Commit 1a6f7c45 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 62dd3717
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-05 17:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-06 11:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-12 16:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-12 18:47+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -72,13 +72,13 @@ msgstr "Vse objave"
msgid "By usage"
msgstr "Po uporabi"
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:283
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:416
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:450
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:284
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:417
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:451
msgid "No error was given"
msgstr "Napaka ni bila podana"
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:814
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:815
#, c-format
msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
msgid_plural "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
......@@ -189,27 +189,27 @@ msgstr "Premor programa in skladanje razloga za že obstoječo zahtevo po premor
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Piškotek za nadaljevanje podatkovnega kopalnika v premoru ni prepoznan"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:715
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:721
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2339
msgid "Initializing"
msgstr "Zaganjanje"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:726
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:868
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:732
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:886
msgid "Idle"
msgstr "Nedejavno"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:1972
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:1975
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2007
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2010
msgid "Processing files"
msgstr "Obdelovanje datotek"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2517
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2560
#, c-format
msgid "Crawling recursively directory '%s'"
msgstr "Rekurzivno kopanje po mapi '%s'"
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2519
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-fs.c:2562
#, c-format
msgid "Crawling single directory '%s'"
msgstr "Kopanje po eni mapi '%s'"
......@@ -402,152 +402,169 @@ msgstr "_Poišči:"
msgid "_URN:"
msgstr "_URN:"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:83
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:92
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:102
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Pokaže podrobnosti različice"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:84
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:106
msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)"
msgstr "Beleženje, 0 = samo napake, 1 = najmanjše, 2 = podrobno in 3 = razhroščevanje (privzeto = 0)"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:89
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Datoteka za razširitev metapodatkov"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:93
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:89
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:90
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:90
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:55
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:56
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:53
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:54
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:56
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:62
msgid "FILE"
msgstr "DATOTEKA"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:96
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:93
msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
msgstr "MIME vrsta za datoteko (če ni navedena, bo uganjena) "
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:85
msgid "MIME"
msgstr "MIME"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:99
msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
msgstr "Onemogoči izklop po 30 sekundah nedejavnosti"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:103
msgid "Force internal extractors over 3rd parties like libstreamanalyzer"
msgstr "Vsili notranje izvlečevalnike pred zunanjimi kot je libstreamanalyzer "
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:107
msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. \"foo\" for \"foo.so\")"
msgstr "Prisili modul uporabljen za razširitev (na primer \"foo\" za \"foo.so\")"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:108
msgid "MODULE"
msgstr "MODUL"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:111
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:97
#: ../src/tracker-store/tracker-main.c:102
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Pokaže podrobnosti različice"
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:341
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:347
msgid "- Extract file meta data"
msgstr "- Razširi metapodatke datoteke"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:350
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:356
msgid "Filename and mime type must be provided together"
msgstr "Ime datoteke in mime vrsta morata biti navedeni skupaj"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:78
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:370
msgid "Options --force-internal-extractors and --force-module can't be used together"
msgstr "Možnosti --force-internal-extractors in --force-module ni mogoče uporabiti skupaj"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:79
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr "Beleženje, 0 = samo napake, 1 = najmanjše, 2 = podrobno in 3 = razhroščevanje (privzeto=0)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:83
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:84
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Začetno spanje v sekundah, 0->1000 (privzeto=15)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:88
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:89
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "Preveri, če je DATOTEKA primerna za kopiranje na osnovi nastavitev"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:350
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:93
msgid "Forces the insertion of FILE into the store"
msgstr "Prisili vstavitev DATOTEKE v trgovino"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:365
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently exists"
msgstr "Podatkovni predmet '%s' trenutno obstaja"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:351
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:366
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently does not exist"
msgstr "Podatkovni predmet '%s' trenutno ne obstaja"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:366
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:381
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Datoteka je primerna za kopanje (osnovano na pravilih)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:367
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:382
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Datoteka NI primerna za kopanje (osnovano na pravilih)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:387
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:402
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Datoteka je primerna za kopanje (osnovano na vsebini)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:388
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:403
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Datoteka NI primerna za kopanje (osnovano na vsebini)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:435
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:450
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Datoteka je primerna za nadziranje (osnovano na nastavitvah)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:436
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:451
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Datoteka NI primerna za nadziranje (osnovano na nastavitvah)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:440
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:455
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Datoteka je primerna za nadziranje (osnovano na nastavitvah)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:441
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:456
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Datoteka NI primerna za nadziranje (osnovano na nastavitvah)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:445
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:460
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Datoteka ali mapa je primerna za nadziranje (osnovano na nastavitvah)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:446
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:461
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Datoteka ali mapa NI primerna za nadziranje (osnovano na nastavitvah)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:461
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:476
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Datoteka je primerna za kopanje (osnovano na pravilih)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:462
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:477
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Datoteka NI primerna za kopanje (osnovano na pravilih)"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:471
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:486
msgid "Would be indexed"
msgstr "Bi bilo pripravljeno kazalo"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:472
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:474
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:487
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:489
msgid "Yes"
msgstr "Da"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:472
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:474
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:487
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:489
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:473
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:488
msgid "Would be monitored"
msgstr "Bi bilo nadzirano"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:514
#: ../src/tracker-miner-fs/tracker-main.c:529
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala trackerja"
......@@ -960,7 +977,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:51
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:49
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:108
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:83
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:99
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:83
......@@ -1174,7 +1191,7 @@ msgstr "Ene ali več datotek ni bilo določenih"
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:109
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:135
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:211
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:244
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:106
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:419
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:855
......@@ -1349,123 +1366,140 @@ msgstr "To pomeni, da iskalni niz med ujemanjem vnosov FTS ne bo nikoli najden."
msgid "Could not establish a DBus connection to Tracker"
msgstr "Ni mogoče vzpostaviti DBus povezave s Trackerjem"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:55
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:61
msgid "Path to use to run a query or update from file"
msgstr "Pot za zagon poizvedbe ali posodobitve iz datoteke"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:59
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:65
msgid "SPARQL query"
msgstr "poizvedba SPARQL"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:60
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:66
msgid "SPARQL"
msgstr "SPARQL"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:63
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:69
msgid "This is used with --query and for database updates only."
msgstr "To je uporabljeno s --query in le za posodobitve podatkovne zbirke"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:67
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:73
msgid "Retrieve classes"
msgstr "Pridobi razrede"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:71
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:77
msgid "Retrieve class prefixes"
msgstr "Pridobi predpone razredov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:75
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:81
msgid "Retrieve properties for a class, prefixes can be used too (e.g. rdfs:Resource)"
msgstr "Pridobi lastnosti za razred, lahko se uporabi tudi predpone (na primer rdfs:Resource)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:76
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:82
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:86
msgid "CLASS"
msgstr "RAZRED"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:79
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:85
msgid "Retrieve classes which notify changes in the database (CLASS is optional)"
msgstr "Pridobi razrede, ki obveščajo o spremembah v podatkovni zbirki (RAZRED je izbiren)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:89
msgid "Search for a class or property and display more information (e.g. Document)"
msgstr "Iskanje za razred ali lastnost in prikaz več podrobnosti (na primer dokument)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:80
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:90
msgid "CLASS/PROPERTY"
msgstr "RAZRED/LASTNOST"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:110
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:120
msgid "Could not get namespace prefixes"
msgstr "Predpon imenskega prostora ni mogoče dobiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:119
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:129
msgid "No namespace prefixes were found"
msgstr "Predpon imenskega prostora ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:178
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:204
msgid "- Query or update using SPARQL"
msgstr "- Poizvedba ali posodobitev s SPARQL"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:195
msgid "Either a file or query needs to be specified"
msgstr "Datoteka ali poizvedba mora biti določena"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:218
msgid "An argument must be supplied"
msgstr "Argument je potrebo zagotoviti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:220
msgid "File and query can not be used together"
msgstr "Datoteke in poizvedbe ni mogoče uporabiti skupaj"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:223
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:256
msgid "Could not list classes"
msgstr "Razredov ni mogoče razvrstiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:233
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:266
msgid "No classes were found"
msgstr "Razredov ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:261
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:294
msgid "Could not list class prefixes"
msgstr "Razrednih predpon ni mogoče razvrstiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:271
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:304
msgid "No class prefixes were found"
msgstr "Razrednih predpon ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:301
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:336
msgid "Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
msgstr "Ni mogoče najti lastnosti za predpono razreda, na primer :Resource v 'rdfs:Resource'"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:375
msgid "Could not list properties"
msgstr "Lastnosti ni mogoče razvrstiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:385
msgid "No properties were found"
msgstr "Lastnosti ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:425
msgid "Could not find notify classes"
msgstr "Ni mogoče najti razredov obvestil"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:431
msgid "No notifies were found"
msgstr "Ni najdenih obvestil"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:462
msgid "Could not search classes"
msgstr "Ni mogoče iskati razredov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:307
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:468
msgid "No classes were found to match search term"
msgstr "Ni mogoče najti razredov za skladanje iskalnega niza"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:335
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:496
msgid "Could not search properties"
msgstr "Ni mogoče iskati lastnosti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:341
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:502
msgid "No properties were found to match search term"
msgstr "Ni mogoče najti lastnosti za skladanje iskalnega niza"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:376
msgid "Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
msgstr "Ni mogoče najti lastnosti za predpono razreda, na primer :Resource v 'rdfs:Resource'"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:413
msgid "Could not list properties"
msgstr "Lastnosti ni mogoče razvrstiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:423
msgid "No properties were found"
msgstr "Lastnosti ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:445
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:525
msgid "Could not get UTF-8 path from path"
msgstr "Iz poti ni mogoče dobiti poti UTF-8 "
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:457
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:537
msgid "Could not read file"
msgstr "Ni mogoče prebrati dokumenta"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:476
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:556
msgid "Could not run update"
msgstr "Posodobitve ni mogoče zagnati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:511
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:594
msgid "Could not run query"
msgstr "Poizvedbe ni mogoče zagnati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:520
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:603
msgid "No results found matching your query"
msgstr "Ni zadetkov skladnih s poizvedbo"
......@@ -1738,6 +1772,8 @@ msgstr "- zaženi program s podporo zamika zapisovanja"
msgid "Saved queries"
msgstr "Shranjene poizvedbe"
#~ msgid "Either a file or query needs to be specified"
#~ msgstr "Datoteka ali poizvedba mora biti določena"
#~ msgid "Path : <b>%s</b>"
#~ msgstr "Pot : <b>%s</b>"
#~ msgid "Modified : <b>%s</b>"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment