Commit f7db32d8 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Added Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=4894
parent 7b7d7eb4
2007-11-23 Urbančič Matej <mateju@svn.gnome.org>
* sl.po: Updates to Slovenian translation.
2007-11-23 Daniel Nylander <po@danielnylander.se> 2007-11-23 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation. * sv.po: Updated Swedish translation.
......
...@@ -5,7 +5,7 @@ msgid "" ...@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n" "Project-Id-Version: totem\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-02 13:27+0100\n" "POT-Creation-Date: 2005-11-02 13:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-12 14:49+0100\n" "PO-Revision-Date: 2007-11-22 15:39+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian\n" "Language-Team: Slovenian\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -21,7 +21,7 @@ msgid "Leave Fullscreen" ...@@ -21,7 +21,7 @@ msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Zapusti celozaslonski način" msgstr "Zapusti celozaslonski način"
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 #: ../data/fullscreen.ui.h:2
#: ../data/totem.ui.h:18 #: ../data/totem.ui.h:70
msgid "Time:" msgid "Time:"
msgstr "Čas:" msgstr "Čas:"
...@@ -30,21 +30,37 @@ msgid "Add..." ...@@ -30,21 +30,37 @@ msgid "Add..."
msgstr "Dodaj..." msgstr "Dodaj..."
#: ../data/playlist.ui.h:2 #: ../data/playlist.ui.h:2
msgid "Copy the location to the clipboard"
msgstr "Kopiraj mesto v odložišče"
#: ../data/playlist.ui.h:3
msgid "Move Down" msgid "Move Down"
msgstr "Premakni navzdol" msgstr "Premakni navzdol"
#: ../data/playlist.ui.h:3 #: ../data/playlist.ui.h:4
msgid "Move Up" msgid "Move Up"
msgstr "Premakni navzgor" msgstr "Premakni navzgor"
#: ../data/playlist.ui.h:4 #: ../data/playlist.ui.h:5
msgid "Remove" msgid "Remove"
msgstr "Odstrani" msgstr "Odstrani"
#: ../data/playlist.ui.h:5 #: ../data/playlist.ui.h:6
msgid "Remove file from playlist"
msgstr "Odstrani datoteko iz seznama predvajanja"
#: ../data/playlist.ui.h:7
msgid "Save Playlist..." msgid "Save Playlist..."
msgstr "Shrani seznam predvajanja ..." msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
#: ../data/playlist.ui.h:8
msgid "_Copy Location"
msgstr "Kopiraj _mesto"
#: ../data/playlist.ui.h:9
msgid "_Remove"
msgstr "Od_strani"
#: ../data/plugins.ui.h:1 #: ../data/plugins.ui.h:1
msgid "Author:" msgid "Author:"
msgstr "Avtor:" msgstr "Avtor:"
...@@ -105,7 +121,7 @@ msgid "Artist:" ...@@ -105,7 +121,7 @@ msgid "Artist:"
msgstr "Izvajalec:" msgstr "Izvajalec:"
#: ../data/properties.ui.h:9 #: ../data/properties.ui.h:9
#: ../data/totem.ui.h:1 #: ../data/totem.ui.h:5
#: ../src/totem-properties-view.c:91 #: ../src/totem-properties-view.c:91
msgid "Audio" msgid "Audio"
msgstr "Zvok" msgstr "Zvok"
...@@ -139,7 +155,7 @@ msgid "Framerate:" ...@@ -139,7 +155,7 @@ msgid "Framerate:"
msgstr "Hitrost sličic:" msgstr "Hitrost sličic:"
#: ../data/properties.ui.h:17 #: ../data/properties.ui.h:17
#: ../data/totem.ui.h:9 #: ../data/totem.ui.h:18
msgid "General" msgid "General"
msgstr "Splošno" msgstr "Splošno"
...@@ -199,112 +215,475 @@ msgstr "Predvajalnik posnetkov" ...@@ -199,112 +215,475 @@ msgstr "Predvajalnik posnetkov"
msgid "Play movies and songs" msgid "Play movies and songs"
msgstr "Predvajanje filmov in glasbe" msgstr "Predvajanje filmov in glasbe"
#: ../data/totem.ui.h:1
#: ../src/totem-menu.c:1298
msgid "16:9 (Widescreen)"
msgstr "16:9 (Widescreen)"
#: ../data/totem.ui.h:2 #: ../data/totem.ui.h:2
#: ../src/totem-menu.c:1299
msgid "2.11:1 (DVB)"
msgstr "2.11:1 (DVB)"
#: ../data/totem.ui.h:3
#: ../src/totem-menu.c:1297
msgid "4:3 (TV)"
msgstr "4:3 (TV)"
#: ../data/totem.ui.h:4
msgid "A_udio Menu"
msgstr "Zvočni menu"
#: ../data/totem.ui.h:6
msgid "Audio Output" msgid "Audio Output"
msgstr "Zvočni odvod" msgstr "Zvočni odvod"
#: ../data/totem.ui.h:3 #: ../data/totem.ui.h:7
#: ../src/totem-menu.c:340
#: ../src/totem-menu.c:1295
msgid "Auto"
msgstr "Samodejno"
#: ../data/totem.ui.h:8
msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded" msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
msgstr "Samodejno naloži podnapise ob začetku predvajanja posnetka" msgstr "Samodejno naloži podnapise ob začetku predvajanja posnetka"
#: ../data/totem.ui.h:4 #: ../data/totem.ui.h:9
msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded" msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
msgstr "Samodejno sp_remeni velikost okna ob nalaganju novega posnetka" msgstr "Samodejno sp_remeni velikost okna ob nalaganju novega posnetka"
#: ../data/totem.ui.h:5 #: ../data/totem.ui.h:10
msgid "Clear the playlist"
msgstr "Počisti seznam predvajanja"
#: ../data/totem.ui.h:11
msgid "Co_ntrast:" msgid "Co_ntrast:"
msgstr "Ko_ntrast:" msgstr "Ko_ntrast:"
#: ../data/totem.ui.h:6 #: ../data/totem.ui.h:12
msgid "Color Balance" msgid "Color Balance"
msgstr "Prilagoditev barv" msgstr "Prilagoditev barv"
#: ../data/totem.ui.h:7 #: ../data/totem.ui.h:13
msgid "Connection _speed:" msgid "Connection _speed:"
msgstr "Hitro_st povezave:" msgstr "Hitro_st povezave:"
#: ../data/totem.ui.h:8 #: ../data/totem.ui.h:14
msgid "Decrease volume"
msgstr "Pomanjšaj glasnost"
#: ../data/totem.ui.h:15
#: ../src/totem-menu.c:1289
msgid "Deinterlace"
msgstr "Razpletanje"
#: ../data/totem.ui.h:16
msgid "Display" msgid "Display"
msgstr "Zaslon" msgstr "Zaslon"
#: ../data/totem.ui.h:10 #: ../data/totem.ui.h:17
msgid "Fit Window to Movie"
msgstr "Prilagodi okno velikosti slike"
#: ../data/totem.ui.h:19
msgid "Go to the DVD menu"
msgstr "Skoči na DVD menu"
#: ../data/totem.ui.h:20
msgid "Go to the angle menu"
msgstr "Skoči na menu kota"
#: ../data/totem.ui.h:21
msgid "Go to the audio menu"
msgstr "Skoči na menu zvoka"
#: ../data/totem.ui.h:22
msgid "Go to the chapter menu"
msgstr "Skoči na menu poglavij"
#: ../data/totem.ui.h:23
msgid "Go to the title menu"
msgstr "Skoči na menu naslova"
#: ../data/totem.ui.h:24
msgid "Help contents"
msgstr "Vsebina pomoči"
#: ../data/totem.ui.h:25
msgid "Increase volume"
msgstr "Povečaj glasnost"
#: ../data/totem.ui.h:26
msgid "Networking" msgid "Networking"
msgstr "Omrežje" msgstr "Omrežje"
#: ../data/totem.ui.h:11 #: ../data/totem.ui.h:27
msgid "Next chapter or movie"
msgstr "Naslednje poglavje/film"
#: ../data/totem.ui.h:28
msgid "Open _Location..."
msgstr "Odpri _mesto ..."
#: ../data/totem.ui.h:29
msgid "Open a file"
msgstr "Odpri datoteko"
#: ../data/totem.ui.h:30
msgid "Open a non-local file"
msgstr "Odpri oddaljeno datoteko"
#: ../data/totem.ui.h:31
msgid "Play / P_ause"
msgstr "Predvajaj / Premor"
#: ../data/totem.ui.h:32
msgid "Play or pause the movie"
msgstr "Predvajanje ali zaustavitev filma"
#: ../data/totem.ui.h:33
msgid "Plugins..."
msgstr "Vključki ..."
#: ../data/totem.ui.h:34
msgid "Prefere_nces"
msgstr "Nas_tavitve"
#: ../data/totem.ui.h:35
msgid "Previous chapter or movie"
msgstr "Predhodno poglavje/film"
#: ../data/totem.ui.h:36
msgid "Quit the program"
msgstr "Zapusti program"
#: ../data/totem.ui.h:37
msgid "Reset To _Defaults" msgid "Reset To _Defaults"
msgstr "_Povrni na privzete vrednosti" msgstr "_Povrni na privzete vrednosti"
#: ../data/totem.ui.h:12 #: ../data/totem.ui.h:38
msgid "Resize _1:1"
msgstr "Spremeni velikost _1:1"
#: ../data/totem.ui.h:39
msgid "Resize _2:1"
msgstr "Povečaj _2:!"
#: ../data/totem.ui.h:40
msgid "Resize to double the original video size"
msgstr "Spremeni velikost na dvakratno osnovno vrednost"
#: ../data/totem.ui.h:41
msgid "Resize to half the original video size"
msgstr "Spremeni velikost na polovico osnovne vrednosti"
#: ../data/totem.ui.h:42
msgid "Resize to the original video size"
msgstr "Spremeni velikost na osnovno vrednost"
#: ../data/totem.ui.h:43
msgid "S_ubtitles"
msgstr "_Podnapisi"
#: ../data/totem.ui.h:44
msgid "Sat_uration:" msgid "Sat_uration:"
msgstr "Za_sičenost:" msgstr "Za_sičenost:"
#: ../data/totem.ui.h:13 #: ../data/totem.ui.h:45
#: ../src/totem-menu.c:1287
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "Nastavi ponavljajoče predvajanje"
#: ../data/totem.ui.h:46
#: ../src/totem-menu.c:1288
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "Nastavi premešano predvajanje"
#: ../data/totem.ui.h:47
msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
msgstr "Določeno razmerje 16:9 (širok zaslon)"
#: ../data/totem.ui.h:48
#: ../src/totem-menu.c:1299
msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
msgstr "Prevzemi razmerje 2.11:1 (DVB)"
#: ../data/totem.ui.h:49
#: ../src/totem-menu.c:1297
msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
msgstr "Prevzemi razmerje 4:3 (TV)"
#: ../data/totem.ui.h:50
#: ../src/totem-menu.c:1295
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "Določitev samodejnega razmerja velikosti"
#: ../data/totem.ui.h:51
#: ../src/totem-menu.c:1296
msgid "Sets square aspect ratio"
msgstr "Prevzemi razmerje kvadrata"
#: ../data/totem.ui.h:52
#: ../src/totem-menu.c:1290
msgid "Show _Controls"
msgstr "Pokaži _ukazne gumbe"
#: ../data/totem.ui.h:53
msgid "Show _visual effects when an audio file is played" msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "Pokaži _vizualne učinke med predvajanjem zvočnega posnetka" msgstr "Pokaži _vizualne učinke med predvajanjem zvočnega posnetka"
#: ../data/totem.ui.h:14 #: ../data/totem.ui.h:54
#: ../src/totem-menu.c:1290
msgid "Show controls"
msgstr "Pokaži ukazne gumbe"
#: ../data/totem.ui.h:55
#: ../src/totem-menu.c:1291
msgid "Show or hide the sidebar"
msgstr "Pokaži ali skrij bočno okno"
#: ../data/totem.ui.h:56
#: ../src/totem-menu.c:1288
msgid "Shuff_le Mode"
msgstr "Pre_mešano predvajanje"
#: ../data/totem.ui.h:57
#: ../src/totem-menu.c:1278
#: ../src/totem-menu.c:1283
msgid "Skip _Backwards"
msgstr "Preskoči na_zaj"
#: ../data/totem.ui.h:58
#: ../src/totem-menu.c:1277
#: ../src/totem-menu.c:1282
msgid "Skip _Forward"
msgstr "Preskoči na_prej"
#: ../data/totem.ui.h:59
#: ../src/totem-menu.c:1278
#: ../src/totem-menu.c:1283
msgid "Skip backwards"
msgstr "Preskoči nazaj"
#: ../data/totem.ui.h:60
#: ../src/totem-menu.c:1277
#: ../src/totem-menu.c:1282
msgid "Skip forward"
msgstr "Preskoči naprej"
#: ../data/totem.ui.h:61
#: ../src/totem-menu.c:1296
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"
#: ../data/totem.ui.h:62
msgid "Switch An_gles"
msgstr "Preklopi _kote"
#: ../data/totem.ui.h:63
msgid "Switch camera angles"
msgstr "Preklopi kote kamere"
#: ../data/totem.ui.h:64
msgid "TV-Out" msgid "TV-Out"
msgstr "TV-izhod" msgstr "TV-izhod"
#: ../data/totem.ui.h:15 #: ../data/totem.ui.h:65
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)" msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
msgstr "Celozaslonski TV-izhod Nvidia (NTSC)" msgstr "Celozaslonski TV-izhod Nvidia (NTSC)"
#: ../data/totem.ui.h:16 #: ../data/totem.ui.h:66
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)" msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
msgstr "Celozaslonski TV-izhod Nvidia (PAL)" msgstr "Celozaslonski TV-izhod Nvidia (PAL)"
#: ../data/totem.ui.h:17 #: ../data/totem.ui.h:67
msgid "Take _Screenshot..."
msgstr "Zajem zaslonske slike ..."
#: ../data/totem.ui.h:68
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Zajem zaslonske slike"
#: ../data/totem.ui.h:69
msgid "Text Subtitles" msgid "Text Subtitles"
msgstr "Besedilni podnapisi" msgstr "Besedilni podnapisi"
#. Title #. Title
#: ../data/totem.ui.h:19 #: ../data/totem.ui.h:71
#: ../src/totem.c:865 #: ../src/totem.c:866
#: ../src/totem.c:3037 #: ../src/totem.c:3038
#: ../src/totem.c:3066 #: ../src/totem.c:3067
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1787 #: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1787
msgid "Totem Movie Player" msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem predvajalnik filmov" msgstr "Totem predvajalnik filmov"
#: ../data/totem.ui.h:20 #: ../data/totem.ui.h:72
msgid "Totem Preferences" msgid "Totem Preferences"
msgstr "Totem Lastnosti" msgstr "Totem Lastnosti"
#: ../data/totem.ui.h:21 #: ../data/totem.ui.h:73
msgid "Visual Effects" msgid "Visual Effects"
msgstr "Vizualni učinki" msgstr "Vizualni učinki"
#: ../data/totem.ui.h:22 #: ../data/totem.ui.h:74
msgid "Visualisation _size:" msgid "Visualisation _size:"
msgstr "Veliko_st vizualizacije:" msgstr "Veliko_st vizualizacije:"
#: ../data/totem.ui.h:23 #: ../data/totem.ui.h:75
msgid "Volume _Down"
msgstr "Po_manjšaj glasnost"
#: ../data/totem.ui.h:76
msgid "Volume _Up"
msgstr "Po_večaj glasnost"
#: ../data/totem.ui.h:77
msgid "Zoom In"
msgstr "Povečaj"
#: ../data/totem.ui.h:78
msgid "Zoom Out"
msgstr "Pomanjšaj"
#: ../data/totem.ui.h:79
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Počisti povečavo"
#: ../data/totem.ui.h:80
msgid "Zoom in"
msgstr "Povečaj"
#: ../data/totem.ui.h:81
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomanjšaj"
#: ../data/totem.ui.h:82
msgid "Zoom reset"
msgstr "Počisti povečavo"
#: ../data/totem.ui.h:83
msgid "_About"
msgstr "_O programu"
#: ../data/totem.ui.h:84
msgid "_Angle Menu"
msgstr "_Menu kota"
#: ../data/totem.ui.h:85
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "_Razmerje velikosti"
#: ../data/totem.ui.h:86
msgid "_Audio output type:" msgid "_Audio output type:"
msgstr "Vrsta _zvočnega odvoda:" msgstr "Vrsta _zvočnega odvoda:"
#: ../data/totem.ui.h:24 #: ../data/totem.ui.h:87
msgid "_Brightness:" msgid "_Brightness:"
msgstr "_Svetlost:" msgstr "_Svetlost:"
#: ../data/totem.ui.h:25 #: ../data/totem.ui.h:88
msgid "_Chapter Menu"
msgstr "_Menu poglavij"
#: ../data/totem.ui.h:89
msgid "_Clear Playlist"
msgstr "_Počisti seznam predvajanja"
#: ../data/totem.ui.h:90
msgid "_Contents"
msgstr "_Vsebina"
#: ../data/totem.ui.h:91
msgid "_DVD Menu"
msgstr "_DVD Menu"
#: ../data/totem.ui.h:92
#: ../src/totem-menu.c:1289
msgid "_Deinterlace"
msgstr "_Razpletanje"
#: ../data/totem.ui.h:93
msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"
#: ../data/totem.ui.h:94
msgid "_Eject"
msgstr "I_zvrzi"
#: ../data/totem.ui.h:95
msgid "_Encoding:" msgid "_Encoding:"
msgstr "_Kodiranje:" msgstr "_Kodiranje:"
#: ../data/totem.ui.h:26 #: ../data/totem.ui.h:96
msgid "_Font:" msgid "_Font:"
msgstr "_Pisava:" msgstr "_Pisava:"
#: ../data/totem.ui.h:27 #: ../data/totem.ui.h:97
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Celozaslonski način"
#: ../data/totem.ui.h:98
msgid "_Go"
msgstr "_Pojdi"
#: ../data/totem.ui.h:99
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"
#: ../data/totem.ui.h:100
msgid "_Hue:" msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtenek:" msgstr "_Odtenek:"
#: ../data/totem.ui.h:28 #: ../data/totem.ui.h:101
msgid "_Languages"
msgstr "_Jeziki"
#: ../data/totem.ui.h:102
msgid "_Next Chapter/Movie"
msgstr "_Naslednje poglavje/film"
#: ../data/totem.ui.h:103
msgid "_No TV-out" msgid "_No TV-out"
msgstr "_Ni TV-izhoda" msgstr "_Ni TV-izhoda"
#: ../data/totem.ui.h:29 #: ../data/totem.ui.h:104
msgid "_Open..."
msgstr "_Odpri ..."
#: ../data/totem.ui.h:105
msgid "_Previous Chapter/Movie"
msgstr "_Predhodno poglavje/film"
#: ../data/totem.ui.h:106
msgid "_Properties"
msgstr "_Lastnosti"
#: ../data/totem.ui.h:107
msgid "_Quit"
msgstr "_Zaključi"
#: ../data/totem.ui.h:108
#: ../src/totem-menu.c:1287
msgid "_Repeat Mode"
msgstr "_Ponavljajoče predvajanje"
#: ../data/totem.ui.h:109
msgid "_Resize 1:2"
msgstr "_Pomanjšaj 1:2"
#: ../data/totem.ui.h:110
msgid "_Sidebar"
msgstr "_Bočno okno"
#: ../data/totem.ui.h:111
msgid "_Sound"
msgstr "_Zvok"
#: ../data/totem.ui.h:112
msgid "_Title Menu"
msgstr "_Menu naslova"
#: ../data/totem.ui.h:113
msgid "_Type of visualisation:" msgid "_Type of visualisation:"
msgstr "_Tip vizualizacije:" msgstr "_Tip vizualizacije:"
...@@ -456,7 +835,7 @@ msgstr "Predvajanje filma" ...@@ -456,7 +835,7 @@ msgstr "Predvajanje filma"
msgid "Unknown video" msgid "Unknown video"
msgstr "Neznan posnetek" msgstr "Neznan posnetek"
#: ../src/totem-fullscreen.c:436 #: ../src/totem-fullscreen.c:437
msgid "No File" msgid "No File"
msgstr "Ni datoteke" msgstr "Ni datoteke"
...@@ -505,11 +884,6 @@ msgstr "Program Totem ima dovoljenje za uporabo zaščitenih GStreamer vstavkov. ...@@ -505,11 +884,6 @@ msgstr "Program Totem ima dovoljenje za uporabo zaščitenih GStreamer vstavkov.
msgid "None" msgid "None"
msgstr "Noben" msgstr "Noben"
#: ../src/totem-menu.c:340
#: ../src/totem-menu.c:1295
msgid "Auto"
msgstr "Samodejno"
#: ../src/totem-menu.c:811 #: ../src/totem-menu.c:811
#, c-format #, c-format
msgid "Play Disc '%s'" msgid "Play Disc '%s'"
...@@ -555,102 +929,14 @@ msgstr "Spletna stran Totem" ...@@ -555,102 +929,14 @@ msgstr "Spletna stran Totem"
msgid "Configure Plugins" msgid "Configure Plugins"
msgstr "Nastavitve vstavkov" msgstr "Nastavitve vstavkov"
#: ../src/totem-menu.c:1277
#: ../src/totem-menu.c:1282
msgid "Skip _Forward"
msgstr "Preskoči na_prej"
#: ../src/totem-menu.c:1277
#: ../src/totem-menu.c:1282
msgid "Skip forward"
msgstr "Preskoči naprej"
#: ../src/totem-menu.c:1278
#: ../src/totem-menu.c:1283
msgid "Skip _Backwards"
msgstr "Preskoči na_zaj"
#: ../src/totem-menu.c:1278
#: ../src/totem-menu.c:1283
msgid "Skip backwards"
msgstr "Preskoči nazaj"
#: ../src/totem-menu.c:1287
msgid "_Repeat Mode"
msgstr "_Ponavljajoče predvajanje"
#: ../src/totem-menu.c:1287
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "Nastavi ponavljajoče predvajanje"
#: ../src/totem-menu.c:1288
msgid "Shuff_le Mode"
msgstr "Pre_mešano predvajanje"
#: ../src/totem-menu.c:1288
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "Nastavi premešano predvajanje"
#: ../src/totem-menu.c:1289
msgid "_Deinterlace"
msgstr "_Razpletanje"
#: ../src/totem-menu.c:1289
msgid "Deinterlace"
msgstr "Razpletanje"
#: ../src/totem-menu.c:1290
msgid "Show _Controls"
msgstr "Pokaži _ukazne gumbe"
#: ../src/totem-menu.c:1290
msgid "Show controls"
msgstr "Pokaži ukazne gumbe"
#: ../src/totem-menu.c:1291 #: ../src/totem-menu.c:1291
msgid "S_idebar" msgid "S_idebar"
msgstr "_Bočno okno" msgstr "_Bočno okno"
#: ../src/totem-menu.c:1291
msgid "Show or hide the sidebar"
msgstr "Pokaži ali skrij bočno okno"
#: ../src/totem-menu.c:1295
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "Določitev samodejnega razmerja velikosti"
#: ../src/totem-menu.c:1296
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"
#: ../src/totem-menu.c:1296
msgid "Sets square aspect ratio"
msgstr "Prevzemi razmerje kvadrata"
#: ../src/totem-menu.c:1297
msgid "4:3 (TV)"
msgstr "4:3 (TV)"
#: ../src/totem-menu.c:1297
msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
msgstr "Prevzemi razmerje 4:3 (TV)"
#: ../src/totem-menu.c:1298
msgid "16:9 (Widescreen)"
msgstr "16:9 (Widescreen)"
#: ../src/totem-menu.c:1298 #: ../src/totem-menu.c:1298
msgid "Sets 16:9 (Anamorphic) aspect ratio" msgid "Sets 16:9 (Anamorphic) aspect ratio"
msgstr "Prevzemi razmerje 16:9 (anamorfno)" msgstr "Prevzemi razmerje 16:9 (anamorfno)"
#: ../src/totem-menu.c:1299
msgid "2.11:1 (DVB)"
msgstr "2.11:1 (DVB)"
#: ../src/totem-menu.c:1299
msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
msgstr "Prevzemi razmerje 2.11:1 (DVB)"
#: ../src/totem-open-location.c:170 #: ../src/totem-open-location.c:170
msgid "Open Location..." msgid "Open Location..."
msgstr "Odpri povezavo..." msgstr "Odpri povezavo..."
...@@ -664,13 +950,13 @@ msgid "Play/Pause" ...@@ -664,13 +950,13 @@ msgid "Play/Pause"
msgstr "Predvajanje/Pavza" msgstr "Predvajanje/Pavza"