pl.po 59.8 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for tracker.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 2007-2019 the tracker authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
5 6
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
7
#
8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker/issues\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2019-01-05 17:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-17 11:52+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
14
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
15
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
16
"Language: pl\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
22

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
23 24 25
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:24
msgid "Maximum size of journal"
msgstr "Maksymalny rozmiar dziennika"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27 28 29 30 31
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:25
msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
msgstr ""
"Maksymalny rozmiar dziennika w obrotach w megabajtach. Użycie -1 wyłącza "
"obracanie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
32

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
33 34 35
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:29
msgid "Location of journal pieces"
msgstr "Położenie fragmentów dziennika"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37 38 39 40
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:30
msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
msgstr ""
"Gdzie zapisywać fragmenty dziennika, kiedy osiąga on maksymalny rozmiar."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:26
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
43 44
msgid "Maximum length of a word to be indexed"
msgstr "Maksymalna długość indeksowanych słów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:27
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48
"Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
50 51
"Słowa zawierające większą liczbą znaków niż ta wartość będą ignorowane przez "
"program indeksujący."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
52

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
53
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:32
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54
msgid "Maximum number of words to index in a document"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
msgstr "Maksymalna liczba słów do indeksowania w dokumencie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:33
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58 59 60
msgid ""
"Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
61 62
"Program indeksujący będzie odczytywał tylko taką maksymalną liczbę słów "
"z pojedynczego dokumentu."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
63

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
64
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:37
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65 66
msgid "Enable stemmer"
msgstr "Włączenie stemmera"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
68
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:38
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
69
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
70 71
"Simplify the words to their root to provide more results. E.g. “shelves” and "
"“shelf” to “shel”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
72
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73 74
"Upraszcza słowa do ich rdzenia, aby dostarczyć więcej wyników. Np. „półki” "
"i „półka” na „półk”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:43
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77 78 79
msgid "Enable unaccent"
msgstr "Włączenie usuwania znaków diakrytycznych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:44
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82 83
"Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. “Idéa” to "
"“Idea” for improved matching."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
84 85
msgstr ""
"Przekształca znaki diakrytyczne na ich odpowiedniki ASCII, aby zwiększyć "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86
"liczbę wyników, np. „żółć” na „zolc”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:49
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89 90 91
msgid "Ignore numbers"
msgstr "Ignorowanie liczb"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
92
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:50
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
93 94 95
msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
msgstr "Jeśli jest włączone, to liczny nie będą indeksowane."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:55
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
97 98
msgid "Ignore stop words"
msgstr "Ignorowanie słów zatrzymujących"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:56
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
101
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
102
"If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103
"words like “the”, “yes”, “no”, etc."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
104
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
105
"Jeśli jest włączone, to słowa z listy słów zatrzymujących są ignorowane, np. "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
106
"często używane słowa takie jak „oraz”, „tak”, „nie” itp."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
107

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
108 109 110
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:24
msgid "Log verbosity"
msgstr "Szczegółowość dziennika"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
111

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112 113 114
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:25
msgid "Log verbosity."
msgstr "Szczegółowość dziennika."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
115

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116 117 118
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:29
msgid "GraphUpdated delay"
msgstr "Opóźnienie GraphUpdated"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
119

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120 121 122 123
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:30
msgid ""
"Period in milliseconds between GraphUpdated signals being emitted when "
"indexed data has changed inside the database."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
124
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
"Okres w sekundach między wysyłaniem sygnałów GraphUpdated, kiedy "
"zindeksowane dane zostały zmienione w bazie danych."

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
msgstr "nieznany czas"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
msgid "less than one second"
msgstr "mniej niż sekunda"

#. Translators: this is %d days
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
#, c-format
msgid " %dd"
msgstr " %d d"

#. Translators: this is %2.2d hours
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
#, c-format
msgid " %2.2dh"
msgstr " %2.2d h"

#. Translators: this is %2.2d minutes
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
#, c-format
msgid " %2.2dm"
msgstr " %2.2d m"

#. Translators: this is %2.2d seconds
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
#, c-format
msgid " %2.2ds"
msgstr " %2.2d s"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
msgstr[0] " %d dzień"
msgstr[1] " %d dni"
msgstr[2] " %d dni"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
msgstr[0] " %2.2d godzina"
msgstr[1] " %2.2d godziny"
msgstr[2] " %2.2d godzin"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
#, c-format
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
msgstr[0] " %2.2d minuta"
msgstr[1] " %2.2d minuty"
msgstr[2] " %2.2d minut"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
#, c-format
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
msgstr[0] " %2.2d sekunda"
msgstr[1] " %2.2d sekundy"
msgstr[2] " %2.2d sekund"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
192

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193 194 195 196 197 198
#. Translators: this is a '|' (U+007C) separated list of common
#. * title beginnings. Meant to be skipped for sorting purposes,
#. * case doesn't matter. Given English media is quite common, it is
#. * advised to leave the untranslated articles in addition to
#. * the translated ones.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199
#: src/libtracker-data/tracker-collation.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
200 201 202
msgid "the|a|an"
msgstr "the|a|an"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
203 204
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:494
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:634
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
205
msgid "Error starting “tar” program"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
msgstr "Błąd podczas uruchamiania programu „tar”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:495
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:635
#: src/tracker/tracker-config.c:61 src/tracker/tracker-daemon.c:462
#: src/tracker/tracker-daemon.c:483 src/tracker/tracker-daemon.c:708
#: src/tracker/tracker-daemon.c:740 src/tracker/tracker-daemon.c:890
#: src/tracker/tracker-daemon.c:948 src/tracker/tracker-daemon.c:983
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1052 src/tracker/tracker-daemon.c:1243
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1309 src/tracker/tracker-daemon.c:1670
#: src/tracker/tracker-dbus.c:45 src/tracker/tracker-dbus.c:63
#: src/tracker/tracker-index.c:123 src/tracker/tracker-index.c:155
#: src/tracker/tracker-index.c:196 src/tracker/tracker-index.c:272
#: src/tracker/tracker-index.c:329 src/tracker/tracker-info.c:264
#: src/tracker/tracker-process.c:80 src/tracker/tracker-process.c:206
#: src/tracker/tracker-process.c:335 src/tracker/tracker-process.c:356
#: src/tracker/tracker-search.c:1581 src/tracker/tracker-sparql.c:173
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1087 src/tracker/tracker-status.c:74
#: src/tracker/tracker-status.c:303 src/tracker/tracker-status.c:313
#: src/tracker/tracker-status.c:387 src/tracker/tracker-status.c:432
#: src/tracker/tracker-status.c:461 src/tracker/tracker-tag.c:977
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227 228 229
msgid "No error given"
msgstr "Nie podano błędu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:648
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
231
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232
msgid "Unknown error, “tar” exited with status %d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
233
msgstr "Nieznany błąd, program „tar” zakończył działanie ze stanem %d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
234

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235 236
#: src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:108
#: src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
237 238 239
msgid "Operation not supported"
msgstr "Nieobsługiwane działanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: src/libtracker-miner/tracker-miner-proxy.c:346
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
241 242 243 244
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr ""
"Ciasteczko nie zostało rozpoznane, aby wznowić wstrzymane przeszukiwanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
245
#: src/libtracker-miner/tracker-miner-proxy.c:403
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246 247
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
"Wstrzymanie programu i dopasowanie przyczyny do już istniejącego żądania "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249 250 251
"wstrzymania"

#. Daemon options
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:60
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253
msgid "Displays version information"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254
msgstr "Wyświetla informacje o wersji"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:61
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
257
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258 259
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
261 262
"Zapisywanie do dziennika, 0 = tylko błędy, 1 = minimalne, 2 = szczegółowe "
"i 3 = debugowania (domyślnie = 0)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264 265 266 267
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:62
msgid "Disable automatic shutdown"
msgstr "Wyłącza automatyczne wyłączanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
#. Indexer options
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
269
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:65
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270 271
msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Wymusza ponowne zindeksowanie całej treści"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:66
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274
msgid "Only allow read based actions on the database"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
msgstr "Zezwala tylko na odczytywanie na podstawie czynności w bazie danych"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
277
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:67
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
278 279 280
msgid "Load a specified domain ontology"
msgstr "Wczytuje podaną ontologię domeny"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281 282 283
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:229
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
msgid "— start the tracker daemon"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286
msgstr "— uruchamia usługę programu Tracker"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
288
#: src/tracker-store/tracker-store.desktop.in:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289 290
msgid "Tracker Store"
msgstr "Przechowywanie programu Tracker"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
292
#: src/tracker-store/tracker-store.desktop.in:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293
msgid "Metadata database store and lookup manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294
msgstr "Menedżer przechowywania i wyszukiwania w bazie danych metadanych"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296
#: src/tracker/tracker-config.c:60
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297 298 299 300 301
#, c-format
msgid "Could not get GSettings for miners, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nie można uzyskać ustawień GSettings dla przeszukiwań, nie można utworzyć "
"menedżera, %s"
302

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303
#: src/tracker/tracker-daemon.c:121 src/tracker/tracker-daemon.c:429
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304 305
msgid "Unavailable"
msgstr "Niedostępne"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
306

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307
#. generic
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
#: src/tracker/tracker-daemon.c:122
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309 310
msgid "Initializing"
msgstr "Inicjowanie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312
#: src/tracker/tracker-daemon.c:123
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313 314 315
msgid "Processing…"
msgstr "Przetwarzanie…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316
#: src/tracker/tracker-daemon.c:124
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
317 318
msgid "Fetching…"
msgstr "Pobieranie…"
319

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
#. miner/rss
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
#: src/tracker/tracker-daemon.c:125
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
322
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
msgid "Crawling single directory “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324
msgstr "Przeszukiwanie pojedynczego katalogu „%s”"
325

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
#: src/tracker/tracker-daemon.c:126
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
msgid "Crawling recursively directory “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329
msgstr "Rekursywne przeszukiwanie katalogu „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
330

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
331
#: src/tracker/tracker-daemon.c:127
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
332 333
msgid "Paused"
msgstr "Wstrzymano"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
335
#: src/tracker/tracker-daemon.c:128
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336 337
msgid "Idle"
msgstr "Bezczynny"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
338

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
#: src/tracker/tracker-daemon.c:134
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340 341
msgid "Follow status changes as they happen"
msgstr "Podąża za zmianami stanu, kiedy się wydarzą"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
#: src/tracker/tracker-daemon.c:138
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344 345 346 347
msgid ""
"Watch changes to the database in real time (e.g. resources or files being "
"added)"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348
"Obserwuje zmiany w bazie danych w czasie rzeczywistym (tzn. dodawanie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349
"zasobów lub plików)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
350

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351
#: src/tracker/tracker-daemon.c:139
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352 353
msgid "ONTOLOGY"
msgstr "ONTOLOGIA"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
355
#: src/tracker/tracker-daemon.c:142
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
msgid "List common statuses for miners and the store"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
msgstr "Wyświetla listę wspólnych stanów dla przeszukiwań i przechowalni"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
358

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
#: src/tracker/tracker-daemon.c:147
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360
msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361
msgstr "Wstrzymuje przeszukiwanie (musi być użyte z --miner)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
363
#: src/tracker/tracker-daemon.c:148 src/tracker/tracker-daemon.c:152
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364 365
msgid "REASON"
msgstr "PRZYCZYNA"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367
#: src/tracker/tracker-daemon.c:151
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
368 369 370
msgid ""
"Pause a miner while the calling process is alive or until resumed (you must "
"use this with --miner)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
371
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372
"Wstrzymuje przeszukiwanie, kiedy proces wywołujący jest aktywny lub do "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
"wznowienia (musi być użyte z --miner)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
375
#: src/tracker/tracker-daemon.c:155
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
376
msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
377
msgstr "Wznawia przeszukiwanie (musi być użyte z --miner)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
#: src/tracker/tracker-daemon.c:156
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380 381
msgid "COOKIE"
msgstr "CIASTECZKO"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
#: src/tracker/tracker-daemon.c:159
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385 386
"Miner to use with --resume or --pause (you can use suffixes, e.g. Files or "
"Applications)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
"Przeszukiwanie do użycia z opcjami --resume lub --pause (można użyć "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
389
"przyrostków, np. Pliki lub Programy)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
390

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
#: src/tracker/tracker-daemon.c:160
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
392 393
msgid "MINER"
msgstr "PRZESZUKIWANIE"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
394

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
395
#: src/tracker/tracker-daemon.c:163
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396 397
msgid "List all miners currently running"
msgstr "Wyświetla listę wszystkich obecnie uruchomionych przeszukiwań"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
398

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
399
#: src/tracker/tracker-daemon.c:167
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400 401 402
msgid "List all miners installed"
msgstr "Wyświetla listę wszystkich zainstalowanych przeszukiwań"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
403
#: src/tracker/tracker-daemon.c:171
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404 405 406
msgid "List pause reasons"
msgstr "Wyświetla listę przyczyn wstrzymania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
407
#: src/tracker/tracker-daemon.c:176
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408 409 410
msgid "List all Tracker processes"
msgstr "Wyświetla wszystkie procesy programu Tracker"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
#: src/tracker/tracker-daemon.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413 414
"Use SIGKILL to stop all matching processes, either “store”, “miners” or "
"“all” may be used, no parameter equals “all”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
"Używa SIGKILL, aby zatrzymać wszystkie procesy dopasowania, można użyć opcji "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
"„store”, „miners” lub „all”, niepodanie parametru równa się opcji „all”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
419
#: src/tracker/tracker-daemon.c:179 src/tracker/tracker-daemon.c:182
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420 421 422
msgid "APPS"
msgstr "PROGRAMY"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
423
#: src/tracker/tracker-daemon.c:181
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425 426
"Use SIGTERM to stop all matching processes, either “store”, “miners” or "
"“all” may be used, no parameter equals “all”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
428
"Używa SIGTERM, aby zatrzymać wszystkie procesy dopasowania, można użyć opcji "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
"„store”, „miners” lub „all”, niepodanie parametru równa się opcji „all”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
430

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
431
#: src/tracker/tracker-daemon.c:184
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432 433 434 435
msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
msgstr ""
"Uruchamia przeszukiwania (co pośrednio uruchamia także program tracker-store)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
436
#: src/tracker/tracker-daemon.c:187 src/tracker/tracker-extract.c:42
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
438 439
"Sets the logging verbosity to LEVEL (“debug”, “detailed”, “minimal”, "
"“errors”) for all processes"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
440
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441 442
"Ustawia szczegółowość dziennika na POZIOM („debug”, „detailed”, „minimal”, "
"„errors”) dla wszystkich procesów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
443

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
444
#: src/tracker/tracker-daemon.c:188 src/tracker/tracker-extract.c:43
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445 446
msgid "LEVEL"
msgstr "POZIOM"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
448
#: src/tracker/tracker-daemon.c:190
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
449
msgid "Show logging values in terms of log verbosity for each process"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
450
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451
"Wyświetla wartości dziennika w kategoriach szczegółowości dziennika dla "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
452
"każdego procesu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
454
#: src/tracker/tracker-daemon.c:264
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
455 456 457
#, c-format
msgid "Could not get status from miner: %s"
msgstr "Nie można uzyskać stanu przeszukiwania: %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
459
#. Translators: %s is a time string
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
460
#: src/tracker/tracker-daemon.c:326
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461 462
#, c-format
msgid "%s remaining"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463
msgstr "Pozostało: %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
464

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
465
#: src/tracker/tracker-daemon.c:329
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466 467
msgid "unknown time left"
msgstr "pozostał nieznany czas"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
468

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
469
#. Work out lengths for output spacing
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
470
#: src/tracker/tracker-daemon.c:342 src/tracker/tracker-daemon.c:1319
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471 472
msgid "PAUSED"
msgstr "WSTRZYMANE"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
473

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
474
#: src/tracker/tracker-daemon.c:359
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475 476
msgid "Not running or is a disabled plugin"
msgstr "Nieuruchomiona lub wyłączona wtyczka"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
477

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478
#: src/tracker/tracker-daemon.c:461
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479 480
msgid "Could not retrieve tracker-store status"
msgstr "Nie można uzyskać stanu usługi tracker-store"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
481

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
482
#: src/tracker/tracker-daemon.c:482
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483 484
msgid "Could not retrieve tracker-store progress"
msgstr "Nie można uzyskać postępu usługi tracker-store"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
485

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
486
#: src/tracker/tracker-daemon.c:612 src/tracker/tracker-sparql.c:200
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
487 488
msgid "Unable to retrieve namespace prefixes"
msgstr "Nie można uzyskać przedrostków przestrzeni nazw"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
489

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
490
#: src/tracker/tracker-daemon.c:620 src/tracker/tracker-sparql.c:208
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491 492
msgid "No namespace prefixes were returned"
msgstr "Nie zwrócono przedrostków przestrzeni nazw"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
493

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
494
#: src/tracker/tracker-daemon.c:699 src/tracker/tracker-daemon.c:726
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
495 496
msgid "Could not run SPARQL query"
msgstr "Nie można wykonać zapytania SPARQL"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
497

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
498
#: src/tracker/tracker-daemon.c:707 src/tracker/tracker-daemon.c:739
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499 500
msgid "Could not call tracker_sparql_cursor_next() on SPARQL query"
msgstr "Nie można wywołać tracker_sparql_cursor_next() na zapytaniu SPARQL"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
501

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
502
#: src/tracker/tracker-daemon.c:889
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
503 504 505
#, c-format
msgid "Could not pause miner, manager could not be created, %s"
msgstr "Nie można wstrzymać przeszukiwania, nie można utworzyć menedżera, %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
506

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507
#: src/tracker/tracker-daemon.c:896
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
508
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
509
msgid "Attempting to pause miner “%s” with reason “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
510
msgstr "Próba wstrzymania przeszukiwania „%s” z powodu „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
#: src/tracker/tracker-daemon.c:904 src/tracker/tracker-daemon.c:910
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
513 514 515
#, c-format
msgid "Could not pause miner: %s"
msgstr "Nie można wstrzymać przeszukiwania: %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
517
#: src/tracker/tracker-daemon.c:916
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518 519 520
#, c-format
msgid "Cookie is %d"
msgstr "Ciasteczko to %d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
521

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
522 523
#: src/tracker/tracker-daemon.c:923 src/tracker/tracker-daemon.c:1276
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1420
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
524 525
msgid "Press Ctrl+C to stop"
msgstr "Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C zatrzymuje"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
526

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527
#: src/tracker/tracker-daemon.c:947
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
528 529 530 531
#, c-format
msgid "Could not resume miner, manager could not be created, %s"
msgstr "Nie można wznowić przeszukiwania, nie można utworzyć menedżera, %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
532
#: src/tracker/tracker-daemon.c:954
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
533 534
#, c-format
msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
535
msgstr "Próba wznowienia przeszukiwania %s z ciasteczkiem %d"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
536

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
537
#: src/tracker/tracker-daemon.c:961
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
538 539 540 541
#, c-format
msgid "Could not resume miner: %s"
msgstr "Nie można wznowić przeszukiwania: %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
542 543
#: src/tracker/tracker-daemon.c:965 src/tracker/tracker-index.c:222
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1396
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
544 545 546
msgid "Done"
msgstr "Gotowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547
#: src/tracker/tracker-daemon.c:982
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
548 549 550 551 552
#, c-format
msgid "Could not list miners, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nie można wyświetlić listy przeszukiwań, nie można utworzyć menedżera, %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
553
#: src/tracker/tracker-daemon.c:996
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
554 555 556 557 558 559
#, c-format
msgid "Found %d miner installed"
msgid_plural "Found %d miners installed"
msgstr[0] "Odnaleziono %d zainstalowane przeszukiwanie"
msgstr[1] "Odnaleziono %d zainstalowane przeszukiwania"
msgstr[2] "Odnaleziono %d zainstalowanych przeszukiwań"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1019
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
562 563 564 565 566 567
#, c-format
msgid "Found %d miner running"
msgid_plural "Found %d miners running"
msgstr[0] "Odnaleziono %d uruchomione przeszukiwanie"
msgstr[1] "Odnaleziono %d uruchomione przeszukiwania"
msgstr[2] "Odnaleziono %d uruchomionych przeszukiwań"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
568

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1051
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570 571 572 573
#, c-format
msgid "Could not get pause details, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nie można uzyskać szczegółów wstrzymania, nie można utworzyć menedżera, %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
574

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
575
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1061
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
576 577
msgid "No miners are running"
msgstr "Brak uruchomionych przeszukiwań"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
578

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
579 580
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1101 src/tracker/tracker-daemon.c:1355
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1604 src/tracker/tracker-daemon.c:1647
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
581 582
msgid "Miners"
msgstr "Przeszukiwania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
583

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
584
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1108
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585 586 587
msgid "Application"
msgstr "Program"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
588
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1110
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
589 590
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1119
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
593 594
msgid "No miners are paused"
msgstr "Brak wstrzymanych przeszukiwań"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
596
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1207
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
597
msgid "Only one of “all”, “store” and “miners” options are allowed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
598
msgstr "Dozwolona jest tylko jedna z opcji „all”, „store” lub „miners”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
599

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1242
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
601 602
msgid "Could not get SPARQL connection"
msgstr "Nie można uzyskać połączenia SPARQL"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
604
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1274
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
605
msgid "Now listening for resource updates to the database"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
606
msgstr "Nasłuchiwanie aktualizacji zasobów w bazie danych"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1275
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
609 610
msgid "All nie:plainTextContent properties are omitted"
msgstr "Wszystkie właściwości nie:plainTextContent są pomijane"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1290
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
613 614
msgid "Common statuses include"
msgstr "Wspólne stany obejmują"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
615

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
616
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1308 src/tracker/tracker-status.c:460
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617 618 619
#, c-format
msgid "Could not get status, manager could not be created, %s"
msgstr "Nie można uzyskać stanu, nie można utworzyć menedżera, %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
620

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621
#. Display states
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1329
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
623 624
msgid "Store"
msgstr "Przechowalnia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
625

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1363
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
628
msgid "Could not get display name for miner “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
629
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
630
"Nie można uzyskać wyświetlanej nazwy dla programu do przeszukiwania „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
631

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
632
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1461
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
633
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
635
"Nie można razem używać przełączników wstrzymania i wznowienia przeszukiwania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
636

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1467
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638 639
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr "Należy podać polecenia wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
640

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
641
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1473
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642 643
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr "Należy podać polecenie wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
644

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
645
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1509
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
646
msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647
msgstr "Nie można razem używać parametrów --kill i --terminate"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
648

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
649
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1515
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
650
msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651
msgstr "Nie można razem używać parametrów --get-logging i --set-logging"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
653
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1530 src/tracker/tracker-extract.c:105
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654
msgid "Invalid log verbosity, try “debug”, “detailed”, “minimal” or “errors”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
655
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656 657
"Nieprawidłowa szczegółowość dziennika, proszę spróbować „debug”, „detailed”, "
"„minimal” lub „errors”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
658

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
659
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1558 src/tracker/tracker-process.c:305
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
660 661 662 663 664 665 666
#, c-format
msgid "Found %d PID…"
msgid_plural "Found %d PIDs…"
msgstr[0] "Odnaleziono %d PID…"
msgstr[1] "Odnaleziono %d PID-y…"
msgstr[2] "Odnaleziono %d PID-ów…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1568
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
668
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669
msgid "Found process ID %d for “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
670
msgstr "Odnaleziono identyfikator procesu %d dla „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
671

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
672
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1598 src/tracker/tracker-daemon.c:1641
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673 674
msgid "Components"
msgstr "Składniki"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
675

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
676
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1605 src/tracker/tracker-daemon.c:1648
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677
msgid "Only those with config listed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
678
msgstr "Tylko z wyświetloną konfiguracją"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
679

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
680
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1624
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682
msgid "Setting log verbosity for all components to “%s”…"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
683
msgstr "Ustawianie szczegółowości dziennika dla wszystkich składników na „%s”…"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
684

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
685
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1664
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686 687
msgid "Starting miners…"
msgstr "Uruchamianie przeszukiwań…"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
688

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
689
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1669
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
690 691
#, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
692
msgstr "Nie można uruchomić przeszukiwań, nie można utworzyć menedżera, %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
693

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
694
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1694
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
695 696
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "być może wyłączona wtyczka?"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
697

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
698
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1738
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
699
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
700
"If no arguments are given, the status of the store and data miners is shown"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
701
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
702
"Jeśli nie podano żadnych parametrów, to wyświetlony zostanie stan "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703
"przechowalni i przeszukiwań danych"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
704

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
705 706 707 708 709
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1743 src/tracker/tracker-extract.c:147
#: src/tracker/tracker-index.c:412 src/tracker/tracker-info.c:422
#: src/tracker/tracker-reset.c:384 src/tracker/tracker-search.c:1778
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1497 src/tracker/tracker-sql.c:238
#: src/tracker/tracker-status.c:587 src/tracker/tracker-tag.c:1079
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
710 711
msgid "Unrecognized options"
msgstr "Nierozpoznane opcje"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
712

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
713
#: src/tracker/tracker-dbus.c:44
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
714 715
msgid "Could not get D-Bus connection"
msgstr "Nie można uzyskać połączenia D-Bus"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
716

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
717
#: src/tracker/tracker-dbus.c:62
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718 719
msgid "Could not create D-Bus proxy to tracker-store"
msgstr "Nie można utworzyć pośrednika D-Bus do usługi tracker-store"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
720

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
721
#: src/tracker/tracker-extract.c:45
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
722 723
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Format wyników wyjścia: „sparql”, „turtle” lub „json-ld”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
724

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
725
#: src/tracker/tracker-extract.c:46
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726 727 728
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMAT"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729 730 731 732 733
#: src/tracker/tracker-extract.c:48 src/tracker/tracker-extract.c:49
#: src/tracker/tracker-index.c:60 src/tracker/tracker-index.c:71
#: src/tracker/tracker-index.c:72 src/tracker/tracker-info.c:71
#: src/tracker/tracker-info.c:72 src/tracker/tracker-reset.c:63
#: src/tracker/tracker-sparql.c:106 src/tracker/tracker-sql.c:44
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734 735 736
msgid "FILE"
msgstr "PLIK"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
737
#: src/tracker/tracker-extract.c:77
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738 739 740
msgid "Could not run tracker-extract: "
msgstr "Nie można wykonać tracker-extract: "

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
741
#: src/tracker/tracker-help.c:59 src/tracker/tracker-help.c:71
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743
msgid "failed to exec “%s”: %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
744
msgstr "wykonanie „%s” się nie powiodło: %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
745

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746
#: src/tracker/tracker-index.c:56
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747 748 749 750 751 752
msgid ""
"Tell miners to reindex files which match the mime type supplied (for new "
"extractors), use -m MIME1 -m MIME2"
msgstr ""
"Ponownie indeksuje pliki, które pasują do podanego typu MIME (dla nowych "
"programów rozpakowujących), należy użyć -m MIME1 -m MIME2"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
753

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
754
#: src/tracker/tracker-index.c:57
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
755 756 757
msgid "MIME"
msgstr "MIME"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758
#: src/tracker/tracker-index.c:59
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
759 760
msgid "Tell miners to (re)index a given file"
msgstr "Ponownie indeksuje podany plik"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
761

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762
#: src/tracker/tracker-index.c:62
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
763 764 765
msgid "Backup current index / database to the file provided"
msgstr ""
"Wykonuje kopię zapasową bieżącego indeksu/bazy danych do podanego pliku"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
767
#: src/tracker/tracker-index.c:65
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
768 769
msgid "Restore a database from a previous backup (see --backup)"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
770
"Przywraca bazę danych z poprzedniej kopii zapasowej (proszę zobaczyć opcję --"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771
"backup)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
772

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773
#: src/tracker/tracker-index.c:68
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
774
msgid "Import a dataset from the provided file (in Turtle format)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
775
msgstr "Importuje zestaw danych z podanego pliku (w formacie Turtle)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
776

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777
#: src/tracker/tracker-index.c:122
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
778 779 780 781
#, c-format
msgid "Could not reindex mimetypes, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nie można ponownie zindeksować typów MIME, nie można utworzyć menedżera, %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
782

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783
#: src/tracker/tracker-index.c:132
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
784 785
msgid "Could not reindex mimetypes"
msgstr "Nie można ponownie zindeksować typów MIME"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
786

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787
#: src/tracker/tracker-index.c:138
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
788 789
msgid "Reindexing mime types was successful"
msgstr "Ponowne zindeksowanie typów MIME się powiodło"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
790

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
791
#: src/tracker/tracker-index.c:154
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
792 793 794 795
#, c-format
msgid "Could not (re)index file, manager could not be created, %s"
msgstr "Nie można ponownie zindeksować pliki, nie można utworzyć menedżera, %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
796
#: src/tracker/tracker-index.c:169
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
797 798
msgid "Could not (re)index file"
msgstr "Nie można ponownie zindeksować plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
800
#: src/tracker/tracker-index.c:175
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
801 802
msgid "(Re)indexing file was successful"
msgstr "Ponowne zindeksowanie pliku się powiodło"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
803

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
804 805 806 807
#: src/tracker/tracker-index.c:195 src/tracker/tracker-info.c:263
#: src/tracker/tracker-search.c:1580 src/tracker/tracker-sparql.c:172
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1086 src/tracker/tracker-status.c:73
#: src/tracker/tracker-status.c:386 src/tracker/tracker-tag.c:976
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
808 809 810
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Nie można nawiązać połączenia z programem Tracker"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
811
#: src/tracker/tracker-index.c:206
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
812 813 814
msgid "Importing Turtle file"
msgstr "Importowanie pliku Turtle"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
815
#: src/tracker/tracker-index.c:215
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
816 817
msgid "Unable to import Turtle file"
msgstr "Nie można zaimportować pliku Turtle"
818

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
819
#: src/tracker/tracker-index.c:251
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
820 821 822
msgid "Backing up database"
msgstr "Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
823
#: src/tracker/tracker-index.c:271 src/tracker/tracker-index.c:328
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
824 825 826
msgid "Could not backup database"
msgstr "Nie można wykonać kopii zapasowej bazy danych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
827
#: src/tracker/tracker-index.c:308
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
828
msgid "Restoring database from backup"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
829
msgstr "Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
830

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
831
#: src/tracker/tracker-index.c:437
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
832 833 834 835 836 837 838
msgid ""
"Only one action (--backup, --restore, --index-file or --import) can be used "
"at a time"
msgstr ""
"Można użyć tylko jednego zadania (--backup, --restore, --index-file lub --"
"import) na raz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
839
#: src/tracker/tracker-index.c:439
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
840 841 842
msgid "Missing one or more files which are required"
msgstr "Brak jednego lub więcej wymaganych plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
843
#: src/tracker/tracker-index.c:441
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
844
msgid "Only one file can be used with --backup and --restore"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
845
msgstr "Tylko jeden plik może być używany z opcją --backup i --restore"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
846

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
847
#: src/tracker/tracker-index.c:443
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
848 849 850 851
msgid ""
"Actions (--backup, --restore, --index-file and --import) can not be used "
"with --reindex-mime-type"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
852 853
"Działania (--backup, --restore, --index-file i --import) nie mogą być "
"używane z opcją --reindex-mime-type"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
854

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
855
#: src/tracker/tracker-info.c:49
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
856
msgid "Show full namespaces (i.e. don’t use nie:title, use full URLs)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
857
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
858 859 860
"Wyświetla pełne przestrzenie nazw (tzn. nie używa nie:tytuł, tylko pełnych "
"adresów URL)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
861
#: src/tracker/tracker-info.c:53
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
862
msgid "Show plain text content if available for resources"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
863
msgstr "Wyświetla treść w zwykłym tekście, jeśli jest dostępna dla zasobów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
864

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
865 866 867 868 869 870
#. To translators:
#. * IRI (International Resource Identifier) is a generalization
#. * of the URI. While URI supports only ASCI encoding, IRI
#. * fully supports international characters. In practice, UTF-8
#. * is the most popular encoding used for IRI.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
871
#: src/tracker/tracker-info.c:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
872 873 874 875 876 877 878
msgid ""
"Instead of looking up a file name, treat the FILE arguments as actual IRIs "
"(e.g. <file:///path/to/some/file.txt>)"
msgstr ""
"Zamiast wyszukiwać nazwę pliku, traktuje parametry PLIKU jako właściwe IRI "
"(np. <file:///ścieżka/do/jakiegoś/pliku.txt>)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
879
#: src/tracker/tracker-info.c:67
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
880
msgid "Output results as RDF in Turtle format"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
881
msgstr "Wyświetla wyniki jako RDF w formacie Turtle"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
882

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
883
#: src/tracker/tracker-info.c:285
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
884
msgid "Querying information for entity"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
885
msgstr "Odpytywanie informacji o jednostce"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
886

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
887
#: src/tracker/tracker-info.c:309
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
888 889
msgid "Unable to retrieve URN for URI"
msgstr "Nie można pobrać URN dla adresu URI"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
890

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
891
#: src/tracker/tracker-info.c:319 src/tracker/tracker-info.c:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
892 893 894
msgid "Unable to retrieve data for URI"
msgstr "Nie można pobrać danych dla adresu URI"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
895
#: src/tracker/tracker-info.c:362
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
896 897 898
msgid "No metadata available for that URI"
msgstr "Brak dostępnych metadanych dla tego adresu URI"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
899 900 901
#: src/tracker/tracker-info.c:367 src/tracker/tracker-search.c:1455
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1449 src/tracker/tracker-sparql.c:1452
#: src/tracker/tracker-sql.c:146
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
902 903 904
msgid "Results"
msgstr "Wyniki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
905
#: src/tracker/tracker-main.c:48
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
906
msgid "See “tracker help <command>” to read about a specific subcommand."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
907
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
908
"Polecenie „tracker help <polecenie>” wyświetli pomoc o podanym podpoleceniu."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
909

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
910
#: src/tracker/tracker-main.c:97
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
911 912
msgid "Start, stop, pause and list processes responsible for indexing content"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
913
"Rozpoczyna, zatrzymuje, wstrzymuje i wyświetla listę procesów "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
914
"odpowiedzialnych za indeksowanie treści"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
915

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
916
#: src/tracker/tracker-main.c:98
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
917 918 919
msgid "Extract information from a file"
msgstr "Wydobywa informacje z pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
920
#: src/tracker/tracker-main.c:99
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
921 922
msgid "Get help on how to use Tracker and any of these commands"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
923
"Wyświetla pomoc na temat używania programu Tracker i wszystkich jego poleceń"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
924

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
925
#: src/tracker/tracker-main.c:100
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
926
msgid "Show information known about local files or items indexed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
927
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
928
"Wyświetla znane informacje o zindeksowanych lokalnych plikach lub elementach"
929

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
930
#: src/tracker/tracker-main.c:101
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
931
msgid "Backup, restore, import and (re)index by MIME type or file name"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
932
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
933
"Tworzy i przywraca kopię zapasową, importuje i indeksuje (ponownie) według "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
934 935
"typu MIME lub nazwy pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
936
#: src/tracker/tracker-main.c:102
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
937 938
msgid "Reset or remove index and revert configurations to defaults"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
939
"Przywraca lub usuwa indeks i przywraca konfigurację do wartości domyślnych"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
940

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
941
#: src/tracker/tracker-main.c:103
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
942 943
msgid "Search for content indexed or show content by type"
msgstr "Wyszukuje zindeksowaną treść lub wyświetla ją według typu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
944

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
945
#: src/tracker/tracker-main.c:104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
946
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
947
"Query and update the index using SPARQL or search, list and tree the ontology"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
948
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
949 950
"Odpytuje i aktualizuje indeks za pomocą SPARQL lub wyszukuje, wyświetla "
"listę i drzewo ontologii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
951

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
952
#: src/tracker/tracker-main.c:105
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
953
msgid "Query the database at the lowest level using SQL"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
954
msgstr "Odpytuje bazę danych na najniższym poziomie za pomocą SQL"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
955

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
956
#: src/tracker/tracker-main.c:106
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
957
msgid "Show the indexing progress, content statistics and index state"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
958
msgstr "Wyświetla postęp indeksowania, statystyki treści i stan indeksu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
959

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
960
#: src/tracker/tracker-main.c:107
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
961 962 963
msgid "Create, list or delete tags for indexed content"
msgstr "Tworzy, wyświetla listę lub usuwa etykiety zindeksowanej treści"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
964
#: src/tracker/tracker-main.c:108
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
965
msgid "Show the license and version in use"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
966
msgstr "Wyświetla licencję i używaną wersję"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
967

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
968
#: src/tracker/tracker-main.c:153
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
969
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
970
msgid "“%s” is not a tracker command. See “tracker --help”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
971
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
972
"„%s” nie jest poleceniem programu Tracker. Proszę wpisać „tracker --help”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
973

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
974
#: src/tracker/tracker-main.c:176
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
975 976 977
msgid "Available tracker commands are:"
msgstr "Dostępne polecenia programu Tracker:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
978
#: src/tracker/tracker-process.c:79
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
979 980 981
msgid "Could not open /proc"
msgstr "Nie można otworzyć /proc"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
982
#: src/tracker/tracker-process.c:132
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
983 984 985
msgid "Could not stat() file"
msgstr "Nie można wykonać stat() na pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
986
#: src/tracker/tracker-process.c:203
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
987
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
988
msgid "Could not open “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
989
msgstr "Nie można otworzyć „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
990

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
991
#: src/tracker/tracker-process.c:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
992
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
993
msgid "Could not terminate process %d — “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
994
msgstr "Nie można zakończyć procesu %d — „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
995

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
996
#: src/tracker/tracker-process.c:338
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
997
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
998
msgid "Terminated process %d — “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
999
msgstr "Zakończono proces %d — „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1000

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1001
#: src/tracker/tracker-process.c:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1002
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1003
msgid "Could not kill process %d — “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1004
msgstr "Nie można wymusić zakończenia procesu %d — „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1005

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1006
#: src/tracker/tracker-process.c:359
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1007
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1008
msgid "Killed process %d — “%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1009
msgstr "Wymuszono zakończenie procesu %d — „%s”"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1010

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1011
#: src/tracker/tracker-reset.c:53
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1012 1013
msgid "Kill all Tracker processes and remove all databases"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1014
"Wymusza zakończenie wszystkich procesów programu Tracker i usuwa wszystkie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1015
"bazy danych"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1016

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1017
#: src/tracker/tracker-reset.c:56
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1018 1019
msgid "Same as --hard but the backup & journal are restored after restart"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1020
"Takie samo jak --hard, ale kopia zapasowa i dziennik są przywracane po "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1021 1022
"ponownym uruchomieniu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1023
#: src/tracker/tracker-reset.c:59
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1024 1025 1026 1027 1028
msgid "Remove all configuration files so they are re-generated on next start"
msgstr ""
"Usuwa wszystkie pliki konfiguracji, aby zostały ponownie utworzone podczas "
"następnego uruchomienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1029
#: src/tracker/tracker-reset.c:62
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1030 1031 1032 1033 1034 1035
msgid ""
"Erase indexed information about a file, works recursively for directories"
msgstr ""
"Usuwa zindeksowane informacje o pliku, działa rekursywnie dla katalogów"

#. Now, delete the element recursively
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1036
#: src/tracker/tracker-reset.c:127
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1037 1038 1039
msgid "Deleting…"
msgstr "Usuwanie…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1040
#: src/tracker/tracker-reset.c:148
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1041 1042 1043 1044 1045 1046
msgid ""
"The indexed data for this file has been deleted and will be reindexed again."
msgstr ""
"Zindeksowane dane dla tego pliku zostały usunięte i zostaną ponownie "
"zindeksowane."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1047
#. TRANSLATORS: --hard and --soft are commandline arguments
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1048
#: src/tracker/tracker-reset.c:175
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1049
msgid "You can not use the --hard and --soft arguments together"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1050 1051
msgstr "Nie można razem używać parametrów --hard i --soft"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1052
#: src/tracker/tracker-reset.c:183
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1053 1054 1055
msgid "CAUTION: This process may irreversibly delete data."
msgstr "UWAGA: ten proces może nieodwracalnie usunąć dane."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1056
#: src/tracker/tracker-reset.c:184
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1057
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1058
"Although most content indexed by Tracker can be safely reindexed, it can’t "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
"be assured that this is the case for all data. Be aware that you may be "
"incurring in a data loss situation, proceed at your own risk."
msgstr ""
"Chociaż większość danych zindeksowanych przez program Tracker może być "
"bezpiecznie zindeksowanych ponownie, nie można tego zapewnić dla wszystkich "
"danych. Proszę pamiętać, że może to spowodować utratę danych i kontynuować "
"na własne ryzyko."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1066

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1067
#: src/tracker/tracker-reset.c:189
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1068 1069 1070 1071
msgid "Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Na pewno kontynuować?"

#. TRANSLATORS: This is to be displayed on command line output
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1072
#: src/tracker/tracker-reset.c:191
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
msgid "[y|N]"
msgstr "[t|N]"

#. TRANSLATORS: this is our test for a [y|N] question in the command line.
#. * A partial or full match will be considered an affirmative answer,
#. * it is intentionally lowercase, so please keep it like this.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1080
#: src/tracker/tracker-reset.c:200
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1081 1082 1083
msgid "yes"
msgstr "tak"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1084
#: src/tracker/tracker-reset.c:306
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1085 1086
msgid "Resetting existing configuration…"
msgstr "Przywracanie istniejącej konfiguracji…"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1087

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1088
#: src/tracker/tracker-search.c:80
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1089 1090
msgid "Search for files"
msgstr "Wyszukaj pliki"
1091

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1092
#: src/tracker/tracker-search.c:84
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1093 1094
msgid "Search for folders"
msgstr "Wyszukaj katalogi"
1095

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1096
#: src/tracker/tracker-search.c:88
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1097 1098 1099
msgid "Search for music files"
msgstr "Wyszukaj pliki muzyczne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1100
#: src/tracker/tracker-search.c:92
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1101 1102
msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
msgstr "Wyszukaj albumy muzyczne (opcja --all na to nie wpływa)"
Martyn James Russell's avatar