Commit a90dcd98 authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

Updating Estonian translation

parent a89bf27a
......@@ -5,6 +5,7 @@
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
#
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007, 2009.
# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
......@@ -12,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-06 04:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-08 20:21+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-03 15:16+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -100,10 +101,10 @@ msgstr ""
"%s"
msgid "with"
msgstr ""
msgstr "ja"
msgid "in channel"
msgstr ""
msgstr "kanalil"
msgid "Search all of your documents, <b>as you type</b>"
msgstr "Kõiki dokumente otsitakse, <b>tippimise ajal</b>"
......@@ -127,16 +128,16 @@ msgid "Search with Tracker Search Tool"
msgstr "Otsi Trackeri otsijaga"
msgid "Tracker Live Search"
msgstr ""
msgstr "Trackeri otseotsing"
msgid "Search with Tracker, as you type"
msgstr ""
msgstr "Tippimise ajal otsimine"
msgid "No error given"
msgstr "Ühtegi viga ei edastatud"
msgid "unknown time"
msgstr "tundmatu aeg"
msgstr "aeg teadmata"
msgid "less than one second"
msgstr "vähem kui sekund"
......@@ -241,7 +242,7 @@ msgstr "Bitikiirus : <b>%s</b>"
#, c-format
msgid "Encoded In : <b>%s</b>"
msgstr ""
msgstr "Kodeering: <b>%s</b>"
#, c-format
msgid "Framerate : <b>%s</b>"
......@@ -281,10 +282,10 @@ msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
msgid "Unknown"
msgstr "Tundmatu"
msgstr "teadmata"
msgid "Type tags you want to add here, separated by commas"
msgstr "Sisesta siia sildid, eraldajaks on koma"
msgstr "Sisesta siia sildid komaga eraldatult"
msgid "Tags :"
msgstr "Sildid :"
......@@ -313,13 +314,13 @@ msgid "<b>Visibility</b>"
msgstr "<b>Nähtavus</b>"
msgid "Animate _icon when indexing"
msgstr "_Indekseerimise ikoon on animatsiooniga"
msgstr "_Indekseerimise ikoon on animeeritud"
msgid "Applet Preferences"
msgstr "Rakendi eelistused"
msgid "_Automatically pause all indexing when computer is in active use"
msgstr "_Arvuti aktiivse kasutamise ajal indekseerimine peatatakse"
msgstr "_Arvuti aktiivse kasutamise ajal indekseerimine peatub"
msgid "_Hide Icon (except when displaying messages to user)"
msgstr "Ikoon on pei_dus (v.a kui kasutajale kuvatakse teadet)"
......@@ -477,8 +478,8 @@ msgid ""
"Tracker is a tool designed to extract info and metadata about your personal "
"data so that it can be searched easily and quickly"
msgstr ""
"Tracker on tööriist andmete ja metaandmete leidmiseks isiklike andmete "
"seest, et selle otsimine oleks lihtne ja kiire"
"Tracker on vahend isiklikest failidest nii andmete kui metaandmete lihtsaks "
"ja kiireks otsimiseks"
msgid "Copyright © 2005-2009 The Tracker authors"
msgstr "Autoriõigused © 2002-2009 Trackeri autorid"
......@@ -488,7 +489,9 @@ msgstr "Autoriõigused © 2002-2009 Trackeri autorid"
#. * box to give credit to the translator(s).
#.
msgid "translator-credits"
msgstr "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007, 2009."
msgstr ""
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007, 2009.Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, "
"2009."
msgid "Tracker Web Site"
msgstr "Trackeri veebisait"
......@@ -518,7 +521,7 @@ msgid "_Quit"
msgstr "Sul_ge"
msgid "Tracker has finished indexing your system"
msgstr "Tracker on lõpetanud sinu süsteemi indekseerimise"
msgstr "Tracker lõpetas sinu süsteemi indekseerimise"
msgid "You can now perform searches by clicking here"
msgstr "Nüüd on võimalik siin klõpsates otsinguid läbi viia"
......@@ -544,7 +547,7 @@ msgid "Reindex all contents"
msgstr "Kogu sisu uuestiindekseerimine"
msgid "- Tracker applet for quick control of your desktop search tools"
msgstr ""
msgstr "- Tracker, rakend töölauaotsingu mugavaks seadistamiseks"
msgid "Files:"
msgstr "Faile:"
......@@ -571,7 +574,7 @@ msgid " Development:"
msgstr " Arendusfaile:"
msgid " Other:"
msgstr " Muid faile:"
msgstr " Teisi faile:"
msgid "Applications:"
msgstr "Rakendusi:"
......@@ -580,10 +583,11 @@ msgid "Conversations:"
msgstr "Vestluseid:"
msgid "Emails:"
msgstr "E-sõnumeid:"
msgstr "E-kirju:"
msgid "Control and monitor the Tracker search and indexing service"
msgstr ""
"Trackeri otsinguvahendi ja indekseerimisteenuse juhtimine ja monitooring"
msgid "Displays version information"
msgstr "Versiooniandmete kuvamine"
......@@ -596,24 +600,24 @@ msgstr ""
"(vaikimisi = 0)"
msgid "File to extract metadata for"
msgstr ""
msgstr "Fail, millest metaandmeid otsitakse"
msgid "FILE"
msgstr "FAIL"
msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
msgstr ""
msgstr "Faili MIME-tüüp (arvatakse, kui ei anta)"
msgid "MIME"
msgstr "MIME"
msgid "Debug mode (default = off)"
msgstr ""
msgstr "Silumisrežiim (vaikimisi väljas)"
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid "- Extract file meta data"
msgstr ""
msgstr "- failide metateabe avamine"
msgid "Filename and mime type must be provided together"
msgstr ""
......@@ -631,7 +635,7 @@ msgstr "Andmete töötlemise kasutatavad moodulid"
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr ""
msgstr "- trackeri indekseerija käivitamine"
msgid "Data must be reindexed"
msgstr "Andmed tuleb uuesti indekseerida"
......@@ -641,17 +645,23 @@ msgid ""
"Click the Reindex button to start reindexing now, otherwise this action will "
"be performed the next time the Tracker daemon is restarted."
msgstr ""
"Et sinu muudatused jõustuksid, peab Tracker sinu failide indeksi uuesti "
"looma. Et kordusindekseerimist alustada kohe, klõpsa \"Indekseeri uuesti\" "
"nupule. Muul juhul algab kordusindekseerimine pärast Trackeri deemoni "
"taaskäivitamist."
msgid "_Reindex"
msgstr "_Indekseeri uuesti"
msgid "Tracker daemon must be restarted"
msgstr ""
msgstr "Vajalik on Trackeri deemoni taaskäivitus"
msgid ""
"In order for your changes to take effect, the Tracker daemon has to be "
"restarted. Click the Restart button to restart the daemon now."
msgstr ""
"Et muudatused jõustuksid, tuleb Trackeri deemon taaskäivitada. Et seda kohe "
"teha, klõpsa taaskäivitamise nupule."
msgid "_Restart"
msgstr "_Käivita uuesti"
......@@ -702,7 +712,7 @@ msgid "<b>Watch Directories</b>"
msgstr "<b>Jälgitavad kataloogid</b>"
msgid "Additional mbox style mailboxes to index:"
msgstr "Täiendavalt indekseeritavad mbox-laadis postkastid:"
msgstr "Täiendavalt indekseeritavad mbox-vormingus postkastid:"
msgid "Additional paths to index and watch:"
msgstr "Täiendavalt indekseeritavad ja jälgitavad rajad:"
......@@ -759,10 +769,10 @@ msgid "Indexing Speed:"
msgstr "Indekseerimise kiirus:"
msgid "Maximum _amount of text to index:"
msgstr "Suurim indekseeritava _teksti hulk:"
msgstr "Indekseeritava _teksti mahupiirang:"
msgid "Maximum number of unique _words to index:"
msgstr "Suurim indekseeritavate unikaalsete _sõnade arv:"
msgstr "Indekseeritavate unikaalsete _sõnade piirang:"
msgid "Path roots to be ignored during indexing:"
msgstr "Indekseerimisel täielikult eiratavad kataloogid:"
......@@ -847,7 +857,7 @@ msgid "Activate to view this email"
msgstr ""
msgid "Save Search Results As..."
msgstr ""
msgstr "Salvesta otsitulemused faili..."
msgid "Could not save document."
msgstr "Dokumenti pole võimalik salvestada."
......@@ -965,7 +975,7 @@ msgid "Your search returned no results."
msgstr "Sinu otsingule ei vastanud ükski tulemus."
msgid "Tracker Search Tool-"
msgstr ""
msgstr "Otsinguvahend Tracker -"
msgid "Tracker Search Tool"
msgstr "Tracker otsinguvahend"
......@@ -978,7 +988,7 @@ msgid "no search performed"
msgstr "otsingut pole veel sooritatud"
msgid "List View"
msgstr ""
msgstr "Loendivaade"
msgid "Icon"
msgstr "Ikoon"
......@@ -990,10 +1000,10 @@ msgid "_Categories"
msgstr "_Kategooriad"
msgid "Unknown email subject"
msgstr ""
msgstr "Tundmatu meiliteema"
msgid "Unknown email sender"
msgstr ""
msgstr "Meili saatja teadmata"
#. Translators: this will appear like "Search results: 5 - 10 of 30 items"
#, c-format
......@@ -1014,11 +1024,10 @@ msgid "_Search:"
msgstr "_Otsing:"
msgid "Tracker is still indexing so not all search results are available yet"
msgstr ""
"Tracker endiselt indeksekseerib, kõik otsitulemused ei ole veel saadaval"
msgstr "Tracker endiselt indekseerib, kõik otsitulemused ei ole veel saadaval"
msgid "Enter a search term with multiple words seperated with spaces."
msgstr ""
msgstr "Sisesta otsingusõneks mitu tühikutega eraldatud sõna."
msgid "search_entry"
msgstr ""
......@@ -1037,13 +1046,13 @@ msgstr ""
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid "- Import files"
msgstr ""
msgstr "- failidi importimine"
msgid "File missing"
msgstr "Fail puudub"
msgid "Could not establish a DBus connection to Tracker"
msgstr ""
msgstr "DBus-ühenduse loomine Trackeriga pole võimalik"
msgid "Unable to import file"
msgstr "Faili pole võimalik importida"
......@@ -1051,7 +1060,7 @@ msgstr "Faili pole võimalik importida"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid "- Get all information from a certain file"
msgstr ""
msgstr "- kogu teabe hankimine määratud failist"
msgid "Unable to retrieve data for uri"
msgstr ""
......@@ -1077,29 +1086,31 @@ msgid "This will kill all Tracker processes and remove all databases"
msgstr ""
msgid "Could not open /proc"
msgstr ""
msgstr "Kausta /proc pole võimalik avada"
msgid "no error given"
msgstr ""
msgstr "veateadet ei edastatud"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid " - Manage Tracker processes and data"
msgstr ""
msgstr " - Trackeri protsesside ja andmete haldus"
msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
msgstr ""
msgstr "--kill ja --terminate argumente pole võimalik koos kasutada"
msgid "You can not use the --terminate with --hard-reset, --kill is implied"
msgstr ""
"--terminate ja --hard-reset argumente pole võimalik koos kasutada, asendati "
"--kill'iga"
#, c-format
msgid "Found %d pids..."
msgstr ""
msgstr "Leiti %d protsessi ID-d..."
#, c-format
msgid "Could not open '%s'"
msgstr ""
msgstr "'%s' pole võimalik avada"
#, c-format
msgid "Found process ID %d for '%s'"
......@@ -1107,19 +1118,19 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Could not terminate process %d"
msgstr ""
msgstr "Protsessi %d pole võimalik lõpetada"
#, c-format
msgid "Terminated process %d"
msgstr ""
msgstr "Protsess %d lõpetati"
#, c-format
msgid "Could not kill process %d"
msgstr ""
msgstr "Protsessi %d ei suudetud tappa"
#, c-format
msgid "Killed process %d"
msgstr ""
msgstr "Protsess %d tapeti"
msgid "Limit the number of results shown"
msgstr "Näidatavate tulemuste hulga piiramine"
......@@ -1137,7 +1148,7 @@ msgid "Show more detailed results with service and mime type"
msgstr ""
msgid "search terms"
msgstr ""
msgstr "otsitavad sõnad"
msgid "EXPRESSION"
msgstr ""
......@@ -1145,7 +1156,7 @@ msgstr ""
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid "- Search files for certain terms"
msgstr ""
msgstr "- Failidest sõnade otsimine"
#. Translators: this message will appear after the usage string
#. and before the list of options.
......@@ -1159,7 +1170,7 @@ msgid "Recognized services include:"
msgstr ""
msgid "Search terms are missing"
msgstr ""
msgstr "Otsingu märksõna puudub"
msgid "Could not get find detailed results by text"
msgstr ""
......@@ -1171,7 +1182,7 @@ msgid "Path to use in query"
msgstr "Päringus kasutatav rada"
msgid "SPARQL query"
msgstr ""
msgstr "SPARQL päring"
msgid "SPARQL update extensions"
msgstr ""
......@@ -1194,10 +1205,10 @@ msgstr ""
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid " - Show number of indexed files for each service"
msgstr ""
msgstr " - Iga teenuse indekseeritud failide arvu näitamine"
msgid "Could not get Tracker statistics"
msgstr ""
msgstr "Trackeri statistikat polnud võimalik hankida"
msgid "No statistics available"
msgstr "Statistikat pole saadaval"
......@@ -1213,23 +1224,23 @@ msgstr ""
"Olekumuutustele üksikasjade lisamine (rakendub ainult koos võtmega --follow)"
msgid "Statistics have been updated"
msgstr ""
msgstr "Statistikat uuendati"
#, c-format
msgid "Updating '%s' with new count:%s"
msgstr ""
msgstr "'%s' uuendamine uue loendusarvuga: %s"
#, c-format
msgid "Processed %d/%d, current service:'%s', %s left, %s elapsed"
msgstr ""
msgstr "Töödeldud %d/%d, praegune teenus: '%s', jäänud %s, kulunud %s"
#, c-format
msgid "Last file to be indexed was '%s'"
msgstr ""
msgstr "Viimane indekseeritud fail oli '%s'"
#, c-format
msgid "Tracker status changed from '%s' --> '%s'"
msgstr ""
msgstr "Trackeri olek muutus: '%s' --> '%s'"
msgid "None"
msgstr "Puudub"
......@@ -1259,10 +1270,10 @@ msgid "Is indexing enabled"
msgstr "Indekseerimine on lubatud"
msgid "- Report current status"
msgstr ""
msgstr "- hetkeoleku raport"
msgid "Could not get Tracker status"
msgstr ""
msgstr "Trackeri oleku teavet ei suudetud hankida"
#, c-format
msgid "Tracker status is '%s'"
......@@ -1296,7 +1307,7 @@ msgstr "FAIL [FAIL...]"
#. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#.
msgid "Add, remove or search for tags"
msgstr ""
msgstr "Lisa, eemalda või otsi märksõnu"
#. Translators: this message will appear after the usage string
#. * and before the list of options, showing an usage example.
......@@ -1313,25 +1324,25 @@ msgid "Add and delete actions can not be used with remove all actions"
msgstr ""
msgid "Files are not needed with searching"
msgstr ""
msgstr "Otsingul pole failid vajalikud"
msgid "No arguments were provided"
msgstr ""
msgstr "Ühtegi argumenti ei antud"
#, c-format
msgid "Could not remove all tags for '%s'"
msgstr ""
msgstr "'%s' kõiki märksõnu pole võimalik eemaldada"
#, c-format
msgid "Could not add tags for '%s'"
msgstr ""
msgstr "'%s' märksõnu pole võimalik lisada"
#, c-format
msgid "Could not remove tags for '%s'"
msgstr ""
msgstr "'%s' märksõnu pole võimalik eemaldada"
msgid "Could not get tag list"
msgstr ""
msgstr "Märksõnade loetelu pole võimalik hankida"
msgid "No tags found"
msgstr "Märksõnu ei leitud"
......@@ -1344,7 +1355,7 @@ msgstr "Leitud"
#, c-format
msgid "Could not get tags for file:'%s'"
msgstr ""
msgstr "Faili märksõnade loetelu pole võimalik hankida: '%s'"
msgid "Could not search tags"
msgstr "Märksõnu pole võimalik otsida"
......@@ -1352,6 +1363,8 @@ msgstr "Märksõnu pole võimalik otsida"
msgid ""
"NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
msgstr ""
"MÄRKUS: Saavutati limiit, andmebaasis on veel kirjeid, mida siin pole "
"loetletud"
msgid "Seconds to wait before starting any crawling or indexing (default = 45)"
msgstr ""
......@@ -1359,7 +1372,7 @@ msgstr ""
"(vaikimisi 45)"
msgid "Minimizes the use of memory but may slow indexing down"
msgstr ""
msgstr "Minimeerib mälukasutuse, kuid võib aeglustada indekseerimist"
msgid ""
"Directories to exclude for file change monitoring (you can do -e <path> -e "
......@@ -1384,7 +1397,7 @@ msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Kõigi andmete kordusindekseerimise sundimine"
msgid "Disable any indexing and monitoring"
msgstr "Indekseerimise ja monitooringu keelamine"
msgstr "Indekseerimine ja monitooring keelatud"
msgid ""
"Language to use for stemmer and stop words (ISO 639-1 2 characters code)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment