Commit fe43461b authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent ba708a2c
Pipeline #58946 passed with stage
in 1 minute and 21 seconds
......@@ -12,16 +12,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-16 23:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 20:54+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-10 14:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 19:36+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: \n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
......@@ -86,55 +86,6 @@ msgid_plural " %2.2d seconds"
msgstr[0] " %2.2d sekund"
msgstr[1] " %2.2d sekunder"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Programmer"
# hvad skal den her være?
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
msgid "Applications data miner"
msgstr "Dataindeksering af programmer"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Logning, 0 = kun fejl, 1 = minimal, 2 = detaljeret og 3 = fejlsøgning "
"(standard = 0)"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr "Kører indtil alle programmer er indekseret, og afslutter så"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Kører for en specifik domæneontologi"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Viser versionsoplysninger"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
msgid "— start the application data miner"
msgstr "— start dataindeksering"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Application Miner"
msgstr "Dataindeksering af programmer"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
msgid "Indexes information about applications installed"
msgstr "Indekserer information om installerede programmer"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:1
msgid "File System"
msgstr "Filsystem"
......@@ -143,33 +94,33 @@ msgstr "Filsystem"
msgid "File system data miner"
msgstr "Dataindeksering af filsystem"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:1
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.h:1
msgid "Log verbosity"
msgstr "Loggens uddybningsniveau"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:2
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.h:2
msgid "Log verbosity."
msgstr "Loggens uddybningsniveau."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:3
msgid "Initial sleep"
msgstr "Oprindelig sovetid"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:4
msgid "Initial sleep time, in seconds."
msgstr "Oprindelig sovetid i sekunder."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:3
msgid "Scheduler priority when idle"
msgstr "Prioritet i CPU-planlæggeren (scheduler) ved inaktivitet"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:4
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
......@@ -180,30 +131,30 @@ msgstr ""
"har en tilknyttet planlægningspolitik og -prioritet."
# et dansk navn på sådan en fætter? http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:7
msgid "Throttle"
msgstr "Speeder"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:8
msgid "Indexing speed, the higher the slower."
msgstr "Indekseringshastighed - jo højere, des langsommere."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:9
msgid "Low disk space limit"
msgstr "Lille diskpladsbegrænsning"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:10
msgid ""
"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
msgstr ""
"Tærskelværdi i procent diskplads, hvor indeksering sættes på pause, eller -1 "
"for at deaktivere."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:11
msgid "Crawling interval"
msgstr "Gennemløbsinterval"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:12
msgid ""
"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
......@@ -214,11 +165,11 @@ msgstr ""
"efter ukorrekte nedlukninger og -2 deaktiverer gennemløb fuldstændig."
# hvad er permanence (sikkert det her http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_permanence)
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:13
msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
msgstr "Grænseværdi for datapermanens for eksterne enheder"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:14
msgid ""
"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
......@@ -226,39 +177,39 @@ msgstr ""
"Grænseværdi i dage hvorefter filer fra eksterne enheder vil blive fjernet "
"fra databasen, hvis de ikke er monteret. 0 betyder aldrig, maksimum er 365."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:15
msgid "Enable monitors"
msgstr "Aktivér overvågning"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:16
msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
msgstr ""
"Angiv som falsk (false) for fuldstændig at deaktivere enhver filovervågning"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:17
msgid "Enable writeback"
msgstr "Aktiver tilbageskrivning"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:18
msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
msgstr "Sæt til falsk for at deaktivere tilbageskrivning fuldstændigt"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:19
msgid "Index removable devices"
msgstr "Indeksér eksterne enheder"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:20
msgid ""
"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
msgstr ""
"Angiv som sand (true) for at aktivere indeksering af monterede mapper for "
"eksterne enheder."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:21
msgid "Index optical discs"
msgstr "Indeksér optiske diske"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:22
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
......@@ -267,179 +218,201 @@ msgstr ""
"generelt optiske medier (hvis eksterne enheder ikke er indekseret vil "
"optiske diske heller ikke være det)"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:23
msgid "Index when running on battery"
msgstr "Indekser når der køres med batteridrift"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:24
msgid "Set to true to index while running on battery"
msgstr "Angiv som sand (true) for at indeksere når der køres med batteridrift"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:25
msgid "Perform initial indexing when running on battery"
msgstr "Udfør opstartsindeksering når der køres med batteridrift"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Angiv som sand (true) for kun at indeksere første gang der køres med "
"batteridrift"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:27
msgid "Directories to index recursively"
msgstr "Mapper der skal indekseres rekursivt"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:28
msgid ""
"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
"and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Liste af mapper der skal indekseres rekursivt, specielle værdier inkluderer: "
"&amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Se /etc/xdg/user-dirs.defaults og "
"$HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Se /etc/xdg/user-dirs.defaults og $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:31
msgid "Directories to index non-recursively"
msgstr "Mapper der skal indekseres uden rekursion"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:32
msgid ""
"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Liste af mapper at indeksere uden at kigge på undermapperne, specielle "
"værdier inkluderer: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Se /etc/xdg/"
"user-dirs.defaults og $HOME/.config/user-dirs.default"
"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Se /etc/xdg/user-dirs.defaults og $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:35
msgid "Ignored files"
msgstr "Ignorerede filer"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:36
msgid "List of file patterns to avoid"
msgstr "Liste af filmønstre der skal undgås"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:37
msgid "Ignored directories"
msgstr "Ignorerede mapper"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:38
msgid "List of directories to avoid"
msgstr "Liste af mapper der skal undgås"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:39
msgid "Ignored directories with content"
msgstr "Ignorerede mapper med indhold"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:40
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Undgå alle mapper der indeholder en fil, som er sortlistet her"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:73 ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Logning, 0 = kun fejl, 1 = minimal, 2 = detaljeret og 3 = fejlsøgning "
"(standard = 0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:78
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Oprindelig sovetid i sekunder, 0->1000 (standard=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:83
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Kører indtil alle konfigurerede placeringer er indekserede og afsluttes så"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr ""
"Tjekker om FIL er egnet til at blive indekseret baseret på konfiguration"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:88 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91 ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Kører for en specifik domæneontologi"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Viser versionsoplysninger"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "Dataobjekt “%s” findes aktuelt"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "Dataobjekt “%s” findes aktuelt ikke"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Mappe er egnet til at blive indekseret (baseret på regler)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Mappe er IKKE egnet til at blive indekseret (baseret på regler)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Mappe er egnet til at blive indekseret (baseret på indhold)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Mappe er IKKE egnet til at blive indekseret (baseret på indhold)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:624
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Mappe er egnet til at blive overvåget (baeret på konfiguration)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:625
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Mappe er IKKE egnet til at blive overvåget (baseret på konfiguration)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Fil er egnet til at blive overvåget (baseret på konfiguration)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Fil er IKKE egnet til at blive overvåget (baseret på konfiguration)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:634
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Fil eller mappe er egnet til at blive overvåget (baseret på konfiguration)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:635
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"Fil eller mappe er IKKE egnet til at blive overvåget (baseret på "
"konfiguration)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:650
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Fil er egnet til at blive indekseret (baseret på regler)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:651
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Fil er IKKE egnet til at blive indekseret (baseret på regler)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:660
msgid "Would be indexed"
msgstr "Ville blive indekseret"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:662
msgid "Would be monitored"
msgstr "Ville blive overvåget"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:793
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "— start tracker-indekseringen"
......@@ -507,19 +480,19 @@ msgstr "Udtrækker"
msgid "Metadata extractor"
msgstr "Metadataudtrækker"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Maks. byte der udtrækkes"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Maksimalt antal UTF-8 byte der udtrækkes."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:7
msgid "Max media art width"
msgstr "Maksimal bredde for mediekunst"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
......@@ -529,11 +502,11 @@ msgstr ""
"større, vil blive formindsket. Angiv -1 for at deaktivere fillagring af "
"mediekunst. Angiv 0 for fjerne begrænsninger i mediekunstens bredde."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr "Vent på at FS-indekseringsprogram er færdigt før udtrækning"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:10
msgid ""
"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
......@@ -624,6 +597,25 @@ msgstr "Deaktiver nedlukning efter 30 sekunders inaktivitet"
msgid "— start the tracker writeback service"
msgstr "— start trackers writeback-tjeneste"
#~ msgid "Applications"
#~ msgstr "Programmer"
# hvad skal den her være?
#~ msgid "Applications data miner"
#~ msgstr "Dataindeksering af programmer"
#~ msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
#~ msgstr "Kører indtil alle programmer er indekseret, og afslutter så"
#~ msgid "— start the application data miner"
#~ msgstr "— start dataindeksering"
#~ msgid "Tracker Application Miner"
#~ msgstr "Dataindeksering af programmer"
#~ msgid "Indexes information about applications installed"
#~ msgstr "Indekserer information om installerede programmer"
#~ msgid "All posts"
#~ msgstr "Alle poster"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment