Commit 39cd5d97 authored by Muhammet Kara's avatar Muhammet Kara Committed by Administrator

Updated Turkish translation

parent 36bc139c
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-02 09:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-02 14:33+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-05 22:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-06 15:10+0000\n"
"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -26,6 +26,54 @@ msgstr "Transmageddon Video Kodlama Dönüştürücüsü"
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Video biçim dönüştürme aracı"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between"
" different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
msgstr "Transmageddon, ses ve video dosyalarını farklı biçimlere dönüştürmeye yarayan bir uygulamadır. Birbiri arasında dönüşüm yapılacak biçimleri elle seçebileceğiniz gibi, önceden tanımlanmış bir hedef belirleyerek bu seçimlerin sizin yerinize otomatik olarak yapılmasını da sağlayabilirsiniz. Transmageddon çok geniş bir yelpazedeki biçimleri destekler ve isteğe bağlı olarak bir DVD kopyalama aracı olarak da kullanılabilir."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Feature list:"
msgstr "Özellik listesi:"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Geniş bir ortam kod çözücü yelpazesi"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Ses veya video akışlarının ayrı ayrı çıkarılmasına olanak tanır"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr "İhtiyaç duyulan yazılım kütüphaneleri mevcutsa, DVD kopyalama olanağı sağlar."
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Adlandırılmış cihaz önayarlarını destekler"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Eğer eksikse, dil üst verilerini eklemenize olanak tanır"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
msgid "Can change orientation of video if necessary"
msgstr "Eğer gerekirse, video yönelimini değiştirebilir"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Çoklu ses akışına sahip dosyaları destekler"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only"
" supports a limited range of formats."
msgstr "Eğer, örneğin sadece kısıtlı bir yelpazedeki biçimleri destekleyen donanıma sahip olduğunuz için, ortam dosyalarını farklı biçimler arasında dönüştürmeniz gerekiyorsa, bu uygulamayı kurmak isteyebilirsiniz. "
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
......@@ -61,69 +109,6 @@ msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "Dakika"
#: ../src/presets.py:78
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Geçerli bir tamsayı ya da kesir değil: %(value)s!"
#: ../src/presets.py:413
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "%(device)s aygıtı yüklendi (%(presets)d önayar)"
#: ../src/presets.py:480
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "%(location)s alınıyor"
#: ../src/presets.py:487
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "%(file)s'e yazılıyor"
#: ../src/presets.py:492
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
msgstr "%(location)s alınıp kurulurken bir hata oluştu: %(error)s"
#: ../src/presets.py:509
msgid "Checking for device preset updates..."
msgstr "Aygıt önayar güncellemeleri denetleniyor..."
#: ../src/presets.py:529
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Aygıt önayarı %(name)s güncel"
#: ../src/presets.py:533
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Güncellenmiş aygıt önayarı %(name)s bulundu"
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr "%(name)s önayarı %(location)s konumundan kurulurken hata: %(error)s"
#: ../src/presets.py:546
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
msgstr "Yeni aygıt önayarı %(name)s bulundu"
#: ../src/presets.py:559
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Hatalı eklenti sürümü satırı %(line)s"
#: ../src/presets.py:563
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr "%(location)spresets.txt dosyasına erişilirken bir sorun oluştu!"
#: ../src/presets.py:585
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Tüm aygıt önayarları güncel!"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "DVD başlığını seçin"
......@@ -143,152 +128,152 @@ msgid "Select a language"
msgstr "Bir dil seçin"
#. append to the menu the options
#: ../src/transmageddon.py:158
#: ../src/transmageddon.py:162
msgid "About"
msgstr "Hakkında"
#: ../src/transmageddon.py:159
#: ../src/transmageddon.py:163
msgid "Quit"
msgstr "Çıkış"
#: ../src/transmageddon.py:160
#: ../src/transmageddon.py:164
msgid "Debug"
msgstr "Hata Ayıklama"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:373 ../src/transmageddon.py:817
#: ../src/transmageddon.py:1021 ../src/transmageddon.py:1165
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Kodlama Dönüştürme Süreci"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:419
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Taşıyıcı yok (Sadece ses)"
#. Populate the rotatation box
#. print("populating rotationbox")
#: ../src/transmageddon.py:423
#: ../src/transmageddon.py:427
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Döndürme yok (öntanımlı)"
#: ../src/transmageddon.py:424
#: ../src/transmageddon.py:428
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Saat yönünde 90 derece"
#: ../src/transmageddon.py:425
#: ../src/transmageddon.py:429
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "180 derece döndür"
#: ../src/transmageddon.py:426
#: ../src/transmageddon.py:430
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Saat yönünün tersine 90 derece"
#: ../src/transmageddon.py:427
#: ../src/transmageddon.py:431
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Yatay çevir"
#: ../src/transmageddon.py:428
#: ../src/transmageddon.py:432
msgid "Vertical flip"
msgstr "Dikey çevir"
#: ../src/transmageddon.py:429
#: ../src/transmageddon.py:433
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Sol üst köşegen çevir"
#: ../src/transmageddon.py:430
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Sağ üst köşegen çevir"
#: ../src/transmageddon.py:453
#: ../src/transmageddon.py:457
msgid "No Presets"
msgstr "Önayar Yok"
#: ../src/transmageddon.py:576
#: ../src/transmageddon.py:580
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"
#: ../src/transmageddon.py:606
#: ../src/transmageddon.py:610
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Dosya %(dir)s'a kaydedildi"
#: ../src/transmageddon.py:609
#: ../src/transmageddon.py:613
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "%(file)s dosyası %(dir)s dizinine kaydedildi"
#: ../src/transmageddon.py:622
#: ../src/transmageddon.py:626
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Kodlama Dönüşümü Yapıldı"
#: ../src/transmageddon.py:640 ../src/transmageddon.py:984
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "%(filename)s yazılıyor"
#: ../src/transmageddon.py:644
#: ../src/transmageddon.py:648
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Geçiş %(count)d Tamamlandı. "
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:686
#: ../src/transmageddon.py:690
msgid "Unknown"
msgstr "Bilinmiyor"
#. if there is no audio streams
#: ../src/transmageddon.py:743
#: ../src/transmageddon.py:747
msgid " No Audio"
msgstr " Ses Yok"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:752 ../src/transmageddon.py:1134
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
msgid "No Video"
msgstr "Görüntü Yok"
#: ../src/transmageddon.py:869
#: ../src/transmageddon.py:873
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr "Kod çözücü (kodek) kurucu geçersiz bir yanıt verdi, eksik kod çözücü kurulamıyor."
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:877
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Kod Çözücü kurulumu için kullanılabilir yardımcı uygulama yok."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:881
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Eklentiler bulunamadı, farklı kod paketleri seçin."
#: ../src/transmageddon.py:887
#: ../src/transmageddon.py:891
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Kod paketi kurulumu iptal edildi."
#: ../src/transmageddon.py:895
#: ../src/transmageddon.py:899
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Eksik eklentilerin kurulumu başarısız oldu."
#: ../src/transmageddon.py:994
#: ../src/transmageddon.py:998
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Geçiş %(count)d Sürüyor"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1079
#: ../src/transmageddon.py:1083
msgid "No Audio"
msgstr "Ses Yok"
#: ../src/transmageddon.py:1086
#: ../src/transmageddon.py:1090
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Ses geçidi"
#: ../src/transmageddon.py:1140
#: ../src/transmageddon.py:1148
msgid "Video passthrough"
msgstr "Video geçidi"
#: ../src/transmageddon.py:1389
#: ../src/transmageddon.py:1397
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Kaynak Dosyayı Seçin..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment