Commit 9051b2dd authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 77f481a3
......@@ -2,15 +2,15 @@
# Copyright (C) 2010 transmageddon's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Gintautas Miliauskas <gintautas@miliauskas.lt>, 2010.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-04 09:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-05 13:31+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-09 17:29+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
......@@ -30,6 +30,15 @@ msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Video formato keitimo įrankis"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon video perkoduoklis"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Lengvai naudojama vaizdo įrašų perkodavimo programa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
......@@ -42,40 +51,40 @@ msgstr ""
"parinkti automatiškai. Transmageddon palaiko labai daug formatų bei gali "
"būti naudojama kaip DVD nuskaitymo įrankis."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
msgstr "Galimybių sąrašas:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Didelis medijos kodekų pasirinkimas"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Leidžia atskirai išgauti garso ir vaizdo srautus"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
#| msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Leidžia nuskaityti DVD, jei yra reikiamos bibliotekos"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Palaiko nustatymus pagal įrenginio pavadinimą"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Leidžia į metaduomenis pridėti kalbą, jei trūksta"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "Jei reikia, gali pakeisti vaizdo orientaciją"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Palaiko failus su daugeliu garso srautų"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
......@@ -85,11 +94,11 @@ msgstr ""
"vieno formato į kitą, kadangi turite įrangą, kuri palaiko tik tam tikrus "
"formatus."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -97,11 +106,11 @@ msgstr ""
"Transmageddon yra paprastas vaizdo ir garso konvertavimo įrankis GNOME "
"aplinkai, kurį sukūrė Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddon namų tinklapis"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr "Gintautas Miliauskas <gintautas@miliauskas.lt>"
......@@ -118,7 +127,6 @@ msgid "Length:"
msgstr "Trukmė:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
#| msgid "Minutes"
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "Minutė"
......@@ -126,19 +134,19 @@ msgstr[1] "Minutės"
msgstr[2] "Minučių"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Pasirinkite DVD pavadinimą"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Pasirinkti"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Pasirinkite DVD pavadinimą"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Pasirinkite kalbą"
......@@ -157,12 +165,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Derinti"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Perkodavimo progresas"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Nėra konteinerio (tik garsas)"
......@@ -198,7 +205,8 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Apversti per įstrižainę iš kairės viršuje"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
#| msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Apversti per įstrižainę iš dešinės viršuje"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -224,7 +232,7 @@ msgstr "%(file)s įrašytas į %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Perkodavimas baigtas"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Rašoma į %(filename)s"
......@@ -246,83 +254,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Nėra garso"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Nėra vaizdo"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Iš kodekų diegyklės gautas netinkamas atsakas, nepavyko įdiegti trūkstamo "
"kodeko."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Trūksta kodekų diegimo pagalbinės programos."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Įskiepių nerasta, pasirinkite kitus kodekus."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Kodekų diegimas nutrauktas."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Nepavyko įdiegti trūkstamo įskiepio."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Vykdomas žingsnis %(count)d"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Nėra garso"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Garso passthrough"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Vaizdo passthrough"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Pasirinkite šaltinio failą..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Garso kanalai:</small>\n"
"<small>Garso kodekas:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Vaizdo aukštis&#47;plotis:</small>\n"
"<small>Vaizdo kodekas:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Konfigūracijos:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Pasirinkite šaltinio failą:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Konfigūracijos:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Išvedimo formatas:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Garso kanalai:</small>\n"
"<small>Garso kodekas:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Pasirinkite audio kodeką</b>:"
......@@ -347,4 +355,3 @@ msgstr "Neprijungta."
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Nepavyko rasti %(path)s jokiame žinomame prefikse!"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment