Commit e67da036 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

Conflicts:

	po/pl.po
parent e60fc84e
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-06 20:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-06 20:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-20 21:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-20 21:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -843,6 +843,10 @@ msgstr "Wybór katalogu"
msgid "That directory is already selected as a location to index"
msgstr "Ten katalog został już wybrany jako położenie do indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:797
msgid "Recurse"
msgstr "Rekursywnie"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:892
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:647
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:53
......@@ -868,37 +872,41 @@ msgid "<b>Where is your content?</b>"
msgstr "<b>Gdzie są dane użytkownika?</b>"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:3
msgid "Add directory to be indexed"
msgstr "Dodanie katalogu do indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4
msgid "Days before deleting removable devices / files since last mounted:"
msgstr ""
"Liczba dni od ostatniego zamontowania, po których zostaną usunięte "
"urządzenia wymienne/pliki:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5
msgid "Directories"
msgstr "Katalogi"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6
msgid "Enable for _initial data population"
msgstr "Włączenie dla p_oczątkowego zebrania danych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7
msgid "Enable when running on _battery"
msgstr "Wyłączenie podczas zasilania z a_kumulatora"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:445
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:10
msgid "Glob patterns to ignore:"
msgstr "Ignorowane wzorce dopasowania:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:10
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:11
msgid ""
"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
......@@ -906,43 +914,97 @@ msgstr ""
"Można tutaj używać wzorców dopasowania, na przykład \"*bar*\".\n"
"Najczęściej jest używane do ignorowania katalogów *~, *.o, *.la itp."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:12
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:13
msgid "Ignored Content"
msgstr "Ignorowana zawartość"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:13
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
msgid "Include _removable media"
msgstr "Dołączenie nośników _wymiennych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:15
msgid "Include optical di_scs"
msgstr "Dołączenie płyt _optycznych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:15
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16
msgid "Index Desktop Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu pulpitu"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17
msgid "Index Documents Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu dokumentów"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18
msgid "Index Download Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu pobierania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19
msgid "Index Home Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu domowego"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
msgid "Index Music Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu muzyki"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
msgid "Index Pictures Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu obrazów"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
msgid "Index Videos Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu wideo"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
msgid "Index content in the background:"
msgstr "Indeksowanie zawartości w tle:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
msgid "Indexing"
msgstr "Indeksowanie"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
msgid "Indexing Preferences"
msgstr "Preferencje indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
msgid ""
"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
"priority."
msgstr ""
"Indeksowanie zawartości będzie <b>dużo wolniejsze</b>, ale to inne programy "
"będą miały priorytet."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
msgid ""
"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
"priority. This will only be the case on the <b>first index</b> of your "
"content after you start your computer from a new install"
msgstr ""
"Indeksowanie zawartości będzie <b>dużo wolniejsze</b>, ale to inne programy "
"będą miały priorytet. Ma to miejsce tylko podczas <b>pierwszego "
"indeksowania</b> zawartości po uruchomieniu komputera po nowej instalacji"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
msgid ""
"Indexing content will be as <b>fast</b> as possible but other applications "
"may suffer and be slower as a result."
msgstr ""
"Indeksowanie zawartości będzie <b>dużo szybsze</b>, ale inne programy mogą "
"mieć przez to niższą wydajność."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
msgid "Limitations"
msgstr "Ograniczenia"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
msgid "Locations"
msgstr "Położenia"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
msgid "O_nly when computer is not being used"
msgstr "Tylko, kiedy komputer nie jest używany"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
msgid ""
"One or more special locations have the same path.\n"
"Those which are the same are disabled!"
......@@ -950,19 +1012,23 @@ msgstr ""
"Jedno lub więcej specjalnych położeń ma tą samą ścieżkę.\n"
"Zostały one wyłączone."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
msgid "Opens text entry for glob patterns"
msgstr "Otwiera pole wprowadzania tekstu dla wzorów dopasowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
msgid "Opens the filechooser dialogue"
msgstr "Otwiera okno wybierania plików"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36
msgid "Remove directory from being indexed"
msgstr "Usunięcie katalogu z indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37
msgid "Semantics"
msgstr "Semantyka"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:38
msgid ""
"Special locations such as your <b>Home</b>, <b>Desktop</b> or <b>Documents</"
"b> directory, can be easily toggled below. This will add or remove their "
......@@ -980,15 +1046,15 @@ msgstr ""
"podkatalogi także będą indeksowane. W innym przypadku indeksowane będą tylko "
"pliki znajdujące się bezpośrednio w danym katalogu."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:41
msgid "Start up"
msgstr "Uruchamianie"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:42
msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
msgstr "Zatrzymanie indeksowania, kiedy na _dysku jest mniej miejsca niż:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:43
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
......@@ -1005,35 +1071,35 @@ msgstr ""
"i zmniejszenie zużycia mocy obliczeniowej procesora, aby ważniejsze programy "
"mogły z niej korzystać."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:46
msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
msgstr ""
"Pokrywa to WSZYSTKIE nośniki wymienne, karty pamięci, płyty CD i DVD itp."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:47
msgid "While _other applications are running"
msgstr "Kiedy _inne programy są uruchomione"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:48
msgid "With specific files:"
msgstr "Z podanymi plikami:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:49
msgid "_Delay"
msgstr "Opóźni_enie:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:38
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:50
msgid "_Monitor file and directory changes"
msgstr "_Monitorowanie zmian plików i katalogów"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:39
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:51
msgid ""
"_While other applications are running, except for initial data population"
msgstr ""
"_Kiedy inne programy są uruchomione, z wyjątkiem początkowego zbierania "
"danych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:40
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:52
msgid "seconds"
msgstr "s"
......@@ -1250,7 +1316,7 @@ msgstr[1] "Obrazy"
msgstr[2] "Obrazy"
#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:112
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:392
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:398
msgid "Application"
msgid_plural "Applications"
msgstr[0] "Program"
......@@ -1544,9 +1610,9 @@ msgid "Could not open /proc"
msgstr "Nie można otworzyć /proc"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:132
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:633
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:673
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:694
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:691
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:731
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:752
msgid "no error given"
msgstr "nie podano błędu"
......@@ -1557,11 +1623,11 @@ msgstr ""
"Nie można uzyskać ustawień GSettings dla przeszukiwań, nie można utworzyć "
"menedżera, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:549
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:588
msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --kill i --terminate"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:555
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:594
msgid ""
"You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is "
"implied"
......@@ -1569,111 +1635,111 @@ msgstr ""
"Nie można razem używać parametru --terminate z --hard-reset lub --soft-"
"reset, --kill jest sugerowane"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:561
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:600
msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --hard-reset i --soft-reset"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:567
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:606
msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --get-logging i --set-logging"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:582
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:621
msgid "Invalid log verbosity, try 'debug', 'detailed', 'minimal' or 'errors'"
msgstr ""
"Nieprawidłowa szczegółowość dziennika, proszę spróbować \"debug\", \"detailed"
"\", \"minimal\" lub \"errors\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:630
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:688
#, c-format
msgid "Could not open '%s'"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:655
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:713
#, c-format
msgid "Found process ID %d for '%s'"
msgstr "Odnaleziono identyfikator procesu %d dla \"%s\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:670
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:728
#, c-format
msgid "Could not terminate process %d"
msgstr "Nie można zakończyć procesu %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:676
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:734
#, c-format
msgid "Terminated process %d"
msgstr "Zakończono proces %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:691
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:749
#, c-format
msgid "Could not kill process %d"
msgstr "Nie można usunąć procesu %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:697
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:755
#, c-format
msgid "Killed process %d"
msgstr "Usunięto proces %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:825
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:883
msgid "Removing configuration files…"
msgstr "Usuwanie plików konfiguracji…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:833
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:891
msgid "Resetting existing configuration…"
msgstr "Przywracanie istniejącej konfiguracji…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:881
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:923
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:939
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:981
msgid "Components"
msgstr "Składniki"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:887
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:929
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:385
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:945
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:987
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:391
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:567
msgid "Miners"
msgstr "Przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:888
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:930
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:946
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:988
msgid "Only those with config listed"
msgstr "Tylko z wyświetloną konfiguracją"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:906
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:964
#, c-format
msgid "Setting log verbosity for all components to '%s'…"
msgstr ""
"Ustawianie szczegółowości dziennika dla wszystkich składników na \"%s\"…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:946
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1004
msgid "Waiting one second before starting miners…"
msgstr "Oczekiwanie sekundy prze rozpoczęciem przeszukiwania…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:952
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1010
msgid "Starting miners…"
msgstr "Uruchamianie przeszukiwań…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:958
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1016
#, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nie można uruchomić przeszukiwać, nie można utworzyć menedżera, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:983
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1041
msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "być może wyłączona wtyczka?"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1005
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1063
msgid "Backing up database"
msgstr "Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1077
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1135
msgid "Restoring database from backup"
msgstr "Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1150
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1208
msgid "General options"
msgstr "Ogólne opcje"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1151
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1209
msgid "Show general options"
msgstr "Wyświetla ogólne opcje"
......@@ -1843,32 +1909,32 @@ msgstr ""
msgid "No miners are running"
msgstr "Brak uruchomionych przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:394
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:400
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:403
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:409
msgid "No miners are paused"
msgstr "Brak wstrzymanych przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:427
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:433
msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr ""
"Nie można razem używać przełączników wstrzymania i wznowienia przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:433
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:439
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr "Należy podać polecenia wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:439
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:445
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr "Należy podać polecenie wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:487
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:493
msgid "Miner options"
msgstr "Opcje przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:488
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:494
msgid "Show miner options"
msgstr "Wyświetla opcje przeszukiwań"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment