Commit 28bf6bd7 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent c76f9b08
Pipeline #57809 passed with stage
in 54 seconds
......@@ -4,14 +4,14 @@
# This file is distributed under the same license as the tracker package.
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2008.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2009, 2010, 2013.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/tracker-miners/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-16 23:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-27 21:55+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 15:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 23:09+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../src/libtracker-miners-common/tracker-utils.c:90
......@@ -88,55 +88,6 @@ msgstr[0] " %2.2d sekundę"
msgstr[1] " %2.2d sekundes"
msgstr[2] " %2.2d sekundžių"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Programos"
#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
msgid "Applications data miner"
msgstr "Programos duomenų rinkiklis"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:72
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Rašomas žurnalas, 0 = tik klaidos, 1 = mažiausias, 2 = detalus ir 3 = "
"derinimo (numatytasis=0)"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
msgstr ""
"Veikia iki kol visos programos yra suindeksuotos ir tuomet baigia darbą"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:90
#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Vykdomas specifinei domeno ontologijai"
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:94
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Rodo versijos informaciją"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
msgid "— start the application data miner"
msgstr "– paleisti programų duomenų rinkiklis"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
msgid "Tracker Application Miner"
msgstr "Tracker programų rinkiklis"
#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
msgid "Indexes information about applications installed"
msgstr "Indeksuoja informaciją apie įdiegtas programas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:1
msgid "File System"
msgstr "Failų sistema"
......@@ -145,33 +96,31 @@ msgstr "Failų sistema"
msgid "File system data miner"
msgstr "Failų sistemos duomenų rinkiklis"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:1
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:1
msgid "Log verbosity"
msgstr "Žurnalo išsamumas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:2
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:2
msgid "Log verbosity."
msgstr "Žurnalo išsamumas."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:3
msgid "Initial sleep"
msgstr "Pradinis laukimas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:4
msgid "Initial sleep time, in seconds."
msgstr "Pradinis laukimo laikas sekundėmis."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:3
msgid "Scheduler priority when idle"
msgstr "Planuoklės prioritetas esant neveikos būsenai"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:4
msgid ""
"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
......@@ -181,30 +130,30 @@ msgstr ""
"centrinis procesorius toliau vykdys. Kiekvienai programai nustatoma "
"planavimo tvarką ir prioritetas."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:7
msgid "Throttle"
msgstr "Stabdymas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:8
msgid "Indexing speed, the higher the slower."
msgstr "Indeksavimo greitis. Kuo didesnis, tuo labiau apkraunama sistema."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:9
msgid "Low disk space limit"
msgstr "Laisvos vietos diske riba"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:10
msgid ""
"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
msgstr ""
"Laisvos disko vietos riba megabaitais, kai reikia pristabdyti indeksavimą "
"arba „-1“ išjungimui."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:11
msgid "Crawling interval"
msgstr "Perėjimo intervalas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:12
msgid ""
"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
......@@ -214,11 +163,11 @@ msgstr ""
"bazėje. 0 verčia perėjimą bet kada, -1 verčia tik po neaiškių išjungimų, -2 "
"visiškai išjungia."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:13
msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
msgstr "Išimamų laikmenų duomenų saugojimo slenkstis"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:14
msgid ""
"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
......@@ -226,39 +175,39 @@ msgstr ""
"Slenkstis dienomis, po kurio failai iš išimamų įrenginių bus pašalinti iš "
"duomenų bazės, jei neprijungti. 0 reikšia niekada, daugiausia 365."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:15
msgid "Enable monitors"
msgstr "Įjungti stebėtojus"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:16
msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
msgstr "Nustatykite neigiamą visiškam bet kokių failų stebėjimui"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:17
msgid "Enable writeback"
msgstr "Įjungti atgalinį rašymą"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:18
msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
msgstr ""
"Nustatykite neigiamą visiškam bet kokio failo atgalinio rašymo uždraudimui"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:19
msgid "Index removable devices"
msgstr "Indeksuoti išimamas laikmenas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:20
msgid ""
"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
msgstr ""
"Nustatykite teigiamą prijungtų katalogų ir išimamų įrenginių indeksavimui "
"įjungti."
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:21
msgid "Index optical discs"
msgstr "Indeksuoti optinius diskus"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:22
msgid ""
"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
......@@ -266,176 +215,208 @@ msgstr ""
"Nustatykite teigiamą CD, DVD ir kitų optinių laikmenų indeksavimui įjungti "
"(jei išimami įrenginiai nėra indeksuojami, optiniai diskai taip pat nebus)"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:23
msgid "Index when running on battery"
msgstr "Indeksuoti naudojant baterijos energiją"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:24
msgid "Set to true to index while running on battery"
msgstr "Nustatykite teigiamą indeksavimui, kai naudojama baterijos energija"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:25
msgid "Perform initial indexing when running on battery"
msgstr "Vykdyti pradinį indeksavimą, kai naudojama baterijos energija"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:26
msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
msgstr ""
"Nustatykite teigiamą indeksavimui naudojant baterijos energiją tik pirmą "
"kartą"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:27
msgid "Directories to index recursively"
msgstr "Katalogai rekursyviam indeksavimui"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:28
#| msgid ""
#| "List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
#| "DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
#| "PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs."
#| "defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgid ""
"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
"and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Sąrašas katalogų rekursyviam indeksavimui. Specialios reikšmės: &amp;"
"Sąrašas katalogų rekursyviam indeksavimui, specialios reikšmės: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Žiūrėkite /etc/xdg/user-dirs."
"defaults ir $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Žiūrėkite /etc/xdg/user-dirs.defaults ir $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:31
msgid "Directories to index non-recursively"
msgstr "Katalogai nerekursyviam indeksavimui"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:32
#| msgid ""
#| "List of directories to index without inspecting subfolders, Special "
#| "values include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, "
#| "&amp;PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/"
#| "xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgid ""
"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"See /etc/xdg/user-dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
msgstr ""
"Sąrašas katalogų indeksavimui be pakatalogių, specialios reikšmės: &amp;"
"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. Žiūrėkite /etc/xdg/user-dirs."
"defaults ir $HOME/.config/user-dirs.default"
"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS.\n"
"\n"
"Žiūrėkite /etc/xdg/user-dirs.defaults ir $HOME/.config/user-dirs.default"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:35
msgid "Ignored files"
msgstr "Nepaisomi failai"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:36
msgid "List of file patterns to avoid"
msgstr "Vengiamų šablonų sąrašas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:37
msgid "Ignored directories"
msgstr "Nepaisomi katalogai"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:38
msgid "List of directories to avoid"
msgstr "Vengiamų katalogų sąrašas"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:39
msgid "Ignored directories with content"
msgstr "Nepaisomi katalogai su turiniu"
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.h:40
msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
msgstr "Vengti bet kokių katalogų, turinčių čia nurodytą failą"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:73 ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
msgid ""
"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
msgstr ""
"Rašomas žurnalas, 0 = tik klaidos, 1 = mažiausias, 2 = detalus ir 3 = "
"derinimo (numatytasis=0)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:78
msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
msgstr "Pradinis miegojimo laikas sekundėmis, 0->1000 (numatytasis=15)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:83
msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
msgstr ""
"Veikia iki kol visos nustatytos vietos yra suindeksuotos ir tuomet baigia "
"darbą"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:86
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
msgstr "Tikrina, ar FAILAS yra tinkamas apdorojimui pagal nustatymus"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:88 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
msgid "FILE"
msgstr "FAILAS"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:432
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91 ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:102
msgid "Runs for a specific domain ontology"
msgstr "Vykdomas specifinei domeno ontologijai"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:95 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:106
#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
msgid "Displays version information"
msgstr "Rodo versijos informaciją"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:539
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently exists"
msgstr "Duomenų objektas „%s“ šiuo metu jau yra"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:433
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:540
#, c-format
msgid "Data object “%s” currently does not exist"
msgstr "Šiuo metu nėra duomenų objekto „%s“"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:448
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalogas yra tinkamas apdorojimui (pagal taisykles)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:449
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Katalogas NETINKAMAS apdorojimui (pagal taisykles)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:469
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:576
msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalogas yra tinkamas apdorojimui (pagal turinį)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:470
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:577
msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
msgstr "Katalogas NETINKAMAS apdorojimui (pagal turinį)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:517
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:624
msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalogas tinkamas stebėjimui (pagal nustatymus)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:518
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:625
msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Katalogas NETINKAMAS stebėjimui (pagal nustatymus)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:522
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:629
msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Failas yra tinkamas stebėjimui (pagal nustatymus)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:523
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:630
msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Failas NETINKAMAS stebėjimui (pagal nustatymus)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:527
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:634
msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Failas arba katalogas yra tinkamas stebėjimui (pagal nustatymus)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:528
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:635
msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
msgstr "Failas arba katalogas NETINKAMAS stebėjimui (pagal nustatymus)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:543
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:650
msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Failas yra tinkamas apdorojimui (pagal taisykles)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:544
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:651
msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
msgstr "Failas NETINKAMAS apdorojimui (pagal taisykles)"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:553
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:660
msgid "Would be indexed"
msgstr "Bus suindeksuoti"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "Yes"
msgstr "Taip"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:554 ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:661 ../src/miners/fs/tracker-main.c:663
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:662
msgid "Would be monitored"
msgstr "Bus stebimi"
#. Translators: this messagge will apper immediately after the
#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
#.
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:686
#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:793
msgid "— start the tracker indexer"
msgstr "– paleisti tracker indeksavimo programą"
......@@ -503,19 +484,19 @@ msgstr "Išgavėjas"
msgid "Metadata extractor"
msgstr "Metaduomenų išgavėjas"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:5
msgid "Max bytes to extract"
msgstr "Didžiausias išgautinų baitų skaičius"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:6
msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
msgstr "Didžiausias išgautinų UTF-8 baitų skaičius."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:7
msgid "Max media art width"
msgstr "Didžiausias leistinas viršelio paveikslėlio plotis"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:8
msgid ""
"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
......@@ -525,11 +506,11 @@ msgstr ""
"viršelio paveikslėlio dydis. Nustačius „-1“, failų viršelių paveikslėliai "
"neįrašomi. Nustačius „0“ – plotis neribojamas."
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:9
msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
msgstr "Prieš gaudami duomenis, palaukite, kol FS išgavėjas baigs darbą"
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.h:10
msgid ""
"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
......@@ -578,7 +559,6 @@ msgid "MODULE"
msgstr "MODULIS"
#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
#| msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
msgid "Output results format: “sparql”, “turtle” or “json-ld”"
msgstr "Išvesties rezultatų formatas: „sparql“, „turtle“ arba „json-ld“"
......@@ -620,6 +600,25 @@ msgstr "Uždrausti išjungimą po 30 sekundžių neaktyvumo"
msgid "— start the tracker writeback service"
msgstr "– paleisti tracker rašymo posistemę"
#~ msgid "Applications"
#~ msgstr "Programos"
#~ msgid "Applications data miner"
#~ msgstr "Programos duomenų rinkiklis"
#~ msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
#~ msgstr ""
#~ "Veikia iki kol visos programos yra suindeksuotos ir tuomet baigia darbą"
#~ msgid "— start the application data miner"
#~ msgstr "– paleisti programų duomenų rinkiklis"
#~ msgid "Tracker Application Miner"
#~ msgstr "Tracker programų rinkiklis"
#~ msgid "Indexes information about applications installed"
#~ msgstr "Indeksuoja informaciją apie įdiegtas programas"
#~ msgid "All posts"
#~ msgstr "Visi įrašai"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment