Commit 64d3e69a authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 5cfdaa39
...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid "" ...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n" "Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-02 13:41+0000\n" "POT-Creation-Date: 2010-07-16 17:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-03 11:42+0100\n" "PO-Revision-Date: 2010-07-17 11:02+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n" "Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Oznake ..." ...@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Oznake ..."
msgid "Tag one or more files" msgid "Tag one or more files"
msgstr "Oznaka ene ali več datotek" msgstr "Oznaka ene ali več datotek"
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:586 #: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:597
msgid "No error given" msgid "No error given"
msgstr "Ni določene napake" msgstr "Ni določene napake"
...@@ -222,11 +222,11 @@ msgstr[3] " %2.2d sekunde" ...@@ -222,11 +222,11 @@ msgstr[3] " %2.2d sekunde"
msgid "Data store is not available" msgid "Data store is not available"
msgstr "Shramba podatkov ni dostopna" msgstr "Shramba podatkov ni dostopna"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1002 #: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1024
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request" msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premoru" msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premoru"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1074 #: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1096
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner" msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan" msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan"
...@@ -257,7 +257,7 @@ msgid "_URN:" ...@@ -257,7 +257,7 @@ msgid "_URN:"
msgstr "_URN:" msgstr "_URN:"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:84 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:84
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:99 #: ../src/tracker-store/tracker-main.c:101
msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)" msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)"
msgstr "Beleženje, 0 = samo napake, 1 = najmanjše, 2 = podrobno in 3 = razhroščevanje (privzeto = 0)" msgstr "Beleženje, 0 = samo napake, 1 = najmanjše, 2 = podrobno in 3 = razhroščevanje (privzeto = 0)"
...@@ -303,7 +303,7 @@ msgstr "MODUL" ...@@ -303,7 +303,7 @@ msgstr "MODUL"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111 #: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:99 #: ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:95 #: ../src/tracker-store/tracker-main.c:97
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51 #: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information" msgid "Displays version information"
msgstr "Pokaže podrobnosti različice" msgstr "Pokaže podrobnosti različice"
...@@ -423,11 +423,11 @@ msgstr "Bi bilo nadzirano" ...@@ -423,11 +423,11 @@ msgstr "Bi bilo nadzirano"
msgid "- start the tracker indexer" msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala trackerja" msgstr "- začne pripravljalnik kazala trackerja"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1165 #: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1236
msgid "Low battery" msgid "Low battery"
msgstr "Nizka napetost baterije" msgstr "Nizka napetost baterije"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1293 #: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1364
msgid "Low disk space" msgid "Low disk space"
msgstr "Malo prostora na disku" msgstr "Malo prostora na disku"
...@@ -785,54 +785,54 @@ msgstr "Velikost:" ...@@ -785,54 +785,54 @@ msgstr "Velikost:"
msgid "Modified:" msgid "Modified:"
msgstr "Spremenjeno:" msgstr "Spremenjeno:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:325 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:326
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:351 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:354
msgid "Height:" msgid "Height:"
msgstr "Višina:" msgstr "Višina:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:326 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:327
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:352 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:355
msgid "Width:" msgid "Width:"
msgstr "Širina:" msgstr "Širina:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:337 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:339
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:385 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:390
msgid "Title:" msgid "Title:"
msgstr "Naslov:" msgstr "Naslov:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:338 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:340
msgid "Artist:" msgid "Artist:"
msgstr "Izvajalec:" msgstr "Izvajalec:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:339 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:341
msgid "Album:" msgid "Album:"
msgstr "Album:" msgstr "Album:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:353 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:356
msgid "Duration:" msgid "Duration:"
msgstr "Trajanje:" msgstr "Trajanje:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:371 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:375
msgid "Subject:" msgid "Subject:"
msgstr "Zadeva:" msgstr "Zadeva:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:372 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:376
msgid "From:" msgid "From:"
msgstr "Od:" msgstr "Od:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:373 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:377
msgid "Received:" msgid "Received:"
msgstr "Prejeto:" msgstr "Prejeto:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:386 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:391
msgid "Author:" msgid "Author:"
msgstr "Avtor:" msgstr "Avtor:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:387 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:392
msgid "Page count:" msgid "Page count:"
msgstr "Število strani:" msgstr "Število strani:"
#: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:412 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-metadata-tile.gs:418
msgid "Description:" msgid "Description:"
msgstr "Opis:" msgstr "Opis:"
...@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr "" ...@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:99 #: ../src/tracker-control/tracker-control.c:99
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:51 #: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:51
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:50 #: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:50
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:123 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:128
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93 #: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47 #: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:116 #: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:116
...@@ -955,18 +955,18 @@ msgstr "Nadzor in opazovanje storitve iskanje in priprave kazal Tracker" ...@@ -955,18 +955,18 @@ msgstr "Nadzor in opazovanje storitve iskanje in priprave kazal Tracker"
msgid "Tracker Applet" msgid "Tracker Applet"
msgstr "Tracker aplet" msgstr "Tracker aplet"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:106 #: ../src/tracker-store/tracker-main.c:108
msgid "Force a re-index of all content" msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Vsili pripravo kazala iz vse vsebine" msgstr "Vsili pripravo kazala iz vse vsebine"
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:110 #: ../src/tracker-store/tracker-main.c:112
msgid "Only allow read based actions on the database" msgid "Only allow read based actions on the database"
msgstr "Na podatkovni zbirki dovoli le dejanja osnovana na branju" msgstr "Na podatkovni zbirki dovoli le dejanja osnovana na branju"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the #. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE> #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#. #.
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:362 #: ../src/tracker-store/tracker-main.c:370
msgid "- start the tracker daemon" msgid "- start the tracker daemon"
msgstr "- zaženi ozadnji program tracker" msgstr "- zaženi ozadnji program tracker"
...@@ -1062,19 +1062,19 @@ msgstr "Opravila %d ni mogoče uničiti" ...@@ -1062,19 +1062,19 @@ msgstr "Opravila %d ni mogoče uničiti"
msgid "Killed process %d" msgid "Killed process %d"
msgstr "Uničeno opravilo %d" msgstr "Uničeno opravilo %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:468 #: ../src/tracker-control/tracker-control.c:485
msgid "Removing configuration files…" msgid "Removing configuration files…"
msgstr "Odstranjevanje datotek namestitev ..." msgstr "Odstranjevanje datotek namestitev ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:485 #: ../src/tracker-control/tracker-control.c:502
msgid "Waiting one second before starting miners…" msgid "Waiting one second before starting miners…"
msgstr "Čakanje eno sekundo pred začetkov podatkovnih kopalnikov ..." msgstr "Čakanje eno sekundo pred začetkov podatkovnih kopalnikov ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:491 #: ../src/tracker-control/tracker-control.c:508
msgid "Starting miners…" msgid "Starting miners…"
msgstr "Začenjanje podatkovnih kopalnikov ..." msgstr "Začenjanje podatkovnih kopalnikov ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:506 #: ../src/tracker-control/tracker-control.c:523
msgid "perhaps a disabled plugin?" msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "morda onemogočen vstavek?" msgstr "morda onemogočen vstavek?"
...@@ -1137,158 +1137,167 @@ msgstr "Podatkov za URI ni mogoče pridobiti" ...@@ -1137,158 +1137,167 @@ msgstr "Podatkov za URI ni mogoče pridobiti"
msgid "No metadata available for that URI" msgid "No metadata available for that URI"
msgstr "Za URI ni dostopnih metapodakov" msgstr "Za URI ni dostopnih metapodakov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:63 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:64
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:56 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:56
msgid "Limit the number of results shown" msgid "Limit the number of results shown"
msgstr "Omeji število prikazanih rezultatov " msgstr "Omeji število prikazanih rezultatov "
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:64 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:65
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:57 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:57
msgid "512" msgid "512"
msgstr "512" msgstr "512"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:67 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:60 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:60
msgid "Offset the results" msgid "Offset the results"
msgstr "Zamik rezultatov" msgstr "Zamik rezultatov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:68 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:69
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:61 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:61
msgid "0" msgid "0"
msgstr "0" msgstr "0"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:71 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:72
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:64 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:64
msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)" msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)"
msgstr "Uporaba ALI za iskalne nize namesto IN (privzeto)" msgstr "Uporaba ALI za iskalne nize namesto IN (privzeto)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:75 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:76
msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists)" msgid "Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --feeds)"
msgstr "Pokaži URN-je za rezultate (ne velja za --music-albums, --music-artists)" msgstr "Pokaži URN-je za rezultate (ne velja za --music-albums, --music-artists, --feeds)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:79 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:80
msgid "Return all non-existing matches too (i.e. include unmounted volumes)" msgid "Return all non-existing matches too (i.e. include unmounted volumes)"
msgstr "Vrni tudi vse neskladajoče zadetke (na primer vključi nepriklopljene nosilce)" msgstr "Vrni tudi vse neskladajoče zadetke (na primer vključi nepriklopljene nosilce)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:83 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:84
msgid "Search for files" msgid "Search for files"
msgstr "Iskanje datotek" msgstr "Iskanje datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:87 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:88
msgid "Search for folders" msgid "Search for folders"
msgstr "Iskanje map" msgstr "Iskanje map"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:91 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:92
msgid "Search for music files" msgid "Search for music files"
msgstr "Iskanje glasbenih datotek" msgstr "Iskanje glasbenih datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:95 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:96
msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)" msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
msgstr "Iskanje glasbenih albumov (--all nima učinka na to)" msgstr "Iskanje glasbenih albumov (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:99 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:100
msgid "Search for music artists (--all has no effect on this) " msgid "Search for music artists (--all has no effect on this) "
msgstr "Iskanje izvajalcev glasbe (--all nima učinka na to)" msgstr "Iskanje izvajalcev glasbe (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:103 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:104
msgid "Search for image files" msgid "Search for image files"
msgstr "Iskanje slikovnih datotek" msgstr "Iskanje slikovnih datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:107 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:108
msgid "Search for video files" msgid "Search for video files"
msgstr "Iskanje video datotek" msgstr "Iskanje video datotek"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:111 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:112
msgid "Search for document files" msgid "Search for document files"
msgstr "Iskanje datotek dokumentov" msgstr "Iskanje datotek dokumentov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:115 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:116
msgid "Search for emails" msgid "Search for emails"
msgstr "Išči sporočila elektronske pošte" msgstr "Išči sporočila elektronske pošte"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:119 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:120
msgid "Search for contacts" msgid "Search for contacts"
msgstr "Išči stike" msgstr "Išči stike"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:128 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:124
msgid "Search for feeds (--all has no effect on this) "
msgstr "Iskanje virov (--all nima učinka na to)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:133
msgid "search terms" msgid "search terms"
msgstr "pogoji iskanja" msgstr "pogoji iskanja"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:129 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:134
msgid "EXPRESSION" msgid "EXPRESSION"
msgstr "IZRAZ" msgstr "IZRAZ"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:146 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:151
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:111 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:111
msgid "NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here" msgid "NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
msgstr "OPOMBA: Meja je bila dosežena, obstajajo dodatni predmeti v zbirki podatkov, ki niso bili prikazani" msgstr "OPOMBA: Meja je bila dosežena, obstajajo dodatni predmeti v zbirki podatkov, ki niso bili prikazani"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:222 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:227
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:331 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:336
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:446 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:451
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:743 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:748
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:821 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:826
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1069 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:913
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1161
msgid "Could not get search results" msgid "Could not get search results"
msgstr "Rezultatov iskanja ni mogoče dobiti" msgstr "Rezultatov iskanja ni mogoče dobiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:231 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:236
msgid "No contacts were found" msgid "No contacts were found"
msgstr "Ni najdenih stikov" msgstr "Ni najdenih stikov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:340 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:345
msgid "No emails were found" msgid "No emails were found"
msgstr "Ni najdenih sporočil elektronske pošte" msgstr "Ni najdenih sporočil elektronske pošte"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:455 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:460
msgid "No files were found" msgid "No files were found"
msgstr "Datotek ni bilo mogoče najti" msgstr "Datotek ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:752 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:757
msgid "No artists were found" msgid "No artists were found"
msgstr "Izvajalcev ni bilo mogoče najti" msgstr "Izvajalcev ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:830 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:835
msgid "No music was found" msgid "No music was found"
msgstr "Glasbe ni bilo mogoče najti" msgstr "Glasbe ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1078 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:922
msgid "No feeds were found"
msgstr "Ni najdenih virov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1170
msgid "No results were found matching your query" msgid "No results were found matching your query"
msgstr "Ni zadetkov, ki bi se skladali s poizvedbo" msgstr "Ni zadetkov, ki bi se skladali s poizvedbo"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the #. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE> #. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#. #.
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1118 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1210
msgid "- Search for terms in all data" msgid "- Search for terms in all data"
msgstr "- Išče izraze v vseh podatkih" msgstr "- Išče izraze v vseh podatkih"
#. Translators: this message will appear after the usage string #. Translators: this message will appear after the usage string
#. * and before the list of options. #. * and before the list of options.
#. #.
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1123 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1215
msgid "Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)" msgid "Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
msgstr "Uporabi IN operator za vse izraze ločene s presledkom (oglejte si --or-operator)" msgstr "Uporabi IN operator za vse izraze ločene s presledkom (oglejte si --or-operator)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1127 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1219
msgid "This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless you use --or-operator)" msgid "This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless you use --or-operator)"
msgstr "To pomeni, da morata biti v primeru iskanja za 'foo' in 'bar' prisotna OBA (razen če uporabite or-operator)" msgstr "To pomeni, da morata biti v primeru iskanja za 'foo' in 'bar' prisotna OBA (razen če uporabite or-operator)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1154 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1247
msgid "Search terms are missing" msgid "Search terms are missing"
msgstr "Iskalni izrazi manjkajo" msgstr "Iskalni izrazi manjkajo"
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1200 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1293
#, c-format #, c-format
msgid "Search term '%s' is a stop word." msgid "Search term '%s' is a stop word."
msgstr "Iskani izraz '%s' je zaustavitvena beseda." msgstr "Iskani izraz '%s' je zaustavitvena beseda."
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1211 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1304
#, c-format #, c-format
msgid "Stop words are common words which may be ignored during the indexing process." msgid "Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
msgstr "Zaustavitvene besede so pogoste besede, ki so lahko med izgradnjo kazala prezrte." msgstr "Zaustavitvene besede so pogoste besede, ki so lahko med izgradnjo kazala prezrte."
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1227 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1320
msgid "Could not establish a DBus connection to Tracker" msgid "Could not establish a DBus connection to Tracker"
msgstr "Ni mogoče vzpostaviti DBus povezave s Trackerjem" msgstr "Ni mogoče vzpostaviti DBus povezave s Trackerjem"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment