Commit ac558e75 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9e97b0f9
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-11 18:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-11 21:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-17 17:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-19 10:16+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "Podatkovni kopalniki programov"
#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:1
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-category-view.gs:83
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:329
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:339
msgid "Emails"
msgstr "Elektronska pošta"
......@@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "Označi eno ali več datotek"
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:571
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:116
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:223
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1270
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1442
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:292
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:945
......@@ -519,7 +519,7 @@ msgid "Faster"
msgstr "Hitreje"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:430
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:440
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
......@@ -672,7 +672,7 @@ msgid "Other"
msgstr "Ostalo"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:662
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:224
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:234
msgid "Contacts"
msgstr "Stiki"
......@@ -889,7 +889,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:105
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:50
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:49
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:129
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:139
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:100
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:115
......@@ -1115,7 +1115,7 @@ msgstr "Ena ali več datotek ni bilo navedenih"
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:115
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:222
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1269
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1441
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:291
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:92
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944
......@@ -1173,190 +1173,216 @@ msgid "No metadata available for that URI"
msgstr "Za URI ni razpoložljivih metapodakov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:305
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1091
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1261
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
#: ../utils/tracker-sql/tracker-sql.c:165
msgid "Results"
msgstr "Rezultati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:65
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:67
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:55
msgid "Limit the number of results shown"
msgstr "Omeji število prikazanih rezultatov "
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:66
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:56
msgid "512"
msgstr "512"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:69
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:71
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:59
msgid "Offset the results"
msgstr "Zamik rezultatov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:70
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:72
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:60
msgid "0"
msgstr "0"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:73
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:75
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:63
msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)"
msgstr "Uporaba ALI za iskalne nize namesto IN (privzeto)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:77
msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --feeds)"
msgstr "Pokaži URN-je za rezultate (ne velja za --music-albums, --music-artists, --feeds)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:79
msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --feeds, --software, --software-categories)"
msgstr "Pokaži URN-je za rezultate (ne velja za --music-albums, --music-artists, --feeds, --software, --software-categories)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:81
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:83
msgid "Return all non-existing matches too (i.e. include unmounted volumes)"
msgstr "Vrni tudi vse neskladajoče zadetke (na primer vključi nepriklopljene nosilce)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:85
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:87
msgid "Search for files"
msgstr "Iskanje datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:89
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:91
msgid "Search for folders"
msgstr "Iskanje map"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:95
msgid "Search for music files"
msgstr "Iskanje glasbenih datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:97
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:99
msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
msgstr "Iskanje glasbenih albumov (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:101
msgid "Search for music artists (--all has no effect on this) "
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:103
msgid "Search for music artists (--all has no effect on this)"
msgstr "Iskanje izvajalcev glasbe (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:105
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:107
msgid "Search for image files"
msgstr "Iskanje slikovnih datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:109
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:111
msgid "Search for video files"
msgstr "Iskanje video datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:113
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:115
msgid "Search for document files"
msgstr "Iskanje datotek dokumentov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:117
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:119
msgid "Search for emails"
msgstr "Išči sporočila elektronske pošte"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:121
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:123
msgid "Search for contacts"
msgstr "Išči stike"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:125
msgid "Search for feeds (--all has no effect on this) "
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:127
msgid "Search for software (--all has no effect on this)"
msgstr "Iskanje programov (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:131
msgid "Search for software categories (--all has no effect on this)"
msgstr "Iskanje kategorij programske opreme (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:135
msgid "Search for feeds (--all has no effect on this)"
msgstr "Iskanje virov (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:134
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:144
msgid "search terms"
msgstr "pogoji iskanja"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:135
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:145
msgid "EXPRESSION"
msgstr "IZRAZ"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:152
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:162
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:110
msgid "NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
msgstr "OPOMBA: Meja je bila dosežena, obstajajo dodatni predmeti v podatkovni zbirki, ki niso bili prikazani"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:211
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:316
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:417
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:713
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:798
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:882
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1078
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:221
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:326
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:427
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:723
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:808
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:892
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:972
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1052
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1248
msgid "Could not get search results"
msgstr "Rezultatov iskanja ni mogoče dobiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:220
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:230
msgid "No contacts were found"
msgstr "Ni najdenih stikov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:277
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:290
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:287
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:300
msgid "No Name"
msgstr "Brez imena"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:278
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:291
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:288
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:301
msgid "No Address"
msgstr "Brez naslova"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:325
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:335
msgid "No emails were found"
msgstr "Ni najdenih sporočil elektronske pošte"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:426
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:436
msgid "No files were found"
msgstr "Datotek ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:722
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:732
msgid "No artists were found"
msgstr "Izvajalcev ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:726
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:736
msgid "Artists"
msgstr "Umetniki"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:807
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:817
msgid "No music was found"
msgstr "Glasbe ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:811
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:821
msgid "Albums"
msgstr "Albumi"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:891
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:901
msgid "No feeds were found"
msgstr "Ni najdenih virov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:895
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:905
msgid "Feeds"
msgstr "Viri"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1087
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:981
msgid "No software was found"
msgstr "Programske opreme ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:985
msgid "Software"
msgstr "Programi"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1061
msgid "No software categories were found"
msgstr "Kategorij programske opreme ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1065
msgid "Software Categories"
msgstr "Kategorije programske opreme"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1257
msgid "No results were found matching your query"
msgstr "Ni zadetkov, ki bi se skladali s poizvedbo"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1159
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1329
msgid "- Search for terms in all data"
msgstr "- Išče izraze v vseh podatkih"
#. Translators: this message will appear after the usage string
#. * and before the list of options.
#.
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1164
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1334
msgid "Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
msgstr "Uporabi IN operator za vse izraze ločene s presledkom (oglejte si --or-operator)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1168
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1338
msgid "This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless you use --or-operator)"
msgstr "To pomeni, da morata biti v primeru iskanja za 'foo' in 'bar' prisotna OBA (razen če uporabite --or-operator)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1196
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1368
msgid "Search terms are missing"
msgstr "Iskalni izrazi manjkajo"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1242
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1414
#, c-format
msgid "Search term '%s' is a stop word."
msgstr "Iskani izraz '%s' je zaustavitvena beseda."
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1253
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1425
#, c-format
msgid "Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
msgstr "Zaustavitvene besede so pogoste besede, ki so lahko med izgradnjo kazala prezrte."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment