Commit e77762b4 authored by Kenneth Nielsen's avatar Kenneth Nielsen

Updated Danish translation

svn path=/trunk/; revision=5273
parent 4ccdcc24
2008-03-09 Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>
* da.po: Updated Danish translation
2008-03-07 Arangel Angov <arangel@linux.net.mk>
* mk.po: Updated Macedonian translation.
......
# Danish translation of Totem.
# Copyright (C) 2002-2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2002-2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the totem package.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002, 03.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2005.
# Lasse Bang Mikkelsen <lbm@fatalerror.dk>, 2006.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08.
#
# Konventioner:
#
......@@ -14,9 +14,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-09 03:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-08 18:33+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-09 00:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-08 21:06+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlad fuldskærm"
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:17
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:72
msgid "Time:"
msgstr "Tid:"
......@@ -35,22 +35,46 @@ msgstr "Tid:"
msgid "Add..."
msgstr "Tilføj..."
#: ../data/playlist.ui.h:2
#: ../data/playlist.ui.h:2 ../data/video-list.ui.h:2
msgid "Copy the location to the clipboard"
msgstr "Kopiér placeringen til klippebord"
#: ../data/playlist.ui.h:3
msgid "Move Down"
msgstr "Flyt ned"
#: ../data/playlist.ui.h:3
#: ../data/playlist.ui.h:4
msgid "Move Up"
msgstr "Flyt op"
#: ../data/playlist.ui.h:4
#: ../data/playlist.ui.h:5
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: ../data/playlist.ui.h:5
#: ../data/playlist.ui.h:6
msgid "Remove file from playlist"
msgstr "Fjern fil fra afspilningsliste"
#: ../data/playlist.ui.h:7
msgid "Save Playlist..."
msgstr "Gem afspilningsliste..."
#: ../data/playlist.ui.h:8
msgid "Select a file to use for text subtitles"
msgstr "Vælg en fil at læse undertekster fra"
#: ../data/playlist.ui.h:9
msgid "Select text subtitle..."
msgstr "Vælg undertekster..."
#: ../data/playlist.ui.h:10 ../data/video-list.ui.h:4
msgid "_Copy Location"
msgstr "_Kopiér placering"
#: ../data/playlist.ui.h:11
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
#: ../data/plugins.ui.h:1
msgid "Author:"
msgstr "Forfatter:"
......@@ -109,7 +133,7 @@ msgstr "Album:"
msgid "Artist:"
msgstr "Kunstner:"
#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:1
#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:5
#: ../src/totem-properties-view.c:91
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"
......@@ -142,7 +166,7 @@ msgstr "Varighed:"
msgid "Framerate:"
msgstr "Billedfrekvens:"
#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:8
#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:18
msgid "General"
msgstr "Generelt"
......@@ -193,6 +217,14 @@ msgstr "Video"
msgid "Year:"
msgstr "År:"
#: ../data/video-list.ui.h:1
msgid "Add the video to the playlist"
msgstr "Føj video til afspilningslisten"
#: ../data/video-list.ui.h:3
msgid "_Add to Playlist"
msgstr "_Føj til afspilningsliste"
#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1
msgid "Movie Player"
msgstr "Filmafspiller"
......@@ -201,230 +233,602 @@ msgstr "Filmafspiller"
msgid "Play movies and songs"
msgstr "Afspil film og sange"
#: ../data/totem.ui.h:2
msgid "Audio Output"
msgstr "Lyd-ud"
#: ../data/totem.ui.h:1 ../src/totem-menu.c:1369
msgid "16:9 (Widescreen)"
msgstr "16:9 (bredskærm)"
#: ../data/totem.ui.h:3
msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
msgstr "Ændr automatisk _størrelsen på vinduet når en video indlæses"
#: ../data/totem.ui.h:2 ../src/totem-menu.c:1370
msgid "2.11:1 (DVB)"
msgstr "2.11:1 (DVB)"
#: ../data/totem.ui.h:4
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "_Kontrast:"
#: ../data/totem.ui.h:3 ../src/totem-menu.c:1368
msgid "4:3 (TV)"
msgstr "4:3 (tv)"
#: ../data/totem.ui.h:5
msgid "Color Balance"
msgstr "Farvebalance"
#: ../data/totem.ui.h:4
msgid "A_udio Menu"
msgstr "L_ydmenu"
#: ../data/totem.ui.h:6
msgid "Connection _speed:"
msgstr "Forbindelses_hastighed:"
msgid "Audio Output"
msgstr "Lyd-ud"
#: ../data/totem.ui.h:7
msgid "Display"
msgstr "Fremvisning"
#: ../data/totem.ui.h:7 ../src/totem-menu.c:340 ../src/totem-menu.c:1366
msgid "Auto"
msgstr "Auto"
#: ../data/totem.ui.h:8
msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
msgstr "_Hent automatisk undertekster når filmen indlæses"
#: ../data/totem.ui.h:9
msgid "Networking"
msgstr "Netværk"
msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
msgstr "Ændr automatisk _størrelsen på vinduet når en video indlæses"
#: ../data/totem.ui.h:10
msgid "Reset To _Defaults"
msgstr "Nulstil til fo_rvalg"
msgid "Clear the playlist"
msgstr "Ryd afspilningslisten"
#: ../data/totem.ui.h:11
msgid "Sat_uration:"
msgstr "_Mætning:"
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "_Kontrast:"
#: ../data/totem.ui.h:12
msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "Vis _visuelle effekter når en lydfil afspilles"
msgid "Color Balance"
msgstr "Farvebalance"
#: ../data/totem.ui.h:13
msgid "TV-Out"
msgstr "Tv-ud"
msgid "Connection _speed:"
msgstr "Forbindelses_hastighed:"
#: ../data/totem.ui.h:14
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
msgstr "Tv-ud i fuldskærm med Nvidia (NTSC)"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Mindsk lydstyrken"
#: ../data/totem.ui.h:15
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
msgstr "Tv-ud i fuldskærm med Nvidia (PAL)"
#: ../data/totem.ui.h:15 ../src/totem-menu.c:1360
msgid "Deinterlace"
msgstr "Fjern linjespring"
#: ../data/totem.ui.h:16
msgid "Text Subtitles"
msgstr "Undertekster som tekst"
msgid "Display"
msgstr "Fremvisning"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:18 ../src/totem.c:858 ../src/totem.c:3027
#: ../src/totem.c:3056 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1770
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem - filmafspiller"
#: ../data/totem.ui.h:17
msgid "Fit Window to Movie"
msgstr "Tilpas vinduet til filmen"
#: ../data/totem.ui.h:19
msgid "Totem Preferences"
msgstr "Indstillinger for Totem"
msgid "Go to the DVD menu"
msgstr "Gå til DVD-menuen"
#: ../data/totem.ui.h:20
msgid "Visual Effects"
msgstr "Visuelle effekter"
msgid "Go to the angle menu"
msgstr "Gå til vinkelmenuen"
#: ../data/totem.ui.h:21
msgid "Visualisation _size:"
msgstr "Visualiserings_størrelse:"
msgid "Go to the audio menu"
msgstr "Gå til lydmenuen"
#: ../data/totem.ui.h:22
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Lyduddata-type:"
msgid "Go to the chapter menu"
msgstr "Gå til kapitelmenuen"
# Genvejstasten _Lys... er ikke i konflikt med _Lyd... ovenfor, da de indgår i forskellige skærmbilleder
#: ../data/totem.ui.h:23
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Lysstyrke:"
msgid "Go to the title menu"
msgstr "Gå til titelmenuen"
#: ../data/totem.ui.h:24
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Indkodning:"
msgid "Help contents"
msgstr "Indhold af hjælp"
#: ../data/totem.ui.h:25
msgid "_Font:"
msgstr "_Skrifttype:"
msgid "Increase volume"
msgstr "Forøg lydstyrken"
#: ../data/totem.ui.h:26
msgid "_Hue:"
msgstr "_Farvetone:"
msgid "Networking"
msgstr "Netværk"
#: ../data/totem.ui.h:27
msgid "_No TV-out"
msgstr "_Intet tv-ud"
msgid "Next chapter or movie"
msgstr "Næste kapitel eller film"
#: ../data/totem.ui.h:28
msgid "_Type of visualisation:"
msgstr "_Visualiseringstype:"
msgid "Open _Location..."
msgstr "Åbn _placering..."
#: ../data/totem.schemas.in.h:1
msgid ""
"Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
"stream (in seconds)"
msgstr ""
"Mængden af data som skal mellemlagres for netværksstrømme inden strømmen "
"vises (i sekunder)"
#: ../data/totem.ui.h:29
msgid "Open a file"
msgstr "Åbn en fil"
#: ../data/totem.schemas.in.h:2
msgid "Buffer size"
msgstr "Mellemlagerstørrelse"
#: ../data/totem.ui.h:30
msgid "Open a non-local file"
msgstr "Åbn en ikke-lokal fil"
#: ../data/totem.schemas.in.h:3
msgid "Default location for the \"Open...\" dialogues"
msgstr "Forvalgt placering for \"Åbn...\" vinduerne"
#: ../data/totem.ui.h:31
msgid "Play / P_ause"
msgstr "Afspil / p_ause"
#: ../data/totem.schemas.in.h:4
msgid ""
"Default location for the \"Open...\" dialogues, default is the current "
"directory"
msgstr ""
"Forvalgt placering for \"Åbn...\" vinduerne - standard er den nuværende\n"
"mappe"
#: ../data/totem.ui.h:32
msgid "Play or pause the movie"
msgstr "Afspil eller sæt filmen på pause"
#: ../data/totem.schemas.in.h:5
msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues"
msgstr "Forvalgt placering for \"Gem skærmbillede...\"-vinduerne"
#: ../data/totem.ui.h:33
msgid "Plugins..."
msgstr "Udvidelsesmoduler..."
#: ../data/totem.schemas.in.h:6
msgid ""
"Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues, default is the "
"Pictures directory"
msgstr ""
"Forvalgt placering for \"Gem skærmbillede...\"-vinduerne - standard er den "
"mappen Billeder"
#: ../data/totem.ui.h:34
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_Indstillinger for Totem"
#: ../data/totem.schemas.in.h:7
msgid "Enable deinterlacing"
msgstr "Aktiver fjernelse af linjespring"
#: ../data/totem.ui.h:35
msgid "Previous chapter or movie"
msgstr "Forrige kapitel eller film"
#: ../data/totem.schemas.in.h:8
msgid "Encoding charset for subtitle"
msgstr "Tegnsæt til undertekster"
#: ../data/totem.ui.h:36
msgid "Quit the program"
msgstr "Afslut programmet"
#: ../data/totem.schemas.in.h:9
msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
msgstr "Maksimal mængde af data som skal afkodes før visning (i sekunder)"
#: ../data/totem.ui.h:37
msgid "Reset To _Defaults"
msgstr "Nulstil til fo_rvalg"
#: ../data/totem.schemas.in.h:10
msgid "Name of the visual effects plugins"
msgstr "Navn på udvidelsesmodul til visuel effekt"
#: ../data/totem.ui.h:38
msgid "Resize _1:1"
msgstr "Ændr størrelsen _1:1"
#: ../data/totem.schemas.in.h:11
msgid "Network buffering threshold"
msgstr "Tærskel for netværksbuffer"
#: ../data/totem.ui.h:39
msgid "Resize _2:1"
msgstr "Ændr størrelsen _2:1"
#: ../data/totem.schemas.in.h:12
msgid "Pango font description for subtitle rendering"
msgstr "Pango skrifttypebeskrivelse for optegning af undertekster"
#: ../data/totem.ui.h:40
msgid "Resize to double the original video size"
msgstr "Anvend videoens dobbelte originalstørrelse"
#: ../data/totem.schemas.in.h:13
msgid "Repeat mode"
msgstr "Gentagelsestilstand"
#: ../data/totem.ui.h:41
msgid "Resize to half the original video size"
msgstr "Anvend videoens halve originalstørrelse"
#: ../data/totem.schemas.in.h:14
msgid "Resize the canvas automatically on file load"
msgstr "Ændr størrelsen af lærredet automatisk ved filåbninger"
#: ../data/totem.ui.h:42
msgid "Resize to the original video size"
msgstr "Anvend videoens originalstørrelse"
#: ../data/totem.schemas.in.h:15
msgid "Show visual effects when no video is displayed"
msgstr "Vis visuelle effekter når der ikke afspilles en video"
#: ../data/totem.ui.h:43
msgid "S_ubtitles"
msgstr "_Undertekster"
#: ../data/totem.schemas.in.h:16
msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
msgstr "Vis visuelle effekter når en fil med kun lyd afspilles."
#: ../data/totem.ui.h:44
msgid "Sat_uration:"
msgstr "_Mætning:"
#: ../data/totem.schemas.in.h:17
msgid "Shuffle mode"
msgstr "Blandingstilstand"
#: ../data/totem.ui.h:45 ../src/totem-menu.c:1358
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "Angiv gentagelsestilstanden"
#: ../data/totem.schemas.in.h:18
msgid "Sound volume"
msgstr "Lydstyrke"
#: ../data/totem.ui.h:46 ../src/totem-menu.c:1359
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "Angiv blandingstilstanden"
#: ../data/totem.schemas.in.h:19
msgid "Sound volume, in percent, between 0 and 100"
msgstr "Lydstyrke i procent. (0-100)"
#: ../data/totem.ui.h:47
msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
msgstr "Sætter højde-/breddeforholdet til 16:9 (bredskærm)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:20
msgid "Subtitle encoding"
msgstr "Kodning af undertekster"
#: ../data/totem.ui.h:48 ../src/totem-menu.c:1370
msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
msgstr "Sætter højde-/breddeforholdet til 2.11:1 (DVB)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:21
msgid "Subtitle font"
msgstr "Skrifttype for undertekster"
#: ../data/totem.ui.h:49 ../src/totem-menu.c:1368
msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
msgstr "Sætter højde-/breddeforholdet til 4:3 (TV)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:22
msgid "The brightness of the video"
msgstr "Lysstyrken for videoen"
#: ../data/totem.ui.h:50 ../src/totem-menu.c:1366
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "Sætter højde-/breddeforholdet automatisk"
#: ../data/totem.schemas.in.h:23
msgid "The contrast of the video"
msgstr "Kontrasten for videoen"
#: ../data/totem.ui.h:51 ../src/totem-menu.c:1367
msgid "Sets square aspect ratio"
msgstr "Sætter kvadratisk højde-/breddeforhold"
#: ../data/totem.schemas.in.h:24
msgid "The hue of the video"
msgstr "Videoens farvetone"
#: ../data/totem.ui.h:52 ../src/totem-menu.c:1361
msgid "Show _Controls"
msgstr "Vis _kontroller"
#: ../data/totem.schemas.in.h:25
msgid "The saturation of the video"
msgstr "Videoens mætning"
#: ../data/totem.ui.h:53
msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "Vis _visuelle effekter når en lydfil afspilles"
#: ../data/totem.schemas.in.h:26
msgid "Type of audio output to use"
msgstr "Type lyd-uddata der skal benyttes"
#: ../data/totem.ui.h:54 ../src/totem-menu.c:1361
msgid "Show controls"
msgstr "Vis kontroller"
#: ../data/totem.schemas.in.h:27
msgid ""
"Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, "
"\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 "
"Passthrough."
#: ../data/totem.ui.h:55 ../src/totem-menu.c:1362
msgid "Show or hide the sidebar"
msgstr "Vis eller skjul sidepanelet"
#: ../data/totem.ui.h:56 ../src/totem-menu.c:1359
msgid "Shuff_le Mode"
msgstr "_Blandingstilstand"
#: ../data/totem.ui.h:57 ../src/totem-menu.c:1349 ../src/totem-menu.c:1354
msgid "Skip _Backwards"
msgstr "Spring _tilbage"
#: ../data/totem.ui.h:58 ../src/totem-menu.c:1348 ../src/totem-menu.c:1353
msgid "Skip _Forward"
msgstr "Spring _fremad"
#: ../data/totem.ui.h:59 ../src/totem-menu.c:1349 ../src/totem-menu.c:1354
msgid "Skip backwards"
msgstr "Spring tilbage"
#: ../data/totem.ui.h:60 ../src/totem-menu.c:1348 ../src/totem-menu.c:1353
msgid "Skip forward"
msgstr "Spring fremad"
#: ../data/totem.ui.h:61 ../src/totem-menu.c:1367
msgid "Square"
msgstr "Kvadratisk"
#: ../data/totem.ui.h:62
msgid "Switch An_gles"
msgstr "Skift vi_nkler"
#: ../data/totem.ui.h:63
msgid "Switch camera angles"
msgstr "Skift kameravinkel"
#: ../data/totem.ui.h:64
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Skift til fuldskærm"
#: ../data/totem.ui.h:65
msgid "TV-Out"
msgstr "Tv-ud"
#: ../data/totem.ui.h:66
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
msgstr "Tv-ud i fuldskærm med Nvidia (NTSC)"
#: ../data/totem.ui.h:67
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
msgstr "Tv-ud i fuldskærm med Nvidia (PAL)"
#: ../data/totem.ui.h:68
msgid "Take _Screenshot..."
msgstr "Gem _skærmbillede..."
#: ../data/totem.ui.h:69
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Gem et skærmbillede"
#: ../data/totem.ui.h:70
msgid "Text Subtitles"
msgstr "Undertekster som tekst"
#: ../data/totem.ui.h:71
msgid "Time seek bar"
msgstr "Søgebjælke"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:73 ../src/totem.c:902 ../src/totem.c:3100
#: ../src/totem.c:3129 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1911
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem - filmafspiller"
#: ../data/totem.ui.h:74
msgid "Totem Preferences"
msgstr "Indstillinger for Totem"
#: ../data/totem.ui.h:75
msgid "Visual Effects"
msgstr "Visuelle effekter"
#: ../data/totem.ui.h:76
msgid "Visualisation _size:"
msgstr "Visualiserings_størrelse:"
#: ../data/totem.ui.h:77
msgid "Volume _Down"
msgstr "Lydstyrke _ned"
#: ../data/totem.ui.h:78
msgid "Volume _Up"
msgstr "Lydstyrke _op"
#: ../data/totem.ui.h:79
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom ind"
#: ../data/totem.ui.h:80
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ud"
#: ../data/totem.ui.h:81
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Nulstil zoom"
#: ../data/totem.ui.h:82
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoom ind"
#: ../data/totem.ui.h:83
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ud"
#: ../data/totem.ui.h:84
msgid "Zoom reset"
msgstr "Nulstil zoom"
#: ../data/totem.ui.h:85
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../data/totem.ui.h:86
msgid "_Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr "_Tillad aktivering af pauseskærm selv når der kun afspilles lyd"
#: ../data/totem.ui.h:87
msgid "_Angle Menu"
msgstr "_Vinkelmenu"
#: ../data/totem.ui.h:88
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "_Højde-/breddeforhold"
#: ../data/totem.ui.h:89
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Lyduddata-type:"
# Genvejstasten _Lys... er ikke i konflikt med _Lyd... ovenfor, da de indgår i forskellige skærmbilleder
#: ../data/totem.ui.h:90
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Lysstyrke:"
#: ../data/totem.ui.h:91
msgid "_Chapter Menu"
msgstr "_Kapitelmenu"
#: ../data/totem.ui.h:92
msgid "_Clear Playlist"
msgstr "_Ryd afspilningsliste"
#: ../data/totem.ui.h:93
msgid "_Contents"
msgstr "_Indhold"
#: ../data/totem.ui.h:94
msgid "_DVD Menu"
msgstr "_DVD-menu"
#: ../data/totem.ui.h:95 ../src/totem-menu.c:1360
msgid "_Deinterlace"
msgstr "_Fjern linjespring"
#: ../data/totem.ui.h:96
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigér"
#: ../data/totem.ui.h:97
msgid "_Eject"
msgstr "_Skub ud"
#: ../data/totem.ui.h:98
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Indkodning:"
#: ../data/totem.ui.h:99
msgid "_Font:"
msgstr "_Skrifttype:"
#: ../data/totem.ui.h:100
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fuldskærm"
#: ../data/totem.ui.h:101
msgid "_Go"
msgstr "_Start"
#: ../data/totem.ui.h:102
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: ../data/totem.ui.h:103
msgid "_Hue:"
msgstr "_Farvetone:"
#: ../data/totem.ui.h:104
msgid "_Languages"
msgstr "_Sprog"
#: ../data/totem.ui.h:105
msgid "_Movie"
msgstr "_Film"
#: ../data/totem.ui.h:106
msgid "_Next Chapter/Movie"
msgstr "_Næste kapitel/film"
#: ../data/totem.ui.h:107
msgid "_No TV-out"
msgstr "_Intet tv-ud"
#: ../data/totem.ui.h:108
msgid "_Open..."
msgstr "_Åbn..."
#: ../data/totem.ui.h:109
msgid "_Previous Chapter/Movie"
msgstr "_Forrige kapitel/film"
#: ../data/totem.ui.h:110
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaber"
#: ../data/totem.ui.h:111
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#: ../data/totem.ui.h:112 ../src/totem-menu.c:1358
msgid "_Repeat Mode"
msgstr "_Gentagelsestilstand"
#: ../data/totem.ui.h:113
msgid "_Resize 1:2"
msgstr "_Ændr størrelse til 1:2"
#: ../data/totem.ui.h:114
msgid "_Sidebar"
msgstr "_Sidepanel"
#: ../data/totem.ui.h:115
msgid "_Sound"
msgstr "_Lyd"
#: ../data/totem.ui.h:116
msgid "_Title Menu"
msgstr "_Titelmenu"
#: ../data/totem.ui.h:117
msgid "_Type of visualisation:"
msgstr "_Visualiseringstype:"
#: ../data/totem.ui.h:118
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
#: ../data/totem.schemas.in.h:1
msgid "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr "Tillad aktivering af pauseskærmen selv når der kun afspilles lyd"
#: ../data/totem.schemas.in.h:2
msgid ""
"Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing. This is "
"useful for monitor powered speakers."
msgstr ""
"Tillad aktivering af pauseskærm selv når der kun afspilles lyd. Dette er "
"brugbart for højttalere der får strøm fra skærmen."
#: ../data/totem.schemas.in.h:3
msgid ""
"Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
"stream (in seconds)"
msgstr ""
"Mængden af data som skal mellemlagres for netværksstrømme inden strømmen "
"vises (i sekunder)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:4
msgid "Buffer size"
msgstr "Mellemlagerstørrelse"
#: ../data/totem.schemas.in.h:5
msgid "Default location for the \"Open...\" dialogues"
msgstr "Forvalgt placering for \"Åbn...\" vinduerne"
#: ../data/totem.schemas.in.h:6
msgid ""
"Default location for the \"Open...\" dialogues, default is the current "
"directory"
msgstr ""
"Forvalgt placering for \"Åbn...\" vinduerne - standard er den nuværende\n"
"mappe"
#: ../data/totem.schemas.in.h:7
msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues"
msgstr "Forvalgt placering for \"Gem skærmbillede...\"-vinduerne"
#: ../data/totem.schemas.in.h:8
msgid ""
"Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues, default is the "
"Pictures directory"
msgstr ""
"Forvalgt placering for \"Gem skærmbillede...\"-vinduerne - standard er den "
"mappen Billeder"
#: ../data/totem.schemas.in.h:9
msgid "Enable deinterlacing"
msgstr "Aktiver fjernelse af linjespring"
#: ../data/totem.schemas.in.h:10
msgid "Encoding charset for subtitle"
msgstr "Tegnsæt til undertekster"
#: ../data/totem.schemas.in.h:11
msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
msgstr "Maksimal mængde af data som skal afkodes før visning (i sekunder)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:12