Commit 80443656 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 5231d8ae
...@@ -10,9 +10,9 @@ msgid "" ...@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n" "Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-15 09:46+0000\n" "POT-Creation-Date: 2010-12-30 10:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-25 15:59+0100\n" "PO-Revision-Date: 2010-12-30 21:08+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n" "Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Elektronska pošta" ...@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Elektronska pošta"
#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:2 #: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:2
msgid "Evolution Email miner" msgid "Evolution Email miner"
msgstr "Kopalnik elektronske pošte evolution" msgstr "Kopalnik elektronske pošte Evolution"
#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:1 #: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:1
msgid "File System" msgid "File System"
...@@ -130,6 +130,7 @@ msgstr[3] "_Nastavi oznake za povezavo s %d izbranimi predmeti:" ...@@ -130,6 +130,7 @@ msgstr[3] "_Nastavi oznake za povezavo s %d izbranimi predmeti:"
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:124 #: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:124
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:237 #: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:237
#: ../src/tracker-needle/tracker-taglist.vala:50
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8 #: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:663 #: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:663
msgid "Tags" msgid "Tags"
...@@ -145,14 +146,14 @@ msgstr "Oznake ..." ...@@ -145,14 +146,14 @@ msgstr "Oznake ..."
msgid "Tag one or more files" msgid "Tag one or more files"
msgstr "Označi eno ali več datotek" msgstr "Označi eno ali več datotek"
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:571 #: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:354
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:116 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:116
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:223 #: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:223
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1442 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1442
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:292 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:292
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:93 #: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:945 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:945
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:90 #: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:96
msgid "No error given" msgid "No error given"
msgstr "Ni dane napake" msgstr "Ni dane napake"
...@@ -226,15 +227,15 @@ msgstr[1] " %2.2d sekunda" ...@@ -226,15 +227,15 @@ msgstr[1] " %2.2d sekunda"
msgstr[2] " %2.2d sekundi" msgstr[2] " %2.2d sekundi"
msgstr[3] " %2.2d sekunde" msgstr[3] " %2.2d sekunde"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:407 #: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:423
msgid "Data store is not available" msgid "Data store is not available"
msgstr "Shramba podatkov ni na voljo" msgstr "Shramba podatkov ni na voljo"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:546 #: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:562
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request" msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premoru" msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premoru"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:618 #: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:634
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner" msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan" msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan"
...@@ -260,7 +261,7 @@ msgstr "Lastnosti" ...@@ -260,7 +261,7 @@ msgstr "Lastnosti"
#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:2 #: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:2
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9 #: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
msgid "_Search:" msgid "_Search:"
msgstr "_Išči:" msgstr "_Poišči:"
#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:3 #: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:3
msgid "_URN:" msgid "_URN:"
...@@ -482,6 +483,7 @@ msgid "Directory" ...@@ -482,6 +483,7 @@ msgid "Directory"
msgstr "Mapa" msgstr "Mapa"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:400 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:400
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:228
msgid "File" msgid "File"
msgstr "Datoteka" msgstr "Datoteka"
...@@ -535,8 +537,8 @@ msgid "" ...@@ -535,8 +537,8 @@ msgid ""
"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n" "Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc" "Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
msgstr "" msgstr ""
"Mogoče je uporabiti splošne vzorce kot na primer: \"*bar*\".\n" "Mogoče je uporabiti splošne vzorce kot je na primer: \"*bar*\".\n"
"To je najpogosteje uporabljeno za prezrtje map kot *~, *.o, *.la, itd " "To je najpogosteje uporabljeno za izpuščanje map z imeni *~, *.o, *.la, in drugo. "
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
msgid "Ignored Content" msgid "Ignored Content"
...@@ -642,6 +644,56 @@ msgstr "Namizno iskanje" ...@@ -642,6 +644,56 @@ msgstr "Namizno iskanje"
msgid "Find what you're looking for on this computer by name or content using Tracker" msgid "Find what you're looking for on this computer by name or content using Tracker"
msgstr "Poiščite kar iščete na tem računalniku po imenu ali vsebini z uporabo Trackerja" msgstr "Poiščite kar iščete na tem računalniku po imenu ali vsebini z uporabo Trackerja"
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:240
msgid "Last Changed"
msgstr "Nazadnje spremenjeno"
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:248
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#. fn:concat(nco:pageCount(?urn), \" pages\")
#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:163
msgid "Pages"
msgstr "Strani"
#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:185
msgid "No Subject"
msgstr "Ni naslova"
#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:186
msgid "To"
msgstr "Za"
#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:61
#, c-format
msgid "%ld day from now"
msgid_plural "%ld days from now"
msgstr[0] "čez %ld dni\n"
msgstr[1] "čez %ld dan\n"
msgstr[2] "čez %ld dni\n"
msgstr[3] "čez %ld dni\n"
#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:64
#, c-format
msgid "%ld day ago"
msgid_plural "%ld days ago"
msgstr[0] "pred %ld dnevi\n"
msgstr[1] "pred %ld dnevom\n"
msgstr[2] "pred %ld dnevoma\n"
msgstr[3] "pred %ld dnevi\n"
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:76
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:105
msgid "Less than one second"
msgstr "Pred manj kot eno sekundo"
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:48
msgid "No Search Results"
msgstr "Iskanje ni vrnilo rezultatov"
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1 #: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1
msgid "Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc." msgid "Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc."
msgstr "Prikaži rezultate po kategoriji, na primer glasba, videoposnetki, programi, itd." msgstr "Prikaži rezultate po kategoriji, na primer glasba, videoposnetki, programi, itd."
...@@ -781,9 +833,9 @@ msgid "" ...@@ -781,9 +833,9 @@ msgid ""
"\n" "\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA." "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
msgstr "" msgstr ""
"Tracker je prosta programska oprema; lahko ga redistribuirate in/ali spreminjate pod pogoji GNU General Public Licence kot je objavljena s Free Software Foundation; ali različico 2 Licence ali (na vašo željo) katerakoli kasnejša različica.\n" "Tracker je prosta programska oprema; lahko ga razširjate in/ali spreminjate pod pogoji Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (General Public Licence) kot je objavljeno s strani Free Software Foundation; različice 2 dovoljenja ali (na vašo željo) katerakoli kasnejše različice.\n"
"\n" "\n"
"Tracker je distribuiran v upanju da bo uporaben, toda BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL; tudi brez impliciranih zagotovila za PRODAJO ali PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Oglejte si GNU General Public Licence za več podrobnosti.\n" "Program Tracker je se razširja v upanju da bo uporaben, toda BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL; tudi brez impliciranih zagotovila za PRODAJO ali PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Oglejte si GNU General Public Licence za več podrobnosti.\n"
"\n" "\n"
"Skupaj s programom bi morali prejeti tudi kopijo splošnega javnega potrdila; v primeru, da kopije niste prejeli, pišite na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA." "Skupaj s programom bi morali prejeti tudi kopijo splošnega javnega potrdila; v primeru, da kopije niste prejeli, pišite na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
...@@ -1021,7 +1073,7 @@ msgstr "Ena ali več datotek ni bilo navedenih" ...@@ -1021,7 +1073,7 @@ msgstr "Ena ali več datotek ni bilo navedenih"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:291 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:291
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:92 #: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:92
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:89 #: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:95
msgid "Could not establish a connection to Tracker" msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Povezave s Trackerjem ni mogoče vzpostaviti" msgstr "Povezave s Trackerjem ni mogoče vzpostaviti"
...@@ -1831,8 +1883,6 @@ msgstr "Prazen niz rezultatov" ...@@ -1831,8 +1883,6 @@ msgstr "Prazen niz rezultatov"
#~ msgstr "Mapa:" #~ msgstr "Mapa:"
#~ msgid "Type:" #~ msgid "Type:"
#~ msgstr "Vrsta:" #~ msgstr "Vrsta:"
#~ msgid "Size:"
#~ msgstr "Velikost:"
#~ msgid "Modified:" #~ msgid "Modified:"
#~ msgstr "Spremenjeno:" #~ msgstr "Spremenjeno:"
#~ msgid "Height:" #~ msgid "Height:"
...@@ -1847,8 +1897,6 @@ msgstr "Prazen niz rezultatov" ...@@ -1847,8 +1897,6 @@ msgstr "Prazen niz rezultatov"
#~ msgstr "Album:" #~ msgstr "Album:"
#~ msgid "Duration:" #~ msgid "Duration:"
#~ msgstr "Trajanje:" #~ msgstr "Trajanje:"
#~ msgid "Subject:"
#~ msgstr "Zadeva:"
#~ msgid "From:" #~ msgid "From:"
#~ msgstr "Od:" #~ msgstr "Od:"
#~ msgid "Received:" #~ msgid "Received:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment