Commit 27a89d7c authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Timo Jyrinki

Finnish translation update

parent 56195d90
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2014.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-07 12:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-10 17:50+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-24 08:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-07 19:50+0200\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -27,7 +27,6 @@ msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Muuta videoiden tiedostomuotoja"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
#| msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Transmageddon-mediamuuntaja"
......@@ -61,13 +60,13 @@ msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Mahdollistaa ääni- ja videovirtojen purkamisen toisistaan erillään"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
#| msgid "Alows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
msgstr ""
"Mahdollistaa DVD-levyjen \"rippauksen\", jos käytettävissä on tarvittavat "
"kirjastot"
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
#| msgid "Found new device preset %(name)s"
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Tukee laitekohtaisia esiasetuksia"
......@@ -92,11 +91,11 @@ msgstr ""
"Saatat haluta valita Transmageddonin, jos tarpeesi on muuntaa tiedostojen "
"muotoja esimerkiksi jonkin laitteen rajallisen tiedostomuototuen vuoksi."
#: ../src/about.py.in:44 ../src/about.py.in:45
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"
#: ../src/about.py.in:47
#: ../src/about.py.in:52
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
......@@ -104,11 +103,11 @@ msgstr ""
"Transmageddon on video- ja äänimuunnoksiin tarkoitettu työkalu, jonka on "
"kehittänyt Christian Fredrik Kalager Schaller."
#: ../src/about.py.in:48
#: ../src/about.py.in:53
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Transmageddonin verkkosivusto"
#: ../src/about.py.in:50
#: ../src/about.py.in:55
msgid "translator-credits"
msgstr "Jiri Grönroos"
......@@ -125,26 +124,25 @@ msgid "Length:"
msgstr "Kesto"
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
#| msgid "Minutes"
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "minuutti"
msgstr[1] "minuuttia"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Valitse DVD-nimi"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Peru"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Valitse"
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Valitse DVD-nimi"
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Valitse kieli"
......@@ -163,12 +161,11 @@ msgid "Debug"
msgstr "Vianjäljitys"
#. set default values for various variables
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1173
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Muunnoksen edistyminen"
#. add i18n "No container"option
#: ../src/transmageddon.py:423
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Ei säilöä (pelkkä ääni)"
......@@ -204,7 +201,8 @@ msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Vinottainen kääntö vasemman yläreunan kautta"
#: ../src/transmageddon.py:434
msgid "Upper right diagnonal flip"
#| msgid "Upper right diagnonal flip"
msgid "Upper right diagonal flip"
msgstr "Vinottainen kääntö oikean yläreunan kautta"
#: ../src/transmageddon.py:457
......@@ -230,7 +228,7 @@ msgstr "%(file)s tallennettu sijaintiin %(dir)s"
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Muunnos on valmis"
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:988
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
#, python-format
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Kirjoitetaan %(filename)s"
......@@ -252,83 +250,83 @@ msgid " No Audio"
msgstr " Ei ääntä"
#. add a 'No Video option'
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
msgid "No Video"
msgstr "Ei videota"
#: ../src/transmageddon.py:873
#: ../src/transmageddon.py:875
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Vastaanotettiin virheellinen vastaus koodekkiasentajalta, puuttuvan koodekin "
"asennus ei onnistu."
#: ../src/transmageddon.py:877
#: ../src/transmageddon.py:879
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Koodekin asennusavustajasovellusta ei ole käytettävissä."
#: ../src/transmageddon.py:881
#: ../src/transmageddon.py:883
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Liitännäisiä ei löytynyt, valitse eri koodekit."
#: ../src/transmageddon.py:891
#: ../src/transmageddon.py:893
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Koodekkiasennus peruttiin."
#: ../src/transmageddon.py:899
#: ../src/transmageddon.py:901
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Puuttuvan liitännäisen asennus epäonnistui."
#: ../src/transmageddon.py:998
#: ../src/transmageddon.py:1000
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Läpiviennin %(count)d edistyminen"
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1083
#: ../src/transmageddon.py:1087
msgid "No Audio"
msgstr "Ei ääntä"
#: ../src/transmageddon.py:1090
#: ../src/transmageddon.py:1094
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Äänen läpivienti"
#: ../src/transmageddon.py:1148
#: ../src/transmageddon.py:1152
msgid "Video passthrough"
msgstr "Videon läpivienti"
#: ../src/transmageddon.py:1397
#: ../src/transmageddon.py:1399
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Valitse lähdetiedosto..."
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Äänikanavia:</small>\n"
"<small>Äänikoodekki:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Videon korkeus&#47;width:</small>\n"
"<small>Videon koodekki:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Esiasetukset:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Valitse muunnettava tiedosto:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Esiasetukset:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Tuotettavan tiedoston muoto:</b>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Äänikanavia:</small>\n"
"<small>Äänikoodekki:</small>"
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Valitse äänikoodekki</b>:"
......@@ -352,7 +350,7 @@ msgstr "Ei liitetty."
#: ../src/utils.py:75
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr ""
msgstr "Polkua %(path)s ei löydy mistään tunnetusta etuliitteestä!"
#~ msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
#~ msgstr "Ei kelvollinen kokonais- tai murtoluku: %(value)s!"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment