Commit 944f792b authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 9cf8efb5
Pipeline #58634 passed with stage
in 58 seconds
# Hungarian translation for tracker.
# Copyright (C) 2007-2016 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014, 2015, 2016.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2014, 2015, 2016, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tracker master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-16 23:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-13 09:52+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-10 14:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 23:01+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:90
msgid "unknown time"
......@@ -80,54 +80,6 @@ msgid_plural " %2.2d seconds"
msgstr[0] " %2.2d másodperc"
msgstr[1] " %2.2d másodperc"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Alkalmazások"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
msgid "Applications data miner"
msgstr "Alkalmazások adatbányásza"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Naplózás, 0 = csak hibák, 1 = minimális, 2 = részletes, 3 = hibakeresés (az "
"alapérték a 0)"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr "Addig fut, amíg minden alkalmazás nem kerül indexelésre, majd kilép"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Egy konkrét tartomány ontológiához fut le"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Verzióinformációk megjelenítése"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
msgid "— start the application data miner"
msgstr "– elindítja az alkalmazások adatbányászát"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Application Miner"
msgstr "Tracker alkalmazás-adatbányász"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
msgid "Indexes information about applications installed"
msgstr "A telepített alkalmazásokkal kapcsolatos információkat indexel"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:1
msgid "File System"
msgstr "Fájlrendszer"
......@@ -136,33 +88,33 @@ msgstr "Fájlrendszer"
msgid "File system data miner"
msgstr "Fájlrendszer-adatbányász"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:1
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.h:1
msgid "Log verbosity"
msgstr "Naplózás részletessége"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:2
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.h:2
msgid "Log verbosity."
msgstr "Naplózás részletessége."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:3
msgid "Initial sleep"
msgstr "Kiinduló alvási idő"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:4
msgid "Initial sleep time, in seconds."
msgstr "Kiinduló alvási idő másodpercben"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:3
msgid "Scheduler priority when idle"
msgstr "Ütemező prioritása üresjáratban"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:4
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
......@@ -172,30 +124,30 @@ msgstr ""
"alkalmazást hajtsa végre a processzor a következőként. Minden alkalmazáshoz "
"tartozik ütemezési irányelv és prioritás."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:7
msgid "Throttle"
msgstr "Sebesség-visszafogás"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:8
msgid "Indexing speed, the higher the slower."
msgstr "Indexelés sebessége, a nagyobb lassabbat jelent."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:9
msgid "Low disk space limit"
msgstr "Kevés lemezhely korlát"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:10
msgid ""
"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
msgstr ""
"Lemezhely küszöbszintje százalékban, amelynél az indexelés leállítandó, vagy "
"-1 a kikapcsoláshoz."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:11
msgid "Crawling interval"
msgstr "Bejárás gyakorisága"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:12
msgid ""
"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
......@@ -205,11 +157,11 @@ msgstr ""
"A 0 bármikor kikényszeríti a bejárást, a -1 csak a nem tiszta leállítások "
"után, és a -2 teljesen letiltja."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:13
msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
msgstr "Cserélhető eszközök adatainak megőrzési küszöbe"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:14
msgid ""
"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
......@@ -217,37 +169,37 @@ msgstr ""
"A cserélhető eszközökön lévő fájlok eltávolítása az adatbázisból ennyi nap "
"után, ha az eszköz nem kerül csatolásra. A 0 jelentése soha, a maximum 365."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:15
msgid "Enable monitors"
msgstr "Megfigyelők engedélyezése"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:16
msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
msgstr "Állítsa hamisra a fájlfigyelés teljes kikapcsolásához"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:17
msgid "Enable writeback"
msgstr "Visszaírás bekapcsolása"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:18
msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
msgstr "Állítsa hamisra a fájlvisszaírás teljes kikapcsolásához"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:19
msgid "Index removable devices"
msgstr "Cserélhető adathordozók indexelése"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:20
msgid ""
"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
msgstr ""
"Állítsa igazra a cserélhető eszközökön lévő csatolt könyvtárak indexeléséhez."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:21
msgid "Index optical discs"
msgstr "Optikai adathordozók indexelése"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:22
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
......@@ -256,177 +208,201 @@ msgstr ""
"indexeléséhez (de ha a cserélhető eszközök indexelése nincs bekapcsolva, "
"akkor az optikai lemezek sem lesznek indexelve.)"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:23
msgid "Index when running on battery"
msgstr "Indexelés akkumulátoros működés esetén"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:24
msgid "Set to true to index while running on battery"
msgstr "Állítsa igazra az indexeléshez akkumulátoros működés esetén"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:25
msgid "Perform initial indexing when running on battery"
msgstr "Kezdeti indexelés végrehajtása akkumulátoros működés esetén"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Állítsa igazra a legelső indexelés végrehajtásához akkumulátoros működés "
"esetén is"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:27
msgid "Directories to index recursively"
msgstr "Rekurzívan indexelendő könyvtárak"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:28
msgid ""
"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
"and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Rekurzívan indexelendő könyvtárak listája, a speciális értékek: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Lásd a /etc/xdg/user-dirs."
"defaults és $HOME/.config/user-dirs.default fájlokat."
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Lásd a /etc/xdg/user-dirs.defaults és $HOME/.config/user-dirs.default "
"fájlokat."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:31
msgid "Directories to index non-recursively"
msgstr "Nem rekurzívan indexelendő könyvtárak"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:32
msgid ""
"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Az alkönyvtárak vizsgálata nélkül indexelendő könyvtárak listája, a "
"speciális értékek: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Lásd a /etc/"
"xdg/user-dirs.defaults és $HOME/.config/user-dirs.default fájlokat."
"&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Lásd a /etc/xdg/user-dirs.defaults és $HOME/.config/user-dirs.default "
"fájlokat."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:35
msgid "Ignored files"
msgstr "Mellőzött fájlok"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:36
msgid "List of file patterns to avoid"
msgstr "Elkerülendő fájlnévminták"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:37
msgid "Ignored directories"
msgstr "Mellőzött könyvtárak"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:38
msgid "List of directories to avoid"
msgstr "Elkerülendő könyvtárak listája"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:39
msgid "Ignored directories with content"
msgstr "Könyvtárak mellőzése ilyen tartalommal"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:40
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Itt feketelistára tett fájlokat tartalmazó könyvtárak elkerülése"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:73 ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Naplózás, 0 = csak hibák, 1 = minimális, 2 = részletes, 3 = hibakeresés (az "
"alapérték a 0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:78
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Kiinduló alvási idő másodpercben, 0 – 1000 (az alapérték a 15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:83
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Addig fut, amíg minden beállított hely nem kerül indexelésre, majd kilép"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr ""
"Ellenőrzi, hogy a FÁJL alkalmas-e adatbányászásra a beállítások alapján"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:88 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "FÁJL"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91 ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Egy konkrét tartomány ontológiához fut le"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Verzióinformációk megjelenítése"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "A(z) „%s” adatobjektum már létezik"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "A(z) „%s” adatobjektum nem létezik"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "A könyvtár alkalmas adatbányászatra (a szabályok alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "A könyvtár NEM alkalmas adatbányászatra (a szabályok alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "A könyvtár alkalmas adatbányászatra (a tartalom alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "A könyvtár NEM alkalmas adatbányászatra (a tartalom alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:624
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "A könyvtár alkalmas megfigyelésre (a beállítások alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:625
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "A könyvtár NEM alkalmas megfigyelésre (a beállítások alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "A fájl alkalmas megfigyelésre (a beállítások alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "A fájl NEM alkalmas megfigyelésre (a beállítások alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:634
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "A fájl vagy könyvtár alkalmas megfigyelésre (a beállítások alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:635
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr ""
"A fájl vagy könyvtár NEM alkalmas megfigyelésre (a beállítások alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:650
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "A fájl alkalmas adatbányászatra (a szabályok alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:651
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "A fájl NEM alkalmas adatbányászatra (a szabályok alapján)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:660
msgid "Would be indexed"
msgstr "Indexelve lesz"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "Yes"
msgstr "Igen"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "No"
msgstr "Nem"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:662
msgid "Would be monitored"
msgstr "Meg lesz figyelve"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:793
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "– a tracker indexelő elindítása"
......@@ -494,19 +470,19 @@ msgstr "Kinyerő"
msgid "Metadata extractor"
msgstr "Metaadat-kinyerő"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Kinyerendő bájtok maximális száma"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Kinyerendő UTF-8 bájtok maximális száma."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:7
msgid "Max media art width"
msgstr "Médiaborító maximális szélessége"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
......@@ -516,11 +492,11 @@ msgstr ""
"átméretezésre kerülnek. A -1 kikapcsolja a médiaborító kinyerését a "
"fájlokból. A 0 nem ad meg korlátot a médiaborító méretére nézve."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr "Várakozás a fájlrendszer-adatbányász elkészülésére a kinyerés előtt"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:10
msgid ""
"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
......@@ -610,1786 +586,3 @@ msgstr "30 másodperc inaktivitás utáni leállítás kikapcsolása"
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:98
msgid "— start the tracker writeback service"
msgstr "– a Tracker visszaíró szolgáltatásának elindítása"
#~ msgid "All posts"
#~ msgstr "Minden bejegyzés"
#~ msgid "By usage"
#~ msgstr "Használat szerint"
#~ msgid "Maximum length of a word to be indexed"
#~ msgstr "Egy szó maximális hossza az indexeléshez"
#~ msgid ""
#~ "Words with more characters than this length will be ignored by the "
#~ "indexer."
#~ msgstr ""
#~ "Az ennyi karakternél hosszabb szavakat az indexelő figyelmen kívül hagyja."
#~ msgid "Maximum number of words to index in a document"
#~ msgstr "Dokumentumból indexelendő szavak maximális száma"
#~ msgid ""
#~ "Indexer will read only this maximum number of words from a single "
#~ "document."
#~ msgstr "Az indexelő legfeljebb ennyi szót olvas be egyetlen dokumentumból."
#~ msgid "Enable stemmer"
#~ msgstr "Tö_vező bekapcsolása"
#~ msgid ""
#~ "Simplify the words to their root to provide more results. E.g. “shelves” "
#~ "and “shelf” to “shel”"
#~ msgstr ""
#~ "A szavak egyszerűsítése a tövükre több találat eléréséhez. Például: "
#~ "„polcok” és „polccal” -> „polc”"
#~ msgid "Enable unaccent"
#~ msgstr "Ékezettelenítés engedélyezése"
#~ msgid ""
#~ "Translate accented characters to the equivalent unaccented. E.g. “Idéa” "
#~ "to “Idea” for improved matching."
#~ msgstr ""
#~ "Az ékezetes betűk a megfelelő ékezettelenre cserélése több találathoz. "
#~ "Például: „ékezet” -> „ekezet”."
#~ msgid "Ignore numbers"
#~ msgstr "Számok mellőzése"
#~ msgid "If enabled, numbers will not be indexed."
#~ msgstr "Ha engedélyezett, akkor a számok nem kerülnek indexelésre."
#~ msgid "Ignore stop words"
#~ msgstr "Megállítószavak mellőzése"
#~ msgid ""
#~ "If enabled, the words listed in the stop-words list are ignored. E.g. "
#~ "common words like “the”, “yes”, “no”, etc."
#~ msgstr ""
#~ "Ha engedélyezett, a megállítószavak figyelmen kívül maradnak, például az "
#~ "olyan gyakori szavak, mint a névelők, „igen”, „nem”, „és” stb."
#~ msgid "Maximum size of journal"
#~ msgstr "Napló maximális mérete"
#~ msgid "Size of the journal at rotation in MB. Use -1 to disable rotating."
#~ msgstr "A napló mérete forgatáskor MB-ban. A -1 kikapcsolja a forgatást."
#~ msgid "Location of journal pieces"
#~ msgstr "A naplódarabok helye"
#~ msgid "Where to store a journal chunk when it hits the max size."
#~ msgstr "A naplódarabok tárolási helye a maximális méret elérésekor."
#~ msgid "Error starting “tar” program"
#~ msgstr "Hiba a „tar” program indításakor"
#~ msgid "Unknown error, “tar” exited with status %d"
#~ msgstr "Ismeretlen hiba, a „tar” a következő állapottal lépett ki: %d"
#~ msgid "Operation not supported"
#~ msgstr "A művelet nem támogatott"
#~ msgid "Pause application and reason match an already existing pause request"
#~ msgstr ""
#~ "A szüneteltetési kérés és ok megegyezik egy már létező szüneteltetési "
#~ "kéréssel"
#~ msgid "Cookie not recognized to resume paused miner"
#~ msgstr "A süti nem ismerhető fel a szüneteltetett adatbányász folytatásához"
#~ msgid "Data store is not available"
#~ msgstr "Nem érhető el az adattároló"
#~ msgid "No network connection"
#~ msgstr "Nincs hálózati kapcsolat"
#~ msgid "Indexing not recommended on this network connection"
#~ msgstr "Az indexelés nem ajánlott ezen a hálózati kapcsolaton"
#~ msgid "Low battery"
#~ msgstr "Gyenge akkumulátor"
#~ msgid "Low disk space"
#~ msgstr "Kevés lemezhely"
#~ msgid "Userguides"
#~ msgstr "Felhasználói kézikönyvek"
#~ msgid "Userguide data miner"
#~ msgstr "Felhasználói kézikönyvek adatbányász"
#~ msgid "— start the user guides data miner"
#~ msgstr "– elindítja a felhasználói kézikönyvek adatbányászát"
#~ msgid "Tracker User Guides Miner"
#~ msgstr "Tracker felhasználói kézikönyv adatbányász"
#~ msgid "Crawls and processes user guides in shared areas"
#~ msgstr ""
#~ "Bejárja és feldolgozza a felhasználói kézikönyveket a megosztott "
#~ "területeken"
#~ msgid "Emails"
#~ msgstr "E-mailek"
#~ msgid "Evolution Email miner"
#~ msgstr "Evolution e-mail bányász"
#~ msgid "Tracker"
#~ msgstr "Tracker"
#~ msgid "Push data to Tracker to make it queryable."
#~ msgstr "Adatokat küld a Trackernek, hogy lekérdezhetővé tegye azokat."
#~ msgid "Processing…"
#~ msgstr "Feldolgozás…"
#~ msgid "Tags"
#~ msgstr "Címkék"
#~ msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected item:"
#~ msgid_plural ""
#~ "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
#~ msgstr[0] "Állítsa be a kijelölt %d elemhez társítandó _címkéket:"
#~ msgstr[1] "Állítsa be a kijelölt %d elemhez társítandó _címkéket:"
#~ msgid "Default View"
#~ msgstr "Alapértelmezett nézet"
#~ msgid ""
#~ "When 0, default view of tracker-needle will be Icons view. When 1, "
#~ "default view of tracker-needle will be Categories view. When 2, default "
#~ "view of tracker-needle will be Files view."
#~ msgstr ""
#~ "Ha 0, akkor a tracker-needle alapértelmezett nézete Ikonok nézet lesz. Ha "
#~ "1, akkor a tracker-needle alapértelmezett nézete Kategóriák nézet lesz. "
#~ "Ha 2, akkor a tracker-needle alapértelmezett nézete Fájlok nézet lesz."
#~ msgid "Desktop Search"
#~ msgstr "Asztali keresés"
#~ msgid ""
#~ "Find what you’re looking for on this computer by name or content using "
#~ "Tracker"
#~ msgstr ""
#~ "Keresett fájlok megtalálása a számítógépen név vagy tartalom szerint a "
#~ "Tracker segítségével"
#~ msgid ""
#~ "Display results by category, for example, Music, Videos, Applications, "
#~ "etc. This includes searching the contents of files where applicable."
#~ msgstr ""
#~ "Találatok megjelenítése kategória szerint, például: Zene, Videók, "
#~ "Alkalmazások stb. Ez a fájlok tartalmában való keresést is jelenti, ahol "
#~ "ez értelmezhető."
#~ msgid "Display results by files found in a list"
#~ msgstr "Találatok megjelenítése talált fájlok szerint listában"
#~ msgid "Display found images"
#~ msgstr "Talált képek megjelenítése"
#~ msgid "Find search criteria inside files"
#~ msgstr "Keresési feltétel keresése fájltartalomban"
#~ msgid "Find search criteria in file titles"
#~ msgstr "Keresési feltétel keresése fájlnevekben"
#~ msgid "Find search criteria in file tags only (separated by comma)"
#~ msgstr ""
#~ "Keresési feltétel keresése csak fájlcímkékben (vesszővel elválasztva)"
#~ msgid "_Search:"
#~ msgstr "K_eresés:"
#~ msgid "Show tagging panel which allows editing tags of selected results"
#~ msgstr ""
#~ "Címkézés panel megjelenítése, amely lehetővé teszi a kijelölt találatok "
#~ "címkéinek szerkesztését"
#~ msgid "Show statistics about the data stored"
#~ msgstr "Statisztika a tárolt adatokról"
#~ msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
#~ msgstr "Állítsa be a kijelölt %d elemhez társítandó _címkéket:"
#~ msgid "Add tag"
#~ msgstr "Címke hozzáadása"
#~ msgid "Remove selected tag"
#~ msgstr "Kijelölt címke eltávolítása"
#~ msgid "Search criteria was too generic"
#~ msgstr "A keresési feltétel túl általános"
#~ msgid "Only the first 500 items will be displayed"
#~ msgstr "Csak az első 500 találat jelenik meg"
#~ msgid "Print version"
#~ msgstr "Verzió kiírása"
#~ msgid "[SEARCH-CRITERIA]"
#~ msgstr "[KERESÉSI-FELTÉTELEK]"
#~ msgid "Desktop Search user interface using Tracker"
#~ msgstr "Asztali keresés a Tracker használatával"
#~ msgid ""
#~ "The statistics represented here do not reflect their availability, rather "
#~ "the total data stored:"
#~ msgstr ""
#~ "Az itt látható statisztika nem az elérhetőséget tükrözi, hanem a teljes "
#~ "tárolt adatmennyiséget:"
#~ msgid "Tag"
#~ msgid_plural "Tags"
#~ msgstr[0] "Címke"
#~ msgstr[1] "Címke"
#~ msgid "Contact"
#~ msgid_plural "Contacts"
#~ msgstr[0] "Névjegy"
#~ msgstr[1] "Névjegy"
#~ msgid "Audio"
#~ msgid_plural "Audios"
#~ msgstr[0] "Hang"
#~ msgstr[1] "Hang"
#~ msgid "Document"
#~ msgid_plural "Documents"
#~ msgstr[0] "Dokumentum"
#~ msgstr[1] "Dokumentum"
#~ msgid "File"
#~ msgid_plural "Files"
#~ msgstr[0] "Fájl"
#~ msgstr[1] "Fájl"
#~ msgid "Folder"
#~ msgid_plural "Folders"
#~ msgstr[0] "Mappa"
#~ msgstr[1] "Mappa"
#~ msgid "Image"
#~ msgid_plural "Images"
#~ msgstr[0] "Kép"
#~ msgstr[1] "Kép"
#~ msgid "Application"
#~ msgid_plural "Applications"
#~ msgstr[0] "Alkalmazás"
#~ msgstr[1] "Alkalmazások"
#~ msgid "Video"
#~ msgid_plural "Videos"
#~ msgstr[0] "Videó"
#~ msgstr[1] "Videó"
#~ msgid "Album"
#~ msgid_plural "Albums"
#~ msgstr[0] "Album"
#~ msgstr[1] "Album"
#~ msgid "Music Track"
#~ msgid_plural "Music Tracks"
#~ msgstr[0] "Zeneszám"
#~ msgstr[1] "Zeneszám"
#~ msgid "Photo"
#~ msgid_plural "Photos"
#~ msgstr[0] "Fénykép"