: ../src/transmageddon.py:580
#, python-format #, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d" msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d" msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:605 #: ../src/transmageddon.py:610
#, python-format #, python-format
msgid "File saved to %(dir)s" msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Tiedosto tallennettiin kansioon %(dir)s" msgstr "Tiedosto tallennettiin kansioon %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:608 #: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format #, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s" msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s tallennettu sijaintiin %(dir)s" msgstr "%(file)s tallennettu sijaintiin %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:618 #: ../src/transmageddon.py:626
msgid "Done Transcoding" msgid "Done Transcoding"
msgstr "Muunnos on valmis" msgstr "Muunnos on valmis"
#: ../src/transmageddon.py:636 ../src/transmageddon.py:996 #: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#, python-format #, python-format
msgid "Writing %(filename)s" msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Kirjoitetaan %(filename)s" msgstr "Kirjoitetaan %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:640 #: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format #, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. " msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Läpivienti %(count)d valmistui. " msgstr "Läpivienti %(count)d valmistui. "
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between, #. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code. #. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:686 #: ../src/transmageddon.py:690
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon" msgstr "Tuntematon"
#. if there is no audio streams #. if there is no audio streams
#: ../src/transmageddon.py:749 #: ../src/transmageddon.py:747
#| msgid "No Audio"
msgid " No Audio" msgid " No Audio"
msgstr " Ei ääntä" msgstr " Ei ääntä"
#. add a 'No Video option' #. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:758 ../src/transmageddon.py:1141 #: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
msgid "No Video" msgid "No Video"
msgstr "Ei videota" msgstr "Ei videota"
#: ../src/transmageddon.py:882 #: ../src/transmageddon.py:873
msgid "" msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec." "Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr "" msgstr ""
"Vastaanotettiin virheellinen vastaus koodekkiasentajalta, puuttuvan koodekin " "Vastaanotettiin virheellinen vastaus koodekkiasentajalta, puuttuvan koodekin "
"asennus ei onnistu." "asennus ei onnistu."
#: ../src/transmageddon.py:886 #: ../src/transmageddon.py:877
msgid "No Codec installer helper application available." msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Koodekin asennusavustajasovellusta ei ole käytettävissä." msgstr "Koodekin asennusavustajasovellusta ei ole käytettävissä."
#: ../src/transmageddon.py:890 #: ../src/transmageddon.py:881
msgid "Plugins not found, choose different codecs." msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Liitännäisiä ei löytynyt, valitse eri koodekit." msgstr "Liitännäisiä ei löytynyt, valitse eri koodekit."
#: ../src/transmageddon.py:900 #: ../src/transmageddon.py:891
msgid "Codec installation aborted." msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Koodekkiasennus peruttiin." msgstr "Koodekkiasennus peruttiin."
#: ../src/transmageddon.py:908 #: ../src/transmageddon.py:899
msgid "Missing plugin installation failed." msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Puuttuvan liitännäisen asennus epäonnistui." msgstr "Puuttuvan liitännäisen asennus epäonnistui."
#: ../src/transmageddon.py:999 #: ../src/transmageddon.py:998
#, python-format #, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress" msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Läpiviennin %(count)d edistyminen" msgstr "Läpiviennin %(count)d edistyminen"
#. add a 'No Audio option' #. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1088 #: ../src/transmageddon.py:1083
msgid "No Audio" msgid "No Audio"
msgstr "Ei ääntä" msgstr "Ei ääntä"
#: ../src/transmageddon.py:1095 #: ../src/transmageddon.py:1090
msgid "Audio passthrough" msgid "Audio passthrough"
msgstr "Äänen läpivienti" msgstr "Äänen läpivienti"
#: ../src/transmageddon.py:1147 #: ../src/transmageddon.py:1148
msgid "Video passthrough" msgid "Video passthrough"
msgstr "Videon läpivienti" msgstr "Videon läpivienti"
#: ../src/transmageddon.py:1346 #: ../src/transmageddon.py:1397
msgid "(None)"
msgstr "(Ei mitään)"
#: ../src/transmageddon.py:1370
msgid "Choose Source File..." msgid "Choose Source File..."
msgstr "Valitse lähdetiedosto..." msgstr "Valitse lähdetiedosto..."
...@@ -348,15 +345,55 @@ msgstr "<small>Käännä videon kuva tarvittaessa </small>" ...@@ -348,15 +345,55 @@ msgstr "<small>Käännä videon kuva tarvittaessa </small>"
msgid "_Transcode" msgid "_Transcode"
msgstr "_Muunna" msgstr "_Muunna"
#: ../src/udevdisco.py:221 #: ../src/udevdisco.py:222
msgid "Not mounted." msgid "Not mounted."
msgstr "Ei liitetty." msgstr "Ei liitetty."
#: ../src/utils.py:76 #: ../src/utils.py:75
#, python-format #, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!" msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
#~ msgstr "Ei kelvollinen kokonais- tai murtoluku: %(value)s!"
#~ msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
#~ msgstr "Ladattu laite %(device)s (%(presets)d esiasetusta)"
#~ msgid "Fetching %(location)s"
#~ msgstr "Noudetaan %(location)s"
#~ msgid "Writing to %(file)s"
#~ msgstr "Kirjoitetaan tiedostoon %(file)s"
#~ msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr ""
#~ "Tapahtui virhe noudettaessa ja asennettaessa kohdetta %(location)s: "
#~ "%(error)s"
#~ msgid "Checking for device preset updates..."
#~ msgstr "Tarkistetaan laitteiden esiasetusten päivityksiä..."
#~ msgid "Device preset %(name)s is up to date"
#~ msgstr "Laiteasetus %(name)s on ajan tasalla"
#~ msgid "Found updated device preset %(name)s"
#~ msgstr "Löytyi uusi versio laitteen esiasetuksesta %(name)s"
#~ msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe asennettaessa esiasetusta %(name)s sijainnista %(location)s: "
#~ "%(error)s"
#~ msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
#~ msgstr "Liitännäisen versiorivi %(line)s on väärin muodostettu"
#~ msgid "All device presets are up to date!"
#~ msgstr "Kaikki esiasetukset ovat ajan tasalla!"
#~ msgid "(None)"
#~ msgstr "(Ei mitään)"
#~ msgid "Choose File..." #~ msgid "Choose File..."
#~ msgstr "Valitse tiedosto..." #~ msgstr "Valitse tiedosto..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment