pl.po 10.6 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
7
# Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8 9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2015.
10 11 12
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: transmageddon\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2015-09-02 03:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-02 03:07+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
17
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
18
"Language: pl\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22 23
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24 25 26
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27 28 29 30 31 32 33 34
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgstr "Przekodowywanie nagrań wideo Transmageddon"

#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:2
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Narzędzie do przekodowywania nagrań wideo"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
35
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
36 37 38 39 40 41 42 43
msgid "Transmageddon Media Transcoder"
msgstr "Przekodowywanie multimediów Transmageddon"

#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:2
msgid "Easy to use audio and video transcoding application"
msgstr "Łatwy w użyciu program do przekodowywania dźwięku i obrazu"

#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44 45 46 47 48
msgid ""
"Transmageddon is an application for converting audio and video files between "
"different formats. It allows you to either manually choose the formats you "
"want to convert between or alternatively you can choose a predefined target "
"and the selections will be made for you. Transmageddon supports a very wide "
49
"range of formats and can also optionally function as a DVD ripping tool."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50 51 52 53 54 55 56
msgstr ""
"Transmageddon jest programem do konwertowania plików dźwiękowych i wideo "
"między różnymi formatami. Umożliwia ręczne wybranie formatów, między którymi "
"konwertować, albo wybranie wcześniej określonych ustawień. Program "
"Transmageddon obsługuje szeroki zakres formatów, oraz może służyć za "
"narzędzie do zgrywania płyt DVD."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58 59 60
msgid "Feature list:"
msgstr "Lista funkcji:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
61
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
62 63 64
msgid "Wide range of media codecs"
msgstr "Szeroki zakres kodeków multimedialnych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66 67 68
msgid "Allows extracting audio or video streams separately"
msgstr "Umożliwia oddzielne zgrywanie strumieni dźwięku i obrazu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
69
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:7
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
70
msgid "Allows ripping of DVD if needed software libraries are available"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
71 72
msgstr "Umożliwia zgrywanie płyt DVD, jeśli wymagane biblioteki są dostępne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:8
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74 75 76
msgid "Supports named device presets"
msgstr "Obsługuje nazwane ustawienia urządzeń"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:9
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78 79 80
msgid "Lets you add language metadata if missing"
msgstr "Umożliwia dodawanie metadanych języka, jeśli ich brakuje"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:10
82
msgid "Can change orientation of video if necessary"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83 84
msgstr "Można zmieniać orientację obrazu, jeśli to potrzebne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86 87 88
msgid "Supports files with multiple audio streams"
msgstr "Obsługuje pliki z wieloma strumieniami dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89
#: ../appdata/transmageddon.appdata.xml.in.h:12
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90 91 92 93 94 95 96 97 98
msgid ""
"You might want to install this application if your need to convert media "
"files between different formats due to for example having hardware that only "
"supports a limited range of formats."
msgstr ""
"Warto zainstalować ten program, jeśli potrzebna konwertować pliki "
"multimedialne między różnymi formatami dla urządzeń, które obsługują "
"ograniczoną liczbę formatów."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99
#: ../src/about.py.in:49 ../src/about.py.in:50
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100 101 102
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103
#: ../src/about.py.in:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
104 105 106 107 108 109 110 111
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
msgstr ""
"Transmageddon to proste narzędzie do przekodowywania nagrań wideo i "
"dźwiękowych dla środowiska GNOME, napisane przez Christiana Fredrika Kalager "
"Schallera."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112
#: ../src/about.py.in:53
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113 114 115
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Witryna programu Transmageddon"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116
#: ../src/about.py.in:55
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
117
msgid "translator-credits"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
118 119
msgstr ""
"Łukasz Jernaś <deejay1@srem.org>, 2009\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120 121
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2009-2015"
122

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
123
#: ../src/dvdtrackchooser.py:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
124 125
msgid "Title:"
msgstr "Tytuł:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
126

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
127
#: ../src/dvdtrackchooser.py:53
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
128
msgid "Languages:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129
msgstr "Języki:"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
130

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
132 133 134
msgid "Length:"
msgstr "Długość:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
135 136 137 138 139 140
#: ../src/dvdtrackchooser.py:54
msgid "Minute"
msgid_plural "Minutes"
msgstr[0] "minuta"
msgstr[1] "minuty"
msgstr[2] "minut"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
141

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
143
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144 145
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
146

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
147
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
148
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149 150
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
151

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
152 153 154 155
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Wybór tytułu DVD"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
156 157 158 159
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Wybór języka"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
160
#. append to the menu the options
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
#: ../src/transmageddon.py:162
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
162 163 164
msgid "About"
msgstr "O programie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165
#: ../src/transmageddon.py:163
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166 167 168
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
#: ../src/transmageddon.py:164
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
170 171 172
msgid "Debug"
msgstr "Debugowanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173
#. set default values for various variables
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
174 175
#: ../src/transmageddon.py:377 ../src/transmageddon.py:823
#: ../src/transmageddon.py:1027 ../src/transmageddon.py:1177
176
msgid "Transcoding Progress"
177 178
msgstr "Postęp przekodowywania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
179
#: ../src/transmageddon.py:423
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
180 181 182
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Brak kontenera (tylko dźwięk)"

183
#. Populate the rotatation box
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
184
#. print("populating rotationbox")
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185
#: ../src/transmageddon.py:427
186 187
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Bez obracania obrazu (domyślnie)"
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189
#: ../src/transmageddon.py:428
190 191 192
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193
#: ../src/transmageddon.py:429
194 195 196
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Obrót o 180 stopni"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197
#: ../src/transmageddon.py:430
198 199 200
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "Obrót o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
201
#: ../src/transmageddon.py:431
202 203 204
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Odbicie poziome"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
205
#: ../src/transmageddon.py:432
206 207 208
msgid "Vertical flip"
msgstr "Odbicie pionowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
209
#: ../src/transmageddon.py:433
210 211 212
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Odbicie względem górnego lewego rogu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
213
#: ../src/transmageddon.py:434
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
msgid "Upper right diagonal flip"
215 216
msgstr "Odbicie względem górnego prawego rogu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217
#: ../src/transmageddon.py:457
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218 219 220
msgid "No Presets"
msgstr "Brak ustawień"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
221
#: ../src/transmageddon.py:580
222 223
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
224
msgstr "%(min)d∶%(sec)02d"
225

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
#: ../src/transmageddon.py:610
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227 228 229
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Plik zapisany do %(dir)s"
230

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
231
#: ../src/transmageddon.py:613
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232 233 234 235
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "Plik %(file)s zapisany do %(dir)s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236
#: ../src/transmageddon.py:626
237
msgid "Done Transcoding"
238 239
msgstr "Ukończono przekodowywanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: ../src/transmageddon.py:644 ../src/transmageddon.py:990
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
241
#, python-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242 243
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisywanie %(filename)s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
245
#: ../src/transmageddon.py:648
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246 247 248
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Ukończono przebieg %(count)d. "
249

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250 251
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252
#: ../src/transmageddon.py:690
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253 254 255
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256
#. if there is no audio streams
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
257
#: ../src/transmageddon.py:747
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258 259
msgid "  No Audio"
msgstr "  Brak dźwięku"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260 261

#. add a 'No Video option'
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1146
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263 264 265
msgid "No Video"
msgstr "Brak wideo"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
#: ../src/transmageddon.py:875
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267 268 269 270 271 272
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Otrzymano nieprawidłową odpowiedź od instalatora kodeków. Nie można "
"zainstalować brakującego kodeka."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273
#: ../src/transmageddon.py:879
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274 275 276
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Brak dostępnego programu pomocniczego instalatora kodeków."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
277
#: ../src/transmageddon.py:883
278
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
msgstr "Nie odnaleziono wtyczek. Proszę wybrać inne kodeki."
280

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281
#: ../src/transmageddon.py:893
282
msgid "Codec installation aborted."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
msgstr "Przerwano instalację kodeka."
284

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
#: ../src/transmageddon.py:901
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286 287
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Instalacja brakującej wtyczki się nie powiodła."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
288

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289
#: ../src/transmageddon.py:1000
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
290 291 292 293
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Postęp przebiegu %(count)d"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294
#. add a 'No Audio option'
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: ../src/transmageddon.py:1087
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296 297 298
msgid "No Audio"
msgstr "Brak dźwięku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: ../src/transmageddon.py:1094
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300 301 302
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Dźwięk bez zmian"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303
#: ../src/transmageddon.py:1152
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304 305 306
msgid "Video passthrough"
msgstr "Wideo bez zmian"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
#: ../src/transmageddon.py:1399
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
msgid "Choose Source File..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
msgstr "Wybierz plik źródłowy…"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310 311 312 313 314 315 316 317 318

#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Wysokość&#47;szerokość nagrania wideo:</small>\n"
"<small>Kodek wideo:</small>"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320 321 322
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Wybór pliku źródłowego:</b>"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323 324 325 326 327
#: ../src/transmageddon.ui.h:4
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Ustawienia:</b>"

#: ../src/transmageddon.ui.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328 329 330
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Format wyjściowy:</b>"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
331 332 333 334 335 336 337 338
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
"<small>Audio Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Kanały dźwięku:</small>\n"
"<small>Kodek dźwięku:</small>"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340 341 342
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka dźwięku</b>:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344 345 346
msgid "<b>Choose Video Codec</b>:"
msgstr "<b>Wybór kodeka wideo</b>:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
347
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348 349 350
msgid "<small>Rotate the video image if needed</small>"
msgstr "<small>Obrócenie obrazu, jeśli to konieczne</small>"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352 353 354
msgid "_Transcode"
msgstr "Prze_koduj"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
355
#: ../src/udevdisco.py:222
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356 357 358
msgid "Not mounted."
msgstr "Niezamontowane."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
#: ../src/utils.py:75
360 361
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362
msgstr "Nie można odnaleźć %(path)s w żadnym znanym położeniu."