Commit f9003349 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Ivar Smolin

2008-08-21  Priit Laes  <plaes at svn dot gnome dot org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin

svn path=/trunk/; revision=5588
parent 5c9d7594
2008-08-21 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
2008-08-20 Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>
* or.po: Updated Oriya Translations
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-30 09:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-06 09:59+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-19 10:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-20 21:59+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -552,7 +552,7 @@ msgstr "Edasikerimine"
msgid "Square"
msgstr "Ruut"
#: ../data/totem.ui.h:83 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4408
#: ../data/totem.ui.h:83 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4392
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -597,8 +597,8 @@ msgid "Time seek bar"
msgstr "Kerimisriba"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:95 ../src/totem.c:1023 ../src/totem.c:3383
#: ../src/totem.c:3415 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:741
#: ../data/totem.ui.h:95 ../src/totem.c:1015 ../src/totem.c:3387
#: ../src/totem.c:3419 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:741
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1784
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmiesitaja"
......@@ -1185,38 +1185,38 @@ msgstr "Esitatavad filmid"
msgid "Title %d"
msgstr "%d. Pealkiri"
#: ../src/totem-playlist.c:352 ../src/totem-playlist.c:955
#: ../src/totem-playlist.c:352 ../src/totem-playlist.c:973
msgid "Could not save the playlist"
msgstr "Esitusnimekirja pole võimalik salvestada"
#: ../src/totem-playlist.c:955
#: ../src/totem-playlist.c:973
msgid "Unknown file extension."
msgstr "Tundmatu faililaiend."
#: ../src/totem-playlist.c:968
#: ../src/totem-playlist.c:986
msgid "Select playlist format:"
msgstr "Vali esitusnimekirja vorming:"
#: ../src/totem-playlist.c:973
#: ../src/totem-playlist.c:991
msgid "By extension"
msgstr "Laiendi järgi"
#: ../src/totem-playlist.c:1003
#: ../src/totem-playlist.c:1021
msgid "Save Playlist"
msgstr "Salvesta esitusnimekiri"
#. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
#. * without the suffix
#: ../src/totem-playlist.c:1014 ../src/totem-sidebar.c:101
#: ../src/totem-playlist.c:1032 ../src/totem-sidebar.c:102
msgid "Playlist"
msgstr "Esitusnimekiri"
#: ../src/totem-playlist.c:1785
#: ../src/totem-playlist.c:1803
#, c-format
msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
msgstr "Esitusnimekirja '%s' pole võimalik parsida, see võib olla rikutud."
#: ../src/totem-playlist.c:1786
#: ../src/totem-playlist.c:1804
msgid "Playlist error"
msgstr "Esitusnimekirja viga"
......@@ -1287,7 +1287,7 @@ msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
msgid "0:00 / 0:00"
msgstr "0:00 / 0:00"
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:350 ../src/totem.c:1015
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:350 ../src/totem.c:1007
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:338
msgid "Stopped"
msgstr "Seisatud"
......@@ -1496,7 +1496,7 @@ msgstr "S_ubtiitrifailid"
msgid "Select text subtitle"
msgstr "Subtiitri kirjatüübi valimine"
#: ../src/totem-uri.c:555
#: ../src/totem-uri.c:559
msgid "Select Movies or Playlists"
msgstr "Filmide või esitusnimekirjade valimine"
......@@ -1508,8 +1508,8 @@ msgstr "Esitamine"
msgid "Paused"
msgstr "Pausitud"
#: ../src/totem.c:431 ../src/totem.c:458 ../src/totem.c:1136
#: ../src/totem.c:1284
#: ../src/totem.c:431 ../src/totem.c:458 ../src/totem.c:1128
#: ../src/totem.c:1276
#, c-format
msgid "Totem could not play '%s'."
msgstr "Totemil pole võimalik esitada '%s'."
......@@ -1531,11 +1531,11 @@ msgstr ""
"Sa võiksid kontrollida, kas plaat on seadmes ja kas seade on korralikult "
"seadistatud."
#: ../src/totem.c:549 ../src/plugins/youtube/youtube.py:173
#: ../src/totem.c:549 ../src/plugins/youtube/youtube.py:174
msgid "More information about media plugins"
msgstr "Lähem teave meediapluginate kohta"
#: ../src/totem.c:550 ../src/plugins/youtube/youtube.py:171
#: ../src/totem.c:550 ../src/plugins/youtube/youtube.py:172
msgid ""
"Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
"this media."
......@@ -1552,7 +1552,7 @@ msgstr ""
"Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama, kuna plaadilt lugemiseks "
"pole sobivaid pluginaid."
#: ../src/totem.c:554 ../src/plugins/youtube/youtube.py:170
#: ../src/totem.c:554 ../src/plugins/youtube/youtube.py:171
#, c-format, python-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
......@@ -1615,7 +1615,7 @@ msgstr "Palun sisesta edasise esituse jaoks järgmine plaat."
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem ei suutnud seda plaati mängida."
#: ../src/totem.c:616 ../src/totem.c:3247
#: ../src/totem.c:616 ../src/totem.c:3251
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1775
msgid "No reason."
msgstr "Põhjendus puudub."
......@@ -1638,57 +1638,57 @@ msgstr "Totem pole suuteline sellest filmist kuvatõmmist tegema."
msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
msgstr "Seda ei oleks tohtinud juhtuda; palun saada veateade."
#: ../src/totem.c:1142
#: ../src/totem.c:1134
msgid "No error message"
msgstr "Veateadet pole"
#: ../src/totem.c:1461
#: ../src/totem.c:1451
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Totemil pole võimalik abiteabe sisu näidata."
#: ../src/totem.c:1727 ../src/totem.c:1729
#: ../src/totem.c:1720 ../src/totem.c:1722
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1441
msgid "An error occurred"
msgstr "Tekkis veaolukord"
#: ../src/totem.c:2543
#: ../src/totem.c:2545
msgid "TV signal lost"
msgstr "Telerisignaal on kadunud"
#: ../src/totem.c:2544
#: ../src/totem.c:2546
msgid "Please verify your hardware setup."
msgstr "Palun kontrolli riistvara seadistusi."
#: ../src/totem.c:3108 ../src/totem.c:3110
#: ../src/totem.c:3112 ../src/totem.c:3114
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Eelmine lõik/film"
#: ../src/totem.c:3116 ../src/totem.c:3118
#: ../src/totem.c:3120 ../src/totem.c:3122
msgid "Play / Pause"
msgstr "Esita / pausi"
#: ../src/totem.c:3125 ../src/totem.c:3127
#: ../src/totem.c:3129 ../src/totem.c:3131
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Järgmine lõik/film"
#: ../src/totem.c:3247
#: ../src/totem.c:3251
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totemil pole võimalik käivituda."
#: ../src/totem.c:3384
#: ../src/totem.c:3388
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Thread-safe teeke pole võimalik lähtestada."
#: ../src/totem.c:3384
#: ../src/totem.c:3388
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Kontrolli oma süsteemi paigaldust. Totem lõpetab oma töö."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3392
#: ../src/totem.c:3396
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "- Filmide ja muusika esitamine"
#: ../src/totem.c:3401
#: ../src/totem.c:3405
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1697,15 +1697,15 @@ msgstr ""
"%s\n"
"Kõigi saadaolevate käsureavõtmete vaatamiseks käivita '%s --help'.\n"
#: ../src/totem.c:3421
#: ../src/totem.c:3425
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Totemil pole võimalik seadistusmootorit lähtestada."
#: ../src/totem.c:3421
#: ../src/totem.c:3425
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Veendu, et GNOME on õigesti paigaldatud."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2444
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2461
msgid ""
"The requested audio output was not found. Please select another audio output "
"in the Multimedia Systems Selector."
......@@ -1713,18 +1713,18 @@ msgstr ""
"Soovitud audioväljundit ei leitud. Palun vali Multimeediasüsteemide valija "
"abil mõni teine audioväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2449
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2466
msgid "Location not found."
msgstr "Asukohta ei leitud."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2453
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2470
msgid ""
"Could not open location; you might not have permission to open the file."
msgstr ""
"Asukohta pole võimalik avada. Võib-olla pole Sul selle faili avamiseks "
"õiguseid."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2464
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2481
msgid ""
"The video output is in use by another application. Please close other video "
"applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
......@@ -1734,7 +1734,7 @@ msgstr ""
"videorakendused või vali mõni teine videoväljund Multimeediasüsteemide "
"valija abil."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2470
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2487
msgid ""
"The audio output is in use by another application. Please select another "
"audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
......@@ -1745,14 +1745,14 @@ msgstr ""
"audioserveri kasutamist."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2488
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2494
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2505
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2511
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgstr ""
"Selle filmi esitamine vajab %s pluginat, see plugin pole aga paigaldatud."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2495
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2512
#, c-format
msgid ""
"The playback of this movie requires the following decoders which are not "
......@@ -1765,41 +1765,41 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2520
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2537
msgid ""
"Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
msgstr ""
"Seda faili pole võimalik otse võrgust mängida. Proovi see kõigepealt kettale "
"laadida."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2592
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2609
msgid "Media file could not be played."
msgstr "Meediumifaili pole võimalik esitada."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2728
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2745
#, c-format
msgid "Failed to retrieve working directory"
msgstr "Tõrge aktiivse kataloogi kasutamisel"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4404
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4388
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4406
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4390
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4725
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4709
#, c-format
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "Paigaldatud GStreamer on liiga vana."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4732
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4716
#, c-format
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Meedia ei sisalda ühtegi toetatud videostriimi."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5107
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5091
#, c-format
msgid ""
"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
......@@ -1808,8 +1808,8 @@ msgstr ""
"Tõrge GStreamer esitusobjekti loomisel. Palun kontrolli GStreameri "
"paigaldust."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5239
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5356
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5223
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5340
#, c-format
msgid ""
"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
......@@ -1818,7 +1818,7 @@ msgstr ""
"Tõrge videoväljundi avamisel. See pole võibolla saadaval. Palun vali "
"Multimeediasüsteemide valija abil mõni muu videoväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5251
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5235
#, c-format
msgid ""
"Could not find the video output. You may need to install additional "
......@@ -1829,7 +1829,7 @@ msgstr ""
"täiendavaid GStreamer'i pluginaid või valida Multimeediasüsteemide valija "
"abil mõni teine videoväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5286
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5270
#, c-format
msgid ""
"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
......@@ -1840,7 +1840,7 @@ msgstr ""
"avamiseks või audioserver ei ole käivitatud. Palun vali "
"Multimeediasüsteemide valija abil mõni teine audioväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5306
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5290
#, c-format
msgid ""
"Could not find the audio output. You may need to install additional "
......@@ -2001,24 +2001,24 @@ msgstr ""
msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
msgstr "See on audiofail aga hetkel pole audioväljundit saadaval."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4111
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4158
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4180
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4117
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4164
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4186
#, c-format
msgid "Language %d"
msgstr "Keel %d"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4269
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4275
#, c-format
msgid "No video to capture."
msgstr "Pole videot, mida salvestada."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4277
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4283
#, c-format
msgid "Video codec is not handled."
msgstr "Videokoodek pole käsitletud."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4288
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4294
#, c-format
msgid "Movie is not playing."
msgstr "Filmi ei esitata."
......@@ -2170,12 +2170,12 @@ msgstr "Infrapuna-kaugjuhtimine"
msgid "Support infrared remote control"
msgstr "Infrapunaliidese kaudu kaugjuhtimise toetamine"
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:241
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:242
#, c-format
msgid "Couldn't initialize lirc."
msgstr "Lirc'i pole võimalik lähtestada."
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:247
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:251
#, c-format
msgid "Couldn't read lirc configuration."
msgstr "Lirc'i sätteid pole võimalik lugeda."
......@@ -2350,31 +2350,31 @@ msgstr "YouTube otsing"
msgid "Search:"
msgstr "Otsing:"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:90 ../src/plugins/youtube/youtube.py:170
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:91 ../src/plugins/youtube/youtube.py:171
msgid "YouTube"
msgstr "YouTube"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:107
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:108
msgid "Videos"
msgstr "Videod"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:113
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:114
msgid "_Open in Web Browser"
msgstr "Ava _veebisirvijas"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:113
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:114
msgid "Open the video in your web browser"
msgstr "Video avamine veebisirvijas"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:146
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:147
msgid "Fetching related videos..."
msgstr "Seotud videote hankimine..."
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:194
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:195
msgid "Fetching more videos..."
msgstr "Lisavideote hankimine..."
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:290
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:293
msgid "Fetching search results..."
msgstr "Otsingutulemuste hankimine..."
......@@ -2452,18 +2452,15 @@ msgid "Enable remote python debugging with rpdb2"
msgstr "Pythoni kaugsilumise lubamine rpdb2 abil"
#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:106
msgid ""
"print \"You can access the totem object through 'totem_object' :\\n%s\" % "
"totem_object"
msgstr ""
"print \"Totemi objekti on võimalik kasutada objekti 'totem_object' "
"kaudu:\\n%s\" % totem_object"
#, python-format
msgid "You can access the totem object through 'totem_object' :\\n%s"
msgstr "Totemi objekti on võimalik kasutada 'totem_object' kaudu:\\n%s"
#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:110
#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:111
msgid "Totem Python Console"
msgstr "Totemi pythoni konsool"
#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:119
#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:120
msgid ""
"After you press OK, Totem will wait until you connect to it with winpdb or "
"rpdb2. If you have not set a debugger password in GConf, it will use the "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment