Commit 00b534f6 authored by Andrej Žnidaršič's avatar Andrej Žnidaršič Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent abe7fd5b
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=tracker&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-22 11:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-22 15:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-29 22:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-30 08:17+0100\n"
"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
......@@ -146,11 +146,11 @@ msgstr "Oznake ..."
msgid "Tag one or more files"
msgstr "Označi eno ali več datotek"
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:598
#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:571
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:116
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:223
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1270
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:268
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:292
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:93
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:945
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:90
......@@ -253,8 +253,8 @@ msgid "Processing…"
msgstr "Obdelovanje ..."
#: ../src/tracker-explorer/tracker-explorer.ui.h:1
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:380
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:465
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:404
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:523
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
......@@ -283,7 +283,7 @@ msgstr "Datoteka za razširitev metapodatkov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:55
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:57
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:58
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:60
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:65
msgid "FILE"
msgstr "DATOTEKA"
......@@ -430,11 +430,11 @@ msgstr "Bi bilo nadzirano"
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- začne pripravljalnik kazala tracker"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1240
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1241
msgid "Low battery"
msgstr "Nizka napetost baterije"
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1368
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1364
msgid "Low disk space"
msgstr "Malo prostora na disku"
......@@ -662,7 +662,7 @@ msgstr "Iskalna vrstica"
#. G_CALLBACK (statistics_menu_activated), icon);
#.
#: ../src/tracker-search-bar/GNOME_Search_Bar_Applet.xml.h:1
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:915
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:917
msgid "_About"
msgstr "_O Programu"
......@@ -890,7 +890,7 @@ msgstr ""
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:50
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:49
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:129
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:91
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:100
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:115
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:87
......@@ -939,15 +939,15 @@ msgstr ""
"Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>"
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:835
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:837
msgid "_Search"
msgstr "I_skanje"
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:864
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:866
msgid "_Pause All Indexing"
msgstr "Naredi _premor vseh priprav kazala"
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:884
#: ../src/tracker-status-icon/tracker-status-icon.c:886
msgid "_Preferences"
msgstr "_Možnosti"
......@@ -1070,35 +1070,35 @@ msgstr "Opravila %d ni mogoče uničiti"
msgid "Killed process %d"
msgstr "Opravilo %d je bilo uničeno"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:493
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:494
msgid "Removing configuration files…"
msgstr "Odstranjevanje namestitvenih datotek ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:510
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:511
msgid "Waiting one second before starting miners…"
msgstr "Čakanje eno sekundo pred začetkom podatkovnih kopalnikov ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:516
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:517
msgid "Starting miners…"
msgstr "Začenjanje podatkovnih kopalnikov ..."
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:531
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:532
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "morda onemogočen vstavek?"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:552
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:553
msgid "Could not reindex mimetypes"
msgstr "Iz vrst mime ni mogoče znova pripraviti kazala"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:558
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:559
msgid "Reindexing mime types was successful"
msgstr "Ponovna priprava kazala vrst mime je bila uspešna"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:575
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:576
msgid "Could not (re)index file"
msgstr "Ni mogoče (znova) pripraviti kazala datoteke"
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:581
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:582
msgid "(Re)indexing file was successful"
msgstr "(Ponovna) priprava kazala je bila uspešna"
......@@ -1116,7 +1116,7 @@ msgstr "Ena ali več datotek ni bilo navedenih"
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:115
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:222
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1269
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:267
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:291
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:92
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:944
#: ../src/tracker-writeback/tracker-writeback-consumer.c:89
......@@ -1132,7 +1132,7 @@ msgid "Unable to import Turtle file"
msgstr "Datoteke Turtle ni mogoče uvoziti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:142
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:513
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:571
#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:210
msgid "Done"
msgstr "Končano"
......@@ -1174,7 +1174,7 @@ msgstr "Za URI ni razpoložljivih metapodakov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:305
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1091
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:555
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
msgid "Results"
msgstr "Rezultati"
......@@ -1360,60 +1360,68 @@ msgstr "Iskani izraz '%s' je zaustavitvena beseda."
msgid "Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
msgstr "Zaustavitvene besede so pogoste besede, ki so lahko med izgradnjo kazala prezrte."
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:59
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:64
msgid "Path to use to run a query or update from file"
msgstr "Pot za zagon poizvedbe ali posodobitve iz datoteke"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:63
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:68
msgid "SPARQL query"
msgstr "poizvedba SPARQL"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:64
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:69
msgid "SPARQL"
msgstr "SPARQL"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:67
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:72
msgid "This is used with --query and for database updates only."
msgstr "To je uporabljeno s --query in le za posodobitve podatkovne zbirke."
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:71
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:76
msgid "Retrieve classes"
msgstr "Pridobi razrede"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:75
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:80
msgid "Retrieve class prefixes"
msgstr "Pridobi predpone razredov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:79
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:84
msgid "Retrieve properties for a class, prefixes can be used too (e.g. rdfs:Resource)"
msgstr "Pridobi lastnosti za razred, lahko se uporabi tudi predpone (na primer rdfs:Resource)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:80
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:84
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:85
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:89
msgid "CLASS"
msgstr "RAZRED"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:83
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:88
msgid "Retrieve classes which notify changes in the database (CLASS is optional)"
msgstr "Pridobi razrede, ki obveščajo o spremembah v podatkovni zbirki (RAZRED je izbiren)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:87
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:92
msgid "Retrieve indexes used in database to improve performance (PROPERTY is optional) "
msgstr "Pridobi kazala uporabljena v podatkovni zbirki za izboljšanje zmogljivosti (LASTNOST je izbirna)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:93
msgid "PROPERTY"
msgstr "LASTNOST"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:96
msgid "Search for a class or property and display more information (e.g. Document)"
msgstr "Iskanje za razred ali lastnost in prikaz več podatkov (na primer dokument)"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:88
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:97
msgid "CLASS/PROPERTY"
msgstr "RAZRED/LASTNOST"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:117
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:126
msgid "Could not get namespace prefixes"
msgstr "Predpon imenskega prostora ni mogoče dobiti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:126
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:135
msgid "No namespace prefixes were found"
msgstr "Predpon imenskega prostora ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:197
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:221
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:123
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:370
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:494
......@@ -1421,100 +1429,112 @@ msgstr "Predpon imenskega prostora ni mogoče najti"
msgid "None"
msgstr "Brez"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:221
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:245
msgid "- Query or update using SPARQL"
msgstr "- Poizvedba ali posodobitev s SPARQL"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:235
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:259
msgid "An argument must be supplied"
msgstr "Zagotoviti je treba argument"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:237
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:261
msgid "File and query can not be used together"
msgstr "Datoteke in poizvedbe ni mogoče uporabiti skupaj"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:281
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:305
msgid "Could not list classes"
msgstr "Razredov ni mogoče izpisati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:289
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
msgid "No classes were found"
msgstr "Razredov ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:289
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:442
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:500
msgid "Classes"
msgstr "Razredi"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:305
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:329
msgid "Could not list class prefixes"
msgstr "Predpon razredov ni mogoče izpisati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:337
msgid "No class prefixes were found"
msgstr "Predpon razredov ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:313
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:337
msgid "Prefixes"
msgstr "Predpona"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:333
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:357
msgid "Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
msgstr "Ni mogoče najti lastnostii za predpono razreda, na primer :Resource v 'rdfs:Resource'"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:372
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:396
msgid "Could not list properties"
msgstr "Lastnosti ni mogoče izpisati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:380
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:404
msgid "No properties were found"
msgstr "Lastnosti ni mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:408
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:432
msgid "Could not find notify classes"
msgstr "Ni mogoče najti razredov obvestil"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:416
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:440
msgid "No notifies were found"
msgstr "Ni najdenih obvestil"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:416
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:440
msgid "Notifies"
msgstr "Obvestila"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:434
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:466
msgid "Could not find indexed properties"
msgstr "Ni mogoče najti lastnosti v kazalu"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:474
msgid "No indexes were found"
msgstr "Kazal ni bilo mogoče najti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:474
msgid "Indexes"
msgstr "Kazala"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:492
msgid "Could not search classes"
msgstr "Ni mogoče iskati razredov"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:442
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:500
msgid "No classes were found to match search term"
msgstr "Ni mogoče najti razredov za skladanje iskalnega niza"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:457
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:515
msgid "Could not search properties"
msgstr "Ni mogoče iskati lastnosti"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:465
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:523
msgid "No properties were found to match search term"
msgstr "Ni mogoče najti lastnosti za skladanje iskalnega niza"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:475
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:533
msgid "Could not get UTF-8 path from path"
msgstr "Iz poti ni mogoče dobiti poti UTF-8 "
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:487
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:545
msgid "Could not read file"
msgstr "Ni mogoče prebrati datoteke"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:506
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:564
msgid "Could not run update"
msgstr "Posodobitve ni mogoče zagnati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:548
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:606
msgid "Could not run query"
msgstr "Poizvedbe ni mogoče zagnati"
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:555
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:613
msgid "No results found matching your query"
msgstr "Ni zadetkov skladnih s poizvedbo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment