Commit e8abf087 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 70139cd7
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-05 09:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-06 07:51+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-02 16:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-07 11:43+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -495,7 +495,7 @@ msgstr "Vkládá data do vyhledávače Tracker, aby se na ně bylo možno dotazo
msgid "Tracker"
msgstr "Tracker"
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2389
#: ../src/plugins/evolution/tracker-evolution-plugin.c:2398
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:52
msgid "Processing…"
msgstr "Zpracovává se…"
......@@ -528,7 +528,7 @@ msgstr ""
msgid "File to extract metadata for"
msgstr "Soubor, pro který se mají rozbalit metadata"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94 ../src/miners/fs/tracker-main.c:95
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:97
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:100
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:58
......@@ -570,7 +570,7 @@ msgstr "MODUL"
#. Daemon options
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:115
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:97
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:98
#: ../src/tracker-store/tracker-main.vala:47
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
......@@ -593,7 +593,7 @@ msgstr ""
"Přepínače --force-internal-extractors a --force-module nelze použít "
"dohromady"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:79 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:80 ../src/miners/rss/tracker-main.c:39
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
......@@ -601,97 +601,97 @@ msgstr ""
"Evidování, 0 = pouze chyby, 1 = minimální, 2 = podrobné a 3 = ladění "
"(výchozí je 0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:84
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:85
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Počáteční doba uspání v sekundách, 0->1000 (výchozí je 15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:89
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Běžet, dokud nejsou oindexována všechna nastavená umístění, a po té skončit"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:93
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "Kontrola, zda je SOUBOR způsobilý k dolování dat podle nastavení"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:444
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:454
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently exists"
msgstr "Datový objekt „%s“ v současnosti existuje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:445
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:455
#, c-format
msgid "Data object '%s' currently does not exist"
msgstr "Datový objekt „%s“ v současnosti neexistuje"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:460
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Složka je způsobilá k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:461
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:471
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Složka NENÍ způsobilá k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:481
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:491
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Složka je způsobilá k dolování dat (podle obsahu)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:482
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:492
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Složka NENÍ způsobilá k dolování dat (podle obsahu)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:529
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Adresář je způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:530
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Adresář NENÍ způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:534
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor je způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:535
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:545
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor NENÍ způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:549
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor nebo adresář je způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:550
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Soubor nebo adresář NENÍ způsobilý ke sledování (podle nastavení)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:565
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Soubor je způsobilý k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:566
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Soubor NENÍ způsobilý k dolování dat (podle pravidel)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:565
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:575
msgid "Would be indexed"
msgstr "Byl by indexován"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:566 ../src/miners/fs/tracker-main.c:568
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576 ../src/miners/fs/tracker-main.c:578
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:566 ../src/miners/fs/tracker-main.c:568
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576 ../src/miners/fs/tracker-main.c:578
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:567
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Would be monitored"
msgstr "Byl by sledován"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:696
msgid "- start the tracker indexer"
msgstr "- spustí indexovač tracker"
......@@ -747,7 +747,6 @@ msgid "No error given"
msgstr "Není uvedena žádná chyba"
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:141
#| msgid "Could not read file"
msgid "Could not add feed"
msgstr "Nelze přidat kanál"
......@@ -1354,23 +1353,28 @@ msgstr "Chvilku se čeká, než se spustí démoni na dolování dat…"
msgid "Starting miners…"
msgstr "Spouští se démoni na dolování dat…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:576
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:561
#, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nelze spustit démony na dolování dat, nemohl být vytvořen správce, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:586
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "není vypnutý zásuvný modul?"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:598
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:608
msgid "Backing up database"
msgstr "Zálohuje se databáze"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:670
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:680
msgid "Restoring database from backup"
msgstr "Obnovuje se databáze ze zálohy"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:743
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:753
msgid "General options"
msgstr "Obecné přepínače"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:744
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:754
msgid "Show general options"
msgstr "Zobrazí obecné přepínače"
......@@ -1426,111 +1430,141 @@ msgstr "Vypsat seznam všech nainstalovaných démonů na dolování dat"
msgid "List pause reasons"
msgstr "Vypsat důvody pozastavení"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:101
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:104
#, c-format
#| msgid "Could not pause miner: %s"
msgid "Could not pause miner, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nelze pozastavit démona na dolování dat, nemohl být vytvořen správce, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:111
#, c-format
msgid "Attempting to pause miner '%s' with reason '%s'"
msgstr "Zkouší se pozastavit démona na dolování dat „%s“ z důvodu „%s“"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:108
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:118
#, c-format
msgid "Could not pause miner: %s"
msgstr "Nelze pozastavit démona na dolování dat: %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:113
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:123
#, c-format
msgid "Cookie is %d"
msgstr "Cookie je %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:129
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:142
#, c-format
#| msgid "Could not resume miner: %s"
msgid "Could not resume miner, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nelze obnovit běh démona na dolování dat, nemohl být vytvořen správce, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:149
#, c-format
msgid "Attempting to resume miner %s with cookie %d"
msgstr "Zkouší se obnovit běh démona na dolování dat %s s cookie %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:136
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:156
#, c-format
msgid "Could not resume miner: %s"
msgstr "Nelze obnovit běh démona na dolování dat: %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:140
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:160
#: ../src/tracker-utils/tracker-import.c:142
#: ../src/tracker-utils/tracker-sparql.c:571
msgid "Done"
msgstr "Dokončeno"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:157
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:176
#, c-format
#| msgid "Could not reindex mimetypes"
msgid "Could not reindex mimetypes, manager could not be created, %s"
msgstr "Nelze přeindexovat typy MIME, nemohl být vytvořen správce, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:186
msgid "Could not reindex mimetypes"
msgstr "Nelze přeindexovat typy MIME"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:163
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:192
msgid "Reindexing mime types was successful"
msgstr "Přeindexování typů MIME bylo úspěšné"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:183
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:208
#, c-format
msgid "Could not (re)index file, manager could not be created, %s"
msgstr "Nelze (pře)indexovat soubor, nemohl být vytvořen správce, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:221
msgid "Could not (re)index file"
msgstr "Nelze (pře)indexovat soubor"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:189
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:227
msgid "(Re)indexing file was successful"
msgstr "(Pře)indexování souboru bylo úspěšné"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:206
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:264
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:245
#, c-format
msgid "Could not contact the miner manager"
msgstr "Nelze kontaktovat démona na dolování dat"
msgid "Could not list miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nelze vypsat démony na dolování dat, nemohl být vytvořen správce, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:217
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:259
#, c-format
msgid "Found %d miners installed"
msgstr "Nalezeno %d nainstalovaných démonů na dolování dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:237
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:279
#, c-format
msgid "Found %d miners running"
msgstr "Nalezeno %d běžících démonů na dolování dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:271
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:308
#, c-format
msgid "Could not get pause details, manager could not be created, %s"
msgstr ""
"Nelze získat podrobnosti o pozastavení, nemohl být vytvořen správce, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:318
msgid "No miners are running"
msgstr "Neběží žádný démon na dolování dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:304
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:550
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:352
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:553
msgid "Miners"
msgstr "Démoni na dolování dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:311
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:359
msgid "Application"
msgstr "Aplikace"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:313
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:361
msgid "Reason"
msgstr "Důvod"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:322
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:370
msgid "No miners are paused"
msgstr "Není pozastavený žádný démon na dolování dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:346
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:394
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr ""
"Nemůžete naráz uvést přepínač pro pozastavení i obnovení běhu démona na "
"dolování dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:352
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:400
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr ""
"Pro příkaz pozastavení nebo obnovení běhu musíte uvést démona na dolování dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:358
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:406
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr ""
"Musíte zadat příkaz pozastavení nebo pokračování pro démona na získávání dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:402
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:450
msgid "Miner options"
msgstr "Přepínače démona na získávání dat"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:403
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:451
msgid "Show miner options"
msgstr "Zobrazí přepínače démonů na získávání dat"
......@@ -1587,7 +1621,6 @@ msgstr "Nelze získat udaje o stavu od démona na dolování dat: %s"
#. Translators: %s is a time string
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:197
#, c-format
#| msgid "remaining"
msgid "%s remaining"
msgstr "zbývá %s"
......@@ -1597,7 +1630,7 @@ msgstr "neznámý zbývající čas"
#. Work out lengths for output spacing
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:213
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:534
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:537
msgid "PAUSED"
msgstr "POZASTAVENO"
......@@ -1609,16 +1642,22 @@ msgstr "Neběží nebo je vypnutý zásuvný modul"
msgid "Common statuses include"
msgstr "Běžné stavy zahrnují"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:526
#, c-format
#| msgid "Could not get status from miner: %s"
msgid "Could not get status, manager could not be created, %s"
msgstr "Nelze získat udaje o stavu, nemohl být vytvořen správce, %s"
#. Display states
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:544
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:547
msgid "Store"
msgstr "Úložište"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:665
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:668
msgid "Status options"
msgstr "Přepínače stavu"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:666
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:669
msgid "Show status options"
msgstr "Zobrazí přepínače stavu"
......@@ -2294,6 +2333,9 @@ msgstr "Selhala inicializace správce dat"
msgid "Empty result set"
msgstr "Prázdná sada výsledků"
#~ msgid "Could not contact the miner manager"
#~ msgstr "Nelze kontaktovat démona na dolování dat"
#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Neznámý"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment