Commit b2dfff7c authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 7a3667f4
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-16 16:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-18 07:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-23 13:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-25 11:38+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -197,32 +197,6 @@ msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premor
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:721
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2347
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.c:164
msgid "Initializing"
msgstr "Zaganjanje"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:732
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:886
msgid "Idle"
msgstr "Nedejavno"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2000
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2003
msgid "Processing files"
msgstr "Obdelovanje datotek"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2556
#, c-format
msgid "Crawling recursively directory '%s'"
msgstr "Rekurzivno kopanje po mapi '%s'"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2558
#, c-format
msgid "Crawling single directory '%s'"
msgstr "Kopanje po eni mapi '%s'"
#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:1
msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
msgstr "Potisk podatkov v Tracker omogoči poizvedbo po podatkih. "
......@@ -232,8 +206,9 @@ msgid "Tracker"
msgstr "Tracker"
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2439
msgid "Resuming"
msgstr "Nadaljevanje"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:70
msgid "Processing…"
msgstr "Obdelovanje ..."
#: ../src/plugins/evolution/tracker-miner-emails.desktop.in.h:1
msgid "Emails"
......@@ -423,11 +398,11 @@ msgstr "Bi bilo nadzirano"
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala trackerja"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:897
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:906
msgid "Low battery"
msgstr "Nizka napetost baterije"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:980
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:989
msgid "Low disk space"
msgstr "Malo prostora na disku"
......@@ -438,9 +413,10 @@ msgstr "Malo prostora na disku"
msgid "- start the feeds indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala virov"
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.c:256
msgid "Fetching..."
msgstr "Pridobivanje"
#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.c:164
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:69
msgid "Initializing"
msgstr "Zaganjanje"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.desktop.in.in.h:1
msgid "Configure file indexing with Tracker"
......@@ -867,7 +843,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:113
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:100
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:116
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:88
msgid "Print version"
msgstr "Izpiši različico"
......@@ -1072,7 +1048,7 @@ msgstr "Ene ali več datotek ni bilo določenih"
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:135
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:244
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:106
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:527
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:543
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:897
msgid "Could not establish a D-Bus connection to Tracker"
msgstr "D-Bus povezave s Trackerjem ni mogoče vzpostaviti"
......@@ -1086,7 +1062,7 @@ msgid "Unable to import Turtle file"
msgstr "Turtle datoteke ni mogoče uvoziti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:139
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:194
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:210
msgid "Done"
msgstr "Končano"
......@@ -1409,143 +1385,174 @@ msgstr "Statistika ni na voljo"
msgid "Statistics:"
msgstr "Statistika:"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:68
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:71
msgid "Fetching…"
msgstr "Pridobivanje ..."
#. miner/rss
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:72
#, c-format
msgid "Crawling single directory '%s'"
msgstr "Kopanje po eni mapi '%s'"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:73
#, c-format
msgid "Crawling recursively directory '%s'"
msgstr "Rekurzivno kopanje po mapi '%s'"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:74
msgid "Paused"
msgstr "V premoru"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:75
msgid "Idle"
msgstr "Nedejavno"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:80
msgid "Follow status changes as they happen"
msgstr "Sledi spremembam stanja, ko se zgodijo"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:72
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:84
msgid "Include details with state updates (only applies to --follow)"
msgstr "Vključi podrobnosti s posodobitvami stanja (uporabno samo za --follow)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:76
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:88
msgid "List common statuses for miners and the store"
msgstr "Našteje pogosta stanja za podatkovne kopalnike in shrambo"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:92
msgid "List all miners currently running"
msgstr "Seznam vseh trenutno dejavnih podatkovnih kopalnikov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:80
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:96
msgid "List all miners installed"
msgstr "Izpis vseh nameščenih podatkovnih kopalnikov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:84
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:100
msgid "List pause reasons and applications for a miner"
msgstr "Izpis vzrokov premora in programov kopolnika"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:88
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:104
msgid "Miner to use with other commands (you can use suffixes, e.g. FS or Applications)"
msgstr "Podatkovni kopalnik za uporabo z drugimi ukazi (uporabiti je mogoče pripone, na primer FS ali programi)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:89
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:105
msgid "MINER"
msgstr "PODATKOVNI KOPALNIK"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:92
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:108
msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
msgstr "Premor podatkovnega kopalnika (uporabljen mora biti z --miner)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:109
msgid "REASON"
msgstr "VZROK"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:96
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:112
msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
msgstr "Nadaljevanje podatkovnega kopalnika (uporabljen mora biti z --miner)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:97
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:113
msgid "COOKIE"
msgstr "PIŠKOTEK"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:157
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:173
#, c-format
msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
msgstr "Poskušanje delanja premora podatkovnega kopalnika '%s' z razlogom '%s'"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:164
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:180
#, c-format
msgid "Could not pause miner: %s"
msgstr "Ni mogoče narediti premora kopalnika podatkov: %s"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:169
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:185
#, c-format
msgid "Cookie is %d"
msgstr "Piškotek je %d"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:183
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:199
#, c-format
msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
msgstr "Poskušanje nadaljevanja podatkovnega kopalnika %s s piškotkom %d"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:190
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:206
#, c-format
msgid "Could not resume miner: %s"
msgstr "Kopalnika podatkov ni mogoče nadaljevati: %s"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:210
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:226
#, c-format
msgid "Could not get status from miner: %s"
msgstr "Ni mogoče dobiti stanja kopalnika podatkov: %s"
#. Work out lengths for output spacing
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:268
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:655
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:284
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:683
msgid "PAUSED"
msgstr "V PREMORU"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:282
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:298
msgid "Not running or is a disabled plugin"
msgstr "Ne teče ali pa je onemogočen vstavek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:338
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:354
msgid "Journal replay"
msgstr "Ponovno predvajanje dnevnika"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:462
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:478
msgid "- Monitor and control status"
msgstr "- Stanje opazovanja in nadzora"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:477
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:493
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr "Stikal premora in nadaljevanja podatkovnega kopalnika ni mogoče uporabiti skupaj"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:491
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:507
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr "Zagotoviti je treba podatkovni kopalnik za ukaze premora ali nadaljevanja"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:505
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:521
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr "Zagotoviti morate ukaz premora ali nadaljevanja za podatkovni kopalnik"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:539
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:555
msgid "Common statuses include"
msgstr "Pogosta stanja vključujejo"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:567
#, c-format
msgid "Found %d miners installed"
msgstr "Najdenih %d nameščenih kopalnikov podatkov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:551
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:579
#, c-format
msgid "Found %d miners running"
msgstr "Najdenih %d zagnanih kopalnikov podatkov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:584
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:612
msgid "No miners are running"
msgstr "Ni zagnanih kopalnikov podatkov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:624
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:671
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:652
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:699
msgid "Miners"
msgstr "Podatkovni kopalniki"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:631
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:659
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:633
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:661
msgid "Reason"
msgstr "Vzrok"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:642
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:670
msgid "No miners are paused"
msgstr "Ni kopalnikov podatkov v premoru"
#. Display states
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:665
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:693
msgid "Store"
msgstr "Shrani"
......@@ -1687,6 +1694,8 @@ msgstr "- zaženi program s podporo zamika zapisovanja"
msgid "Saved queries"
msgstr "Shranjene poizvedbe"
#~ msgid "Resuming"
#~ msgstr "Nadaljevanje"
#~ msgid "Minimizes the use of memory but may slow indexing down"
#~ msgstr "Zmanjša porabo pomnilnika, vendar lahko upočasni pripravo kazala"
#~ msgid "Thr_ottle:"
......@@ -1874,8 +1883,6 @@ msgstr "Shranjene poizvedbe"
#~ msgstr "Ključ"
#~ msgid "[R] = Running"
#~ msgstr "[R] = V teku"
#~ msgid "[P] = Paused"
#~ msgstr "[P] = V premoru"
#~ msgid "[ ] = Not Running"
#~ msgstr "[ ] = Ni v teku"
#~ msgid "Enable _thumbnails"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment