Updated Serbian translation

parent 0a928174
# Serbian translation of transmageddon.
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2012—2014.
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2012—2016.
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2012—2014.
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2012—2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=transma"
"geddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-28 20:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-03 22:42+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -28,7 +28,6 @@ msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Алат за претварање записа снимка"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Трансмагедон прекодер медија"
......@@ -46,8 +45,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Трансмагедон је програм за претварање датотека звука и снимака између "
"различитих записа. Омогућава вам да ручно изаберете записе између којих "
"желите извршите претварање или да изаберете унапред одређене циљеве а избори ће "
"бити учињени уместо вас. Трансмагедон подржава веома широк опсег записа и "
"желите извршите претварање или да изаберете унапред одређене циљеве а избори "
"ће бити учињени уместо вас. Трансмагедон подржава веома широк опсег записа и "
"може узгред да ради као алат за чупање ДВД-а."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
......@@ -63,11 +62,11 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Омогућава одвојено издвајање токова звука или снимка"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Омогућава чупање ДВД-а ако су доступне неопходне софтверске бибиотеке"
#| msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Омогућава чупање ДВД-а ако су доступне неопходне софтверске библиотеке"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Подржава претподешавања именованих уређаја"
......@@ -93,11 +92,11 @@ msgstr ""
"медијске датотеке између различитих записа зато што, на пример, имате уређај "
"који подржава само ограничени опсег записа."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Трансмагедон"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -105,11 +104,11 @@ msgstr ""
"Трансмагедон је једноставан Гномов алат за претварање снимака и звука који "
"је направио Кристијан Фредерик Калагер Шалер."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Матична страница Трансмагедона"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr ""
" Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
......@@ -129,7 +128,6 @@ msgid "Length:"
msgstr "Трајање:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
#| msgid "Minutes"
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "минут"
......@@ -138,19 +136,19 @@ msgstr[2] "минута"
msgstr[3] "минут"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Изаберите наслов ДВД-а"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Откажи"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Изабери"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Изаберите наслов ДВД-а"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Изаберите језик"
......@@ -169,12 +167,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Прочисти"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Напредовање прекодирања"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Без носача (само звук)"
......@@ -210,7 +207,8 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Превртање по горњој левој дијагонали"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
#| msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Превртање по горњој десној дијагонали"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -236,7 +234,7 @@ msgstr "„%(file)s“ је сачувана у %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Прекодирање је обављено"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Записујем %(filename)s"
......@@ -258,83 +256,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Без звука"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Без снимка"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Добих неисправан одговор од инсталатера кодека, не могу да инсталирам "
"недостајући кодек."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Није доступан програм помоћника инсталатера кодека."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Прикључци нису пронађени, изаберите друге кодеке."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Инсталација кодека је прекинута."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Инсталација недостајућег прикључка није успела."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Напредовање %(count)d. корака"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Без звука"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Пролаз звука"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Пролаз снимка"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Изабери датотеку извора..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Канали звука:</small>\n"
"<small>Кодек звука:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Висина&#47;ширина снимка:</small>\n"
"<small>Кодек снимка:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Претподешавања:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Изабери улазну датотеку:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Претподешавања:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Излазни запис:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Канали звука:</small>\n"
"<small>Кодек звука:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Изабери кодек звука</b>:"
......
# Serbian translation of transmageddon.
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2012—2014.
# Courtesy of Prevod.org team (http://prevod.org/) -- 2012—2016.
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
# Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2012—2014.
# Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2012—2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=transma"
"geddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-28 20:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-03 22:42+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -28,7 +28,6 @@ msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Alat za pretvaranje zapisa snimka"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmagedon prekoder medija"
......@@ -46,8 +45,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Transmagedon je program za pretvaranje datoteka zvuka i snimaka između "
"različitih zapisa. Omogućava vam da ručno izaberete zapise između kojih "
"želite izvršite pretvaranje ili da izaberete unapred određene ciljeve a izbori će "
"biti učinjeni umesto vas. Transmagedon podržava veoma širok opseg zapisa i "
"želite izvršite pretvaranje ili da izaberete unapred određene ciljeve a izbori "
"će biti učinjeni umesto vas. Transmagedon podržava veoma širok opseg zapisa i "
"može uzgred da radi kao alat za čupanje DVD-a."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
......@@ -63,11 +62,11 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Omogućava odvojeno izdvajanje tokova zvuka ili snimka"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Omogućava čupanje DVD-a ako su dostupne neophodne softverske bibioteke"
#| msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Omogućava čupanje DVD-a ako su dostupne neophodne softverske biblioteke"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Podržava pretpodešavanja imenovanih uređaja"
......@@ -93,11 +92,11 @@ msgstr ""
"medijske datoteke između različitih zapisa zato što, na primer, imate uređaj "
"koji podržava samo ograničeni opseg zapisa."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmagedon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -105,11 +104,11 @@ msgstr ""
"Transmagedon je jednostavan Gnomov alat za pretvaranje snimaka i zvuka koji "
"je napravio Kristijan Frederik Kalager Šaler."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Matična stranica Transmagedona"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr ""
" Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
......@@ -129,7 +128,6 @@ msgid "Length:"
msgstr "Trajanje:"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
#| msgid "Minutes"
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "minut"
......@@ -138,19 +136,19 @@ msgstr[2] "minuta"
msgstr[3] "minut"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Izaberite naslov DVD-a"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Otkaži"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Izaberi"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Izaberite naslov DVD-a"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Izaberite jezik"
......@@ -169,12 +167,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Pročisti"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Napredovanje prekodiranja"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Bez nosača (samo zvuk)"
......@@ -210,7 +207,8 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Prevrtanje po gornjoj levoj dijagonali"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
#| msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Prevrtanje po gornjoj desnoj dijagonali"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -236,7 +234,7 @@ msgstr "„%(file)s“ je sačuvana u %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Prekodiranje je obavljeno"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisujem %(filename)s"
......@@ -258,83 +256,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Bez zvuka"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Bez snimka"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Dobih neispravan odgovor od instalatera kodeka, ne mogu da instaliram "
"nedostajući kodek."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Nije dostupan program pomoćnika instalatera kodeka."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Priključci nisu pronađeni, izaberite druge kodeke."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Instalacija kodeka je prekinuta."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Instalacija nedostajućeg priključka nije uspela."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Napredovanje %(count)d. koraka"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Bez zvuka"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Prolaz zvuka"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Prolaz snimka"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Izaberi datoteku izvora..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Kanali zvuka:</small>\n"
"<small>Kodek zvuka:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Visina&#47;širina snimka:</small>\n"
"<small>Kodek snimka:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Pretpodešavanja:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Izaberi ulaznu datoteku:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Pretpodešavanja:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Izlazni zapis:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Kanali zvuka:</small>\n"
"<small>Kodek zvuka:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Izaberi kodek zvuka</b>:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment