Commit 3a3baeae authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent b5f2b4d1
...@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr "" ...@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n" "Project-Id-Version: transmageddon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n" "product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n" "POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-29 18:40+0100\n" "PO-Revision-Date: 2015-04-11 11:59+0100\n"
"Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n" "Last-Translator: Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>\n"
"Language-Team: Svenska <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n" "Language-Team: Svenska <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n" "Language: sv\n"
...@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr "" ...@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n" "X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1 #: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder" msgid "Transmageddon Video Transcoder"
...@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Kan extrahera ljud- och videoströmmar separat" ...@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Kan extrahera ljud- och videoströmmar separat"
# report this spelling error # report this spelling error
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7 #: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available" msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "" msgstr ""
"Möjliggör rippning av dvd-skiva om nödvändiga programbibliotek är " "Möjliggör rippning av dvd-skiva om nödvändiga programbibliotek är "
"tillgängliga" "tillgängliga"
...@@ -95,11 +95,11 @@ msgstr "" ...@@ -95,11 +95,11 @@ msgstr ""
"mellan olika format, exempelvis om du har maskinvara som bara stödjer ett " "mellan olika format, exempelvis om du har maskinvara som bara stödjer ett "
"begränsat antal format." "begränsat antal format."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45 #: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon" msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon" msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47 #: ../src/about.py.in:52
msgid "" msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created " "Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller." "by Christian Fredrik Kalager Schaller."
...@@ -107,11 +107,11 @@ msgstr "" ...@@ -107,11 +107,11 @@ msgstr ""
"Transmageddon är ett enkelt video- och ljudkonverteringsverktyg för GNOME " "Transmageddon är ett enkelt video- och ljudkonverteringsverktyg för GNOME "
"skapat av Christian Fredrik Kalager Schaller." "skapat av Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:48 #: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage" msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddons webbplats" msgstr "Transmageddons webbplats"
#: ../src/about.py.in:50 #: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n" "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
...@@ -139,19 +139,19 @@ msgstr[0] "minut" ...@@ -139,19 +139,19 @@ msgstr[0] "minut"
msgstr[1] "minuter" msgstr[1] "minuter"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1 #: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Välj en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2 #: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt" msgstr "Avbryt"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3 #: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3 #: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select" msgid "Select"
msgstr "Välj" msgstr "Välj"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Välj en dvd-titel"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1 #: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language" msgid "Select a language"
msgstr "Välj ett språk" msgstr "Välj ett språk"
...@@ -170,12 +170,11 @@ msgid "Debug" ...@@ -170,12 +170,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Felsök" msgstr "Felsök"
#. set default values for various variables #. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821 #: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173 #: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress" msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Förlopp för omkodning" msgstr "Förlopp för omkodning"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423 #: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)" msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Ingen behållare (endast ljud)" msgstr "Ingen behållare (endast ljud)"
...@@ -211,7 +210,7 @@ msgid "Upper left diagonal flip" ...@@ -211,7 +210,7 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Diagonal vändning i övre vänster" msgstr "Diagonal vändning i övre vänster"
#: ../src/transmageddon.py:434 #: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip" msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Diagonal vändning i övre höger" msgstr "Diagonal vändning i övre höger"
#: ../src/transmageddon.py:457 #: ../src/transmageddon.py:457
...@@ -229,6 +228,7 @@ msgid "File saved to %(dir)s" ...@@ -229,6 +228,7 @@ msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Filen sparades till %(dir)s" msgstr "Filen sparades till %(dir)s"
#: ../src/transmageddon.py:613 #: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s" msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s sparades till %(dir)s" msgstr "%(file)s sparades till %(dir)s"
...@@ -236,12 +236,13 @@ msgstr "%(file)s sparades till %(dir)s" ...@@ -236,12 +236,13 @@ msgstr "%(file)s sparades till %(dir)s"
msgid "Done Transcoding" msgid "Done Transcoding"
msgstr "Omkodningen är färdig" msgstr "Omkodningen är färdig"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988 #: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format #, python-format
msgid "Writing %(filename)s" msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Skriver %(filename)s" msgstr "Skriver %(filename)s"
#: ../src/transmageddon.py:648 #: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. " msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Pass %(count)d är färdigt. " msgstr "Pass %(count)d är färdigt. "
...@@ -257,84 +258,83 @@ msgid " No Audio" ...@@ -257,84 +258,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Inget ljud" msgstr " Inget ljud"
#. add a 'No Video option' #. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142 #: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video" msgid "No Video"
msgstr "Ingen video" msgstr "Ingen video"
#: ../src/transmageddon.py:873 #: ../src/transmageddon.py:875
msgid "" msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec." "Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr "" msgstr ""
"Erhöll ett ogiltigt svar från kodekinstalleraren, kan inte installera saknad " "Erhöll ett ogiltigt svar från kodekinstalleraren, kan inte installera saknad "
"kodek." "kodek."
#: ../src/transmageddon.py:877 #: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available." msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Inget hjälpprogram för kodekinstallation tillgängligt." msgstr "Inget hjälpprogram för kodekinstallation tillgängligt."
#: ../src/transmageddon.py:881 #: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs." msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Insticksmoduler hittades inte, välj andra kodekar." msgstr "Insticksmoduler hittades inte, välj andra kodekar."
#: ../src/transmageddon.py:891 #: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted." msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Kodekinstallationen avbröts." msgstr "Kodekinstallationen avbröts."
#: ../src/transmageddon.py:899 #: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed." msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Misslyckades med installation av saknad insticksmodul." msgstr "Misslyckades med installation av saknad insticksmodul."
#: ../src/transmageddon.py:998 #: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format #, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress" msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Förlopp för pass %(count)d" msgstr "Förlopp för pass %(count)d"
#. add a 'No Audio option' #. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083 #: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio" msgid "No Audio"
msgstr "Inget ljud" msgstr "Inget ljud"
#: ../src/transmageddon.py:1090 #: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough" msgid "Audio passthrough"
msgstr "Ljudgenomströmning" msgstr "Ljudgenomströmning"
#: ../src/transmageddon.py:1148 #: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough" msgid "Video passthrough"
msgstr "Videogenomströmning" msgstr "Videogenomströmning"
#: ../src/transmageddon.py:1397 #: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..." msgid "Choose Source File..."
msgstr "Välj källfil…" msgstr "Välj källfil…"
#: ../src/transmageddon.ui.h:1 #: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid "" msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Ljudkanaler:</small>\n"
"<small>Ljudkodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
#| msgid "<small>Video height&#47;width:</small>"
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n" "<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>" "<small>Video Codec:</small>"
msgstr "" msgstr ""
"<small>Höjd&#47;bredd för video:</small>\n" "<small>Höjd&#47;bredd för video:</small>\n"
"<small>Videokodek:</small>" "<small>Videokodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5 #: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Förval:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid "<b>Choose Input File:</b>" msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Välj inmatningsfil:</b>" msgstr "<b>Välj inmatningsfil:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7 #: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Förval:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>" msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Utmatningsformat:</b>" msgstr "<b>Utmatningsformat:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Ljudkanaler:</small>\n"
"<small>Ljudkodek:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8 #: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:" msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Välj ljudkodek</b>:" msgstr "<b>Välj ljudkodek</b>:"
...@@ -359,4 +359,3 @@ msgstr "Ej monterad." ...@@ -359,4 +359,3 @@ msgstr "Ej monterad."
#, python-format #, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!" msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Kan inte hitta %(path)s i något känt prefix!" msgstr "Kan inte hitta %(path)s i något känt prefix!"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment