Commit c1972e95 authored by Ville-Pekka Vainio's avatar Ville-Pekka Vainio

Finnish translation update by Jiri Grönroos

parent 674a0dfb
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-03 14:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-04 22:23+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-10 17:50+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -26,11 +26,77 @@ msgstr "Transmageddon-videomuuntaja"
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Muuta videoiden tiedostomuotoja"
#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon-mediamuuntaja"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Helppokäyttöinen ääni- ja videomuuntajasovellus"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"Transmageddon on sovellus ääni- ja videotiedostojen muuttamiseksi "
"tiedostomuodosta toiseen. Voit määrittää muunnosasetukset itse tai valita "
"esimääritellyistä laitekohtaisista profiileista. Transmageddon tukee "
"lukuisia eri tiedostomuotoja, ja toimii myös DVD-rippaustyökaluna."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Ominaisuuslista:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Laaja valikoima mediakoodekkeja"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Mahdollistaa ääni- ja videovirtojen purkamisen toisistaan erillään"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Mahdollistaa DVD-levyjen \"rippauksen\", jos käytettävissä on tarvittavat "
"kirjastot"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Tukee laitekohtaisia esiasetuksia"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Mahdollistaa puuttuvan kielimetadatan lisäämiseen"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "Mahdollistaa videokuvan kääntämisen tarvittaessa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Tukee useita äänivirtoja sisältäviä tiedostoja"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Saatat haluta valita Transmageddonin, jos tarpeesi on muuntaa tiedostojen "
"muotoja esimerkiksi jonkin laitteen rajallisen tiedostomuototuen vuoksi."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:49
#: ../src/about.py.in:47
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -38,98 +104,34 @@ msgstr ""
"Transmageddon on video- ja äänimuunnoksiin tarkoitettu työkalu, jonka on "
"kehittänyt Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:48
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddonin verkkosivusto"
#: ../src/about.py.in:52
#: ../src/about.py.in:50
msgid "translator-credits"
msgstr "Jiri Grönroos"
#. create a string to push into the listview
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
msgid "Title:"
msgstr "Nimi:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:53
msgid "Languages:"
msgstr "Kielet:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Length:"
msgstr "Kesto"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
msgid "Minutes"
msgstr "minuuttia"
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Ei kelvollinen kokonais- tai murtoluku: %(value)s!"
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "Ladattu laite %(device)s (%(presets)d esiasetusta)"
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "Noudetaan %(location)s"
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Kirjoitetaan tiedostoon %(file)s"
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Tapahtui virhe noudettaessa ja asennettaessa kohdetta %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Tarkistetaan laitteiden esiasetusten päivityksiä..."
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Laiteasetus %(name)s on ajan tasalla"
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Löytyi uusi versio laitteen esiasetuksesta %(name)s"
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr ""
"Virhe asennettaessa esiasetusta %(name)s sijainnista %(location)s: %(error)s"
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Löydettiin uusi laitteen esiasetus %(name)s"
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Liitännäisen versiorivi %(line)s on väärin muodostettu"
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr ""
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Kaikki esiasetukset ovat ajan tasalla!"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
#| msgid "Minutes"
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "minuutti"
msgstr[1] "minuuttia"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
#| msgid "Select a DVD track"
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Valitse DVD-nimi"
......@@ -161,146 +163,141 @@ msgid "Debug"
msgstr "Vianjäljitys"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:384 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1154
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Muunnoksen edistyminen"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:430
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Ei säilöä (pelkkä ääni)"
#. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:434
#: ../src/transmageddon.py:427
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Ei kiertoa (oletus)"
#: ../src/transmageddon.py:435
#: ../src/transmageddon.py:428
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Myötäpäivään 90 astetta"
#: ../src/transmageddon.py:436
#: ../src/transmageddon.py:429
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Käännä 180 astetta"
#: ../src/transmageddon.py:437
#: ../src/transmageddon.py:430
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Vastapäivään 90 astetta"
#: ../src/transmageddon.py:438
#: ../src/transmageddon.py:431
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Vaakasuunnan käännös"
#: ../src/transmageddon.py:439
#: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Vertical flip"
msgstr "Pystysuunnan käännös"
#: ../src/transmageddon.py:440
#: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Vinottainen kääntö vasemman yläreunan kautta"
#: ../src/transmageddon.py:441
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Vinottainen kääntö oikean yläreunan kautta"
#: ../src/transmageddon.py:464
#: ../src/transmageddon.py:457
msgid "No Presets"
msgstr "Ei esiasetuksia"
#: ../src/transmageddon.py:575
#: ../src/transmageddon.py:580
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:605
#: ../src/transmageddon.py:610
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Tiedosto tallennettiin kansioon %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:608
#: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s tallennettu sijaintiin %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:618
#: ../src/transmageddon.py:626
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Muunnos on valmis"
#: ../src/transmageddon.py:636 ../src/transmageddon.py:996
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Kirjoitetaan %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:640
#: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Läpivienti %(count)d valmistui. "
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:686
#: ../src/transmageddon.py:690
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
#. if there is no audio streams
#: ../src/transmageddon.py:749
#| msgid "No Audio"
#: ../src/transmageddon.py:747
msgid " No Audio"
msgstr " Ei ääntä"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:758 ../src/transmageddon.py:1141
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
msgid "No Video"
msgstr "Ei videota"
#: ../src/transmageddon.py:882
#: ../src/transmageddon.py:873
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Vastaanotettiin virheellinen vastaus koodekkiasentajalta, puuttuvan koodekin "
"asennus ei onnistu."
#: ../src/transmageddon.py:886
#: ../src/transmageddon.py:877
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Koodekin asennusavustajasovellusta ei ole käytettävissä."
#: ../src/transmageddon.py:890
#: ../src/transmageddon.py:881
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Liitännäisiä ei löytynyt, valitse eri koodekit."
#: ../src/transmageddon.py:900
#: ../src/transmageddon.py:891
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Koodekkiasennus peruttiin."
#: ../src/transmageddon.py:908
#: ../src/transmageddon.py:899
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Puuttuvan liitännäisen asennus epäonnistui."
#: ../src/transmageddon.py:999
#: ../src/transmageddon.py:998
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Läpiviennin %(count)d edistyminen"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1088
#: ../src/transmageddon.py:1083
msgid "No Audio"
msgstr "Ei ääntä"
#: ../src/transmageddon.py:1095
#: ../src/transmageddon.py:1090
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Äänen läpivienti"
#: ../src/transmageddon.py:1147
#: ../src/transmageddon.py:1148
msgid "Video passthrough"
msgstr "Videon läpivienti"
#: ../src/transmageddon.py:1346
msgid "(None)"
msgstr "(Ei mitään)"
#: ../src/transmageddon.py:1370
#: ../src/transmageddon.py:1397
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Valitse lähdetiedosto..."
......@@ -348,15 +345,55 @@ msgstr "<small>Käännä videon kuva tarvittaessa </small>"
msgid "_Transcode"
msgstr "_Muunna"
#: ../src/udevdisco.py:221
#: ../src/udevdisco.py:222
msgid "Not mounted."
msgstr "Ei liitetty."
#: ../src/utils.py:76
#: ../src/utils.py:75
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr ""
#~ msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
#~ msgstr "Ei kelvollinen kokonais- tai murtoluku: %(value)s!"
#~ msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
#~ msgstr "Ladattu laite %(device)s (%(presets)d esiasetusta)"
#~ msgid "Fetching %(location)s"
#~ msgstr "Noudetaan %(location)s"
#~ msgid "Writing to %(file)s"
#~ msgstr "Kirjoitetaan tiedostoon %(file)s"
#~ msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr ""
#~ "Tapahtui virhe noudettaessa ja asennettaessa kohdetta %(location)s: "
#~ "%(error)s"
#~ msgid "Checking for device preset updates..."
#~ msgstr "Tarkistetaan laitteiden esiasetusten päivityksiä..."
#~ msgid "Device preset %(name)s is up to date"
#~ msgstr "Laiteasetus %(name)s on ajan tasalla"
#~ msgid "Found updated device preset %(name)s"
#~ msgstr "Löytyi uusi versio laitteen esiasetuksesta %(name)s"
#~ msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe asennettaessa esiasetusta %(name)s sijainnista %(location)s: "
#~ "%(error)s"
#~ msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
#~ msgstr "Liitännäisen versiorivi %(line)s on väärin muodostettu"
#~ msgid "All device presets are up to date!"
#~ msgstr "Kaikki esiasetukset ovat ajan tasalla!"
#~ msgid "(None)"
#~ msgstr "(Ei mitään)"
#~ msgid "Choose File..."
#~ msgstr "Valitse tiedosto..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment