Commit e67da036 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

Conflicts:

	po/pl.po
parent e60fc84e
...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid "" ...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker\n" "Project-Id-Version: tracker\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-06 20:36+0200\n" "POT-Creation-Date: 2011-10-20 21:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-06 20:35+0200\n" "PO-Revision-Date: 2011-10-20 21:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n" "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -843,6 +843,10 @@ msgstr "Wybór katalogu" ...@@ -843,6 +843,10 @@ msgstr "Wybór katalogu"
msgid "That directory is already selected as a location to index" msgid "That directory is already selected as a location to index"
msgstr "Ten katalog został już wybrany jako położenie do indeksowania" msgstr "Ten katalog został już wybrany jako położenie do indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:797
msgid "Recurse"
msgstr "Rekursywnie"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:892 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:892
#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:647 #: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:647
#: ../src/tracker-control/tracker-control.c:53 #: ../src/tracker-control/tracker-control.c:53
...@@ -868,37 +872,41 @@ msgid "<b>Where is your content?</b>" ...@@ -868,37 +872,41 @@ msgid "<b>Where is your content?</b>"
msgstr "<b>Gdzie są dane użytkownika?</b>" msgstr "<b>Gdzie są dane użytkownika?</b>"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:3 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:3
msgid "Add directory to be indexed"
msgstr "Dodanie katalogu do indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4
msgid "Days before deleting removable devices / files since last mounted:" msgid "Days before deleting removable devices / files since last mounted:"
msgstr "" msgstr ""
"Liczba dni od ostatniego zamontowania, po których zostaną usunięte " "Liczba dni od ostatniego zamontowania, po których zostaną usunięte "
"urządzenia wymienne/pliki:" "urządzenia wymienne/pliki:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:4 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5
msgid "Directories" msgid "Directories"
msgstr "Katalogi" msgstr "Katalogi"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:5 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6
msgid "Enable for _initial data population" msgid "Enable for _initial data population"
msgstr "Włączenie dla p_oczątkowego zebrania danych" msgstr "Włączenie dla p_oczątkowego zebrania danych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:6 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7
msgid "Enable when running on _battery" msgid "Enable when running on _battery"
msgstr "Wyłączenie podczas zasilania z a_kumulatora" msgstr "Wyłączenie podczas zasilania z a_kumulatora"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:7 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8
#: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:445 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:445
msgid "Files" msgid "Files"
msgstr "Pliki" msgstr "Pliki"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:8 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9
msgid "General" msgid "General"
msgstr "Ogólne" msgstr "Ogólne"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:9 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:10
msgid "Glob patterns to ignore:" msgid "Glob patterns to ignore:"
msgstr "Ignorowane wzorce dopasowania:" msgstr "Ignorowane wzorce dopasowania:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:10 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:11
msgid "" msgid ""
"Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n" "Globbing patterns can be used here, for example: \"*bar*\".\n"
"Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc" "Most commonly this is used to ignore directories like *~, *.o, *.la, etc"
...@@ -906,43 +914,97 @@ msgstr "" ...@@ -906,43 +914,97 @@ msgstr ""
"Można tutaj używać wzorców dopasowania, na przykład \"*bar*\".\n" "Można tutaj używać wzorców dopasowania, na przykład \"*bar*\".\n"
"Najczęściej jest używane do ignorowania katalogów *~, *.o, *.la itp." "Najczęściej jest używane do ignorowania katalogów *~, *.o, *.la itp."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:12 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:13
msgid "Ignored Content" msgid "Ignored Content"
msgstr "Ignorowana zawartość" msgstr "Ignorowana zawartość"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:13 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14
msgid "Include _removable media" msgid "Include _removable media"
msgstr "Dołączenie nośników _wymiennych" msgstr "Dołączenie nośników _wymiennych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:14 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:15
msgid "Include optical di_scs" msgid "Include optical di_scs"
msgstr "Dołączenie płyt _optycznych" msgstr "Dołączenie płyt _optycznych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:15 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16
msgid "Index Desktop Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu pulpitu"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17
msgid "Index Documents Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu dokumentów"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18
msgid "Index Download Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu pobierania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19
msgid "Index Home Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu domowego"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20
msgid "Index Music Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu muzyki"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21
msgid "Index Pictures Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu obrazów"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:22
msgid "Index Videos Directory"
msgstr "Indeksowanie katalogu wideo"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23
msgid "Index content in the background:" msgid "Index content in the background:"
msgstr "Indeksowanie zawartości w tle:" msgstr "Indeksowanie zawartości w tle:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:16 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24
msgid "Indexing" msgid "Indexing"
msgstr "Indeksowanie" msgstr "Indeksowanie"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:17 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25
msgid "Indexing Preferences" msgid "Indexing Preferences"
msgstr "Preferencje indeksowania" msgstr "Preferencje indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:18 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26
msgid ""
"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
"priority."
msgstr ""
"Indeksowanie zawartości będzie <b>dużo wolniejsze</b>, ale to inne programy "
"będą miały priorytet."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:27
msgid ""
"Indexing content will be <b>much slower</b> but other applications will have "
"priority. This will only be the case on the <b>first index</b> of your "
"content after you start your computer from a new install"
msgstr ""
"Indeksowanie zawartości będzie <b>dużo wolniejsze</b>, ale to inne programy "
"będą miały priorytet. Ma to miejsce tylko podczas <b>pierwszego "
"indeksowania</b> zawartości po uruchomieniu komputera po nowej instalacji"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:28
msgid ""
"Indexing content will be as <b>fast</b> as possible but other applications "
"may suffer and be slower as a result."
msgstr ""
"Indeksowanie zawartości będzie <b>dużo szybsze</b>, ale inne programy mogą "
"mieć przez to niższą wydajność."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29
msgid "Limitations" msgid "Limitations"
msgstr "Ograniczenia" msgstr "Ograniczenia"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:19 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30
msgid "Locations" msgid "Locations"
msgstr "Położenia" msgstr "Położenia"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:20 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31
msgid "O_nly when computer is not being used" msgid "O_nly when computer is not being used"
msgstr "Tylko, kiedy komputer nie jest używany" msgstr "Tylko, kiedy komputer nie jest używany"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:21 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:32
msgid "" msgid ""
"One or more special locations have the same path.\n" "One or more special locations have the same path.\n"
"Those which are the same are disabled!" "Those which are the same are disabled!"
...@@ -950,19 +1012,23 @@ msgstr "" ...@@ -950,19 +1012,23 @@ msgstr ""
"Jedno lub więcej specjalnych położeń ma tą samą ścieżkę.\n" "Jedno lub więcej specjalnych położeń ma tą samą ścieżkę.\n"
"Zostały one wyłączone." "Zostały one wyłączone."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:23 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34
msgid "Opens text entry for glob patterns" msgid "Opens text entry for glob patterns"
msgstr "Otwiera pole wprowadzania tekstu dla wzorów dopasowania" msgstr "Otwiera pole wprowadzania tekstu dla wzorów dopasowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:24 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35
msgid "Opens the filechooser dialogue" msgid "Opens the filechooser dialogue"
msgstr "Otwiera okno wybierania plików" msgstr "Otwiera okno wybierania plików"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:25 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36
msgid "Remove directory from being indexed"
msgstr "Usunięcie katalogu z indeksowania"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37
msgid "Semantics" msgid "Semantics"
msgstr "Semantyka" msgstr "Semantyka"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:26 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:38
msgid "" msgid ""
"Special locations such as your <b>Home</b>, <b>Desktop</b> or <b>Documents</" "Special locations such as your <b>Home</b>, <b>Desktop</b> or <b>Documents</"
"b> directory, can be easily toggled below. This will add or remove their " "b> directory, can be easily toggled below. This will add or remove their "
...@@ -980,15 +1046,15 @@ msgstr "" ...@@ -980,15 +1046,15 @@ msgstr ""
"podkatalogi także będą indeksowane. W innym przypadku indeksowane będą tylko " "podkatalogi także będą indeksowane. W innym przypadku indeksowane będą tylko "
"pliki znajdujące się bezpośrednio w danym katalogu." "pliki znajdujące się bezpośrednio w danym katalogu."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:29 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:41
msgid "Start up" msgid "Start up"
msgstr "Uruchamianie" msgstr "Uruchamianie"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:30 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:42
msgid "Stop indexing when _disk space is below:" msgid "Stop indexing when _disk space is below:"
msgstr "Zatrzymanie indeksowania, kiedy na _dysku jest mniej miejsca niż:" msgstr "Zatrzymanie indeksowania, kiedy na _dysku jest mniej miejsca niż:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:31 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:43
msgid "" msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable " "The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an " "application will be executed by the CPU next. Each application has an "
...@@ -1005,35 +1071,35 @@ msgstr "" ...@@ -1005,35 +1071,35 @@ msgstr ""
"i zmniejszenie zużycia mocy obliczeniowej procesora, aby ważniejsze programy " "i zmniejszenie zużycia mocy obliczeniowej procesora, aby ważniejsze programy "
"mogły z niej korzystać." "mogły z niej korzystać."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:34 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:46
msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc." msgid "This covers ALL removable media, memory cards, CDs, DVDs, etc."
msgstr "" msgstr ""
"Pokrywa to WSZYSTKIE nośniki wymienne, karty pamięci, płyty CD i DVD itp." "Pokrywa to WSZYSTKIE nośniki wymienne, karty pamięci, płyty CD i DVD itp."
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:35 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:47
msgid "While _other applications are running" msgid "While _other applications are running"
msgstr "Kiedy _inne programy są uruchomione" msgstr "Kiedy _inne programy są uruchomione"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:36 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:48
msgid "With specific files:" msgid "With specific files:"
msgstr "Z podanymi plikami:" msgstr "Z podanymi plikami:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:37 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:49
msgid "_Delay" msgid "_Delay"
msgstr "Opóźni_enie:" msgstr "Opóźni_enie:"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:38 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:50
msgid "_Monitor file and directory changes" msgid "_Monitor file and directory changes"
msgstr "_Monitorowanie zmian plików i katalogów" msgstr "_Monitorowanie zmian plików i katalogów"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:39 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:51
msgid "" msgid ""
"_While other applications are running, except for initial data population" "_While other applications are running, except for initial data population"
msgstr "" msgstr ""
"_Kiedy inne programy są uruchomione, z wyjątkiem początkowego zbierania " "_Kiedy inne programy są uruchomione, z wyjątkiem początkowego zbierania "
"danych" "danych"
#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:40 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.ui.h:52
msgid "seconds" msgid "seconds"
msgstr "s" msgstr "s"
...@@ -1250,7 +1316,7 @@ msgstr[1] "Obrazy" ...@@ -1250,7 +1316,7 @@ msgstr[1] "Obrazy"
msgstr[2] "Obrazy" msgstr[2] "Obrazy"
#: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:112 #: ../src/tracker-needle/tracker-stats.vala:112
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:392 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:398
msgid "Application" msgid "Application"
msgid_plural "Applications" msgid_plural "Applications"
msgstr[0] "Program" msgstr[0] "Program"
...@@ -1544,9 +1610,9 @@ msgid "Could not open /proc" ...@@ -1544,9 +1610,9 @@ msgid "Could not open /proc"
msgstr "Nie można otworzyć /proc" msgstr "Nie można otworzyć /proc"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:132 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:132
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:633 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:691
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:673 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:731
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:694 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:752
msgid "no error given" msgid "no error given"
msgstr "nie podano błędu" msgstr "nie podano błędu"
...@@ -1557,11 +1623,11 @@ msgstr "" ...@@ -1557,11 +1623,11 @@ msgstr ""
"Nie można uzyskać ustawień GSettings dla przeszukiwań, nie można utworzyć " "Nie można uzyskać ustawień GSettings dla przeszukiwań, nie można utworzyć "
"menedżera, %s" "menedżera, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:549 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:588
msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together" msgid "You can not use the --kill and --terminate arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --kill i --terminate" msgstr "Nie można razem używać parametrów --kill i --terminate"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:555 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:594
msgid "" msgid ""
"You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is " "You can not use the --terminate with --hard-reset or --soft-reset, --kill is "
"implied" "implied"
...@@ -1569,111 +1635,111 @@ msgstr "" ...@@ -1569,111 +1635,111 @@ msgstr ""
"Nie można razem używać parametru --terminate z --hard-reset lub --soft-" "Nie można razem używać parametru --terminate z --hard-reset lub --soft-"
"reset, --kill jest sugerowane" "reset, --kill jest sugerowane"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:561 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:600
msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together" msgid "You can not use the --hard-reset and --soft-reset arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --hard-reset i --soft-reset" msgstr "Nie można razem używać parametrów --hard-reset i --soft-reset"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:567 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:606
msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together" msgid "You can not use the --get-logging and --set-logging arguments together"
msgstr "Nie można razem używać parametrów --get-logging i --set-logging" msgstr "Nie można razem używać parametrów --get-logging i --set-logging"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:582 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:621
msgid "Invalid log verbosity, try 'debug', 'detailed', 'minimal' or 'errors'" msgid "Invalid log verbosity, try 'debug', 'detailed', 'minimal' or 'errors'"
msgstr "" msgstr ""
"Nieprawidłowa szczegółowość dziennika, proszę spróbować \"debug\", \"detailed" "Nieprawidłowa szczegółowość dziennika, proszę spróbować \"debug\", \"detailed"
"\", \"minimal\" lub \"errors\"" "\", \"minimal\" lub \"errors\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:630 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:688
#, c-format #, c-format
msgid "Could not open '%s'" msgid "Could not open '%s'"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\"" msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:655 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:713
#, c-format #, c-format
msgid "Found process ID %d for '%s'" msgid "Found process ID %d for '%s'"
msgstr "Odnaleziono identyfikator procesu %d dla \"%s\"" msgstr "Odnaleziono identyfikator procesu %d dla \"%s\""
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:670 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:728
#, c-format #, c-format
msgid "Could not terminate process %d" msgid "Could not terminate process %d"
msgstr "Nie można zakończyć procesu %d" msgstr "Nie można zakończyć procesu %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:676 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:734
#, c-format #, c-format
msgid "Terminated process %d" msgid "Terminated process %d"
msgstr "Zakończono proces %d" msgstr "Zakończono proces %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:691 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:749
#, c-format #, c-format
msgid "Could not kill process %d" msgid "Could not kill process %d"
msgstr "Nie można usunąć procesu %d" msgstr "Nie można usunąć procesu %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:697 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:755
#, c-format #, c-format
msgid "Killed process %d" msgid "Killed process %d"
msgstr "Usunięto proces %d" msgstr "Usunięto proces %d"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:825 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:883
msgid "Removing configuration files…" msgid "Removing configuration files…"
msgstr "Usuwanie plików konfiguracji…" msgstr "Usuwanie plików konfiguracji…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:833 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:891
msgid "Resetting existing configuration…" msgid "Resetting existing configuration…"
msgstr "Przywracanie istniejącej konfiguracji…" msgstr "Przywracanie istniejącej konfiguracji…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:881 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:939
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:923 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:981
msgid "Components" msgid "Components"
msgstr "Składniki" msgstr "Składniki"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:887 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:945
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:929 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:987
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:385 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:391
#: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:567 #: ../src/tracker-control/tracker-control-status.c:567
msgid "Miners" msgid "Miners"
msgstr "Przeszukiwania" msgstr "Przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:888 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:946
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:930 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:988
msgid "Only those with config listed" msgid "Only those with config listed"
msgstr "Tylko z wyświetloną konfiguracją" msgstr "Tylko z wyświetloną konfiguracją"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:906 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:964
#, c-format #, c-format
msgid "Setting log verbosity for all components to '%s'…" msgid "Setting log verbosity for all components to '%s'…"
msgstr "" msgstr ""
"Ustawianie szczegółowości dziennika dla wszystkich składników na \"%s\"…" "Ustawianie szczegółowości dziennika dla wszystkich składników na \"%s\"…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:946 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1004
msgid "Waiting one second before starting miners…" msgid "Waiting one second before starting miners…"
msgstr "Oczekiwanie sekundy prze rozpoczęciem przeszukiwania…" msgstr "Oczekiwanie sekundy prze rozpoczęciem przeszukiwania…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:952 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1010
msgid "Starting miners…" msgid "Starting miners…"
msgstr "Uruchamianie przeszukiwań…" msgstr "Uruchamianie przeszukiwań…"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:958 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1016
#, c-format #, c-format
msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s" msgid "Could not start miners, manager could not be created, %s"
msgstr "Nie można uruchomić przeszukiwać, nie można utworzyć menedżera, %s" msgstr "Nie można uruchomić przeszukiwać, nie można utworzyć menedżera, %s"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:983 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1041
msgid "perhaps a disabled plugin?" msgid "perhaps a disabled plugin?"
msgstr "być może wyłączona wtyczka?" msgstr "być może wyłączona wtyczka?"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1005 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1063
msgid "Backing up database" msgid "Backing up database"
msgstr "Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych" msgstr "Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1077 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1135
msgid "Restoring database from backup" msgid "Restoring database from backup"
msgstr "Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej" msgstr "Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1150 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1208
msgid "General options" msgid "General options"
msgstr "Ogólne opcje" msgstr "Ogólne opcje"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1151 #: ../src/tracker-control/tracker-control-general.c:1209
msgid "Show general options" msgid "Show general options"
msgstr "Wyświetla ogólne opcje" msgstr "Wyświetla ogólne opcje"
...@@ -1843,32 +1909,32 @@ msgstr "" ...@@ -1843,32 +1909,32 @@ msgstr ""
msgid "No miners are running" msgid "No miners are running"
msgstr "Brak uruchomionych przeszukiwań" msgstr "Brak uruchomionych przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:394 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:400
msgid "Reason" msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna" msgstr "Przyczyna"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:403 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:409
msgid "No miners are paused" msgid "No miners are paused"
msgstr "Brak wstrzymanych przeszukiwań" msgstr "Brak wstrzymanych przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:427 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:433
msgid "You can not use miner pause and resume switches together" msgid "You can not use miner pause and resume switches together"
msgstr "" msgstr ""
"Nie można razem używać przełączników wstrzymania i wznowienia przeszukiwania" "Nie można razem używać przełączników wstrzymania i wznowienia przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:433 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:439
msgid "You must provide the miner for pause or resume commands" msgid "You must provide the miner for pause or resume commands"
msgstr "Należy podać polecenia wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania" msgstr "Należy podać polecenia wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:439 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:445
msgid "You must provide a pause or resume command for the miner" msgid "You must provide a pause or resume command for the miner"
msgstr "Należy podać polecenie wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania" msgstr "Należy podać polecenie wstrzymania lub wznowienia dla przeszukiwania"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:487 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:493
msgid "Miner options" msgid "Miner options"
msgstr "Opcje przeszukiwań" msgstr "Opcje przeszukiwań"
#: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:488 #: ../src/tracker-control/tracker-control-miners.c:494
msgid "Show miner options" msgid "Show miner options"
msgstr "Wyświetla opcje przeszukiwań" msgstr "Wyświetla opcje przeszukiwań"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment