Commit 80443656 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 5231d8ae
......@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-15 09:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-25 15:59+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-30 10:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 21:08+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Elektronska pošta"
#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:2
msgid "Evolution Email miner"
msgstr "Kopalnik elektronske pošte evolution"
msgstr "Kopalnik elektronske pošte Evolution"
#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:1
msgid "File System"
......@@ -130,6 +130,7 @@ msgstr[3] "_Nastavi oznake za povezavo s %d izbranimi predmeti:"
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:124
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:237
#: ../src/tracker-needle/tracker-taglist.vala:50
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:663
msgid "Tags"
......@@ -145,14 +146,14 @@ msgstr "Oznake ..."
msgid "Tag one or more files"
msgstr "Označi eno ali več datotek"
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:571
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:354
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:116
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:223
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1442
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:292
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:945
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:90
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:96
msgid "No error given"
msgstr "Ni dane napake"
......@@ -226,15 +227,15 @@ msgstr[1] " %2.2d sekunda"
msgstr[2] " %2.2d sekundi"
msgstr[3] " %2.2d sekunde"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:407
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:423
msgid "Data store is not available"
msgstr "Shramba podatkov ni na voljo"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:546
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:562
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premoru"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:618
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:634
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan"
......@@ -260,7 +261,7 @@ msgstr "Lastnosti"
#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:2
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
msgid "_Search:"
msgstr "_Išči:"
msgstr "_Poišči:"
#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:3
msgid "_URN:"
......@@ -482,6 +483,7 @@ msgid "Directory"
msgstr "Mapa"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:400
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:228
msgid "File"
msgstr "Datoteka"
......@@ -535,8 +537,8 @@ msgid ""
"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
msgstr ""
"Mogoče je uporabiti splošne vzorce kot na primer: \"*bar*\".\n"
"To je najpogosteje uporabljeno za prezrtje map kot *~, *.o, *.la, itd "
"Mogoče je uporabiti splošne vzorce kot je na primer: \"*bar*\".\n"
"To je najpogosteje uporabljeno za izpuščanje map z imeni *~, *.o, *.la, in drugo. "
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
msgid "Ignored Content"
......@@ -642,6 +644,56 @@ msgstr "Namizno iskanje"
msgid "Find what you're looking for on this computer by name or content using Tracker"
msgstr "Poiščite kar iščete na tem računalniku po imenu ali vsebini z uporabo Trackerja"
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:240
msgid "Last Changed"
msgstr "Nazadnje spremenjeno"
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:248
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#. fn:concat(nco:pageCount(?urn), \" pages\")
#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:163
msgid "Pages"
msgstr "Strani"
#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:185
msgid "No Subject"
msgstr "Ni naslova"
#: ../src/tracker-needle/tracker-query.vala:186
msgid "To"
msgstr "Za"
#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:61
#, c-format
msgid "%ld day from now"
msgid_plural "%ld days from now"
msgstr[0] "čez %ld dni\n"
msgstr[1] "čez %ld dan\n"
msgstr[2] "čez %ld dni\n"
msgstr[3] "čez %ld dni\n"
#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:64
#, c-format
msgid "%ld day ago"
msgid_plural "%ld days ago"
msgstr[0] "pred %ld dnevi\n"
msgstr[1] "pred %ld dnevom\n"
msgstr[2] "pred %ld dnevoma\n"
msgstr[3] "pred %ld dnevi\n"
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:76
#: ../src/tracker-needle/tracker-utils.vala:105
msgid "Less than one second"
msgstr "Pred manj kot eno sekundo"
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:48
msgid "No Search Results"
msgstr "Iskanje ni vrnilo rezultatov"
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1
msgid "Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc."
msgstr "Prikaži rezultate po kategoriji, na primer glasba, videoposnetki, programi, itd."
......@@ -781,9 +833,9 @@ msgid ""
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
msgstr ""
"Tracker je prosta programska oprema; lahko ga redistribuirate in/ali spreminjate pod pogoji GNU General Public Licence kot je objavljena s Free Software Foundation; ali različico 2 Licence ali (na vašo željo) katerakoli kasnejša različica.\n"
"Tracker je prosta programska oprema; lahko ga razširjate in/ali spreminjate pod pogoji Splošnega Javnega Dovoljenja GNU (General Public Licence) kot je objavljeno s strani Free Software Foundation; različice 2 dovoljenja ali (na vašo željo) katerakoli kasnejše različice.\n"
"\n"
"Tracker je distribuiran v upanju da bo uporaben, toda BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL; tudi brez impliciranih zagotovila za PRODAJO ali PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Oglejte si GNU General Public Licence za več podrobnosti.\n"
"Program Tracker je se razširja v upanju da bo uporaben, toda BREZ KAKRŠNIHKOLI ZAGOTOVIL; tudi brez impliciranih zagotovila za PRODAJO ali PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Oglejte si GNU General Public Licence za več podrobnosti.\n"
"\n"
"Skupaj s programom bi morali prejeti tudi kopijo splošnega javnega potrdila; v primeru, da kopije niste prejeli, pišite na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
......@@ -1021,7 +1073,7 @@ msgstr "Ena ali več datotek ni bilo navedenih"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:291
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:92
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:89
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:95
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Povezave s Trackerjem ni mogoče vzpostaviti"
......@@ -1831,8 +1883,6 @@ msgstr "Prazen niz rezultatov"
#~ msgstr "Mapa:"
#~ msgid "Type:"
#~ msgstr "Vrsta:"
#~ msgid "Size:"
#~ msgstr "Velikost:"
#~ msgid "Modified:"
#~ msgstr "Spremenjeno:"
#~ msgid "Height:"
......@@ -1847,8 +1897,6 @@ msgstr "Prazen niz rezultatov"
#~ msgstr "Album:"
#~ msgid "Duration:"
#~ msgstr "Trajanje:"
#~ msgid "Subject:"
#~ msgstr "Zadeva:"
#~ msgid "From:"
#~ msgstr "Od:"
#~ msgid "Received:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment