Commit dbe0dcd0 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 50cf57ce
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-06 19:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-06 19:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-25 21:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-25 21:01+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -21,9 +21,17 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:1
msgid "Userguide data miner"
msgstr "Przeszukiwanie danych w podręcznikach użytkownika"
#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:2
msgid "Userguides"
msgstr "Podręczniki użytkownika"
#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:1
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:326
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:722
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:717
msgid "Applications"
msgstr "Programy"
......@@ -120,7 +128,7 @@ msgstr[2] "U_stawienie znaczników do powiązania z %d zaznaczonymi elementami:"
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:185
#: ../src/tracker-needle/tracker-taglist.vala:50
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:719
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:714
msgid "Tags"
msgstr "Etykiety"
......@@ -254,7 +262,7 @@ msgstr ""
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Pliki, z których wydobyć metadane"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94 ../src/miners/fs/tracker-main.c:96
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94 ../src/miners/fs/tracker-main.c:97
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:97
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:100
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:60
......@@ -296,7 +304,7 @@ msgstr "MODUŁ"
#. Daemon options
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:115
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:100
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:47
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
......@@ -319,7 +327,7 @@ msgstr ""
"Nie można używać jednocześnie opcji --force-internal-extractors i --force-"
"module."
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:81 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
......@@ -327,101 +335,101 @@ msgstr ""
"Zapisywanie do dziennika, 0 = tylko błędy, 1 = minimalne, 2 = szczegółowe i "
"3 = debugowania (domyślnie=0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Początkowy czas uśpienia w sekundach, 0->1000 (domyślnie=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:92
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Działa, dopóki wszystkie skonfigurowane położenia została zindeksowane, a "
"następnie kończy działanie"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:96
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr ""
"Sprawdza, czy PLIK nadaje się do przeszukiwania w oparciu o konfigurację"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:455
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:456
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently exists"
msgstr "Obiekt danych \"%s\" obecnie istnieje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:456
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:457
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently does not exist"
msgstr "Obiekt danych \"%s\" obecnie nie istnieje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:471
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:472
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalog nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o reguły)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:472
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:473
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o reguły)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:492
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:493
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalog nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o zawartość)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:493
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:494
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o zawartość)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:541
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalog nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:541
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:542
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalog NIE nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:545
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Plik nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:547
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Plik NIE nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:550
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Plik lub katalog nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:552
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Plik lub katalog NIE nadaje się do monitorowania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:566
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:567
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Plik nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:567
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:568
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Plik NIE nadaje się do przeszukiwania (w oparciu o konfigurację)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Would be indexed"
msgstr "Będzie indeksowane"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577 ../src/miners/fs/tracker-main.c:579
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:578 ../src/miners/fs/tracker-main.c:580
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577 ../src/miners/fs/tracker-main.c:579
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:578 ../src/miners/fs/tracker-main.c:580
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:578
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:579
msgid "Would be monitored"
msgstr "Będzie monitorowane"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:697
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:706
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- uruchomia program indeksujący Tracker"
......@@ -768,17 +776,17 @@ msgid "Music"
msgstr "Muzyka"
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:332
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:723
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:718
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:335
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:727
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:722
msgid "Videos"
msgstr "Nagrania wideo"
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:338
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:721
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:716
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
......@@ -787,12 +795,12 @@ msgid "Mail"
msgstr "Poczta"
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:344
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:725
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:720
msgid "Folders"
msgstr "Katalogi"
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:347
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:729
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:724
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
......@@ -833,7 +841,7 @@ msgstr[1] "Kontakty"
msgstr[2] "Kontakty"
#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:98
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:724
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:719
msgid "Audio"
msgid_plural "Audios"
msgstr[0] "Nagranie dźwiękowe"
......@@ -862,7 +870,7 @@ msgstr[1] "Obrazy"
msgstr[2] "Obrazy"
#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:113
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:421
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:398
msgid "Application"
msgid_plural "Applications"
msgstr[0] "Program"
......@@ -945,41 +953,41 @@ msgstr "Wyszukuje kryteria wyszukiwania wewnątrz plików"
msgid "Show statistics about the data stored"
msgstr "Wyświetla statystyki o przechowywanych danych"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:717
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:733
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:712
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:728
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:718
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:713
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:234
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:720
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:715
msgid "Email Addresses"
msgstr "Adresy e-mail"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:726
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:721
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:728
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:723
msgid "Archives"
msgstr "Archiwa"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:730
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:725
msgid "Links"
msgstr "Odnośniki"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1104
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1101
msgid "Category"
msgstr "Kategoria"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1132
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1129
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1198
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1195
#, c-format
msgid "No results found for “%s”"
msgstr "Nie odnaleziono wyników dla \"%s\""
......@@ -1129,17 +1137,17 @@ msgid "Could not open /proc"
msgstr "Nie można otworzyć /proc"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:122
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:353
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:393
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:414
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:411
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:451
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:472
msgid "no error given"
msgstr "nie podano błędu"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:307
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:346
msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --kill i --terminate"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:313
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:352
msgid ""
"You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is "
"implied"
......@@ -1147,74 +1155,74 @@ msgstr ""
"Nie można razem używać parametru --terminate z --hard-reset lub --soft-"
"reset, --kill jest sugerowane"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:319
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:358
msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --hard-reset i --soft-reset"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:350
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:408
#, c-format
msgid "Could not open '%s'"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:375
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:433
#, c-format
msgid "Found process ID %d for '%s'"
msgstr "Odnaleziono identyfikator procesu %d dla \"%s\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:390
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:448
#, c-format
msgid "Could not terminate process %d"
msgstr "Nie można zakończyć procesu %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:396
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:454
#, c-format
msgid "Terminated process %d"
msgstr "Zakończono proces %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:411
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:469
#, c-format
msgid "Could not kill process %d"
msgstr "Nie można usunąć procesu %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:417
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:475
#, c-format
msgid "Killed process %d"
msgstr "Usunięto proces %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:543
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:601
msgid "Removing configuration files…"
msgstr "Usuwanie plików konfiguracji…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:557
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:615
msgid "Waiting one second before starting miners…"
msgstr "Oczekiwanie sekundy prze rozpoczęciem przeszukiwania…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:563
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:621
msgid "Starting miners…"
msgstr "Uruchamianie przeszukiwań…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:569
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:627
#, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nie można uruchomić przeszukiwań, nie można utworzyć menedżera, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:591
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:649
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "być może wyłączona wtyczka?"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:613
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:671
msgid "Backing up database"
msgstr "Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:685
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:743
msgid "Restoring database from backup"
msgstr "Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:758
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:816
msgid "General options"
msgstr "Ogólne opcje"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:759
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:817
msgid "Show general options"
msgstr "Wyświetla ogólne opcje"
......@@ -1375,53 +1383,47 @@ msgstr[0] "Odnaleziono %d uruchomione przeszukiwanie"
msgstr[1] "Odnaleziono %d uruchomione przeszukiwania"
msgstr[2] "Odnaleziono %d uruchomionych przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:343
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:137
#, c-format
msgid "Could not get status from miner: %s"
msgstr "Nie można uzyskać stanu przeszukiwania: %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:366
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:341
#, c-format
msgid "Could not get pause details, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nie można uzyskać szczegółów wstrzymania, nie można utworzyć menedżera, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:376
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:351
msgid "No miners are running"
msgstr "Brak uruchomionych przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:414
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:391
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:541
msgid "Miners"
msgstr "Przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:423
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:400
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:432
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:409
msgid "No miners are paused"
msgstr "Brak wstrzymanych przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:456
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:433
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr ""
"Nie można razem używać przełączników wstrzymania i wznowienia przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:462
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:439
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr "Należy podać polecenia wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:468
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:445
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr "Należy podać polecenie wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:516
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:493
msgid "Miner options"
msgstr "Opcje przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:517
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:494
msgid "Show miner options"
msgstr "Wyświetla opcje przeszukiwań"
......@@ -1470,6 +1472,11 @@ msgstr "Podąża za zmianami stanu, kiedy się wydarzą"
msgid "List common statuses for miners and the store"
msgstr "Wyświetla listę wspólnych stanów dla przeszukiwań i przechowalni"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:137
#, c-format
msgid "Could not get status from miner: %s"
msgstr "Nie można uzyskać stanu przeszukiwania: %s"
#. Work out lengths for output spacing
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:197
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:525
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment