Commit 56195d90 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent efa61eaa
......@@ -8,10 +8,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-11 19:16+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-05 10:14+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -19,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
......@@ -30,7 +29,6 @@ msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Nástroj na prekódovanie formátu videa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon – prekódovanie multimédií"
......@@ -40,17 +38,13 @@ msgstr "Jednoduchá aplikácia na prekódovanie zvuku a videa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between different formats. It allows you to either manually choose "
"the formats you want to convert between or alternatively you can choose a predefined target and the selections will be made for you. "
"Transmageddon supports a very wide range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr ""
"Transmageddon je aplikácia na prevedenie zvukových a video súborov do "
"rôznych formátov. Umožňuje vám buď ručne zvoliť formáty, do ktorých sa má "
"previesť, alebo môžete zvoliť prednastavený cieľ a výber formátu bude "
"automatický. Transmageddon podporuje veľmi veľa formátov a môže tiež "
"poslúžiť ako nástroj na ripovanie diskov DVD."
"Transmageddon je aplikácia na prevedenie zvukových a video súborov do rôznych formátov. Umožňuje vám buď ručne zvoliť formáty, do "
"ktorých sa má previesť, alebo môžete zvoliť prednastavený cieľ a výber formátu bude automatický. Transmageddon podporuje veľmi veľa "
"formátov a môže tiež poslúžiť ako nástroj na ripovanie diskov DVD."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Feature list:"
......@@ -65,12 +59,10 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Umožňuje oddelene extrahovaž zvuk alebo prúdy videa"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Umožňuje ripovanie diskov DVD ak sú dostupné potrebné softvérové knižnice"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "Umožňuje ripovanie diskov DVD ak sú dostupné potrebné softvérové knižnice"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Podpora predvolieb s názvami zariadení"
......@@ -88,35 +80,30 @@ msgstr "Podporuje súbory s viacerými prúdmi zvuku"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
"You might want to install this application if your need to convert media files between different formats due to for example having "
"hardware that only supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Možno budete chcieť nainštalovať túto aplikáciu ak potrebujete previesť "
"multimediálne súbory do iných formátov, napríklad kvôli limitovanej podpore "
"formátov daného hardvéru."
"Možno budete chcieť nainštalovať túto aplikáciu ak potrebujete previesť multimediálne súbory do iných formátov, napríklad kvôli "
"limitovanej podpore formátov daného hardvéru."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
msgstr ""
"Transmageddon je jednoduchý nástroj pre GNOME na konverziu video a audio "
"súborov. Autor je Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:52
msgid "Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created by Christian Fredrik Kalager Schaller."
msgstr "Transmageddon je jednoduchý nástroj pre GNOME na konverziu video a audio súborov. Autor je Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Domovská stránka programu Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Petrek <stanislav.petrek@gmail.com>\n"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=697137
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
......@@ -140,20 +127,18 @@ msgstr[0] "Minút"
msgstr[1] "Minúta"
msgstr[2] "Minúty"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vyberte DVD stopu"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1 ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2 ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Vybrať"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Vyberte DVD stopu"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Vyberte jazyk"
......@@ -172,12 +157,10 @@ msgid "Debug"
msgstr "Ladiť"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823 ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Priebeh prekódovania"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Bez kontajnera (iba zvuk)"
......@@ -213,7 +196,7 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Preklopiť podľa uhlopriečky smerujúcej vľavo hore"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Preklopiť podľa uhlopriečky smerujúcej vpravo hore"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -239,7 +222,7 @@ msgstr "%(file)s uložený do %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Prekódovanie je dokončené"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisuje sa súbor %(filename)s"
......@@ -261,77 +244,61 @@ msgstr "Neznámy"
#. if there is no audio streams
#: ../src/transmageddon.py:747
#| msgid "No Audio"
msgid " No Audio"
msgstr " Žiadny zvuk"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Bez videa"
#: ../src/transmageddon.py:873
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Bola získaná neplatná odpoveď od inštalátoru kodeku. Kodek sa nedá "
"nainštalovať."
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid "Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr "Bola získaná neplatná odpoveď od inštalátoru kodeku. Kodek sa nedá nainštalovať."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Nie je dostupná žiadna aplikácia pre pomoc pri inštalácií kodeku."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Zásuvné moduly neboli nájdené, vyberte iné kodeky."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Inštalácia kodeku bola prerušená."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Zlyhala inštalácia chýbajúceho zásuvného modulu."
# PK: ako to vyzera vo vyslednom programe?
# JK: tiez pri multistream, statusbar tam kde sa zobrazuje "writing %filename". Ani jednu situaciu neviem navodit tak som si tym neni isty.
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Priebeh konverzie %(count)d"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Bez zvuku"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Nemeniť zvuk"
# SP: ak bude zaškrtnuté "video nemeniť", tak sa nedá už video otáčať.
# PM: OK
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Nemeniť video"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Výber umiestnenia súboru…"
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
#| msgid ""
#| "<small>Audio Channels:</small>\n"
#| "<small>Audio Codec:</small>\n"
#| "<small>Language:</small>"
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Počet audio kanálov:</small>\n"
"<small>Audio kodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
......@@ -339,19 +306,27 @@ msgstr ""
"<small>Výška&#47;šírka videa:</small>\n"
"<small>Video kodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Prevoľby:</b>"
#  label
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Vyberte vstupný súbor:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Prevoľby:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Výstupný formát:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Počet audio kanálov:</small>\n"
"<small>Audio kodek:</small>"
# label
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
......@@ -403,8 +378,7 @@ msgstr "Nedá sa nájsť cesta %(path)s v žiadnom známom prefixe!"
#~ msgstr "Zapisuje sa do súboru %(file)s"
#~ msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
#~ msgstr ""
#~ "Pri získavaní a inštalovaní %(location)s sa vyskytla chyba: %(error)s"
#~ msgstr "Pri získavaní a inštalovaní %(location)s sa vyskytla chyba: %(error)s"
#~ msgid "Checking for device preset updates..."
#~ msgstr "Zisťujú sa aktualizácie predvolieb zariadenia…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment