Commit 64d3e69a authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 5cfdaa39
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-02 13:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-03 11:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-16 17:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-17 11:02+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Oznake ..."
msgid "Tag one or more files"
msgstr "Oznaka ene ali več datotek"
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:586
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:597
msgid "No error given"
msgstr "Ni določene napake"
......@@ -222,11 +222,11 @@ msgstr[3] " %2.2d sekunde"
msgid "Data store is not available"
msgstr "Shramba podatkov ni dostopna"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1002
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1024
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premoru"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1074
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1096
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan"
......@@ -257,7 +257,7 @@ msgid "_URN:"
msgstr "_URN:"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:84
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:99
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:101
msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)"
msgstr "Beleženje, 0 = samo napake, 1 = najmanjše, 2 = podrobno in 3 = razhroščevanje (privzeto = 0)"
......@@ -303,7 +303,7 @@ msgstr "MODUL"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:95
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:97
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Pokaže podrobnosti različice"
......@@ -423,11 +423,11 @@ msgstr "Bi bilo nadzirano"
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala trackerja"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1165
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1236
msgid "Low battery"
msgstr "Nizka napetost baterije"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1293
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1364
msgid "Low disk space"
msgstr "Malo prostora na disku"
......@@ -785,54 +785,54 @@ msgstr "Velikost:"
msgid "Modified:"
msgstr "Spremenjeno:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:325
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:351
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:326
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:354
msgid "Height:"
msgstr "Višina:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:326
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:352
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:327
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:355
msgid "Width:"
msgstr "Širina:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:337
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:385
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:339
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:390
msgid "Title:"
msgstr "Naslov:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:338
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:340
msgid "Artist:"
msgstr "Izvajalec:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:339
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:341
msgid "Album:"
msgstr "Album:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:353
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:356
msgid "Duration:"
msgstr "Trajanje:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:371
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:375
msgid "Subject:"
msgstr "Zadeva:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:372
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:376
msgid "From:"
msgstr "Od:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:373
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:377
msgid "Received:"
msgstr "Prejeto:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:386
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:391
msgid "Author:"
msgstr "Avtor:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:387
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:392
msgid "Page count:"
msgstr "Število strani:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:412
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:418
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
......@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:99
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:51
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:50
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:123
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:128
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:116
......@@ -955,18 +955,18 @@ msgstr "Nadzor in opazovanje storitve iskanje in priprave kazal Tracker"
msgid "Tracker Applet"
msgstr "Tracker aplet"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:108
msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Vsili pripravo kazala iz vse vsebine"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:110
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:112
msgid "Only allow read based actions on the database"
msgstr "Na podatkovni zbirki dovoli le dejanja osnovana na branju"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:362
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:370
msgid "- start the tracker daemon"
msgstr "- zaženi ozadnji program tracker"
......@@ -1062,19 +1062,19 @@ msgstr "Opravila %d ni mogoče uničiti"
msgid "Killed process %d"
msgstr "Uničeno opravilo %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:468
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:485
msgid "Removing configuration files…"
msgstr "Odstranjevanje datotek namestitev ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:485
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:502
msgid "Waiting one second before starting miners…"
msgstr "Čakanje eno sekundo pred začetkov podatkovnih kopalnikov ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:491
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:508
msgid "Starting miners…"
msgstr "Začenjanje podatkovnih kopalnikov ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:506
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:523
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "morda onemogočen vstavek?"
......@@ -1137,158 +1137,167 @@ msgstr "Podatkov za URI ni mogoče pridobiti"
msgid "No metadata available for that URI"
msgstr "Za URI ni dostopnih metapodakov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:63
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:64
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:56
msgid "Limit the number of results shown"
msgstr "Omeji število prikazanih rezultatov "
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:64
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:65
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:57
msgid "512"
msgstr "512"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:67
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:60
msgid "Offset the results"
msgstr "Zamik rezultatov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:69
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:61
msgid "0"
msgstr "0"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:71
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:72
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:64
msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)"
msgstr "Uporaba ALI za iskalne nize namesto IN (privzeto)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:75
msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists)"
msgstr "Pokaži URN-je za rezultate (ne velja za --music-albums, --music-artists)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:76
msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --feeds)"
msgstr "Pokaži URN-je za rezultate (ne velja za --music-albums, --music-artists, --feeds)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:79
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:80
msgid "Return all non-existing matches too (i.e. include unmounted volumes)"
msgstr "Vrni tudi vse neskladajoče zadetke (na primer vključi nepriklopljene nosilce)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:83
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:84
msgid "Search for files"
msgstr "Iskanje datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:87
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:88
msgid "Search for folders"
msgstr "Iskanje map"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:91
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:92
msgid "Search for music files"
msgstr "Iskanje glasbenih datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:95
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:96
msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
msgstr "Iskanje glasbenih albumov (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:99
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:100
msgid "Search for music artists (--all has no effect on this) "
msgstr "Iskanje izvajalcev glasbe (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:103
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:104
msgid "Search for image files"
msgstr "Iskanje slikovnih datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:107
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:108
msgid "Search for video files"
msgstr "Iskanje video datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:111
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:112
msgid "Search for document files"
msgstr "Iskanje datotek dokumentov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:115
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:116
msgid "Search for emails"
msgstr "Išči sporočila elektronske pošte"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:119
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:120
msgid "Search for contacts"
msgstr "Išči stike"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:128
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:124
msgid "Search for feeds (--all has no effect on this) "
msgstr "Iskanje virov (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:133
msgid "search terms"
msgstr "pogoji iskanja"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:129
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:134
msgid "EXPRESSION"
msgstr "IZRAZ"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:146
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:151
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:111
msgid "NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
msgstr "OPOMBA: Meja je bila dosežena, obstajajo dodatni predmeti v zbirki podatkov, ki niso bili prikazani"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:222
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:331
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:446
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:743
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:821
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1069
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:227
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:336
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:451
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:748
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:826
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:913
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1161
msgid "Could not get search results"
msgstr "Rezultatov iskanja ni mogoče dobiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:231
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:236
msgid "No contacts were found"
msgstr "Ni najdenih stikov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:340
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:345
msgid "No emails were found"
msgstr "Ni najdenih sporočil elektronske pošte"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:455
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:460
msgid "No files were found"
msgstr "Datotek ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:752
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:757
msgid "No artists were found"
msgstr "Izvajalcev ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:830
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:835
msgid "No music was found"
msgstr "Glasbe ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1078
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:922
msgid "No feeds were found"
msgstr "Ni najdenih virov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1170
msgid "No results were found matching your query"
msgstr "Ni zadetkov, ki bi se skladali s poizvedbo"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1118
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1210
msgid "- Search for terms in all data"
msgstr "- Išče izraze v vseh podatkih"
#. Translators: this message will appear after the usage string
#. * and before the list of options.
#.
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1123
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1215
msgid "Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
msgstr "Uporabi IN operator za vse izraze ločene s presledkom (oglejte si --or-operator)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1127
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1219
msgid "This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless you use --or-operator)"
msgstr "To pomeni, da morata biti v primeru iskanja za 'foo' in 'bar' prisotna OBA (razen če uporabite or-operator)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1154
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1247
msgid "Search terms are missing"
msgstr "Iskalni izrazi manjkajo"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1200
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1293
#, c-format
msgid "Search term '%s' is a stop word."
msgstr "Iskani izraz '%s' je zaustavitvena beseda."
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1211
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1304
#, c-format
msgid "Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
msgstr "Zaustavitvene besede so pogoste besede, ki so lahko med izgradnjo kazala prezrte."
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1227
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1320
msgid "Could not establish a DBus connection to Tracker"
msgstr "Ni mogoče vzpostaviti DBus povezave s Trackerjem"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment