et.po 39.5 KB
Newer Older
1
# Trackeri eesti keele tõlge.
2 3
# Estonian translation of Tracker.
#
4
# Copyright (C) 2007, 2009–2011 The GNOME Project.
5 6
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
#
7 8
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007, 2009, 2011.
# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2010.
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: Tracker MASTER\n"
13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=tracker&component=general\n"
15
"POT-Creation-Date: 2010-12-15 09:46+0000\n"
16 17
"PO-Revision-Date: 2011-02-03 08:15+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
18
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
19
"Language: et\n"
20 21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24 25 26
"X-Poedit-Language: Estonian\n"
"X-Poedit-Country: ESTONIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
27

28 29
msgid "Applications"
msgstr "Rakendused"
30

31
msgid "Applications data miner"
32
msgstr "Rakenduste andmekaevurid"
33

34 35 36 37 38 39
msgid "Emails"
msgstr "E-post"

msgid "Evolution Email miner"
msgstr "Evolutioni e-posti kaevur"

40
msgid "File System"
41
msgstr "Failisüsteem"
42

43
msgid "File system data miner"
44
msgstr "Failisüsteemi andmekaevur"
45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"

msgid "Index your Flickr photo albums"
msgstr "Flickr'i fotoalbumite indekseerimine"

msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
msgstr "RSS/ATOM voogude tõmbamine"

msgid "RSS/ATOM Feeds"
msgstr "RSS/ATOM vood"

msgid "Processes images and albums on Flickr"
msgstr "Flickr'i piltide ja albumite töötlemine"

msgid "Tracker Miner for Flickr"
msgstr "Trackeri kaevur Flickr'i jaoks"

64
msgid "Crawls and processes files on the file system"
65
msgstr "Failisüsteemi failide läbivaatus ja töötlemine"
66 67

msgid "Tracker File System Miner"
68
msgstr "Trackeri failisüsteemikaevur"
69

70 71 72 73 74 75
msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
msgstr "RSS/ATOM voogude tõmbamine"

msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
msgstr "Trackeri RSS/ATOM voogude kaevur"

76
msgid "Tracker Status Icon"
77
msgstr "Trackeri olekuikoon"
78 79

msgid "Tracker Status Notification Application"
80
msgstr "Trackeri olekuteavitusrakendus"
81 82

msgid "Metadata database store and lookup manager"
83
msgstr "Metaandmete salvesti ja otsinguhaldur"
84 85

msgid "Tracker Store"
86
msgstr "Trackeri salvesti"
87 88

msgid "All posts"
89
msgstr "Kõik postitused"
90 91

msgid "By usage"
92
msgstr "Kasutuse järgi"
93 94 95 96 97 98 99

msgid "No error was given"
msgstr "Ühtegi viga ei edastatud"

#, c-format
msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
msgid_plural "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
100 101
msgstr[0] "_Määra sildid, mida seostada %d valitud kirjega:"
msgstr[1] "_Määra sildid, mida seostada %d valitud kirjega:"
102 103

msgid "Tags"
104
msgstr "Sildid"
105 106

msgid "Tags..."
107
msgstr "Sildid..."
108 109

msgid "Tag one or more files"
110
msgstr "Ühe või enama faili sildistamine"
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

msgid "No error given"
msgstr "Ühtegi viga ei edastatud"

msgid "unknown time"
msgstr "aeg teadmata"

msgid "less than one second"
msgstr "vähem kui sekund"

#. Translators: this is %d days
#, c-format
msgid " %dd"
124
msgstr " %d p"
125 126 127 128

#. Translators: this is %2.2d hours
#, c-format
msgid " %2.2dh"
129
msgstr " %2.2d t"
130 131 132 133

#. Translators: this is %2.2d minutes
#, c-format
msgid " %2.2dm"
134
msgstr " %2.2d m"
135 136 137 138

#. Translators: this is %2.2d seconds
#, c-format
msgid " %2.2ds"
139
msgstr " %2.2d s"
140 141 142 143

#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
144 145
msgstr[0] " %d päev"
msgstr[1] " %d päeva"
146 147 148 149

#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
150 151
msgstr[0] " %2.2d tund"
msgstr[1] " %2.2d tundi"
152

153
#, c-format
154 155
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
156 157
msgstr[0] " %2.2d minut"
msgstr[1] " %2.2d minutit"
158

159
#, c-format
160 161
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
162 163
msgstr[0] " %2.2d sekund"
msgstr[1] " %2.2d sekundit"
164 165

msgid "Data store is not available"
166
msgstr "Andmesalvesti pole saadaval"
167 168

msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
169
msgstr "Pausi nõudev rakendus ja põhjus kattuvad olemasoleva pausimise nõudega"
170 171

msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
172
msgstr "Pausitud kaevur ei tundnud jätkamiseks saadetud küpsist ära"
173 174

msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
175
msgstr "Andmete saatmine Trackerisse, et teha seda päritavaks."
176

177 178
msgid "Tracker"
msgstr "Tracker"
179

180 181
msgid "Processing…"
msgstr "Töötlemine…"
182

183
msgid "Properties"
184
msgstr "Omadused"
185

186 187
msgid "_Search:"
msgstr "_Otsing:"
188

189
msgid "_URN:"
190
msgstr "_URN:"
191

192 193 194 195 196 197
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
msgstr ""
"Logimine, 0 = ainult vead, 1 = vähene, 2 = üksiasjalik ja 3 = silumine "
"(vaikimisi = 0)"
198

199
msgid "File to extract metadata for"
200
msgstr "Fail, millest metaandmeid otsitakse"
201

202 203 204 205
msgid "FILE"
msgstr "FAIL"

msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
206
msgstr "Faili MIME-tüüp (arvatakse, kui ei anta)"
207

208 209 210
msgid "MIME"
msgstr "MIME"

211
msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
212
msgstr "Väljalülitamise keelamine pärast 30 sekundit tegevusetust"
213 214

msgid "Force internal extractors over 3rd parties like libstreamanalyzer"
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
msgstr ""
"Sisemiste lahtipakkijate kasutamine kolmanda osapoole asemel, näiteks "
"libstreamanalyzer"

msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. \"foo\" for \"foo.so\")"
msgstr ""
"Andmete eraldamise mooduli jõuga sundimine (nt \"foo\" \"foo.so\" jaoks)"

msgid "MODULE"
msgstr "MOODUL"

msgid "Displays version information"
msgstr "Versiooniandmete kuvamine"
228

229 230 231
#. Translators: this message will appear immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid "- Extract file meta data"
232
msgstr "- failide metateabe avamine"
233

234
msgid "Filename and mime type must be provided together"
235
msgstr "Failinimi ja MIME-tüüp tuleb anda korraga"
236

237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
msgid ""
"Options --force-internal-extractors and --force-module can't be used together"
msgstr ""
"Võtmeid --force-internal-extractors ja --force-module pole võimalik korraga "
"kasutada"

msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Logimine, 0 = ainult vead, 1 = vähene, 2 = üksiasjadega ja 3 = silumine "
"(vaikimisi=0)"
248

249
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
250
msgstr "Esialgne uinakuaeg sekundites, 0->1000 (vaikimisi=15)"
251

252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "Kontrollib, kas seadistuse järgi on FAILi lubatud kaevata"

#, c-format
msgid "Data object '%s' currently exists"
msgstr "Andmeobjekt '%s' on praegu olemas"

#, c-format
msgid "Data object '%s' currently does not exist"
msgstr "Andmeobjekti '%s' ei ole praegu olemas"

msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Kataloogi on lubatud kaevata (reeglite järgi)"

msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Kataloogi POLE lubatud kaevata (reeglite järgi)"

msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Kataloogi on lubatud kaevata (sisu järgi)"

msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Kataloogi POLE lubatud kaevata (sisu järgi)"

msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Kataloogi on lubatud monitoorida (seadistuse järgi)"

msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Kataloogi POLE lubatud monitoorida (seadistuse järgi)"

msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Faili on lubatud monitoorida (seadistuse järgi)"

msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Faili POLE lubatud monitoorida (seadistuse järgi)"

msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Faili või kataloogi on lubatud monitoorida (seadistuse järgi)"

msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Faili või kataloogi POLE lubatud monitoorida (seadistuse järgi)"

msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Faili on lubatud kaevata (reeglite järgi)"

msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Faili POLE lubatud kaevata (reeglite järgi)"

msgid "Would be indexed"
msgstr "Indekseeritakse"

msgid "Yes"
msgstr "Jah"

msgid "No"
msgstr "Ei"

msgid "Would be monitored"
msgstr "Monitooritakse"

311
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
312 313 314
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
msgid "- start the tracker indexer"
315
msgstr "- trackeri indekseerija käivitamine"
316

317
msgid "Low battery"
318
msgstr "Tühi aku"
319

320
msgid "Low disk space"
321
msgstr "Kettaruumi on vähe"
322

323 324 325 326 327 328
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
msgid "- start the feeds indexer"
msgstr "- voogude indekseerija käivitamine"

329
msgid "Configure file indexing with Tracker"
330
msgstr "Trackeri failide indekseerimise seadistus"
331

332
msgid "Search and Indexing"
333
msgstr "Otsimine ja indekseerimine"
334

335
msgid "Disabled"
336
msgstr "Keelatud"
337

338 339
#, c-format
msgid "%d%%"
340
msgstr "%d%%"
341

342 343
#, c-format
msgid "%d/20"
344
msgstr "%d/20"
345

346
msgid "Enter value"
347
msgstr "Sisesta väärtus"
348

349
msgid "Select directory"
350
msgstr "Vali kataloog"
351

352
msgid "Directory"
353
msgstr "Kataloog"
354

355
msgid "File"
356
msgstr "Fail"
357

358
msgid "<b>Notification area</b>"
359
msgstr "<b>Teateala</b>"
360

361
msgid "Al_ways display icon"
362
msgstr "_Ikooni näidatakse alati"
363

364
msgid "Directories"
365
msgstr "Kataloogid"
366

367
msgid "Directories (no sub-directories are indexed):"
368
msgstr "Kataloogid (alamkaustu ei indekseerita):"
369

370
msgid "Directories:"
371
msgstr "Kataloogid:"
372

373
msgid "Enable for _first time"
374
msgstr "_Esimesel korral lubatud"
375

376
msgid "Enable when running on _battery"
377
msgstr "_Akutoitel töötamine lubatud"
378 379

msgid "Faster"
380
msgstr "Kiire"
381

382 383
msgid "Files"
msgstr "Failid"
384

385 386
msgid "General"
msgstr "Üldine"
387

388
msgid "Glob patterns to ignore:"
389
msgstr "Indekseerimisel eiratavad Glob-failimustrid:"
390 391 392 393 394

msgid ""
"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
msgstr ""
395
"Siin võib kasutada Glob-failimustreid, näiteks: \"*kang*\".\n"
396 397
"Kõige sagedamini kasutatakse seda kataloogide eiramiseks nagu *~, *.o, *.la, "
"jne"
398

399
msgid "Ignored Content"
400
msgstr "Eiratav sisu"
401

402
msgid "Include _removable media"
403
msgstr "_Eemaldatavad andmekandjad kaasatakse"
404

405 406
msgid "Include optical di_scs"
msgstr "_Plaadid kaasatakse"
407

408 409
msgid "Indexing"
msgstr "Indekseerimine"
410

411 412 413 414 415 416
msgid "Indexing Preferences"
msgstr "Indekseerimise eelistused"

msgid "Indexing s_peed (faster consumes more resources):"
msgstr "Indekseerimise _kiirus (kiirem võtab rohkem ressurssi):"

417
msgid "Limitations"
418
msgstr "Piirangud"
419

420
msgid "Locations"
421
msgstr "Asukohad"
422

423
msgid "Non-Recursively Indexed"
424
msgstr "Mitterekursiivne indekseerimine"
425

426 427 428 429 430 431 432
#, fuzzy
msgid "Opens text entry for glob patterns"
msgstr "Glob mustri järgi tekstikirje avamine"

msgid "Opens the filechooser dialogue"
msgstr "Failivalimise dialoogi avamine"

433
msgid "Recursively Indexed"
434
msgstr "Rekursiivne indekseerimine"
435

436
msgid "Semantics"
437
msgstr "Semantika"
438

439
msgid "Slower"
440
msgstr "Aeglane"
441

442
msgid "Start up"
443
msgstr "Käivitumine"
444

445 446
msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
msgstr "Indekseerimine lõpetatakse, kui _kettaruumi on alla:"
447

448 449
msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
msgstr "See kehtib KOGU eemaldatava meedia kohta: mälukaardid, CD, DVD jt"
450

451 452
msgid ""
"When toggled, this makes sure your home directory is included in the list."
453
msgstr "Kui märgitud, kaastakse kodukataloog loendisse."
454

455
msgid "With specific files:"
456
msgstr "Määratud failidega:"
457

458
msgid "_Delay"
459
msgstr "_Viivitus"
460

461 462
msgid "_Monitor file and directory changes"
msgstr "_Faili- ja kataloogimuutusi monitooritakse"
463

464
msgid "_Never display icon"
465
msgstr "_Ikooni ei näidata kunagi"
466

467
msgid "_Only display when indexing content"
468
msgstr "_Ainult indekseerimise ajal"
469

470 471
msgid "seconds"
msgstr "sekundit"
472

473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506
msgid "Desktop Search"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Find what you're looking for on this computer by name or content using "
"Tracker"
msgstr ""
"Trackeriga selles arvutis asuvate dokumentide ja kataloogide leidmine nime "
"või sisu järgi "

msgid ""
"Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, etc."
msgstr ""

msgid "Display results by files found in a grid view"
msgstr ""

msgid "Display results by files found in a list"
msgstr ""

msgid "Find search criteria in file titles"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Find search criteria inside files"
msgstr "Videofailide otsing"

msgid "Needle"
msgstr ""

msgid "Show statistics about the data stored"
msgstr ""

507
msgid "Desktop search tool using Tracker"
508
msgstr "Trackerit kasutav töölauaotsing"
509

510
msgid "Search Bar"
511
msgstr "Otsiriba"
512

513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532
#.
#. item = gtk_image_menu_item_new_with_mnemonic (_("_Indexer Preferences"));
#. image = gtk_image_new_from_icon_name (GTK_STOCK_PREFERENCES,
#. GTK_ICON_SIZE_MENU);
#. gtk_image_menu_item_set_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM (item), image);
#. gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), item);
#. g_signal_connect (G_OBJECT (item), "activate",
#. G_CALLBACK (preferences_menu_activated), icon);
#.
#.
#. item = gtk_image_menu_item_new_with_mnemonic (_("S_tatistics"));
#. image = gtk_image_new_from_icon_name (GTK_STOCK_INFO,
#. GTK_ICON_SIZE_MENU);
#. gtk_image_menu_item_set_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM (item), image);
#. gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), item);
#. g_signal_connect (G_OBJECT (item), "activate",
#. G_CALLBACK (statistics_menu_activated), icon);
#.
msgid "_About"
msgstr "_Rakendist lähemalt"
533

534
msgid "Other"
535
msgstr "Muu"
536

537
msgid "Contacts"
538
msgstr "Kontaktid"
539

540
msgid "Email Addresses"
541
msgstr "Meiliaadressid"
542

543 544
msgid "Documents"
msgstr "Dokumendid"
545

546 547 548
msgid "Images"
msgstr "Pildid"

549
msgid "Audio"
550
msgstr "Audio"
551

552 553
msgid "Folders"
msgstr "Kataloogid"
554

555
msgid "Fonts"
556
msgstr "Kirjastiil"
557

558 559 560
msgid "Videos"
msgstr "Videod"

561
msgid "Archives"
562
msgstr "Arhiivid"
563

564
msgid "Bookmarks"
565
msgstr "Järjehoidjad"
566

567
msgid "Links"
568
msgstr "Lingid"
569

570
msgid "Category"
571
msgstr "Kategooria"
572

573
msgid "Title"
574
msgstr "Pealkiri"
575

576
#, c-format
577
msgid "No results found for “%s”"
578
msgstr "Päringule \"%s\" ei leitud sobivaid vasteid"
579

580
msgid "A search bar applet for finding content stored in Tracker"
581
msgstr "Trackerisse salvestatud sisu otsimiseks kasutatav otsiriba"
582

583 584
msgid "Copyright Tracker Authors 2005-2010"
msgstr "Autoriõigus kuulub Trackeri autoritele 2005-2010"
585 586

msgid ""
587 588 589 590
"Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
591
"\n"
592 593 594 595
"Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
596
"\n"
597 598 599
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA."
600
msgstr ""
601 602 603 604
"Tracker on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon.\n"
605
"\n"
606 607 608 609
"Trackerit levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või SOBIVUSELE "
"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
"Litsentsi.\n"
610
"\n"
611 612 613 614
"Koos Trackeriga oleks sa pidanud saama ka koopia GNU Üldisest Avalikust "
"Litsentsist; juhul kui sa seda ei saanud, siis kirjuta aadressil Free "
"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
"02110-1301 USA"
615

616
msgid "Print version"
617
msgstr "Versiooni trükkimine"
618

619
msgid "- Miner status and control notification area icon"
620
msgstr "- kaevuri olek ja teateala ikooni sätted"
621

622
msgid "Miner is not running"
623
msgstr "Kaevur ei tööta"
624

625
msgid "Paused by user"
626
msgstr "Kasutaja soovil paus"
627

628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
msgid ""
"Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"Tracker on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
638

639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
msgid ""
"Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details."
msgstr ""
"Trackerit levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
"Litsentsi."
649

650 651 652 653 654 655 656 657
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA."
msgstr ""
"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos Trackeriga; "
"kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA."
658

659
msgid "A notification icon application to monitor data miners for Tracker"
660
msgstr "Teateikooni rakend Trackeri andmekaevurite monitooringuks"
661

662 663 664 665 666
#. Translators should localize the following string
#. * which will be displayed at the bottom of the about
#. * box to give credit to the translator(s).
#.
msgid "translator-credits"
667
msgstr ""
668
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007, 2009.\n"
669
"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2010."
670 671 672

msgid "_Search"
msgstr "_Otsi"
673

674 675 676
msgid "_Pause All Indexing"
msgstr "_Peata kõik indekseerimised"

677 678 679 680
msgid "_Preferences"
msgstr "_Eelistused"

msgid "Control and monitor the Tracker search and indexing service"
681 682
msgstr ""
"Trackeri otsinguvahendi ja indekseerimisteenuse juhtimine ja monitooring"
683

684 685
msgid "Tracker Applet"
msgstr "Trackeri rakend"
686

687 688
msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Kõigi andmete kordusindekseerimise sundimine"
689

690
msgid "Only allow read based actions on the database"
691
msgstr "Andmebaasis on lubatud ainult lugemistoimingud"
692 693

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
694 695 696 697
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
msgid "- start the tracker daemon"
msgstr "- jälgimisdeemoni käivitamine"
698

699 700 701 702 703 704
msgid ""
"Use SIGKILL to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
msgstr ""
"Vastava protsessi lõpetamiseks kasutat SIGKILL-i, võimalik on valida \"hoidla"
"\", \"kaevurid\" või \"kõik\", ilma parameetrita peatatakse kõik."
705

706 707 708 709 710 711 712 713 714
msgid "APPS"
msgstr "RAKENDUSED"

msgid ""
"Use SIGTERM to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
msgstr ""
"Vastava protsessi lõpetamiseks kasutat SIGTERM-i, võimalik on valida \"hoidla"
"\", \"kaevurid\" või \"kõik\", ilma parameetrita peatatakse kõik."
715

716
msgid "Kill all Tracker processes and remove all databases"
717
msgstr "Kõigi Trackeri protsesside tapmine ja andmebaaside eemaldamine"
718

719 720 721 722 723
msgid ""
"Same as --hard-reset but the backup & journal are restored after restart"
msgstr ""
"Sama nagu --hard-reset, aga pärast taaskäivitust taastatakse varundus ja "
"žurnaal"
724

725
msgid "Remove all configuration files so they are re-generated on next start"
726 727 728
msgstr ""
"Kõigi seadistusfailide eemaldamine, need genereeritakse uuesti järgmisel "
"käivitusel"
729

730
msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
731
msgstr "Kaevurite käivitamine (mis kaudselt käivitab ka tracker-store)"
732

733 734 735 736 737 738 739 740 741
msgid ""
"Reindex files which match the mime type supplied (for new extractors), use -"
"m MIME1 -m MIME2"
msgstr ""
"Antud MIME-tüübiga failide uuesti indekseerimine (uute lahtipakkijate "
"jaoks), kasutamine: -m MIME1 -m MIME2"

msgid "(Re)Index a given file"
msgstr "Selle faili kordusindekseerimine"
742 743

msgid "Could not open /proc"
744
msgstr "Kausta /proc pole võimalik avada"
745 746

msgid "no error given"
747
msgstr "veateadet ei edastatud"
748 749 750 751

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid " - Manage Tracker processes and data"
752
msgstr " - Trackeri protsesside ja andmete haldus"
753 754

msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
755
msgstr "--kill ja --terminate argumente pole võimalik koos kasutada"
756

757 758 759 760 761 762
msgid ""
"You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is "
"implied"
msgstr ""
"--terminate ja --hard-reset või --soft-reset argumente pole võimalik koos "
"kasutada, asendati --kill'iga"
763

764
msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
765
msgstr "--hard-reset ja --soft-reset argumente pole võimalik koos kasutada"
766 767

#, c-format
768
msgid "Could not open '%s'"
769
msgstr "'%s' pole võimalik avada"
770 771

#, c-format
772
msgid "Found process ID %d for '%s'"
773
msgstr "Leiti '%2$s' jaoks protsessi ID %1$d"
774 775

#, c-format
776
msgid "Could not terminate process %d"
777
msgstr "Protsessi %d pole võimalik lõpetada"
778 779

#, c-format
780
msgid "Terminated process %d"
781
msgstr "Protsess %d lõpetati"
782 783

#, c-format
784
msgid "Could not kill process %d"
785
msgstr "Protsessi %d ei suudetud tappa"
786 787

#, c-format
788
msgid "Killed process %d"
789
msgstr "Protsess %d tapeti"
790

791
msgid "Removing configuration files…"
792
msgstr "Seadistusfailide eemaldamine…"
793 794

msgid "Waiting one second before starting miners…"
795
msgstr "Enne kaevurite käivitamist sekundi möödumise ootamine…"
796 797

msgid "Starting miners…"
798
msgstr "Kaevurite käivitamine…"
799

800 801
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "võib-olla on plugin keelatud?"
802

803 804
msgid "Could not reindex mimetypes"
msgstr "Mime tüüpe pole võimalik uuesti indekseerida"
805

806 807 808 809 810 811 812 813
msgid "Reindexing mime types was successful"
msgstr "Mime tüüpide kordusindekseerimine oli edukas"

msgid "Could not (re)index file"
msgstr "Faili pole võimalik (uuesti) indekseerida"

msgid "(Re)indexing file was successful"
msgstr "Kordusindekseerimine oli edukas"
814 815 816 817

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid "- Import data using Turtle files"
818
msgstr "- andmete importimine Turtle-failidest"
819 820

msgid "One or more files have not been specified"
821
msgstr "Vähemalt üks fail on määramata"
822

823 824
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Trackeriga ühendumine pole võimalik"
825 826

msgid "Importing Turtle file"
827
msgstr "Turtle-faili importimine"
828 829

msgid "Unable to import Turtle file"
830
msgstr "Turtle-faili pole võimalik importida"
831

832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844
msgid "Done"
msgstr "Valmis"

msgid "Show full namespaces (i.e. don't use nie:title, use full URLs)"
msgstr ""
"Terve nimeruumi kuvamine (ei kasutata nie:title-t vaid täispikki URL-e)"

msgid "Unable to retrieve namespace prefixes"
msgstr "Andmeruumi prefikseid pole võimalik hankida"

msgid "No namespace prefixes were returned"
msgstr "Andmeruumi prefikseid ei leitud"

845 846 847
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
msgid "- Get all information about one or more files"
848
msgstr "- kogu teabe hankimine määratud faili(de)st"
849 850

msgid "Querying information for entity"
851
msgstr "Kirje kohta andmete pärimine"
852 853

msgid "Unable to retrieve URN for URI"
854
msgstr "URI jaoks ei suudetud hankida URN-i"
855 856

msgid "Unable to retrieve data for URI"
857
msgstr "URI andmete hankimine pole võimalik"
858 859

msgid "No metadata available for that URI"
860
msgstr "Selle URI jaoks puuduvad metaandmed"
861

862 863 864
msgid "Results"
msgstr "Tulemused"

865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
msgid "Limit the number of results shown"
msgstr "Näidatavate tulemuste hulga piiramine"

msgid "512"
msgstr "512"

msgid "Offset the results"
msgstr "Päringutulemuste nihe"

msgid "0"
msgstr "0"

877
msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)"
878
msgstr "Otsisõnadega kasutatakse vaikimisi JA asemel VÕI-d"
879

880
#, fuzzy
881 882
msgid ""
"Show URNs for results (doesn't apply to --music-albums, --music-artists, --"
883
"feeds, --software, --software-categories)"
884 885 886 887 888 889 890 891
msgstr ""
"Tulemuste URN-ide kuvamine (ei kehti --music-albums, --music-artists, --"
"feeds kohta)"

msgid "Return all non-existing matches too (i.e. include unmounted volumes)"
msgstr ""
"Ka kõigi mitte käepärast olevate vastete tagastamine (kaasab haakimata "
"seadmed)"
892 893

msgid "Search for files"
894
msgstr "Failide otsimine"
895 896

msgid "Search for folders"
897
msgstr "Kataloogide otsimine"
898 899

msgid "Search for music files"
900
msgstr "Muusikafailide otsimine"
901

902 903 904
msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
msgstr "Muusikaalbumite otsing (--all sellele ei mõju)"

905 906
#, fuzzy
msgid "Search for music artists (--all has no effect on this)"
907 908
msgstr "Muusikaartistide otsing (--all sellele ei mõju)"

909
msgid "Search for image files"
910
msgstr "Pildifailide otsimine"
911 912

msgid "Search for video files"
913
msgstr "Videofailide otsing"
914 915

msgid "Search for document files"
916
msgstr "Dokumentide otsimine"
917

918 919 920 921 922 923
msgid "Search for emails"
msgstr "Meilide otsimine"

msgid "Search for contacts"
msgstr "Kontaktide otsimine"

924 925 926 927 928 929 930 931 932 933
#, fuzzy
msgid "Search for software (--all has no effect on this)"
msgstr "Voogude otsimine (--all seda ei mõjuta)"

#, fuzzy
msgid "Search for software categories (--all has no effect on this)"
msgstr "Voogude otsimine (--all seda ei mõjuta)"

#, fuzzy
msgid "Search for feeds (--all has no effect on this)"
934 935
msgstr "Voogude otsimine (--all seda ei mõjuta)"

936
msgid "search terms"
937
msgstr "otsitavad sõnad"
938 939

msgid "EXPRESSION"
940
msgstr "VÄLJEND"
941

942 943 944 945 946
msgid ""
"NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
msgstr ""
"MÄRKUS: Saavutati limiit, andmebaasis on veel kirjeid, mida siin pole "
"loetletud"
947 948

msgid "Could not get search results"
949
msgstr "Otsingutulemusi ei suudetud hankida"
950

951 952 953 954 955 956 957
msgid "No contacts were found"
msgstr "Kontakte ei leitud"

msgid "No Name"
msgstr "Nime pole"

msgid "No Address"
958
msgstr "Aadressi pole"
959 960 961 962

msgid "No emails were found"
msgstr "Meile ei leitud"

963 964 965 966
msgid "No files were found"
msgstr "Ühtegi faili pole määratud"

msgid "No artists were found"
967
msgstr "Esitajaid ei leitud"
968

969 970 971
msgid "Artists"
msgstr "Esitajad"

972
msgid "No music was found"
973
msgstr "Muusikat ei leitud"
974

975 976 977 978 979 980 981 982 983
msgid "Albums"
msgstr "Albumid"

msgid "No feeds were found"
msgstr "Ühtegi voogu ei leitud määratud"

msgid "Feeds"
msgstr "Vood"

984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997
#, fuzzy
msgid "No software was found"
msgstr "Muusikat ei leitud"

msgid "Software"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No software categories were found"
msgstr "Kontakte ei leitud"

msgid "Software Categories"
msgstr ""

998
msgid "No results were found matching your query"
999
msgstr "Sinu päringuga klappivaid tulemusi ei leitud"
1000

1001
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
1002 1003 1004
#. * usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#.
msgid "- Search for terms in all data"
1005
msgstr "- märksõnade otsimine tervest andmestikust"
1006

1007
#. Translators: this message will appear after the usage string
1008 1009
#. * and before the list of options.
#.
1010 1011 1012 1013 1014
msgid ""
"Applies an AND operator to all terms separated by a space (see --or-operator)"
msgstr ""
"Tühikuga eraldatud otsisõnadega kasutatakse JA tingimust (vaata --or-"
"operator)"
1015

1016 1017 1018 1019 1020 1021
msgid ""
"This means if you search for 'foo' and 'bar', they must BOTH exist (unless "
"you use --or-operator)"
msgstr ""
"See tähendab, et kui otsid 'üks' ja 'kaks', siis peavad MÕLEMAD esinema (kui "
"sa ei kasuta --or-operator'it)"
1022 1023

msgid "Search terms are missing"
1024
msgstr "Otsingu märksõna puudub"
1025

1026 1027
#, c-format
msgid "Search term '%s' is a stop word."
1028
msgstr "Otsisõna '%s' on tühisõna."
1029

1030
#, c-format
1031 1032
msgid ""
"Stop words are common words which may be ignored during the indexing process."
1033
msgstr "Tühisõnad on levinud sõnad, mida indekseerimisel eiratakse."
1034 1035

msgid "Path to use to run a query or update from file"
1036
msgstr "Päringu käivitamisel või failist uuendamisel kasutatav kataloog"
1037

1038
msgid "SPARQL query"
1039
msgstr "SPARQL päring"
1040

1041
msgid "SPARQL"
1042
msgstr "SPARQL"
1043 1044

msgid "This is used with --query and for database updates only."
1045
msgstr "Seda kasutatakse koos --query'ga ning ainult andmebaasi uuendusteks."
1046 1047

msgid "Retrieve classes"
1048
msgstr "Klasside hankimine"
1049 1050

msgid "Retrieve class prefixes"
1051
msgstr "Klasside prefiksite hankimine"
1052

1053 1054 1055 1056 1057
msgid ""
"Retrieve properties for a class, prefixes can be used too (e.g. rdfs:"
"Resource)"
msgstr ""
"Klassi omaduste hankimine, võib kasutada ka prefiksit (nt. rdfs:Allikas)"
1058 1059

msgid "CLASS"
1060
msgstr "KLASS"
1061

1062 1063 1064 1065 1066 1067
msgid ""
"Retrieve classes which notify changes in the database (CLASS is optional)"
msgstr ""
"Klasside hankimine, mis teatavad muudatustest andmebaasis (KLASS on "
"valikuline)"

1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076
msgid ""
"Retrieve indexes used in database to improve performance (PROPERTY is "
"optional) "
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PROPERTY"
msgstr "KLASS/OMADUS"

1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083
msgid ""
"Search for a class or property and display more information (e.g. Document)"
msgstr "Klassi või omaduse otsimine ja lisateabe kuvamine (nt dokunment)"

msgid "CLASS/PROPERTY"
msgstr "KLASS/OMADUS"

1084
msgid "Could not get namespace prefixes"
1085
msgstr "Andmeruumi prefikseid pole võimalik hankida"
1086 1087

msgid "No namespace prefixes were found"
1088
msgstr "Andmeruumi prefikseid ei leitud"
1089

1090 1091 1092
msgid "None"
msgstr "Puudub"

1093
msgid "- Query or update using SPARQL"
1094
msgstr "- Päring või uuendus SPARQL-i kasutades"
1095

1096 1097 1098 1099 1100
msgid "An argument must be supplied"
msgstr "Ühtegi argumenti ei antud"

msgid "File and query can not be used together"
msgstr "Faili ja päringut pole võimalik korraga kasutada"
1101 1102

msgid "Could not list classes"
1103
msgstr "Klasse pole võimalik loetleda"
1104 1105

msgid "No classes were found"
1106
msgstr "Klasse ei leitud"
1107

1108 1109 1110
msgid "Classes"
msgstr "Klassid"

1111
msgid "Could not list class prefixes"
1112
msgstr "Klasside prefikseid pole võimalik loetleda"
1113 1114

msgid "No class prefixes were found"
1115
msgstr "Klassi prefikseid ei leitud"
1116

1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124
msgid "Prefixes"
msgstr "Eesliited"

msgid ""
"Could not find property for class prefix, e.g. :Resource in 'rdfs:Resource'"
msgstr ""
"Klassi prefiksile vastavad omadust pole võimalik leida, n.t. :allikas sõnes "
"'rdfs:allikas'"
1125

1126
msgid "Could not list properties"
1127
msgstr "Omadusi pole võimalik loetleda"
1128 1129

msgid "No properties were found"
1130
msgstr "Omadusi ei leitud"
1131

1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
msgid "Could not find notify classes"
msgstr "Märguandeklasse ei leitud"

msgid "No notifies were found"
msgstr "Märguandeid ei leitud"

msgid "Notifies"
msgstr "Teated"

1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
#, fuzzy
msgid "Could not find indexed properties"
msgstr "Omadusi pole võimalik loetleda"

#, fuzzy
msgid "No indexes were found"
msgstr "Ühtegi faili pole määratud"

#, fuzzy
msgid "Indexes"
msgstr "Indekseerimine"

1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164
msgid "Could not search classes"
msgstr "Klasse pole võimalik otsida"

msgid "No classes were found to match search term"
msgstr "Otsinguterminile vastavaid klasse ei leitud"

msgid "Could not search properties"
msgstr "Omadusi pole võimalik otsida"

msgid "No properties were found to match search term"
msgstr "Otsinguterminile vastavaid omadusi ei leitud"

1165
msgid "Could not get UTF-8 path from path"
1166
msgstr "Asukohast ei suudetud teha UTF-8 rada"
1167

1168 1169
msgid "Could not read file"
msgstr "Faili pole võimalik lugeda"
1170

1171
msgid "Could not run update"
1172
msgstr "Uuendust pole võimalik käivitada"
1173 1174

msgid "Could not run query"
1175
msgstr "Päringud pole võimalik käivitada"
1176 1177 1178

msgid "No results found matching your query"
msgstr "Sinu päringule sobivaid vasteid ei leitud"
1179 1180 1181

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
1182
msgid " - Show statistics for all Nepomuk defined ontology classes"
1183
msgstr " - Nepomuki defineeritud ontoloogiaklasside statistika näitamine"
1184 1185

msgid "Could not get Tracker statistics"
1186
msgstr "Trackeri statistikat pole võimalik hankida"
1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193

msgid "No statistics available"
msgstr "Statistikat pole saadaval"

msgid "Statistics:"
msgstr "Statistika:"

1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214
msgid "Initializing"
msgstr "Lähtestamine"

msgid "Fetching…"
msgstr "Tõmbamine…"

#. miner/rss
#, c-format
msgid "Crawling single directory '%s'"
msgstr "Üksikkausta '%s' läbivaatus"

#, c-format
msgid "Crawling recursively directory '%s'"
msgstr "Kataloogi '%s' rekursiivne läbivaatus"

msgid "Paused"
msgstr "Paus"

msgid "Idle"
msgstr "Jõude"

1215 1216 1217 1218
msgid "Follow status changes as they happen"
msgstr "Olekumuutuste jälgimine nende tekkimisel"

msgid "Include details with state updates (only applies to --follow)"
1219 1220 1221 1222 1223
msgstr ""
"Olekumuutustele üksikasjade lisamine (rakendub ainult koos võtmega --follow)"

msgid "List common statuses for miners and the store"
msgstr "Kaevurite ja hoidla ühiste olekute loend"
1224

1225
msgid "List all miners currently running"
1226
msgstr "Kõigi praegu töötavate kaevurite nimekiri"
1227

1228
msgid "List all miners installed"
1229
msgstr "Kõigi kaevurite loetlemine"
1230

1231
msgid "List pause reasons and applications for a miner"
1232
msgstr "Kaevuri pausi põhjuste ja nõudvate rakenduste loetelu"
1233

1234 1235 1236 1237 1238 1239
msgid ""
"Miner to use with other commands (you can use suffixes, e.g. FS or "
"Applications)"
msgstr ""
"Kaevurit kasutatakse teiste käskudega (võid kasutada sufikseid, n.t FS või "
"Rakendused)"
1240

1241
msgid "MINER"
1242
msgstr "KAEVUR"
1243

1244
msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
1245
msgstr "Kaevuri seadmine pausile (seda tuleb kasutada koos --miner'iga)"
1246

1247
msgid "REASON"
1248
msgstr "PÕHJUS"
1249

1250
msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
1251
msgstr "Kaevuri jätkamine (seda tuleb kasutada koos --miner'iga)"
1252

1253
msgid "COOKIE"
1254
msgstr "KÜPSIS"
1255

1256 1257
#, c-format
msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
1258
msgstr "Kaevurit '%s' püütakse seada pausile põhjusel '%s'"
1259

1260
#, c-format
1261
msgid "Could not pause miner: %s"
1262
msgstr "Kaevurit ei suudeta pausile seada: %s"
1263

1264 1265
#, c-format
msgid "Cookie is %d"
1266
msgstr "Küpsis on %d"
1267

1268 1269
#, c-format
msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
1270
msgstr "Kaevurit %s püütakse panna jätkama küpsisega %d"
1271

1272
#, c-format
1273
msgid "Could not resume miner: %s"
1274
msgstr "Kaevurit ei suudeta panna jätkama: %s"
1275

1276
#, c-format
1277
msgid "Could not get status from miner: %s"
1278
msgstr "Kaevuri olekut pole võimalik hankida: %s"
1279

1280
#. Work out lengths for output spacing
1281
msgid "PAUSED"
1282
msgstr "PAUSITUD"
1283

1284 1285 1286
msgid "Not running or is a disabled plugin"
msgstr "Plugin ei tööta või on keelatud"

1287
msgid "- Monitor and control status"
1288
msgstr "- monitooring ja juhtimine"
1289

1290
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
1291
msgstr "Kaevuri pausimise ja jätkamise argumente pole võimalik koos kasutada"
1292

1293
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
1294
msgstr "Kaevurile tuleb anda pausi alustamise või lõpetamise käsk"