sl.po 9.71 KB
Newer Older
1
# Slovenian translations for transmageddon.
2 3 4 5
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the transmageddon package.
#
# Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2010.
6
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org> 2012-2013.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: transmageddon master\n"
11 12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=transmageddon&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2013-08-14 15:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-17 15:39+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: sl\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
23
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
25

26 27 28 29 30 31 32 33 34
#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:1
msgid "Transmageddon Video Transcoder"
msgstr "Pretvornik video posnetkov Transmageddon "

#: ../transmageddon.desktop.in.in.h:2
msgid "Video format conversion tool"
msgstr "Orodje za pretvorbo video zapisov"

#: ../src/about.py.in:46 ../src/about.py.in:47
35 36 37 38
msgid "Transmageddon"
msgstr "Transmageddon"

#: ../src/about.py.in:49
39 40 41 42 43 44
msgid ""
"Transmageddon is a simple video and audio conversion tool for GNOME created "
"by Christian Fredrik Kalager Schaller."
msgstr ""
"Program Transmageddon je enostavno orodje za pretvarjanje zvokovnih in "
"slikovnih datotek za okolje GNOME."
45 46 47 48 49 50

#: ../src/about.py.in:50
msgid "Transmageddon homepage"
msgstr "Spletna stran programa Transmageddon"

#: ../src/about.py.in:52
51 52 53
msgid "translator-credits"
msgstr "Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>"

54 55
#. create a string to push into the listview
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
56
msgid "Title:"
57 58 59
msgstr "Naslov:"

#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
60
msgid "Languages:"
61 62 63
msgstr "Jeziki:"

#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
64
msgid "Length:"
65 66
msgstr "Dolžina:"

67 68 69 70
#: ../src/dvdtrackchooser.py:56
msgid "Minutes"
msgstr "Minute"

71
#: ../src/presets.py:78
72 73 74 75
#, python-format
msgid "Not a valid integer or fraction: %(value)s!"
msgstr "Neveljavno število ali ulomek: %(value)s!"

76
#: ../src/presets.py:413
77 78 79 80
#, python-format
msgid "Loaded device %(device)s (%(presets)d presets)"
msgstr "Naložena naprava %(device)s (%(presets)d prednastavljena)"

81
#: ../src/presets.py:480
82 83 84 85
#, python-format
msgid "Fetching %(location)s"
msgstr "Pridobivanje %(location)s"

86
#: ../src/presets.py:487
87 88 89 90
#, python-format
msgid "Writing to %(file)s"
msgstr "Zapisovanje v %(file)s"

91
#: ../src/presets.py:492
92 93
#, python-format
msgid "There was an error fetching and installing %(location)s: %(error)s"
94 95
msgstr ""
"Prišlo je do napake med pridobivanjem in nameščanjem %(location)s: %(error)s"
96

97
#: ../src/presets.py:509
98
msgid "Checking for device preset updates..."
99
msgstr "Preverjanje za posodobitve nastavljenih naprav ..."
100

101
#: ../src/presets.py:529
102 103 104 105
#, python-format
msgid "Device preset %(name)s is up to date"
msgstr "Prednastavljena naprava %(name)s je posodobljena"

106
#: ../src/presets.py:533
107 108 109 110
#, python-format
msgid "Found updated device preset %(name)s"
msgstr "Najdena je bila posodobljena prednastavljena naprava %(name)s"

111
#: ../src/presets.py:539 ../src/presets.py:552
112 113 114 115
#, python-format
msgid "Error installing preset %(name)s from %(location)s: %(error)s"
msgstr "Napaka med nameščanjem %(name)s iz %(location)s: %(error)s"

116
#: ../src/presets.py:546
117 118
#, python-format
msgid "Found new device preset %(name)s"
119
msgstr "Najdena je bila nova prednastavljena naprava %(name)s"
120

121
#: ../src/presets.py:559
122 123 124 125
#, python-format
msgid "Malformed plugin version line %(line)s"
msgstr "Slabo oblikovna vrstica različice vstavka %(line)s"

126
#: ../src/presets.py:563
127 128 129 130
#, python-format
msgid "There was a problem accessing %(location)spresets.txt!"
msgstr "Prišlo je do napake med dostopom do %(location)spresets.txt!"

131
#: ../src/presets.py:585
132 133 134
msgid "All device presets are up to date!"
msgstr "Vse prednastavljene naprave so posodobljene!"

135
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:1
136 137
msgid "Select a DVD title"
msgstr "Izbor naslova DVD"
138

139
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:2
140
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:2
141 142
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
143

144
#: ../src/transmageddon-dvdtrack-chooser.ui.h:3
145
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:3
146 147
msgid "Select"
msgstr "Izberi"
148

149 150 151 152
#: ../src/transmageddon-language-chooser.ui.h:1
msgid "Select a language"
msgstr "Izbor jezika"

153
#. append to the menu the options
154
#: ../src/transmageddon.py:162
155 156 157
msgid "About"
msgstr "O programu"

158
#: ../src/transmageddon.py:163
159 160 161
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"

162
#: ../src/transmageddon.py:164
163 164 165
msgid "Debug"
msgstr "Razhroščevanje"

166
#. set default values for various variables
167 168
#: ../src/transmageddon.py:384 ../src/transmageddon.py:821
#: ../src/transmageddon.py:1025 ../src/transmageddon.py:1169
169 170 171
msgid "Transcoding Progress"
msgstr "Napredek pretvorbe"

172
#. add i18n "No container"option
173
#: ../src/transmageddon.py:430
174 175 176
msgid "No container (Audio-only)"
msgstr "Brez zabojnika (le zvok)"

177
#. Populate the rotatation box
178
#. print("populating rotationbox")
179
#: ../src/transmageddon.py:434
180 181 182
msgid "No rotation (default)"
msgstr "Brez vrtenja (privzeto)"

183
#: ../src/transmageddon.py:435
184 185 186
msgid "Clockwise 90 degrees"
msgstr "V smeri urinega kazalca 90 stopinj"

187
#: ../src/transmageddon.py:436
188 189 190
msgid "Rotate 180 degrees"
msgstr "Vrtenje za 180 stopinj"

191
#: ../src/transmageddon.py:437
192 193 194
msgid "Counterclockwise 90 degrees"
msgstr "V nasprotni smeri urinega kazalca 90 stopinj"

195
#: ../src/transmageddon.py:438
196 197 198
msgid "Horizontal flip"
msgstr "Vodoravno zrcaljenje"

199
#: ../src/transmageddon.py:439
200 201 202
msgid "Vertical flip"
msgstr "Navpično zrcaljenje"

203
#: ../src/transmageddon.py:440
204 205 206
msgid "Upper left diagonal flip"
msgstr "Zrcaljenje zgornje leve diagonale"

207
#: ../src/transmageddon.py:441
208 209 210
msgid "Upper right diagnonal flip"
msgstr "Zrcaljenje zgornje desne diagonale"

211
#: ../src/transmageddon.py:464
212 213 214
msgid "No Presets"
msgstr "Brez prednastavljenih"

215
#: ../src/transmageddon.py:575
216 217 218 219
#, python-format
msgid "%(min)d:%(sec)02d"
msgstr "%(min)d:%(sec)02d"

220
#: ../src/transmageddon.py:605
221 222 223 224
#, python-format
msgid "File saved to %(dir)s"
msgstr "Datoteka je shranjena v %(dir)s"

225
#: ../src/transmageddon.py:608
226 227 228 229
#, python-format
msgid "%(file)s saved to %(dir)s"
msgstr "Datoteka %(file)s je shranjena v %(dir)s"

230
#: ../src/transmageddon.py:618
231 232 233
msgid "Done Transcoding"
msgstr "Pretvorba je končana."

234
#: ../src/transmageddon.py:636 ../src/transmageddon.py:994
235
#, python-format
236 237
msgid "Writing %(filename)s"
msgstr "Zapisovanje %(filename)s"
238

239
#: ../src/transmageddon.py:640
240 241 242
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Complete. "
msgstr "Prehod %(count)d je končan."
243

244 245 246 247 248 249
#. We use None here so that we in transcoder engine can differentiate between,
#. unknown language and known language, but no language code.
#: ../src/transmageddon.py:684
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"

250
#. if there is no audio streams
251 252 253
#: ../src/transmageddon.py:747
msgid "  No Audio"
msgstr "  Ni zvoka"
254 255

#. add a 'No Video option'
256
#: ../src/transmageddon.py:756 ../src/transmageddon.py:1142
257 258 259
msgid "No Video"
msgstr "Brez videa"

260
#: ../src/transmageddon.py:880
261 262 263 264 265
msgid ""
"Got an invalid response from codec installer, can not install missing codec."
msgstr ""
"Prejet je neveljaven odziv namestilnika kodeka. Manjkajočih kodekov ni "
"mogoče namestiti."
266

267
#: ../src/transmageddon.py:884
268 269 270
msgid "No Codec installer helper application available."
msgstr "Ni ustreznega programa za namestitev kodeka."

