lt.po 92.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6
# translation of lt.po to Lithuanian
# Lithuanian translation of Tracker.
# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2008.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2009, 2010, 2013.
7
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013-2019.
8
#
9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: HEAD\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker/issues\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2019-01-05 17:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 23:07+0200\n"
15 16
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
17 18 19 20
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
24 25
"X-Project-Style: gnome\n"

26 27 28
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:24
msgid "Maximum size of journal"
msgstr "Didžiausias leistinas žurnalo dydis"
29

30 31 32 33 34
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:25
msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
msgstr ""
"Archyvuotino žurnalo dydis megabaitais. Naudokite „-1“ norėdami nearchyvuoti "
"žurnalo."
35

36 37 38
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:29
msgid "Location of journal pieces"
msgstr "Žurnalo dalių vieta"
39

40 41 42 43
#: data/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml:30
msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
msgstr ""
"Kur įrašyti žurnalo dalį, kuomet pasiekiamas didžiausias leistinas dydis."
44

45
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:26
46 47 48
msgid "Maximum length of a word to be indexed"
msgstr "Didžiausias leistinas indeksuotino žodžio ilgis"

49
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:27
50 51 52
msgid ""
"Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
msgstr ""
53
"Žodžiai, kuriuos sudaro daugiau raidžių nei čia nurodyta, bus neindeksuojami."
54

55
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:32
56 57 58
msgid "Maximum number of words to index in a document"
msgstr "Didžiausias leistinas indeksuotinų žodžių skaičius dokumente"

59
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:33
60 61 62 63
msgid ""
"Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
msgstr "Indeksavimo programa perskaitys viename dokumente tik tiek žodžių."

64
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:37
65 66 67
msgid "Enable stemmer"
msgstr "Įjungti žodžių kamienų nustatymo funkciją"

68
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:38
69
msgid ""
70 71
"Simplify the words to their root to provide more results. E.g. “shelves” and "
"“shelf” to “shel”"
72 73 74 75
msgstr ""
"Supaprastinti žodžius iki jų šaknies, siekiant gauti daugiau rezultatų. "
"Pavyzdžiui, žodžius „vietos“ ir „vieta“ iki „viet“"

76
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:43
77 78 79
msgid "Enable unaccent"
msgstr "Įjungti diakritinių ženklų pašalinimą"

80
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:44
81
msgid ""
82 83
"Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. “Idéa” to "
"“Idea” for improved matching."
84 85 86 87
msgstr ""
"Išversti simbolius su diakritiniais ženklais į atitikmenis be jų, siekiant "
"gauti daugiau atitikmenų. Pavyzdžiui, žodį „idėja“ versti į „ideja“."

88
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:49
89 90 91
msgid "Ignore numbers"
msgstr "Nepaisyti skaičių"

92
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:50
93 94 95
msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
msgstr "Jei įjungta, skaičiai bus indeksuojami."

96
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:55
97 98 99
msgid "Ignore stop words"
msgstr "Nepaisyti stop žodžių"

100
#: data/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml:56
101 102
msgid ""
"If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common "
103
"words like “the”, “yes”, “no”, etc."
104 105 106 107
msgstr ""
"Jei įjungta, žodžiai iš stop-words sąrašo bus nepaisomi. Pvz. dažni žodžiai "
"kaip „taip“, „ne“ ir pan."

108 109 110
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:24
msgid "Log verbosity"
msgstr "Žurnalo išsamumas"
111

112 113 114
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:25
msgid "Log verbosity."
msgstr "Žurnalo išsamumas."
115

116 117 118
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:29
msgid "GraphUpdated delay"
msgstr "GraphUpdated delsa"
119

120 121 122 123
#: data/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml:30
msgid ""
"Period in milliseconds between GraphUpdated signals being emitted when "
"indexed data has changed inside the database."
124
msgstr ""
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
"Periodas milisekundėmis tarp GraphUpdated signalų siuntimo, kai indeksuoti "
"duomenys pasikeičia duomenų bazėje."

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
msgstr "nežinomas laikas"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
msgid "less than one second"
msgstr "mažiau nei sekundė"

#. Translators: this is %d days
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
#, c-format
msgid " %dd"
msgstr " %dd"

#. Translators: this is %2.2d hours
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
#, c-format
msgid " %2.2dh"
msgstr " %2.2d val."

#. Translators: this is %2.2d minutes
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
#, c-format
msgid " %2.2dm"
msgstr " %2.2d min."

#. Translators: this is %2.2d seconds
#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
#, c-format
msgid " %2.2ds"
msgstr " %2.2d s."

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
msgstr[0] " %d dieną"
msgstr[1] " %d dienas"
msgstr[2] " %d dienų"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
msgstr[0] " %2.2d valandą"
msgstr[1] " %2.2d valandas"
msgstr[2] " %2.2d valandų"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
#, c-format
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
msgstr[0] " %2.2d minutę"
msgstr[1] " %2.2d minutes"
msgstr[2] " %2.2d minučių"

#: src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
#, c-format
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
msgstr[0] " %2.2d sekundę"
msgstr[1] " %2.2d sekundes"
msgstr[2] " %2.2d sekundžių"
192

193 194 195 196 197 198
#. Translators: this is a '|' (U+007C) separated list of common
#. * title beginnings. Meant to be skipped for sorting purposes,
#. * case doesn't matter. Given English media is quite common, it is
#. * advised to leave the untranslated articles in addition to
#. * the translated ones.
#.
199
#: src/libtracker-data/tracker-collation.c:332
200 201 202
msgid "the|a|an"
msgstr "the|a|an"

203 204
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:494
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:634
205
msgid "Error starting “tar” program"
206 207
msgstr "Klaida paleidžiant „tar“ programą"

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:495
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:635
#: src/tracker/tracker-config.c:61 src/tracker/tracker-daemon.c:462
#: src/tracker/tracker-daemon.c:483 src/tracker/tracker-daemon.c:708
#: src/tracker/tracker-daemon.c:740 src/tracker/tracker-daemon.c:890
#: src/tracker/tracker-daemon.c:948 src/tracker/tracker-daemon.c:983
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1052 src/tracker/tracker-daemon.c:1243
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1309 src/tracker/tracker-daemon.c:1670
#: src/tracker/tracker-dbus.c:45 src/tracker/tracker-dbus.c:63
#: src/tracker/tracker-index.c:123 src/tracker/tracker-index.c:155
#: src/tracker/tracker-index.c:196 src/tracker/tracker-index.c:272
#: src/tracker/tracker-index.c:329 src/tracker/tracker-info.c:264
#: src/tracker/tracker-process.c:80 src/tracker/tracker-process.c:206
#: src/tracker/tracker-process.c:335 src/tracker/tracker-process.c:356
#: src/tracker/tracker-search.c:1581 src/tracker/tracker-sparql.c:173
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1087 src/tracker/tracker-status.c:74
#: src/tracker/tracker-status.c:303 src/tracker/tracker-status.c:313
#: src/tracker/tracker-status.c:387 src/tracker/tracker-status.c:432
#: src/tracker/tracker-status.c:461 src/tracker/tracker-tag.c:977
227 228 229
msgid "No error given"
msgstr "Nenurodyta klaida"

230
#: src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:648
231
#, c-format
232
msgid "Unknown error, “tar” exited with status %d"
233 234
msgstr "Nežinoma klaida, „tar“ išėjo su kodu %d"

235 236
#: src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:108
#: src/libtracker-miner/tracker-data-provider.c:168
237 238 239
msgid "Operation not supported"
msgstr "Veiksmas nepalaikomas"

240
#: src/libtracker-miner/tracker-miner-proxy.c:346
241 242 243
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
msgstr "Neatpažintas slapukas neatpažintas sustabdyto rinkiklio pratęsimui"

244
#: src/libtracker-miner/tracker-miner-proxy.c:403
245 246 247 248
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr "Stabdyti programą dėl tos pačios priežasties, kaip jau esama pauzė"

#. Daemon options
249
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:60
250 251
msgid "Displays version information"
msgstr "Rodo versijos informaciją"
252

253
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:61
254
msgid ""
255 256
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
"0)"
257
msgstr ""
258 259
"Vedamas žurnalas. 0 = tik klaidos, 1 = neišsamus, 2 = išsamus, 3 = derinimo "
"(numatytasis = 0)"
260

261 262 263 264
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:62
msgid "Disable automatic shutdown"
msgstr "Išjungti automatinį išjungimą"

265
#. Indexer options
266
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:65
267 268
msgid "Force a re-index of all content"
msgstr "Priverstinis viso turinio indeksavimas iš naujo"
269

270
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:66
271 272 273
msgid "Only allow read based actions on the database"
msgstr "Leisti tik skaitymo veiksmus duomenų bazėje"

274
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:67
275 276
msgid "Load a specified domain ontology"
msgstr "Įkelti nurodytą domeno ontologiją"
277 278 279 280

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
281
#: src/tracker-store/tracker-main.vala:229
282 283
msgid "— start the tracker daemon"
msgstr "– Paleisti tracker tarnybą"
284

285
#: src/tracker-store/tracker-store.desktop.in:3
286 287
msgid "Tracker Store"
msgstr "„Tracker“ saugykla"
288

289
#: src/tracker-store/tracker-store.desktop.in:4
290 291
msgid "Metadata database store and lookup manager"
msgstr "Metaduomenų saugyklos ir peržiūros tvarkytuvė"
292

293
#: src/tracker/tracker-config.c:60
294 295 296
#, c-format
msgid "Could not get GSettings for miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko gauti gavėjų GSettings, tvarkytuvė negali būti sukurta, %s"
297

298
#: src/tracker/tracker-daemon.c:121 src/tracker/tracker-daemon.c:429
299 300
msgid "Unavailable"
msgstr "Nepasiekiama"
301

302
#. generic
303
#: src/tracker/tracker-daemon.c:122
304 305
msgid "Initializing"
msgstr "Inicijuojama"
306

307
#: src/tracker/tracker-daemon.c:123
308 309
msgid "Processing…"
msgstr "Apdorojama…"
310

311
#: src/tracker/tracker-daemon.c:124
312 313
msgid "Fetching…"
msgstr "Įkeliama…"
314

315
#. miner/rss
316
#: src/tracker/tracker-daemon.c:125
317 318 319 320
#, c-format
msgid "Crawling single directory “%s”"
msgstr "Peržvelgiamas vienas katalogas „%s“"

321
#: src/tracker/tracker-daemon.c:126
322 323 324 325
#, c-format
msgid "Crawling recursively directory “%s”"
msgstr "Rekursyviai peržvelgiamas katalogas „%s“"

326
#: src/tracker/tracker-daemon.c:127
327 328 329
msgid "Paused"
msgstr "Sustabdyta"

330
#: src/tracker/tracker-daemon.c:128
331 332
msgid "Idle"
msgstr "nedirba"
333

334
#: src/tracker/tracker-daemon.c:134
335 336
msgid "Follow status changes as they happen"
msgstr "Sekti būsenos pasikeitimus, kai jie įvyksta"
337

338
#: src/tracker/tracker-daemon.c:138
339
msgid ""
340 341
"Watch changes to the database in real time (e.g. resources or files being "
"added)"
342
msgstr ""
343 344
"Realiu laiku stebėti duomenų bazės pasikeitimus (pvz. pridedamus išteklius "
"ar failus)"
345

346
#: src/tracker/tracker-daemon.c:139
347 348
msgid "ONTOLOGY"
msgstr "ONTOLOGY"
349

350
#: src/tracker/tracker-daemon.c:142
351 352
msgid "List common statuses for miners and the store"
msgstr "Išvardinti dažnas gavėjų būsenas ir jų laikmenas"
353

354
#: src/tracker/tracker-daemon.c:147
355 356
msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
msgstr "Pristabdyti gavėją (reikia naudoti kartu su --miner)"
357

358
#: src/tracker/tracker-daemon.c:148 src/tracker/tracker-daemon.c:152
359 360
msgid "REASON"
msgstr "PRIEŽASTIS"
361

362
#: src/tracker/tracker-daemon.c:151
363
msgid ""
364 365
"Pause a miner while the calling process is alive or until resumed (you must "
"use this with --miner)"
366
msgstr ""
367 368 369
"Stabdyti gavėją kol kviečiantis procesas gyvas arba iki pratęsimo (turite "
"naudoti kartu su --miner)"

370
#: src/tracker/tracker-daemon.c:155
371 372
msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
msgstr "Pratęsti gavėją (turite naudoti kartu su --miner)"
373

374
#: src/tracker/tracker-daemon.c:156
375 376
msgid "COOKIE"
msgstr "SLAPUKAS"
377

378
#: src/tracker/tracker-daemon.c:159
379
msgid ""
380 381
"Miner to use with --resume or --pause (you can use suffixes, e.g. Files or "
"Applications)"
382
msgstr ""
383 384
"Gavėjas, naudotinas su --resume arba --pause (galite naudoti priesagas, "
"pvz., „Failai“ arba „Programos“)"
385

386
#: src/tracker/tracker-daemon.c:160
387 388
msgid "MINER"
msgstr "GAVĖJAS"
389

390
#: src/tracker/tracker-daemon.c:163
391 392
msgid "List all miners currently running"
msgstr "Išvardinti visus šiuo metu veikiančius gavėjus"
393

394
#: src/tracker/tracker-daemon.c:167
395 396
msgid "List all miners installed"
msgstr "Išvardinti visus įdiegtus gavėjus"
397

398
#: src/tracker/tracker-daemon.c:171
399 400
msgid "List pause reasons"
msgstr "Išvardinti sustojimo priežastis"
401

402
#: src/tracker/tracker-daemon.c:176
403 404
msgid "List all Tracker processes"
msgstr "Parodyti visus „Tracker“ procesus"
405

406
#: src/tracker/tracker-daemon.c:178
407
msgid ""
408 409
"Use SIGKILL to stop all matching processes, either “store”, “miners” or "
"“all” may be used, no parameter equals “all”"
410
msgstr ""
411 412 413
"Naudoti „SIGKILL“ signalą visiems atitinkamiems procesams stabdyti, galima "
"naudoti „store“, „miners“ ir „all“, nenurodžius jokio parametro parenkama "
"„all“"
414

415
#: src/tracker/tracker-daemon.c:179 src/tracker/tracker-daemon.c:182
416 417
msgid "APPS"
msgstr "PROGRAMOS"
418

419
#: src/tracker/tracker-daemon.c:181
420
msgid ""
421 422
"Use SIGTERM to stop all matching processes, either “store”, “miners” or "
"“all” may be used, no parameter equals “all”"
423
msgstr ""
424 425 426
"Naudoti „SIGTERM“ signalą visiems atitinkamiems procesams stabdyti, galimi "
"parametrai „store“, „miners“ ir „all“, nenurodžius jokio parametro parenkama "
"„all“"
427

428
#: src/tracker/tracker-daemon.c:184
429 430 431
msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
msgstr ""
"Paleidžia gavėjus (kurie netiesiogiai taip pat paleidžia tracker saugyklą)"
432

433
#: src/tracker/tracker-daemon.c:187 src/tracker/tracker-extract.c:42
434 435 436
msgid ""
"Sets the logging verbosity to LEVEL (“debug”, “detailed”, “minimal”, "
"“errors”) for all processes"
437
msgstr ""
438 439
"Nustato žurnalo detalumo LYGĮ („debug“, „detailed“, „minimal“, „errors“) "
"visiems procesams"
440

441
#: src/tracker/tracker-daemon.c:188 src/tracker/tracker-extract.c:43
442 443
msgid "LEVEL"
msgstr "LYGIS"
444

445
#: src/tracker/tracker-daemon.c:190
446 447
msgid "Show logging values in terms of log verbosity for each process"
msgstr "Rodyti žurnalo reikšmes pagal žurnalo detalumą kiekvienam procesui"
448

449
#: src/tracker/tracker-daemon.c:264
450
#, c-format
451 452
msgid "Could not get status from miner: %s"
msgstr "Nepavyko gauti gavėjo būsenos: %s"
453

454
#. Translators: %s is a time string
455
#: src/tracker/tracker-daemon.c:326
456
#, c-format
457 458
msgid "%s remaining"
msgstr "liko %s"
459

460
#: src/tracker/tracker-daemon.c:329
461 462
msgid "unknown time left"
msgstr "likęs nežinomas laikas"
463

464
#. Work out lengths for output spacing
465
#: src/tracker/tracker-daemon.c:342 src/tracker/tracker-daemon.c:1319
466 467
msgid "PAUSED"
msgstr "SUSTABDYTAS"
468

469
#: src/tracker/tracker-daemon.c:359
470 471
msgid "Not running or is a disabled plugin"
msgstr "Neveikiantis arba išjungtas įskiepis"
472

473
#: src/tracker/tracker-daemon.c:461
474 475
msgid "Could not retrieve tracker-store status"
msgstr "Nepavyko gauti tracker-store būsenos"
476

477
#: src/tracker/tracker-daemon.c:482
478 479
msgid "Could not retrieve tracker-store progress"
msgstr "Nepavyko gauti tracker-store eigos"
480

481
#: src/tracker/tracker-daemon.c:612 src/tracker/tracker-sparql.c:200
482 483
msgid "Unable to retrieve namespace prefixes"
msgstr "Nepavyko gauti vardų srities priešdėlių"
484

485
#: src/tracker/tracker-daemon.c:620 src/tracker/tracker-sparql.c:208
486 487
msgid "No namespace prefixes were returned"
msgstr "Nerasta vardų srities priešdėlių"
488

489
#: src/tracker/tracker-daemon.c:699 src/tracker/tracker-daemon.c:726
490 491
msgid "Could not run SPARQL query"
msgstr "Nepavyko įvykdyti SPARQL užklausos"
492

493
#: src/tracker/tracker-daemon.c:707 src/tracker/tracker-daemon.c:739
494 495
msgid "Could not call tracker_sparql_cursor_next() on SPARQL query"
msgstr "Nepavyko SPARQL užklausai iškviesti tracker_sparql_cursor_next()"
496

497
#: src/tracker/tracker-daemon.c:889
498 499 500
#, c-format
msgid "Could not pause miner, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko sustabdyti gavėjo, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
501

502
#: src/tracker/tracker-daemon.c:896
503 504 505
#, c-format
msgid "Attempting to pause miner “%s” with reason “%s”"
msgstr "Bandoma stabdyti gavėją „%s“ dėl priežasties „%s“"
506

507
#: src/tracker/tracker-daemon.c:904 src/tracker/tracker-daemon.c:910
508 509 510
#, c-format
msgid "Could not pause miner: %s"
msgstr "Nepavyko sustabdyti gavėjo: %s"
511

512
#: src/tracker/tracker-daemon.c:916
513 514 515
#, c-format
msgid "Cookie is %d"
msgstr "Sausainis yra %d"
516

517 518
#: src/tracker/tracker-daemon.c:923 src/tracker/tracker-daemon.c:1276
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1420
519 520
msgid "Press Ctrl+C to stop"
msgstr "Spauskite Vald+C sustojimui"
521

522
#: src/tracker/tracker-daemon.c:947
523 524 525
#, c-format
msgid "Could not resume miner, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko pratęsti gavėjo, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
526

527
#: src/tracker/tracker-daemon.c:954
528 529 530
#, c-format
msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
msgstr "Bandoma pratęsti gavėją %s su sausainiu %d"
531

532
#: src/tracker/tracker-daemon.c:961
533 534 535
#, c-format
msgid "Could not resume miner: %s"
msgstr "Nepavyko pratęsti gavėjo: %s"
536

537 538
#: src/tracker/tracker-daemon.c:965 src/tracker/tracker-index.c:222
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1396
539 540
msgid "Done"
msgstr "Atlikta"
541

542
#: src/tracker/tracker-daemon.c:982
543 544 545
#, c-format
msgid "Could not list miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko išvardinti gavėjų, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
546

547
#: src/tracker/tracker-daemon.c:996
548 549 550 551 552 553
#, c-format
msgid "Found %d miner installed"
msgid_plural "Found %d miners installed"
msgstr[0] "Rastas %d įdiegtas gavėjas"
msgstr[1] "Rasti %d įdiegti gavėjai"
msgstr[2] "Rasta %d įdiegtų gavėjų"
554

555
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1019
556 557 558 559 560 561
#, c-format
msgid "Found %d miner running"
msgid_plural "Found %d miners running"
msgstr[0] "Rastas %d veikiantis gavėjas"
msgstr[1] "Rasti %d veikiantys gavėjai"
msgstr[2] "Rasta %d veikiančių gavėjų"
562

563
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1051
564 565 566 567
#, c-format
msgid "Could not get pause details, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nepavyko gauti sustojimo informacijos, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
568

569
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1061
570 571
msgid "No miners are running"
msgstr "Nėra veikiančių gavėjų"
572

573 574
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1101 src/tracker/tracker-daemon.c:1355
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1604 src/tracker/tracker-daemon.c:1647
575 576
msgid "Miners"
msgstr "Gavėjai"
577

578
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1108
579 580
msgid "Application"
msgstr "Programa"
581

582
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1110
583 584
msgid "Reason"
msgstr "Priežastis"
585

586
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1119
587 588
msgid "No miners are paused"
msgstr "Nėra sustabdytų gavėjų"
589

590
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1207
591 592
msgid "Only one of “all”, “store” and “miners” options are allowed"
msgstr "Leidžiami tik „all“, „store“ arba „miners“ parametrai"
593

594
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1242
595 596
msgid "Could not get SPARQL connection"
msgstr "Nepavyko gauti SPARQL ryšio"
597

598
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1274
599 600
msgid "Now listening for resource updates to the database"
msgstr "Dabar stebimi išteklių atnaujinimai duomenų bazėje"
601

602
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1275
603 604
msgid "All nie:plainTextContent properties are omitted"
msgstr "Praleidžiamos visos nie:plainTextContent savybės"
605

606
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1290
607 608
msgid "Common statuses include"
msgstr "Dažnos būsenos yra"
609

610
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1308 src/tracker/tracker-status.c:460
611 612 613
#, c-format
msgid "Could not get status, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko gauti gavėjo būsenos, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
614

615
#. Display states
616
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1329
617 618
msgid "Store"
msgstr "Įrašyti"
619

620
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1363
621 622 623
#, c-format
msgid "Could not get display name for miner “%s”"
msgstr "Nepavyko gauti gavėjo „%s“ pavadinimo"
624

625
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1461
626 627
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr "Negalima kartu naudoti gavėjo stabdymo ir pratęsimo parametrų"
628

629
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1467
630 631
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr "Stabdymo arba pratęsimo komandoms turite pateikti gavėją"
632

633
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1473
634 635
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr "Turite pateikti gavėjui stabdymo arba pratęsimo komandą"
636

637
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1509
638 639
msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
msgstr "Negalima kartu naudoti --kill ir --terminate argumentų"
640

641
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1515
642 643
msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together"
msgstr "Negalima kartu naudoti --get-logging ir --set-logging argumentų"
644

645
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1530 src/tracker/tracker-extract.c:105
646 647 648 649
msgid "Invalid log verbosity, try “debug”, “detailed”, “minimal” or “errors”"
msgstr ""
"Netinkamas žurnalo detalumas, bandykite „debug“, „detailed“, „minimal“ arba "
"„errors“"
650

651 652 653 654 655 656 657 658 659
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1558 src/tracker/tracker-process.c:305
#, c-format
msgid "Found %d PID…"
msgid_plural "Found %d PIDs…"
msgstr[0] "Rastas %d PID…"
msgstr[1] "Rasti %d PID…"
msgstr[2] "Rasta %d PID…"

#: src/tracker/tracker-daemon.c:1568
660
#, c-format
661 662
msgid "Found process ID %d for “%s”"
msgstr "Rastas proceso ID %d programai „%s“"
663

664
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1598 src/tracker/tracker-daemon.c:1641
665 666
msgid "Components"
msgstr "Komponentai"
667

668
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1605 src/tracker/tracker-daemon.c:1648
669 670
msgid "Only those with config listed"
msgstr "Rodomi tik sukonfigūruotieji"
671

672
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1624
673 674 675
#, c-format
msgid "Setting log verbosity for all components to “%s”…"
msgstr "Nustatomas žurnalo detalumas visiems komponentams į „%s“…"
676

677
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1664
678 679
msgid "Starting miners…"
msgstr "Paleidžiami gavėjai…"
680

681
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1669
682 683 684
#, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko paleisti gavėjų, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
685

686
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1694
687 688
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "galbūt išjungtas įskiepis?"
689

690
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1738
691 692 693
msgid ""
"If no arguments are given, the status of the store and data miners is shown"
msgstr "Nepateikti argumentai, rodomi gavėjai ir saugyklos duomenys"
694

695 696 697 698 699
#: src/tracker/tracker-daemon.c:1743 src/tracker/tracker-extract.c:147
#: src/tracker/tracker-index.c:412 src/tracker/tracker-info.c:422
#: src/tracker/tracker-reset.c:384 src/tracker/tracker-search.c:1778
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1497 src/tracker/tracker-sql.c:238
#: src/tracker/tracker-status.c:587 src/tracker/tracker-tag.c:1079
700 701
msgid "Unrecognized options"
msgstr "Neatpažinti parametrai"
702

703
#: src/tracker/tracker-dbus.c:44
704 705
msgid "Could not get D-Bus connection"
msgstr "Nepavyko užmegzti D-Bus ryšio"
706

707
#: src/tracker/tracker-dbus.c:62
708 709
msgid "Could not create D-Bus proxy to tracker-store"
msgstr "Nepavyko sukurti D-Bus tarpininko tracker-store sistemai"
710

711
#: src/tracker/tracker-extract.c:45
712 713
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Išvesties rezultatų formatas: „sparql“, „turtle“ arba „json-ld“"
714

715
#: src/tracker/tracker-extract.c:46
716 717 718
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMATAS"

719 720 721 722 723
#: src/tracker/tracker-extract.c:48 src/tracker/tracker-extract.c:49
#: src/tracker/tracker-index.c:60 src/tracker/tracker-index.c:71
#: src/tracker/tracker-index.c:72 src/tracker/tracker-info.c:71
#: src/tracker/tracker-info.c:72 src/tracker/tracker-reset.c:63
#: src/tracker/tracker-sparql.c:106 src/tracker/tracker-sql.c:44
724 725
msgid "FILE"
msgstr "FAILAS"
726

727
#: src/tracker/tracker-extract.c:77
728 729
msgid "Could not run tracker-extract: "
msgstr "Nepavyko paleisti tracker-extract: "
730

731
#: src/tracker/tracker-help.c:59 src/tracker/tracker-help.c:71
732 733 734
#, c-format
msgid "failed to exec “%s”: %s"
msgstr "nepavyko įvykdyti „%s“: %s"
735

736
#: src/tracker/tracker-index.c:56
737
msgid ""
738 739
"Tell miners to reindex files which match the mime type supplied (for new "
"extractors), use -m MIME1 -m MIME2"
740
msgstr ""
741 742
"Perindeksuoti failus, atitinkančius pateiktą (naujiems gavėjams) mimę tipą, "
"naudoti -m MIME1 -m MIME2"
743

744
#: src/tracker/tracker-index.c:57
745 746
msgid "MIME"
msgstr "MIME"
747

748
#: src/tracker/tracker-index.c:59
749 750
msgid "Tell miners to (re)index a given file"
msgstr "Nurodyti gavėjams (iš naujo) indeksuoti nurodytą failą"
751

752
#: src/tracker/tracker-index.c:62
753 754
msgid "Backup current index / database to the file provided"
msgstr "Padaryti atsarginę duomenų bazių kopiją į nurodytą failą"
755

756
#: src/tracker/tracker-index.c:65
757 758
msgid "Restore a database from a previous backup (see --backup)"
msgstr "Atstatyti duomenų bazę iš atsarginės kopijos (žiūrėti --backup)"
759

760
#: src/tracker/tracker-index.c:68
761 762
msgid "Import a dataset from the provided file (in Turtle format)"
msgstr "Importuoti duomenis iš nurodyto failo (Turtle formatas)"
763

764
#: src/tracker/tracker-index.c:122
765 766 767
#, c-format
msgid "Could not reindex mimetypes, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko perindeksuoti MIME tipų, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
768

769
#: src/tracker/tracker-index.c:132
770 771
msgid "Could not reindex mimetypes"
msgstr "Nepavyko perindeksuoti mime tipų"
772

773
#: src/tracker/tracker-index.c:138
774 775
msgid "Reindexing mime types was successful"
msgstr "MIME tipai sėkmingai perindeksuoti"
776

777
#: src/tracker/tracker-index.c:154
778
#, c-format
779 780
msgid "Could not (re)index file, manager could not be created, %s"
msgstr "Nepavyko (per)indeksuoti failo, nepavyko sukurti tvarkytuvės, %s"
781

782
#: src/tracker/tracker-index.c:169
783 784
msgid "Could not (re)index file"
msgstr "Nepavyko (per)indeksuoti failo"
785

786
#: src/tracker/tracker-index.c:175
787 788
msgid "(Re)indexing file was successful"
msgstr "Failo (per)indeksavimas sėkmingas"
789

790 791 792 793
#: src/tracker/tracker-index.c:195 src/tracker/tracker-info.c:263
#: src/tracker/tracker-search.c:1580 src/tracker/tracker-sparql.c:172
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1086 src/tracker/tracker-status.c:73
#: src/tracker/tracker-status.c:386 src/tracker/tracker-tag.c:976
794 795
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
msgstr "Nepavyko užmegzti ryšio su „Tracker“ sistema"
796

797
#: src/tracker/tracker-index.c:206
798 799
msgid "Importing Turtle file"
msgstr "Importuojamas „Turtle“ failas"
800

801
#: src/tracker/tracker-index.c:215
802 803
msgid "Unable to import Turtle file"
msgstr "Nepavyko importuoti „Turtle“ failo"
804

805
#: src/tracker/tracker-index.c:251
806 807
msgid "Backing up database"
msgstr "Daroma duomenų bazės atsarginė kopija"
808

809
#: src/tracker/tracker-index.c:271 src/tracker/tracker-index.c:328
810 811
msgid "Could not backup database"
msgstr "Nepavyko padaryti atsarginės duomenų bazės kopijos"
812

813
#: src/tracker/tracker-index.c:308
814 815
msgid "Restoring database from backup"
msgstr "Duomenų bazė atstatoma iš atsarginės kopijos"
816

817
#: src/tracker/tracker-index.c:437
818 819 820 821 822 823
msgid ""
"Only one action (--backup, --restore, --index-file or --import) can be used "
"at a time"
msgstr ""
"Vienu metu galima naudoti tik vieną veiksmą (--backup, --restore, --index-"
"file arba --import)"
824

825
#: src/tracker/tracker-index.c:439
826 827
msgid "Missing one or more files which are required"
msgstr "Trūksta vieno ar daugiau būtinų failų"
828

829
#: src/tracker/tracker-index.c:441
830 831
msgid "Only one file can be used with --backup and --restore"
msgstr "Su --backup ir --restore galima naudoti tik vieną failą"
832

833
#: src/tracker/tracker-index.c:443
834 835 836 837 838 839
msgid ""
"Actions (--backup, --restore, --index-file and --import) can not be used "
"with --reindex-mime-type"
msgstr ""
"Veiksmų (--backup, --restore, --index-file ir --import) negalima naudoti su "
"--reindex-mime-type"
840

841
#: src/tracker/tracker-info.c:49
842 843 844
msgid "Show full namespaces (i.e. don’t use nie:title, use full URLs)"
msgstr ""
"Rodyti pilnas vardų sritis (pvz. nenaudoti nie:title, naudoti pilą URL)"
845

846
#: src/tracker/tracker-info.c:53
847 848
msgid "Show plain text content if available for resources"
msgstr "Resursams rodyti grynojo teksto turinį, jei prieinamas"
849

850 851 852 853 854 855
#. To translators:
#. * IRI (International Resource Identifier) is a generalization
#. * of the URI. While URI supports only ASCI encoding, IRI
#. * fully supports international characters. In practice, UTF-8
#. * is the most popular encoding used for IRI.
#.
856
#: src/tracker/tracker-info.c:63
857 858 859 860 861 862
msgid ""
"Instead of looking up a file name, treat the FILE arguments as actual IRIs "
"(e.g. <file:///path/to/some/file.txt>)"
msgstr ""
"Užuot ieškojus failo pavadinimo, traktuoti failų argumentus kaip faktinius "
"IRI (pvz. <file:///path/to/some/file.txt>)"
863

864
#: src/tracker/tracker-info.c:67
865 866
msgid "Output results as RDF in Turtle format"
msgstr "Išvesti rezultatus RDF „Turtle“ formatu"
867

868
#: src/tracker/tracker-info.c:285
869 870
msgid "Querying information for entity"
msgstr "Klausiamas informacijos apie esybę"
871

872
#: src/tracker/tracker-info.c:309
873 874
msgid "Unable to retrieve URN for URI"
msgstr "Nepavyko gauti URN URI adresui"
875

876
#: src/tracker/tracker-info.c:319 src/tracker/tracker-info.c:353
877 878
msgid "Unable to retrieve data for URI"
msgstr "Nepavyko gauti duomenų apie URI"
879

880
#: src/tracker/tracker-info.c:362
881 882
msgid "No metadata available for that URI"
msgstr "Nėra metaduomenų šiam URI"
883

884 885 886
#: src/tracker/tracker-info.c:367 src/tracker/tracker-search.c:1455
#: src/tracker/tracker-sparql.c:1449 src/tracker/tracker-sparql.c:1452
#: src/tracker/tracker-sql.c:146
887 888
msgid "Results"
msgstr "Rezultatai"
889

890
#: src/tracker/tracker-main.c:48
891 892 893 894
msgid "See “tracker help <command>” to read about a specific subcommand."
msgstr ""
"Daugiau apie šią po-komandą galite perskaityti įvykdę „tracker help "
"<command>“"
895

896
#: src/tracker/tracker-main.c:97
897 898 899
msgid "Start, stop, pause and list processes responsible for indexing content"
msgstr ""
"Paleisti, sustabdyti, pristabdyti bei išvardinti turinio indeksavimo procesus"
900

901
#: src/tracker/tracker-main.c:98
902 903
msgid "Extract information from a file"
msgstr "Išgauti informaciją iš failo"
904

905
#: src/tracker/tracker-main.c:99
906 907
msgid "Get help on how to use Tracker and any of these commands"
msgstr "Gauti žinyną apie Tracker naudojimą ir visas šias komandas"
908

909
#: src/tracker/tracker-main.c:100
910
msgid "Show information known about local files or items indexed"
911
msgstr ""
912
"Rodyti žinomą informaciją apie indeksuojamus vietinius failus ir elementus"
913

914
#: src/tracker/tracker-main.c:101
915
msgid "Backup, restore, import and (re)index by MIME type or file name"
916
msgstr ""
917 918 919
"Padaryti, atkurti atsarginę kopiją, importuoti  ir (per)indeksuoti MIME tipą "
"ar failo pavadinimą"

920
#: src/tracker/tracker-main.c:102
921 922
msgid "Reset or remove index and revert configurations to defaults"
msgstr "Atstatyti ar pašalinti indeksą bei grąžinti numatytąją konfigūraciją"
923

924
#: src/tracker/tracker-main.c:103
925 926
msgid "Search for content indexed or show content by type"
msgstr "Ieškoti indeksuojamo turinio ir rodyti turinį pagal tipą"
927

928
#: src/tracker/tracker-main.c:104
929
msgid ""
930
"Query and update the index using SPARQL or search, list and tree the ontology"
931
msgstr ""
932 933
"Užklausti ir atnaujinti indeksą naudojant SPARQL arba ieškoti, išvardinti "
"bei pateikti medžio ontologiją"
934

935
#: src/tracker/tracker-main.c:105
936 937
msgid "Query the database at the lowest level using SQL"
msgstr "Užklausti duomenų bazės žemiausiame lygyje naudojant SQL"
938

939
#: src/tracker/tracker-main.c:106
940 941
msgid "Show the indexing progress, content statistics and index state"
msgstr "Rodyti indeksavimo progresą, turinio statistiką bei indekso būseną"
942

943
#: src/tracker/tracker-main.c:107
944 945
msgid "Create, list or delete tags for indexed content"
msgstr "Sukurti, išvardinti ar ištrinti indeksuoto turinio žymas"
946

947
#: src/tracker/tracker-main.c:108
948 949
msgid "Show the license and version in use"
msgstr "Rodyti licenciją bei naudojamą versiją"
950

951
#: src/tracker/tracker-main.c:153
952 953 954
#, c-format
msgid "“%s” is not a tracker command. See “tracker --help”"
msgstr "„%s“ nėra tracker komanda. Žiūrėti „tracker --help“"
955

956
#: src/tracker/tracker-main.c:176
957 958
msgid "Available tracker commands are:"
msgstr "Galimos tracker komandos yra:"
959

960
#: src/tracker/tracker-process.c:79
961 962
msgid "Could not open /proc"
msgstr "Nepavyko atverti /proc"
963

964
#: src/tracker/tracker-process.c:132
965 966
msgid "Could not stat() file"
msgstr "Nepavyko failui įvykdyti stat()"
967

968
#: src/tracker/tracker-process.c:203
969 970 971
#, c-format
msgid "Could not open “%s”"
msgstr "Nepavyko atverti „%s“"
972

973
#: src/tracker/tracker-process.c:332
974 975 976
#, c-format
msgid "Could not terminate process %d — “%s”"
msgstr "Nepavyko užbaigti proceso %d – „%s“"
977

978
#: src/tracker/tracker-process.c:338
979 980 981
#, c-format
msgid "Terminated process %d — “%s”"
msgstr "Baigtas procesas %d – „%s“"
982

983
#: src/tracker/tracker-process.c:353
984 985 986
#, c-format
msgid "Could not kill process %d — “%s”"
msgstr "Nepavyko nutraukti proceso %d – „%s“"
987

988
#: src/tracker/tracker-process.c:359
989 990 991
#, c-format
msgid "Killed process %d — “%s”"
msgstr "Nutrauktas procesas %d – „%s“"
992

993
#: src/tracker/tracker-reset.c:53
994 995
msgid "Kill all Tracker processes and remove all databases"
msgstr "Išjungti visus „Tracker“ procesus ir pašalinti visas duomenų bazes"
996

997
#: src/tracker/tracker-reset.c:56
998 999 1000 1001
msgid "Same as --hard but the backup & journal are restored after restart"
msgstr ""
"Tas pats kaip parametras --hard, tačiau paleidus iš naujo atstatomos "
"atsarginės kopijos ir žurnalai"
1002

1003
#: src/tracker/tracker-reset.c:59
1004 1005 1006 1007
msgid "Remove all configuration files so they are re-generated on next start"
msgstr ""
"Pašalinti visus konfigūracijos failus, kad jie būtų sugeneruoti kito "
"paleidimo metu"
1008

1009
#: src/tracker/tracker-reset.c:62
1010
msgid ""
1011
"Erase indexed information about a file, works recursively for directories"
1012
msgstr ""
1013
"Ištrinti indeksuotą informaciją apie failą, veikia rekursyviai aplankams"
1014

1015
#. Now, delete the element recursively
1016
#: src/tracker/tracker-reset.c:127
1017 1018
msgid "Deleting…"
msgstr "Trinama…"
1019

1020
#: src/tracker/tracker-reset.c:148
1021 1022 1023 1024
msgid ""
"The indexed data for this file has been deleted and will be reindexed again."
msgstr ""
"Indeksuoti šio failo duomenys buvo ištrinti ir bus suindeksuoti iš naujo."
1025

1026
#. TRANSLATORS: --hard and --soft are commandline arguments
1027
#: src/tracker/tracker-reset.c:175
1028 1029
msgid "You can not use the --hard and --soft arguments together"
msgstr "Negalima kartu naudoti --hard ir --soft argumentų"
1030

1031
#: src/tracker/tracker-reset.c:183
1032 1033
msgid "CAUTION: This process may irreversibly delete data."
msgstr "PASTABA: šis procesas gali negrįžtamai ištrinti duomenis."
1034

1035
#: src/tracker/tracker-reset.c:184
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
msgid ""
"Although most content indexed by Tracker can be safely reindexed, it can’t "
"be assured that this is the case for all data. Be aware that you may be "
"incurring in a data loss situation, proceed at your own risk."
msgstr ""
"Nors daugumą Tracker indeksuoto turinio galima saugiau iš naujo "
"suindeksuoti, negalima užtikrinti, kad tai galiotų visiems duomenims. "
"Nepamirškite, kad galite susidurti su duomenų praradimo situacija ir tęskite "
"savo rizika."
1045

1046
#: src/tracker/tracker-reset.c:189
1047 1048
msgid "Are you sure you want to proceed?"
msgstr "Ar tikrai norite tęsti?"
1049

1050
#. TRANSLATORS: This is to be displayed on command line output
1051
#: src/tracker/tracker-reset.c:191
1052 1053
msgid "[y|N]"
msgstr "[t|N]"
1054

1055 1056 1057
#. TRANSLATORS: this is our test for a [y|N] question in the command line.
#. * A partial or full match will be considered an affirmative answer,
#. * it is intentionally lowercase, so please keep it like this.
1058
#.
1059
#: src/tracker/tracker-reset.c:200
1060 1061
msgid "yes"
msgstr "taip"
1062

1063
#: src/tracker/tracker-reset.c:306
1064 1065
msgid "Resetting existing configuration…"
msgstr "Esama konfigūracija atstatoma į numatytąją…"
1066

1067
#: src/tracker/tracker-search.c:80
1068 1069
msgid "Search for files"
msgstr "Ieškoti failų"
1070

1071
#: src/tracker/tracker-search.c:84
1072 1073
msgid "Search for folders"
msgstr "Ieškoti aplankų"
1074

1075
#: src/tracker/tracker-search.c:88
1076 1077
msgid "Search for music files"
msgstr "Ieškoti muzikos failų"
1078

1079
#: src/tracker/tracker-search.c:92
1080 1081
msgid "Search for music albums (--all has no effect on this)"
msgstr "Ieškoti muzikos albumų (--all neturi poveikio)"
1082

1083
#: src/tracker/tracker-search.c:96
1084 1085
msgid "Search for music artists (--all has no effect on this)"
msgstr "Ieškoti muzikos atlikėjų (--all neturi poveikio)"
1086

1087
#: src/tracker/tracker-search.c:100
1088 1089
msgid "Search for image files"
msgstr "Ieškoti paveikslėlių failų"
1090

1091
#: src/tracker/tracker-search.c:104
1092 1093
msgid "Search for video files"
msgstr "Ieškoti vaizdo failų"
1094

1095
#: src/tracker/tracker-search.c:108
1096 1097
msgid "Search for document files"
msgstr "Ieškoti dokumentų failų"
1098

1099
#: src/tracker/tracker-search.c:112
1100 1101
msgid "Search for emails"
msgstr "Ieškoti el. laiškų"
1102

1103
#: src/tracker/tracker-search.c:116
1104 1105
msgid "Search for contacts"
msgstr "Ieškoti kontaktų"
1106

1107
#: src/tracker/tracker-search.c:120
1108 1109
msgid "Search for software (--all has no effect on this)"
msgstr "Ieškoti programinės įrangos (--all neturi poveikio)"
1110

1111
#: src/tracker/tracker-search.c:124
1112 1113
msgid "Search for software categories (--all has no effect on this)"
msgstr "Ieškoti programinės įrangos kategorijų (--all neturi poveikio)"
1114

1115
#: src/tracker/tracker-search.c:128
1116 1117
msgid "Search for feeds (--all has no effect on this)"
msgstr "Ieškoti įrašų (--all neturi poveikio)"
1118

1119
#: src/tracker/tracker-search.c:132
1120 1121
msgid "Search for bookmarks (--all has no effect on this)"
msgstr "Ieškoti adresyno įrašų (--all neturi poveikio)"
1122

1123
#: src/tracker/tracker-search.c:138 src/tracker/tracker-tag.c:73
1124 1125
msgid "Limit the number of results shown"
msgstr "Apriboti rodomų rezultatų skaičių"
1126

1127
#: src/tracker/tracker-search.c:142 src/tracker/tracker-tag.c:77
1128 1129
msgid "Offset the results"
msgstr "Paslinkti rezultatus per"
1130

1131
#: src/tracker/tracker-search.c:146
1132 1133
msgid "Use OR for search terms instead of AND (the default)"
msgstr "Naudoti ARBA sąlygą ieškomiems terminams vietoje IR (numatytasis)"
1134

1135
#: src/tracker/tracker-search.c:150
1136 1137 1138 1139 1140 1141