Commit 9565d8ac authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent f9d2e8af
......@@ -3,15 +3,15 @@
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2010, 2014, 2015.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-05 16:36+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-28 00:54+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at gmail dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Hungarian\n"
"X-Poedit-Country: HUNGARY\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
......@@ -32,7 +32,6 @@ msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Videoformátum-átalakító eszköz"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon médiaátkódoló"
......@@ -67,12 +66,12 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Lehetővé teszi a hang- és videosávok kinyerését külön-külön"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
#| msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Lehetővé teszi DVD beolvasását, ha a szükséges programkönyvtárak elérhetők"
"Lehetővé teszi DVD beolvasását, ha a szükséges szoftverkönyvtárak érhetők el"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Támogatja a nevesített eszköz-előbeállításokat"
......@@ -98,11 +97,11 @@ msgstr ""
"formátumot támogató hardvereszközöket használ, amelyek miatt különböző "
"formátumú médiafájlokat kell átalakítania."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -110,11 +109,11 @@ msgstr ""
"A Transmageddon egy egyszerű videó és hang átalakító eszköz a GNOME-hoz, "
"amelyet Christian Fredrik Kalager Schaller készített."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddon honlap"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Csordás László <csola48 at gmail dot com>\n"
......@@ -134,26 +133,25 @@ msgid "Length:"
msgstr "Hossz:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
#| msgid "Minutes"
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "Perc"
msgstr[1] "Perc"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Válasszon ki egy DVD címet"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Kiválasztás"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Válasszon ki egy DVD címet"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Válasszon nyelvet"
......@@ -172,12 +170,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Hibakeresés"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Átkódolás előrehaladása"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Nincs konténer (csak hang)"
......@@ -213,7 +210,8 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Bal felső átlós tükrözés"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
#| msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Jobb felső átlós tükrözés"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -239,7 +237,7 @@ msgstr "%(file)s mentve a következőbe: %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Átkódolás kész"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "%(filename)s írása"
......@@ -261,83 +259,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Nincs hang"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Nincs videó"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Érvénytelen válasz érkezett a kodek-telepítőtől, nem telepíthető a hiányzó "
"kodek."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Nem érhető el kodek-telepítő segédalkalmazás."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Nem találhatók bővítmények, válasszon másik kodeket."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "A kodek telepítése megszakítva."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "A hiányzó bővítmény telepítése meghiúsult."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "%(count)d. lépés előrehaladása"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Nincs hang"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Hangáthaladás"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Videoáthaladás"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Forrásfájl kiválasztása…"
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Hangcsatornák:</small>\n"
"<small>Hang kodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Videó magassága és szélessége:</small>\n"
"<small>Videó kodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Előbeállítások:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Válasszon bemeneti fájlt:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Előbeállítások:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Kimeneti formátum:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Hangcsatornák:</small>\n"
"<small>Hang kodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Válasszon hangkodeket:</b>"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment