Commit 6e9309a3 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 31ca130b
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-28 09:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-28 21:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-30 18:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-31 12:22+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.h:1
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:668
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:666
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-category-view.gs:74
msgid "Applications"
msgstr "Programi"
......@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr[3] "_Nastavi oznake za povezavo s %d izbranimi predmeti:"
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:124
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:233
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:665
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:663
msgid "Tags"
msgstr "Oznake"
......@@ -213,12 +213,12 @@ msgstr "Nedejavno"
msgid "Processing files"
msgstr "Obdelovanje datotek"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2553
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2556
#, c-format
msgid "Crawling recursively directory '%s'"
msgstr "Rekurzivno kopanje po mapi '%s'"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2555
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2558
#, c-format
msgid "Crawling single directory '%s'"
msgstr "Kopanje po eni mapi '%s'"
......@@ -257,7 +257,7 @@ msgid "_URN:"
msgstr "_URN:"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:84
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:100
msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)"
msgstr "Beleženje, 0 = samo napake, 1 = najmanjše, 2 = podrobno in 3 = razhroščevanje (privzeto = 0)"
......@@ -303,7 +303,7 @@ msgstr "MODUL"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:97
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:102
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:96
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Pokaže podrobnosti različice"
......@@ -560,57 +560,57 @@ msgid "Indexing Preferences"
msgstr "Možnosti priprave kazala"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
msgid "Indexing s_peed (faster consumes more resources):"
msgstr "Hi_trost priprave kazala (hitrejša porabi več sredstev):"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
msgid "Limitations"
msgstr "Omejitve"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
msgid "Locations"
msgstr "Mesta"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
msgid "Non-Recursively Indexed"
msgstr "Nerekurzivna priprava seznama"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
msgid "Recursively Indexed"
msgstr "Rekurzivna priprava kazala"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
msgid "Semantics"
msgstr "Pomenoslovje"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
msgid "Slower"
msgstr "Počasneje"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
msgid "Start up"
msgstr "Zagon"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
msgstr "To vključuje VSE odstranljive medije, spominske kartice, CD-je, DVD-je, itn."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
msgid "Thr_ottle:"
msgstr "Omejitev hitrosti:"
msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
msgstr "Zaustavi pripravo kazala, ko je prostor na _disku pod:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
msgstr "To vključuje VSE odstranljive medije, spominske kartice, CD-je, DVD-je, itn."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
msgid "When toggled, this makes sure your home directory is included in the list."
msgstr "Preklopljena možnost zagotovi, da je domača mapa vključena v seznam."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
msgid "With specific files:"
msgstr "Z določenimi datotekami:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
msgid "_Delay"
msgstr "_Zakasnitev"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
msgid "_Disk space:"
msgstr "Prostor na _disku:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:33
msgid "_Monitor file and directory changes"
msgstr "_Nadziraj spremembe datotek in map"
......@@ -658,66 +658,66 @@ msgstr "Iskalna vrstica"
msgid "_About"
msgstr "_O Programu"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:663
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:679
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:661
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:677
msgid "Other"
msgstr "Ostalo"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:664
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:662
msgid "Contacts"
msgstr "Stiki"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:666
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:664
msgid "Email Addresses"
msgstr "Poštni naslov"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:667
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:665
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenti"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:669
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:667
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-category-view.gs:62
msgid "Images"
msgstr "Slike"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:670
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:668
msgid "Audio"
msgstr "Zvok"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:671
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:669
msgid "Folders"
msgstr "Mape"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:672
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:670
msgid "Fonts"
msgstr "Pisave"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:673
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:671
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-category-view.gs:70
msgid "Videos"
msgstr "Posnetki"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:674
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:672
msgid "Archives"
msgstr "Arhivi"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:675
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:673
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zaznamki"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:676
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:674
msgid "Links"
msgstr "Povezave"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1050
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1048
msgid "Category"
msgstr "Kategorija"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1078
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1076
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1144
#: ../src/tracker-search-bar/tracker-results-window.c:1142
#, c-format
msgid "No results found for “%s”"
msgstr "Za “%s” ni najdenih rezultatov"
......@@ -859,7 +859,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:113
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:96
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:100
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:83
msgid "Print version"
msgstr "Izpiši različico"
......@@ -926,22 +926,22 @@ msgstr "Nadzor in opazovanje storitve iskanje in priprave kazal Tracker"
msgid "Tracker Applet"
msgstr "Tracker aplet"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:111
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:105
msgid "Minimizes the use of memory but may slow indexing down"
msgstr "Zmanjša porabo pomnilnika, vendar lahko upočasni pripravo kazala"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:117
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:111
msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Vsili pripravo kazala iz vse vsebine"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:121
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:115
msgid "Only allow read based actions on the database"
msgstr "Na podatkovni zbirki dovoli le dejanja osnovana na branju"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:371
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:368
msgid "- start the tracker daemon"
msgstr "- zaženi ozadnji program tracker"
......@@ -1049,19 +1049,9 @@ msgstr "Čakanje eno sekundo pred začetkov podatkovnih kopalnikov ..."
msgid "Starting miners…"
msgstr "Začenjanje podatkovnih kopalnikov ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:505
msgid "Failed"
msgstr "Spodletelo"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:507
msgid "Could not get miner status"
msgstr "Ni mogoče dobiti stanja podatkovnega kopalnika "
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:510
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:139
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:190
msgid "Done"
msgstr "Končano"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:506
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "morda onemogočen vstavek?"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
......@@ -1078,7 +1068,7 @@ msgstr "Ene ali več datotek ni bilo določenih"
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:135
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:244
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:106
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:416
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:527
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:855
msgid "Could not establish a D-Bus connection to Tracker"
msgstr "D-Bus povezave s Trackerjem ni mogoče vzpostaviti"
......@@ -1091,6 +1081,11 @@ msgstr "Uvažanje Turtle datoteke"
msgid "Unable to import Turtle file"
msgstr "Turtle datoteke ni mogoče uvoziti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:139
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:194
msgid "Done"
msgstr "Končano"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:101
......@@ -1410,131 +1405,146 @@ msgstr "Statistika ni na voljo"
msgid "Statistics:"
msgstr "Statistika:"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:64
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:68
msgid "Follow status changes as they happen"
msgstr "Sledi spremembam stanja, ko se zgodijo"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:68
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:72
msgid "Include details with state updates (only applies to --follow)"
msgstr "Vključi podrobnosti s posodobitvami stanja (uporabno samo za --follow)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:72
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:76
msgid "List all miners currently running"
msgstr "Seznam vseh trenutno dejavnih podatkovnih kopalnikov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:76
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:80
msgid "List all miners installed"
msgstr "Izpis vseh nameščenih podatkovnih kopalnikov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:80
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:84
msgid "List pause reasons and applications for a miner"
msgstr "Izpis vzrokov premora in programov kopolnika"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:84
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:88
msgid "Miner to use with other commands (you can use suffixes, e.g. FS or Applications)"
msgstr "Podatkovni kopalnik za uporabo z drugimi ukazi (uporabiti je mogoče pripone, na primer FS ali programi)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:85
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:89
msgid "MINER"
msgstr "PODATKOVNI KOPALNIK"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:88
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:92
msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
msgstr "Premor podatkovnega kopalnika (uporabljen mora biti z --miner)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:89
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:93
msgid "REASON"
msgstr "VZROK"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:92
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:96
msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
msgstr "Nadaljevanje podatkovnega kopalnika (uporabljen mora biti z --miner)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:97
msgid "COOKIE"
msgstr "PIŠKOTEK"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:153
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:157
#, c-format
msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
msgstr "Poskušanje delanja premora podatkovnega kopalnika '%s' z razlogom '%s'"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:160
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:164
#, c-format
msgid "Could not pause miner: %s"
msgstr "Ni mogoče narediti premora kopalnika podatkov: %s"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:165
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:169
#, c-format
msgid "Cookie is %d"
msgstr "Piškotek je %d"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:179
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:183
#, c-format
msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
msgstr "Poskušanje nadaljevanja podatkovnega kopalnika %s s piškotkom %d"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:186
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:190
#, c-format
msgid "Could not resume miner: %s"
msgstr "Kopalnika podatkov ni mogoče nadaljevati: %s"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:206
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:210
#, c-format
msgid "Could not get status from miner: %s"
msgstr "Ni mogoče dobiti stanja kopalnika podatkov: %s"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:249
#. Work out lengths for output spacing
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:268
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:655
msgid "PAUSED"
msgstr "V PREMORU"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:351
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:282
msgid "Not running or is a disabled plugin"
msgstr "Ne teče ali pa je onemogočen vstavek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:338
msgid "Journal replay"
msgstr "Ponovno predvajanje dnevnika"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:462
msgid "- Monitor and control status"
msgstr "- Stanje opazovanja in nadzora"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:366
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:477
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr "Stikal premora in nadaljevanja podatkovnega kopalnika ni mogoče uporabiti skupaj"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:380
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:491
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr "Zagotoviti je treba podatkovni kopalnik za ukaze premora ali nadaljevanja"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:394
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:505
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr "Zagotoviti morate ukaz premora ali nadaljevanja za podatkovni kopalnik"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:428
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:539
#, c-format
msgid "Found %d miners installed"
msgstr "Najdenih %d nameščenih kopalnikov podatkov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:440
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:551
#, c-format
msgid "Found %d miners running"
msgstr "Najdenih %d zagnanih kopalnikov podatkov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:473
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:584
msgid "No miners are running"
msgstr "Ni zagnanih kopalnikov podatkov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:513
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:543
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:624
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:671
msgid "Miners"
msgstr "Podatkovni kopalniki"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:520
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:631
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:522
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:633
msgid "Reason"
msgstr "Vzrok"
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:531
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:642
msgid "No miners are paused"
msgstr "Ni kopalnikov podatkov v premoru"
#. Display states
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:665
msgid "Store"
msgstr "Shrani"
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:67
msgid "List all tags (using FILTER if specified)"
msgstr "Razvrsti značke (z uporabo FILTRA, če je določen)"
......@@ -1661,6 +1671,14 @@ msgstr "- zaženi program s podporo zamika zapisovanja"
msgid "Saved queries"
msgstr "Shranjene poizvedbe"
#~ msgid "Thr_ottle:"
#~ msgstr "Omejitev hitrosti:"
#~ msgid "_Disk space:"
#~ msgstr "Prostor na _disku:"
#~ msgid "Failed"
#~ msgstr "Spodletelo"
#~ msgid "Could not get miner status"
#~ msgstr "Ni mogoče dobiti stanja podatkovnega kopalnika "
#~ msgid "Launch %s (%s)"
#~ msgstr "Zagon %s (%s)"
#~ msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment