lv.po 93.2 KB
Newer Older
1 2
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2013, 2014.
4
#
5 6 7
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
8 9 10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-19 23:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-19 23:05+0200\n"
11
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
12
"Language-Team: Latviešu <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
13 14 15 16 17 18
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
19
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:1
msgid "Maximum size of journal"
msgstr "Maksimālais žurnāla izmērs"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:2
msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
msgstr "Žurnāla izmērs megabaitos rotēšanai. -1 nozīmē deaktivēt rotēšanu."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:3
msgid "Location of journal pieces"
msgstr "Žurnāla gabalu atrašanās vieta"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.DB.gschema.xml.in.h:4
msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
msgstr "Kur uzglabāt žurnāla gabalus, kad tie sasniedz maksimālo izmēru."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
msgid "Log verbosity"
msgstr "Žurnāla detalizētība"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
msgid "Log verbosity."
msgstr "Žurnāla detalizētība."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
msgid "Scheduler priority when idle"
msgstr "Plānotāja prioritāte, kad ir dīkstāve"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
"associated scheduling policy and priority."
msgstr ""
63 64 65
"Plānotājs ir kodola komponente, kas nosaka, kuru izpildāmo lietotni "
"procesors izpildīs nākamo. Katrai lietotnei ir piesaistīta izpildes politika "
"un prioritāte."
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Maksimālais baitu skaits, ko izvilkt"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Maksimālais UTF-8 baitu skaits, ko izvilkt."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
msgid "Max media art width"
msgstr "Maksimālais multimediju mākslas platums"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
"no limit on the media art width."
msgstr ""
"Maksimālais platums pikseļos izvelkamai multimediju mākslai. Viss, kas ir "
"lielāks, tiks samazināts. -1 nozīmē, ka tiks deaktivēta mākslas saglabāšana "
"no datnēm. 0 nozīmē, ka mākslai nav platuma ierobežojuma."

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr "Pirms izvilkšanas gaidīt, līdz darbu pabeidz FS racējs"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
"environment where it is important to list files as fast as possible and can "
"wait to get meta-data later."
msgstr ""
"Kad patiess, tracker-extract gaidīs, līdz tracker-miner-fs būs beidzis "
"apstaigāšanu, pirms izvilkt metadatus. Šī opcija ir noderīga ierobežotās "
"vidēs, kur ir svarīgi uzskaitīt datnes cik vien ātri iespējams, un metadatu "
"saņemšana var pagaidīt."

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:1
msgid "Maximum length of a word to be indexed"
msgstr "Maksimālais garums vārdiem, ko indeksēt"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:2
msgid ""
"Words with more characters than this length will be ignored by the indexer."
msgstr "Indeksētājs ignorēs vārdus, kas ir garāki par šo rakstzīmju skaitu."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:3
msgid "Maximum number of words to index in a document"
msgstr "Maksimālais indeksējamo vārdu skaits dokumentā"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"Indexer will read only this maximum number of words from a single document."
msgstr ""
"Indeksētājs no dokumenta lasīs ne vairāk kā tik vārdus no viena dokumenta."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:5
msgid "Enable stemmer"
msgstr "Aktivēt sakņu izvilcēju"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"Simplify the words to their root to provide more results. E.g. 'shelves' and "
"'shelf' to 'shel'"
msgstr ""
"Vienkāršot vārdus uz to saknēm, lai saņemtu vairāk rezultātu. Piemēram, "
"“plaukti” un “plaukts” uz “plaukt”"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:7
msgid "Enable unaccent"
msgstr "Aktivēt diakritisko zīmju noņemšanu"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:8
msgid ""
"Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. 'Idéa' to "
"'Idea' for improved matching."
msgstr ""
"Pārveidot rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm uz to ekvivalentiem bez "
"diakritiskajām zīmēm. Piemēram “Ābele” uz “Abele”, lai uzlabotu atbilstību."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:9
msgid "Ignore numbers"
msgstr "Ignorēt skaitļus"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:10
msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
msgstr "Ja aktivēts, skaitļi netiks indeksēti."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:11
msgid "Ignore stop words"
msgstr "Ignorēt trokšņu vārdus"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.FTS.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. common "
"words like 'the', 'yes', 'no', etc."
msgstr ""
"Ja aktivēts, vārdi trokšņu sarakstā tiks ignorēti. Piemēram, bieži izmantoti "
"vārdi kā “jā”, “nē”, “bet” utt."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
msgid "Initial sleep"
msgstr "Sākotnējais snaudiens"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
msgid "Initial sleep time, in seconds."
msgstr "Sākotnējais snaudiena laiks sekundēs."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
msgid "Throttle"
msgstr "Ierobežot"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
msgid "Indexing speed, the higher the slower."
msgstr "Indeksēšanas ātrums, jo augstāka vērtība jo lēnāk."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
msgid "Low disk space limit"
msgstr "Maz diska vietas limits"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
msgid ""
190
"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
191
msgstr ""
192
"Diska vietas slieksnis procentos, kad pauzēt indeksēšanu, vai -1, lai "
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
"deaktivētu."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
msgid "Crawling interval"
msgstr "Apstaigāšanas intervāls."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
msgid ""
"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
"shutdowns, and -2 disables it entirely."
msgstr ""
"Intervāls dienās, kad pārbauda, vai datubāze atbilst datņu sistēmai. 0 "
"uzspiež apstaigāšanu jebkurā laikā, -1 uzspiež to darīt tikai pēc "
"neveiksmīgas izslēgšanas un -2 to deaktivē pilnībā."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
msgid "Removable devices' data permanence threshold"
msgstr "Izņemamo ierīču datu pastāvības slieksnis"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
msgstr ""
"Slieksnis dienās pēc kura datnes no noņemamām ierīcēm tiks izņemtas no "
"datubāzes, ja tajā laikā nav montētas. 0 nozīmē nekad, maksimums ir 365 "
"dienas."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
msgid "Enable monitors"
msgstr "Aktivēt pārraugus"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
msgstr "Iestatiet uz aplamu, lai pilnībā deaktivētu jebkādu datņu pārraudzību"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
msgid "Enable writeback"
msgstr "Aktivēt atpakaļrakstīšanu"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
msgstr ""
"Iestatiet uz aplamu, lai pilnībā deaktivētu jebkādu datņu atpakaļrakstīšanu"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
msgid "Index removable devices"
msgstr "Indeksēt noņemamās ierīces"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
msgid ""
"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
msgstr ""
"Iestatiet uz patiess, lai aktivētu montētu direktoriju indeksēšanu noņemamām "
"ierīcēm."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
msgid "Index optical discs"
msgstr "Indeksēt optiskos diskus"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won't be either)"
msgstr ""
"Iestatiet uz patiess, lai aktivētu CD, DVD un citu optisko datu nesēju "
"indeksēšanu (ja noņemamie datu nesēji nav indeksēti, netiks indeksēti arī "
"optiskie diski)."

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
msgid "Index when running on battery"
msgstr "Indeksēt, kad darbojas uz baterijas enerģijas"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
msgid "Set to true to index while running on battery"
msgstr ""
"Iestatiet uz patiess, lai indeksētu, kamēr darbojas uz baterijas enerģijas"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
msgid "Perform initial indexing when running on battery"
msgstr "Veikt sākotnējo indeksēšanu, kad darbojas uz baterijas enerģijas"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Iestatiet uz patiess, lai indeksētu pirmo reizi, kamēr darbojas uz baterijas "
"enerģijas"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
msgid "Directories to index recursively"
msgstr "Direktorijas, ko indeksēt rekursīvi"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
msgid ""
"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
"and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
293 294 295 296
"Saraksts ar direktorijām, ko indeksēt rekursīvi, īpašās vērtības iekļauj "
"&amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Skatiet /etc/xdg/user-dirs."
"defaults un $HOME/.config/user-dirs.default"
297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
msgid "Directories to index non-recursively"
msgstr "Direktorijas, ko indeksēt ne-rekursīvi"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
msgid ""
"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Saraksts ar direktorijām, ko indeksēt, neskatot apakšmapes, īpašās vērtības "
310 311 312
"iekļauj &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Skatiet /etc/xdg/"
"user-dirs.defaults un $HOME/.config/user-dirs.default"
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
msgid "Ignored files"
msgstr "Ignorētās datnes"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
msgid "List of file patterns to avoid"
msgstr "Saraksts ar datņu rakstu, ko izlaist"

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
msgid "Ignored directories"
324
msgstr "Ignorētās direktorijas"
325 326 327

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
msgid "List of directories to avoid"
328
msgstr "Saraksts ar direktorijām, no kurām jāizvairās"
329 330 331

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
msgid "Ignored directories with content"
332
msgstr "Ignorētās direktorijas ar saturu"
333 334 335 336

#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr ""
337
"Izvairīties no visām direktorijām, kurās ir šajā melnajā sarakstā esoša datne"
338

339 340 341
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:3
msgid "GraphUpdated delay"
msgstr "GraphUpdated aizture"
342

343 344 345 346
#: ../data/gschemas/org.freedesktop.Tracker.Store.gschema.xml.in.h:4
msgid ""
"Period in milliseconds between GraphUpdated signals being emitted when "
"indexed data has changed inside the database."
347
msgstr ""
348 349
"Periods milisekundēs, starp izsūtītajiem GraphUpdated signāliem, kad "
"datubāzē ir mainīti indeksētie dati."
350 351 352 353

#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:1
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:331
msgid "Applications"
354
msgstr "Lietotnes"
355 356 357

#: ../data/miners/tracker-miner-applications.desktop.in.in.h:2
msgid "Applications data miner"
358
msgstr "Lietotņu datu racējs"
359 360 361 362

#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:1
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:412
msgid "Emails"
363
msgstr "E-pasti"
364 365 366

#: ../data/miners/tracker-miner-evolution.desktop.in.in.h:2
msgid "Evolution Email miner"
367 368 369 370 371 372 373 374 375
msgstr "Evolution e-pastu racējs"

#: ../data/miners/tracker-miner-extract.desktop.in.in.h:1
msgid "Extractor"
msgstr "Izvilcējs"

#: ../data/miners/tracker-miner-extract.desktop.in.in.h:2
msgid "Metadata extractor"
msgstr "Metadatu izvilcējs"
376 377 378

#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:1
msgid "File System"
379
msgstr "Datņu sistēma"
380 381 382

#: ../data/miners/tracker-miner-files.desktop.in.in.h:2
msgid "File system data miner"
383
msgstr "Datņu sistēmas datu racējs"
384 385 386

#: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
msgid "RSS/ATOM Feeds"
387
msgstr "RSS/ATOM plūsmas"
388 389 390

#: ../data/miners/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
391 392 393 394 395 396 397 398 399
msgstr "Saņemt RSS/ATOM plūsmas"

#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:1
msgid "Userguides"
msgstr "Lietotāja gidi"

#: ../data/miners/tracker-miner-userguides.desktop.in.in.h:2
msgid "Userguide data miner"
msgstr "Lietotāja gidu racējs"
400

401 402 403 404 405 406 407 408
#: ../data/tracker-extract.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Metadata Extractor"
msgstr "Tracker metadatu izvilcējs"

#: ../data/tracker-extract.desktop.in.in.h:2
msgid "Extracts metadata from local files"
msgstr "Izvelk metadatus no lokālajām datnēm"

409 410
#: ../data/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker File System Miner"
411
msgstr "Tracker datņu sistēmas racējs"
412 413 414

#: ../data/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:2
msgid "Crawls and processes files on the file system"
415
msgstr "Apstaigā un apstrādā datnes datņu sistēmā"
416 417 418

#: ../data/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
419
msgstr "Tracker RSS/ATOM plūsmu racējs"
420 421 422

#: ../data/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
423
msgstr "Saņemt RSS/ATOM plūsmas"
424 425 426

#: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Store"
427
msgstr "Tracker krātuve"
428 429 430

#: ../data/tracker-store.desktop.in.in.h:2
msgid "Metadata database store and lookup manager"
431
msgstr "Metadatu datubāzes krātuves un uzmeklēšanas pārvaldnieks"
432 433 434

#: ../examples/rss-reader/rss_viewer.ui.h:1
msgid "All posts"
435
msgstr "Visas publikācijas"
436 437 438

#: ../examples/rss-reader/rss_viewer.ui.h:2
msgid "By usage"
439
msgstr "Pēc izmantojuma"
440 441 442

#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
443
msgstr "nezināms laiks"
444 445 446 447

#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
msgid "less than one second"
448
msgstr "mazāk kā viena sekunde"
449 450 451 452 453

#. Translators: this is %d days
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
#, c-format
msgid " %dd"
454
msgstr " %dd"
455 456 457 458 459

#. Translators: this is %2.2d hours
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
#, c-format
msgid " %2.2dh"
460
msgstr " %2.2dh"
461 462 463 464 465

#. Translators: this is %2.2d minutes
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
#, c-format
msgid " %2.2dm"
466
msgstr " %2.2dm"
467 468 469 470 471

#. Translators: this is %2.2d seconds
#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
#, c-format
msgid " %2.2ds"
472
msgstr " %2.2ds"
473 474 475 476 477

#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
#, c-format
msgid " %d day"
msgid_plural " %d days"
478 479 480
msgstr[0] " %d diena"
msgstr[1] " %d dienas"
msgstr[2] " %d dienu"
481 482 483 484 485

#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
#, c-format
msgid " %2.2d hour"
msgid_plural " %2.2d hours"
486 487 488
msgstr[0] " %2.2d stunda"
msgstr[1] " %2.2d stundas"
msgstr[2] " %2.2d stundu"
489 490 491 492 493

#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
#, c-format
msgid " %2.2d minute"
msgid_plural " %2.2d minutes"
494 495 496
msgstr[0] " %2.2d minūšu"
msgstr[1] " %2.2d minūtes"
msgstr[2] " %2.2d minūtes"
497 498 499 500 501

#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
#, c-format
msgid " %2.2d second"
msgid_plural " %2.2d seconds"
502 503 504
msgstr[0] " %2.2d sekunde"
msgstr[1] " %2.2d sekundes"
msgstr[2] " %2.2d sekunžu"
505

506
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:957
507 508
msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
msgstr ""
509
"Pauzēt lietotni un iemeslu, kas atbilst jau esošam pauzēšanas pieprasījumam"
510

511
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1054
512
msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
513
msgstr "Sīkdatne nav atpazīta, lai turpinātu pauzēto racēju"
514

515
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-object.c:1500
516
msgid "Data store is not available"
517
msgstr "Datu avots nav pieejams"
518

519 520 521 522 523 524 525 526
#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-online.c:312
msgid "No network connection"
msgstr "Nav tīkla savienojuma"

#: ../src/libtracker-miner/tracker-miner-online.c:313
msgid "Indexing not recommended on this network connection"
msgstr "Šim tīkla savienojumam nav ieteicama indeksēšana"

527
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:102 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
528 529 530 531
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
532 533
"Reģistrēšana, 0 = tikai kļūdas, 1 = minimāli, 2 = detalizēti un 3 = "
"atkļūdošana (noklusējuma=0)"
534

535
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:107
536
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
537
msgstr "Sākotnējais snaudiena laiks sekundēs, 0->1000 (noklusējuma=15)"
538

539
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:112
540
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
541
msgstr "Darbojas līdz visas konfigurētās vietas ir indeksētas, pēc tam iziet"
542

543
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:116
544
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
545
msgstr "Pārbauda, vai DATNE kvalificējas rakšanai, balstoties uz konfigurāciju"
546

547
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:117
548
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:108
549
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:111
550
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:61
551
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:93
552 553 554 555
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:54
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:55
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:67
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:68
556
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:102
557
msgid "FILE"
558
msgstr "DATNE"
559

560
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:120
561 562
msgid "Disable miners started as part of this process, options include: '"
msgstr ""
563
"Deaktivē racējus, kas palaisti kā daļa no šī procesa; opcijas iekļauj: '"
564

565
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:127
566
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:76
567
msgid "MINER"
568
msgstr "RACĒJS"
569 570

#. Daemon options
571 572
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:130
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:104
573 574 575
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:47
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
576
msgstr "Rāda versijas informāciju"
577

578
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
579 580
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently exists"
581
msgstr "Datu objekts “%s” pašlaik eksistē"
582

583
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
584 585
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently does not exist"
586
msgstr "Datu objekts “%s” pašlaik neeksistē"
587

588
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:645
589
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
590
msgstr "Direktoriju drīkst rakt (balstoties uz kārtulām)"
591

592
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:646
593
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
594
msgstr "Direktoriju NEdrīkst rakt (balstoties uz kārtulām)"
595

596
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:666
597
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
598
msgstr "Direktoriju drīkst rakt (balstoties uz saturu)"
599

600
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:667
601
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
602
msgstr "Direktoriju NEdrīkst rakt (balstoties uz saturu)"
603

604
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:714
605
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
606
msgstr "Direktoriju drīkst pārraudzīt (balstoties uz konfigurāciju)"
607

608
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:715
609
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
610
msgstr "Direktoriju NEdrīkst pārraudzīt (balstoties uz konfigurāciju)"
611

612
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:719
613
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
614
msgstr "Datni drīkst pārraudzīt (balstoties uz konfigurāciju)"
615

616
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:720
617
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
618
msgstr "Datni NEdrīkst pārraudzīt (balstoties uz konfigurāciju)"
619

620
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:724
621
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
622
msgstr "Datni vai direktoriju drīkst pārraudzīt (balstoties uz konfigurāciju)"
623

624
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:725
625 626
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
627
"Datni vai direktoriju NEdrīkst pārraudzīt (balstoties uz konfigurāciju)"
628

629
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:740
630
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
631
msgstr "Datni drīkst rakt (balstoties uz kārtulām)"
632

633
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:741
634
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
635
msgstr "Datni NEdrīkst rakt (balstoties uz kārtulām)"
636

637
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:750
638
msgid "Would be indexed"
639
msgstr "Tiks indeksēts"
640

641
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:751 ../src/miners/fs/tracker-main.c:753
642 643 644
msgid "Yes"
msgstr "Jā"

645
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:751 ../src/miners/fs/tracker-main.c:753
646 647 648
msgid "No"
msgstr "Nē"

649
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:752
650
msgid "Would be monitored"
651
msgstr "Tiks pārraudzīts"
652 653 654 655

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
656
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:875
657
msgid "- start the tracker indexer"
658
msgstr "- palaist tracker indeksētāju"
659

660
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1356
661
msgid "Low battery"
662
msgstr "Gandrīz tukša baterija"
663

664
#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1483
665
msgid "Low disk space"
666
msgstr "Maz diska vietas"
667 668 669

#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:44
msgid "Add feed (must be used with --title)"
670
msgstr "Pievienot plūsmu (jāizmanto ar --title)"
671 672 673 674 675 676 677

#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:45
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:48
msgid "Title to use (must be used with --add-feed)"
678
msgstr "Izmantojamais nosaukums (jāizmanto ar --add-feed)"
679 680 681 682 683 684

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:73
msgid "- start the feeds indexer"
685
msgstr "- palaist plūsmu indeksētāju"
686 687 688

#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:78
msgid "Adding a feed requires --add-feed and --title"
689
msgstr "Pievienošanai vajag --add-feed un --title"
690 691 692 693 694

#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:113
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:109
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:383
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1662
695
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1120
696
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:86
697
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:915
698
msgid "Could not establish a connection to Tracker"
699
msgstr "Nevarēja izveidot savienojumu ar Tracker"
700 701

#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:114
702 703 704 705 706 707 708 709
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:241
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:142
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:724
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:733
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:900
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:946
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:967
#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:159
710 711 712
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:110
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:384
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:1663
713
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1121
714
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:87
715
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:916
716
msgid "No error given"
717
msgstr "Nav dota kļūda"
718 719 720

#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:139
msgid "Could not add feed"
721
msgstr "Nevarēja pievienot plūsmu"
722 723 724

#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:1
msgid "Tracker"
725
msgstr "Tracker"
726 727 728

#: ../src/plugins/evolution/org-freedesktop-Tracker-evolution-plugin.eplug.xml.h:2
msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
729
msgstr "Grūst datus uz Tracker, lai tos varētu apvaicāt."
730 731

#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2578
732
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:53
733
msgid "Processing…"
734
msgstr "Apstrādā…"
735 736 737 738 739

#. Create dialog and embed vbox.
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-extension.c:71
#: ../src/tracker-needle/tracker-view.vala:539
msgid "Tags"
740
msgstr "Birkas"
741

742
#: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:1015
743 744 745 746
#: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:374
#, c-format
msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
msgid_plural "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
747 748 749
msgstr[0] "Ie_statīt birkas, ko vēlaties asociēt ar %d izvēlētu vienumu:"
msgstr[1] "Ie_statīt birkas, ko vēlaties asociēt ar %d izvēlētiem vienumiem:"
msgstr[2] "Ie_statīt birkas, ko vēlaties asociēt ar %d izvēlētiem vienumiem:"
750 751

#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:53
752 753
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:710
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:927
754 755 756
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:50
#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:51
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:112
757
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:150
758 759 760
#: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:47
#: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:87
msgid "Print version"
761
msgstr "Drukāt versiju"
762 763 764 765 766

#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:71
msgid " - Manage Tracker processes and data"
767
msgstr " - Pārvaldīt Tracker procesu un datus"
768 769 770

#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:95
msgid "General and Status options cannot be used together"
771
msgstr "Vispārīgās un statusa opcijas nevar izmantot vienlaicīgi"
772 773 774

#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:101
msgid "General and Miners options cannot be used together"
775
msgstr "Vispārīgās un racēja opcijas nevar izmantot vienlaicīgi"
776 777 778

#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:112
msgid "Status and Miners options cannot be used together"
779
msgstr "Statusa un racēja opcijas nevar izmantot vienlaicīgi"
780 781 782

#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:129
msgid "Unrecognized options"
783
msgstr "Neatpazītas opcijas"
784

785
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:87
786
msgid "List all Tracker processes"
787
msgstr "Uzskaitīt visus Tracker procesus"
788

789
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:89
790 791 792 793
msgid ""
"Use SIGKILL to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
msgstr ""
794 795
"Izmantot SIGKILL, lai apturētu visus atbilstošos procesus; var izmantot "
"\"store\", \"miners\" vai \"all\", parametru nenorādīšana nozīmē \"all\""
796 797

#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:90
798
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:93
799
msgid "APPS"
800
msgstr "LIET"
801

802
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:92
803 804 805 806
msgid ""
"Use SIGTERM to stop all matching processes, either \"store\", \"miners\" or "
"\"all\" may be used, no parameter equals \"all\""
msgstr ""
807 808
"Izmantot SIGTERM, lai apturētu visus atbilstošos procesus; var izmantot "
"\"store\", \"miners\" vai \"all\", parametru nenorādīšana nozīmē \"all\""
809

810
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:95
811
msgid "Kill all Tracker processes and remove all databases"
812
msgstr "Nobeigt visus Tracker procesus un izņemt visas datubāzes"
813

814
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:98
815 816 817
msgid ""
"Same as --hard-reset but the backup & journal are restored after restart"
msgstr ""
818 819
"Tas pats kas --hard-reset, bet dublējumi un žurnāli pēc pārstartēšanas tiek "
"atjaunoti"
820

821
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:101
822 823
msgid "Remove all configuration files so they are re-generated on next start"
msgstr ""
824 825
"Izņem visas konfigurācijas datnes, lai pēc pārstartēšanas tās tiktu "
"izveidotas no jauna"
826

827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:104
msgid "Starts miners (which indirectly starts tracker-store too)"
msgstr "Palaiž racējus (kas netieši palaiž arī tracker-store)"

#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:107
msgid "Backup databases to the file provided"
msgstr "Dublēt datubāzes uz doto datni"

#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:110
msgid "Restore databases from the file provided"
msgstr "Atjaunot datubāzes no dotās datnes"

#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:113
840 841 842 843
msgid ""
"Sets the logging verbosity to LEVEL ('debug', 'detailed', 'minimal', "
"'errors') for all processes"
msgstr ""
844 845
"Iestata reģistrēšanas detalizētību uz LĪMENI ('debug', 'detailed', "
"'minimal', 'errors') visiem procesiem"
846

847
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:114
848
msgid "LEVEL"
849
msgstr "LĪMENIS"
850

851
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:116
852
msgid "Show logging values in terms of log verbosity for each process"
853
msgstr "Rāda katram procesam reģistrēšanas vērtības kā žurnāla detalizētību"
854

855 856 857 858
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:119
msgid ""
"Collect debug information useful for problem reporting and investigation, "
"results are output to terminal"
859
msgstr ""
860 861
"Ievākt atkļūdošanas informāciju, kas noder problēmu ziņošanai un "
"izmeklēšanai, kā rezultāts parādās terminālī"
862

863
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:141
864
msgid "Could not open /proc"
865
msgstr "Nevarēja atvērt /proc"
866

867
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:335
868 869
#, c-format
msgid "Could not get GSettings for miners, manager could not be created, %s"
870
msgstr "Nevarēja racējiem saņemt GSettings, pārvaldnieku nevarēja izveidot, %s"
871

872
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:788
873
msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
874
msgstr "Jūs nevarat vienlaicīgi izmantot parametrus --kill un --terminate"
875

876
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:794
877 878 879 880
msgid ""
"You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is "
"implied"
msgstr ""
881 882
"Jūs nevarat izmantot --terminate ar --hard-reset vai --soft-reset, tiek "
"pieņemts --kill"
883

884
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:800
885 886
msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
msgstr ""
887
"Jūs nevarat vienlaicīgi izmantot parametrus --hard-reset un --soft-reset"
888

889
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:806
890 891
msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together"
msgstr ""
892
"Jūs nevarat vienlaicīgi izmantot parametrus --get-logging un --set-logging"
893

894
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:821
895 896
msgid "Invalid log verbosity, try 'debug', 'detailed', 'minimal' or 'errors'"
msgstr ""
897 898
"Nederīga žurnāla detalizētība, mēģiniet 'debug', 'detailed', 'minimal' vai "
"'errors'"
899

900
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:897
901 902
#, c-format
msgid "Could not open '%s'"
903
msgstr "Neizdevās atvērt “%s”"
904

905
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:928
906 907
#, c-format
msgid "Found process ID %d for '%s'"
908
msgstr "Atrada procesa ID %d priekš '%s'"
909

910
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:943
911 912
#, c-format
msgid "Could not terminate process %d"
913
msgstr "Nevarēja pārtraukt procesu %d"
914

915
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:949
916 917
#, c-format
msgid "Terminated process %d"
918
msgstr "Pārtraukts process %d"
919

920
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:964
921 922
#, c-format
msgid "Could not kill process %d"
923
msgstr "Nevarēja nobeigt procesu %d"
924

925
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:970
926 927
#, c-format
msgid "Killed process %d"
928
msgstr "Nobeigts process %d"
929

930
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1083
931
msgid "Removing configuration files…"
932
msgstr "Izņem konfigurācijas datnes…"
933

934
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1088
935
msgid "Resetting existing configuration…"
936
msgstr "Pārstartē esošo konfigurāciju…"
937

938 939
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1138
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1180
940
msgid "Components"
941
msgstr "Komponentes"
942

943 944 945 946
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1144
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1186
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:392
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:568
947
msgid "Miners"
948
msgstr "Racēji"
949

950 951
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1145
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1187
952
msgid "Only those with config listed"
953
msgstr "Tikai tos, kam ir uzskaitīta konfigurācija"
954

955
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1163
956 957
#, c-format
msgid "Setting log verbosity for all components to '%s'…"
958
msgstr "Iestata žurnāla detalizētību visām komponentēm uz '%s'…"
959

960
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1203
961
msgid "Waiting one second before starting miners…"
962
msgstr "Gaida vienu sekundi pirms palaist racējus…"
963

964
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1209
965
msgid "Starting miners…"
966
msgstr "Palaiž racējus…"
967

968
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1215
969 970
#, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
971
msgstr "Nevarēja palaist racējus, nevarēja izveidot pārvaldnieku, %s"
972

973
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1240
974
msgid "perhaps a disabled plugin?"
975
msgstr "varbūt deaktivēts spraudnis?"
976

977
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1262
978
msgid "Backing up database"
979
msgstr "Dublē datubāzi"
980

981
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1334
982
msgid "Restoring database from backup"
983
msgstr "Atjauno datubāzi no rezerves kopijas"
984

985
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1407
986
msgid "General options"
987
msgstr "Vispārīgās opcijas"
988

989
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1408
990
msgid "Show general options"
991
msgstr "Rādīt vispārīgās opcijas"
992

993
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:57
994 995 996 997
msgid ""
"Tell miners to reindex files which match the mime type supplied (for new "
"extractors), use -m MIME1 -m MIME2"
msgstr ""
998 999
"Pateikt racējiem, lai pārindeksē datnes, kuras atbilst norādītajam mime "
"tipam (jauniem izvilcējiem), izmantojiet -m MIME1 -m MIME2"
1000

1001
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:58
1002
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
1003
msgid "MIME"
1004
msgstr "MIME"
1005

1006
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:60
1007
msgid "Tell miners to (re)index a given file"
1008
msgstr "Pateikt racējiem, lai (pār)indeksē doto datni"
1009

1010
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:63
1011
msgid "Pause a miner (you must use this with --miner)"
1012
msgstr "Pauzēt racēju (jums tas ir jāizmanto ar --miner)"
1013

1014 1015
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:64
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:68
1016
msgid "REASON"
1017
msgstr "IEMESLS"
1018

1019
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:67
1020 1021 1022 1023
msgid ""
"Pause a miner while the calling process is alive or until resumed (you must "
"use this with --miner)"
msgstr ""
1024 1025
"Pauzēt racēju, kamēr izsaucošais process ir dzīvs vai līdz turpina (jums tas "
"ir jāizmanto ar --miner)"
1026

1027
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:71
1028
msgid "Resume a miner (you must use this with --miner)"
1029
msgstr "Turpināt racēju (jums tas ir jāizmanto ar --miner)"
1030

1031
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:72
1032
msgid "COOKIE"
1033
msgstr "SĪKDATNE"
1034

1035
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:75
1036 1037 1038 1039
msgid ""
"Miner to use with --resume or --pause (you can use suffixes, e.g. Files or "
"Applications)"
msgstr ""
1040 1041
"Racējs, ko izmantot ar --resume vai --pause (varat izmantot sufiksus, "
"piemēram, Datnes vai Lietotnes)"
1042

1043
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:79
1044
msgid "List all miners currently running"
1045
msgstr "Uzskaitīt visus pašlaik strādājošos racējus"
1046

1047
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:83
1048
msgid "List all miners installed"
1049
msgstr "Uzskaitīt visus instalētos racējus"
1050

1051
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:87
1052
msgid "List pause reasons"
1053
msgstr "Uzskaitīt pauzēšanas iemeslus"
1054

1055
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:112
1056 1057
#, c-format
msgid "Could not pause miner, manager could not be created, %s"
1058
msgstr "Nevarēja pauzēt racēju, nevarēja izveidot pārvaldnieku, %s"
1059

1060
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:119
1061 1062
#, c-format
msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
1063
msgstr "Mēģina pauzēt racēju “%s” ar iemelsu “%s”"
1064

1065 1066
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:127
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:133
1067 1068
#, c-format
msgid "Could not pause miner: %s"
1069
msgstr "Nevarēja pauzēt racēju: %s"
1070

1071
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:139
1072 1073
#, c-format
msgid "Cookie is %d"
1074
msgstr "Sīkdatne ir %d"
1075

1076
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:146
1077
msgid "Press Ctrl+C to end pause"
1078
msgstr "Spiediet Ctrl+C, lai beigtu pauzi"
1079

1080
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:170
1081 1082
#, c-format
msgid "Could not resume miner, manager could not be created, %s"
1083
msgstr "Nevarēja atsākt racēju, nevarēja izveidot pārvaldnieku, %s"
1084

1085
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:177
1086 1087
#, c-format
msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
1088
msgstr "Mēģina turpināt racēju %s ar sīkdatni %d"
1089

1090
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:184
1091 1092
#, c-format
msgid "Could not resume miner: %s"
1093
msgstr "Nevarēja atsākt racēju: %s"
1094

1095
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:188
1096
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:136
1097
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:1430
1098
msgid "Done"
1099
msgstr "Pabeigts"
1100

1101
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:204
1102 1103
#, c-format
msgid "Could not reindex mimetypes, manager could not be created, %s"
1104
msgstr "Nevarēja pārindeksēt mime tipus, nevarēja izveidot pārvaldnieku, %s"
1105

1106
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:214
1107
msgid "Could not reindex mimetypes"
1108
msgstr "Nevarēja pārindeksēt mime tipus"
1109

1110
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:220
1111
msgid "Reindexing mime types was successful"
1112
msgstr "Mime tipu pārindeksēšana bija veiksmīga"
1113

1114
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:236
1115 1116
#, c-format
msgid "Could not (re)index file, manager could not be created, %s"
1117
msgstr "Nevarēja (pār)indeksēt datni, nevarēja izveidot pārvaldnieku, %s"
1118

1119
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:249
1120
msgid "Could not (re)index file"
1121
msgstr "Nevarēja (pār)indeksēt datni"
1122

1123
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:255
1124
msgid "(Re)indexing file was successful"
1125
msgstr "Datnes (pār)indeksēšana bija veiksmīga"
1126

1127
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:273
1128 1129
#, c-format
msgid "Could not list miners, manager could not be created, %s"
1130
msgstr "Nevarēja uzskaitīt racējus, nevarēja izveidot pārvaldnieku, %s"
1131

1132
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:287
1133 1134 1135
#, c-format
msgid "Found %d miner installed"
msgid_plural "Found %d miners installed"
1136 1137 1138
msgstr[0] "Atrada %d instalētu racēju"
msgstr[1] "Atrada %d instalētus racējus"
msgstr[2] "Atrada %d instalētu racēju"
1139

1140
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:310
1141 1142 1143
#, c-format
msgid "Found %d miner running"
msgid_plural "Found %d miners running"
1144 1145 1146
msgstr[0] "Atrada %d strādājošu racēju"
msgstr[1] "Atrada %d strādājošus racējus"
msgstr[2] "Atrada %d strādājošu racēju"
1147

1148
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:342
1149 1150 1151
#, c-format
msgid "Could not get pause details, manager could not be created, %s"
msgstr ""
1152
"Nevarēja saņemt informāciju par pauzi, nevarēja izveidot pārvaldnieku, %s"
1153

1154
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:352
1155
msgid "No miners are running"
1156
msgstr "Nav strādājošu racēju"
1157

1158
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:399
1159 1160 1161
#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:112
msgid "Application"
msgid_plural "Applications"
1162 1163 1164
msgstr[0] "Lietotne"
msgstr[1] "Lietotnes"
msgstr[2] "Lietotņu"
1165

1166
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:401
1167
msgid "Reason"
1168
msgstr "Iemesls"
1169

1170
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:410
1171
msgid "No miners are paused"
1172
msgstr "Nav pauzētu racēju"
1173

1174
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:434
1175 1176
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr ""
1177
"Jūs nevarat vienlaicīgi izmantot racēja pauzēšanas un turpināšanas slēdžus"
1178

1179
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:440
1180
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
1181
msgstr "Pauzēšanas un turpināšanas slēdžiem ir jānorāda racējs"
1182

1183
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:446
1184
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
1185
msgstr "Racējam jānorāda pauzēšanas vai turpināšanas slēdzis"
1186

1187
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:494
1188
msgid "Miner options"
1189
msgstr "Racēja opcijas"
1190

1191
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:495
1192
msgid "Show miner options"
1193
msgstr "Rādīt racēja opcijas"
1194

1195 1196
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:51
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:307
1197
msgid "Unavailable"
1198
msgstr "Nav pieejams"
1199 1200

#. generic
1201
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:52
1202
msgid "Initializing"
1203
msgstr "Inicializē"
1204

1205
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:54
1206
msgid "Fetching…"
1207
msgstr "Saņem…"
1208 1209

#. miner/rss
1210
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:55
1211 1212
#, c-format
msgid "Crawling single directory '%s'"
1213
msgstr "Apstaigā vienu mapi “%s”"
1214

1215
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:56
1216 1217
#, c-format
msgid "Crawling recursively directory '%s'"
1218
msgstr "Apstaigā rekursīvi mapi “%s”"
1219

1220
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:57
1221
msgid "Paused"
1222
msgstr "Pauzēts"
1223

1224
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:58
1225
msgid "Idle"
1226
msgstr "Dīkstāvē"
1227

1228
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:63
1229
msgid "Show current status"
1230
msgstr "Rādīt pašreizējo statusu"
1231

1232
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:67
1233
msgid "Follow status changes as they happen"
1234
msgstr "Sekot līdzi statusa izmaiņām"
1235

1236
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:71
1237
msgid "List common statuses for miners and the store"
1238
msgstr "Uzskaitīt tipiskos statusus racējiem un krātuvei"
1239

1240
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:142
1241 1242
#, c-format
msgid "Could not get status from miner: %s"
1243
msgstr "Neizdevās saņemt statusu no racēja: %s"
1244 1245

#. Translators: %s is a time string
1246
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:204
1247 1248
#, c-format
msgid "%s remaining"
1249
msgstr "atlicis %s"
1250

1251
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:207