271
#: ../src/transmageddon.py:888
272 273 274
msgid "Plugins not found, choose different codecs."
msgstr "Vstavkov ni mogoče najti; izberite druge kodeke."

275
#: ../src/transmageddon.py:898
276 277 278
msgid "Codec installation aborted."
msgstr "Namestitev kodeka je preklicana."

279
#: ../src/transmageddon.py:906
280 281
msgid "Missing plugin installation failed."
msgstr "Namestitev manjkajočega vstavka je spodletela."
282

283
#: ../src/transmageddon.py:997
284 285 286
#, python-format
msgid "Pass %(count)d Progress"
msgstr "Napredek prehoda %(count)d"
287

288 289 290 291 292 293
#. add a 'No Audio option'
#: ../src/transmageddon.py:1084
msgid "No Audio"
msgstr "Brez zvoka"

#: ../src/transmageddon.py:1091
294 295 296
msgid "Audio passthrough"
msgstr "Prehodi zvoka"

297
#: ../src/transmageddon.py:1148
298 299 300
msgid "Video passthrough"
msgstr "Prehodi videa"

301
#: ../src/transmageddon.py:1362
302 303
msgid "(None)"
msgstr "(brez)"
304

305
#: ../src/transmageddon.py:1386
306 307
msgid "Choose Source File..."
msgstr "Izberite izvorno datoteko ..."
308

309 310 311
#: ../src/transmageddon.ui.h:1
msgid ""
"<small>Audio Channels:</small>\n"
312
"<small>Audio Codec:</small>"
313 314
msgstr ""
"<small>Zvočni kanali:</small>\n"
315
"<small>Kodek za zvok:</small>"
316

317
#: ../src/transmageddon.ui.h:3
318 319 320 321 322 323
msgid ""
"<small>Video height&#47;width:</small>\n"
"<small>Video Codec:</small>"
msgstr ""
"<small>Višina#47;Širina videa:</small>\n"
"<small>Video kodek:</small>"
324

325
#: ../src/transmageddon.ui.h:5
326 327
msgid "<b>Presets:</b>"
msgstr "<b>Predloge:</b>"
328

329
#: ../src/transmageddon.ui.h:6
330 331
msgid "<b>Choose Input File:</b>"
msgstr "<b>Izbor vhodne datoteke:</b>"
332

333
#: ../src/transmageddon.ui.h:7
334 335
msgid "<b>Output Format:</b>"
msgstr "<b>Zapis izhoda:</b>"
336

337
#: ../src/transmageddon.ui.h:8
338 339
msgid "<b>Choose Audio Codec</b>:"
msgstr "<b>Izbor zvočnega kodeka</b>:"
340

341
#: ../src/transmageddon.ui.h:9
342 343
msgid "<b>Choose Video Codec</b>:"
msgstr "<b>Izbor video kodeka</b>:"
344

345
#: ../src/transmageddon.ui.h:10
346 347
msgid "<small>Rotate the video image if needed</small>"
msgstr "<small>Po potrebi je mogoče zavrteti sliko posnetka.</small>"
348

349
#: ../src/transmageddon.ui.h:11
350 351
msgid "_Transcode"
msgstr "_Pretvori"
352

353 354 355 356
#: ../src/udevdisco.py:221
msgid "Not mounted."
msgstr "Ni priklopljeno."

357 358 359 360
#: ../src/utils.py:76
#, python-format
msgid "Can't find %(path)s in any known prefix!"
msgstr "Ni mogoče najti poti %(path)s v katerikoli predponi!"
361

362 363
#~ msgid "Choose File..."
#~ msgstr "Izberite datoteko ..."