Commit d0984487 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-05-06  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=5393
parent 092037a6
2008-05-06 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-05-05 Chao-Hsiung Liao <j_h_liau@yahoo.com.tw>
* zh_HK.po: Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong).
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.21.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-21 21:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-06 19:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-21 21:02+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
......@@ -503,8 +503,8 @@ msgid "Time seek bar"
msgstr "Søk på tid"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:73 ../src/totem.c:991 ../src/totem.c:3331
#: ../src/totem.c:3363 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1911
#: ../data/totem.ui.h:73 ../src/totem.c:1002 ../src/totem.c:3342
#: ../src/totem.c:3374 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1911
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmavspiller"
......@@ -1013,11 +1013,11 @@ msgstr "Aktiver feilsøking"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Spill/pause"
#: ../src/totem-options.c:39 ../src/totem.c:326 ../src/totem.c:336
#: ../src/totem-options.c:39 ../src/totem.c:343 ../src/totem.c:353
msgid "Play"
msgstr "Spill av"
#: ../src/totem-options.c:40 ../src/totem.c:319
#: ../src/totem-options.c:40 ../src/totem.c:336
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
......@@ -1195,7 +1195,7 @@ msgstr "Lagre skjermdump"
msgid "0:00 / 0:00"
msgstr "0:00 / 0:00"
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:331 ../src/totem.c:983
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:348 ../src/totem.c:994
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:341
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppet"
......@@ -1408,40 +1408,40 @@ msgstr "Velg fil for teksting"
msgid "Select Movies or Playlists"
msgstr "Velg filmer eller spillelister"
#: ../src/totem.c:317 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
#: ../src/totem.c:334 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
msgid "Playing"
msgstr "Spiller"
#: ../src/totem.c:324 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
#: ../src/totem.c:341 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
msgid "Paused"
msgstr "Pause"
#: ../src/totem.c:412 ../src/totem.c:439 ../src/totem.c:1104
#: ../src/totem.c:1252
#: ../src/totem.c:429 ../src/totem.c:456 ../src/totem.c:1115
#: ../src/totem.c:1263
#, c-format
msgid "Totem could not play '%s'."
msgstr "Totem kunne ikke spille av «%s»."
#: ../src/totem.c:525
#: ../src/totem.c:536
msgid "More information about watching TV"
msgstr "Mer informasjon om å se på TV"
#: ../src/totem.c:526
#: ../src/totem.c:537
msgid "Totem is missing a channels listing to be able to tune the receiver."
msgstr "Totem mangler en liste over kanaler for å kunne stille inn mottakeren."
#: ../src/totem.c:527
#: ../src/totem.c:538
msgid ""
"Please follow the instructions provided in the link to create a channels "
"listing."
msgstr ""
"Vennligst følg veiledningen gitt i lenken for å opprette en kanalliste."
#: ../src/totem.c:531 ../src/plugins/youtube/youtube.py:162
#: ../src/totem.c:542 ../src/plugins/youtube/youtube.py:162
msgid "More information about media plugins"
msgstr "Mer informasjon om media-tillegg"
#: ../src/totem.c:532 ../src/plugins/youtube/youtube.py:160
#: ../src/totem.c:543 ../src/plugins/youtube/youtube.py:160
msgid ""
"Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
"this media."
......@@ -1449,7 +1449,7 @@ msgstr ""
"Installer de nødvendige tilleggene og start Totem på nytt for å kunne spille "
"av dette mediet."
#: ../src/totem.c:534
#: ../src/totem.c:545
#, c-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the "
......@@ -1458,7 +1458,7 @@ msgstr ""
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi du ikke har tilleggene "
"som kreves for å lese fra platen."
#: ../src/totem.c:536 ../src/plugins/youtube/youtube.py:159
#: ../src/totem.c:547 ../src/plugins/youtube/youtube.py:159
#, c-format, python-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
......@@ -1467,17 +1467,17 @@ msgstr ""
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi du ikke har tilleggene "
"som kreves for å håndtere det."
#: ../src/totem.c:539
#: ../src/totem.c:550
#, c-format
msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because it is not supported."
msgstr ""
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi det ikke er støttet."
#: ../src/totem.c:540
#: ../src/totem.c:551
msgid "Please insert another disc to play back."
msgstr "Vennligst sett inn en annen plate som skal spilles av."
#: ../src/totem.c:554
#: ../src/totem.c:565
#, c-format
msgid ""
"Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to handle "
......@@ -1486,7 +1486,7 @@ msgstr ""
"Totem kunne ikke spille av dette mediet (%s) selv om et tillegg finnes som "
"skal håndtere det."
#: ../src/totem.c:555
#: ../src/totem.c:566
msgid ""
"You might want to check that a disc is present in the drive and that it is "
"correctly configured."
......@@ -1494,93 +1494,94 @@ msgstr ""
"Du bør sjekke at det finnes en disk i stasjonen og at den er riktig "
"konfigurert."
#: ../src/totem.c:583
#: ../src/totem.c:594
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem kunne ikke spille av denne platen."
#: ../src/totem.c:584 ../src/totem.c:3195
#: ../src/totem.c:595 ../src/totem.c:3206
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1902
msgid "No reason."
msgstr "Ingen årsak."
#: ../src/totem.c:598
#: ../src/totem.c:609
msgid "Totem does not support playback of Audio CDs"
msgstr "Totem støtter ikke avspilling av lyd-CDer"
#: ../src/totem.c:599
#: ../src/totem.c:610
msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
msgstr ""
"Vennligst bruk et musikkavspillingsprogram eller en CD-ripper til å spille "
"av denne CDen"
#: ../src/totem.c:900 ../src/totem.c:908
#: ../src/totem.c:911 ../src/totem.c:919
msgid "Totem could not get a screenshot of that film."
msgstr "Totem kunne ikke ta et skjermdump av denne filmen."
#: ../src/totem.c:908
#: ../src/totem.c:919
msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
msgstr "Dette skal ikke skje. Vennligst rapporter feilen."
#: ../src/totem.c:1110
#: ../src/totem.c:1121
msgid "No error message"
msgstr "Ingen feilmelding"
#: ../src/totem.c:1429
#: ../src/totem.c:1440
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Totem kunne ikke vise hjelpinnhold."
#: ../src/totem.c:1687 ../src/totem.c:1689
#: ../src/totem.c:1698 ../src/totem.c:1700
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1569
msgid "An error occurred"
msgstr "En feil oppsto"
#: ../src/totem.c:3056 ../src/totem.c:3058
#: ../src/totem.c:3067 ../src/totem.c:3069
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Forrige kapittel/film"
#: ../src/totem.c:3064 ../src/totem.c:3066
#: ../src/totem.c:3075 ../src/totem.c:3077
msgid "Play / Pause"
msgstr "Spill av/pause"
#: ../src/totem.c:3073 ../src/totem.c:3075
#: ../src/totem.c:3084 ../src/totem.c:3086
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Neste kapittel/film"
#: ../src/totem.c:3195
#: ../src/totem.c:3206
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem kunne ikke starte opp."
#: ../src/totem.c:3332
#: ../src/totem.c:3343
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Kunne ikke initiere trådsikre biblioteker."
#: ../src/totem.c:3332
#: ../src/totem.c:3343
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Sjekk systeminstallasjonen. Totem avslutter nå."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3340
#: ../src/totem.c:3351
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "Spill av filmer og sanger"
#: ../src/totem.c:3349
#: ../src/totem.c:3360
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s\n"
"Kjør «%s --help» for å se en full liste med tilgjengelige komanndolinjeflagg.\n"
"Kjør «%s --help» for å se en full liste med tilgjengelige "
"komanndolinjeflagg.\n"
#: ../src/totem.c:3369
#: ../src/totem.c:3380
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Totem kunne ikke initiere konfigurasjonsmotoren."
#: ../src/totem.c:3369
#: ../src/totem.c:3380
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Sjekk at GNOME er korrekt installert."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2440
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2441
msgid ""
"The requested audio output was not found. Please select another audio output "
"in the Multimedia Systems Selector."
......@@ -1588,18 +1589,18 @@ msgstr ""
"Forespurt utgang for lyd ble ikke funnet. Velg annen utgang for lyd i «Valg "
"av multimediesystemer»"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2445
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2446
msgid "Location not found."
msgstr "Plassering ikke funnet."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2449
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2450
msgid ""
"Could not open location; you might not have permission to open the file."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lokasjon. Du har kanskje ikke tillatelse til å åpne den "
"filen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2460
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2461
msgid ""
"The video output is in use by another application. Please close other video "
"applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
......@@ -1608,7 +1609,7 @@ msgstr ""
"Filmutdataen er i bruk av et annet program. Avslutt andre filmprogrammer "
"eller velg en annen utdata for film i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2466
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2467
msgid ""
"The audio output is in use by another application. Please select another "
"audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
......@@ -1618,14 +1619,14 @@ msgstr ""
"i «Valg av multimediesystem». Du kan muligens bruke en lydtjener."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2484
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2490
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2485
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2491
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgstr ""
"Avspilling av denne filmen krever et tillegg %s og dette er ikke installert."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2491
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2492
#, c-format
msgid ""
"The playback of this movie requires the following decoders which are not "
......@@ -1637,45 +1638,44 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2516
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2517
msgid ""
"Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
msgstr ""
"Kan ikke spille denne filen over nettverket. Prøv å laste den ned først."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2588
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2589
msgid "Media file could not be played."
msgstr "Mediet kunne ikke spilles av."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2665
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2731
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2728
#, c-format
msgid "Failed to retrieve working directory"
msgstr "Kunne ikke finne arbeidskatalog"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4396
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4393
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4398
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4395
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4400
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4397
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4631
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4628
#, c-format
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "Den installerte versjonen av GStreamer er for gammel"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4638
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4635
#, c-format
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Medier inneholder ingen støttede videostrømmer."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5013
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5010
#, c-format
msgid ""
"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
......@@ -1684,8 +1684,8 @@ msgstr ""
"Kunne ikke opprette et spilleobjekt for GStreamer. Sjekk din GStreamer "
"installasjon."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5145
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5262
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5142
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5259
#, c-format
msgid ""
"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
......@@ -1694,7 +1694,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke åpne utdata for video. Det er kanskje ikke tilgjengelig. Velg en "
"annen utdata for video i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5157
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5154
#, c-format
msgid ""
"Could not find the video output. You may need to install additional "
......@@ -1704,7 +1704,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke åpne utgang for video. Du må kanskje installere flere tillegg for "
"GStreamer. eller velge en annen utgang for video i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5192
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5189
#, c-format
msgid ""
"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
......@@ -1715,7 +1715,7 @@ msgstr ""
"lydenheten eller lydtjeneren kjører ikke. Velg en annen utgang for lyd i "
"«Valg av multimediesystemer»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5212
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5209
#, c-format
msgid ""
"Could not find the audio output. You may need to install additional "
......@@ -1846,7 +1846,7 @@ msgstr "Kunne ikke åpne denne filmen."
msgid "Generic Error."
msgstr "Generisk feil."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2526
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2538
#, c-format
msgid ""
"Video codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1855,7 +1855,7 @@ msgstr ""
"Bildekoding av type «%s» håndteres ikke. Du vil kanskje måtte installere "
"flere tillegg for å kunne spille av noen typer filmer"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2530
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2542
#, c-format
msgid ""
"Audio codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1864,30 +1864,30 @@ msgstr ""
"Lydkoding av type «%s» håndteres ikke. Du vil kanskje måtte installere flere "
"tillegg for å kunne spille av noen typer filmer"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2544
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2556
#, c-format
msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
msgstr ""
"Dette er en lydfil, og det finnes innen mulighet for avspilling av lyd."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4142
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4189
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4211
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4154
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4201
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4223
#, c-format
msgid "Language %d"
msgstr "Språk %d"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4300
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4312
#, c-format
msgid "No video to capture."
msgstr "Ingen video å fange."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4308
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4320
#, c-format
msgid "Video codec is not handled."
msgstr "Denne typen koding av video er ikke støttet."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4319
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4331
#, c-format
msgid "Movie is not playing."
msgstr "Filmen spilles ikke av."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment