Commit bf93a193 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov Committed by Alexander Alexandrov Shopov

Updated Bulgarian translation by Alexander Shopov <ash@contact.bg>

2009-03-16  Alexander Shopov  <ash@contact.bg>

	* bg.po: Updated Bulgarian translation by
	Alexander Shopov <ash@contact.bg>

svn path=/trunk/; revision=6158
parent 0b4678a3
2009-03-16 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
Alexander Shopov <ash@contact.bg>
2009-03-16 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Martin Picek.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-27 08:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-27 08:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-16 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-16 12:47+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -445,7 +445,7 @@ msgid "Quit the program"
msgstr "Спиране на програмата"
#: ../data/totem.ui.h:58
msgid "Reset To _Defaults"
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "В_ъзстановяване на стандартните настройки"
#: ../data/totem.ui.h:59
......@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgstr "Програма за гледане на филми, която изп
msgid "Copyright © 2002-2008 Bastien Nocera"
msgstr "Авторски права © 2002-2008 Bastien Nocera"
#: ../src/totem-menu.c:1185 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1191
#: ../src/totem-menu.c:1185 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1194
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
......@@ -1192,8 +1192,11 @@ msgstr "Пауза"
msgid "Paused"
msgstr "На пауза"
#. Translators: this refers to a media file
#: ../src/totem-object.c:946 ../src/totem-object.c:956
#: ../src/totem-options.c:50
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:76
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:88
msgid "Play"
msgstr "Изпълнение"
......@@ -1224,11 +1227,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Проверете има ли носител в устройството и дали то е настроено правилно."
#: ../src/totem-object.c:1150 ../src/plugins/youtube/youtube.py:235
#: ../src/totem-object.c:1150 ../src/plugins/youtube/youtube.py:232
msgid "More information about media plugins"
msgstr "Повече информация за медийните приставки"
#: ../src/totem-object.c:1151 ../src/plugins/youtube/youtube.py:233
#: ../src/totem-object.c:1151 ../src/plugins/youtube/youtube.py:230
msgid ""
"Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
"this media."
......@@ -1246,7 +1249,7 @@ msgstr ""
"Totem не може да изпълни този вид медия (%s) поради липса на подходящи "
"приставки за четене от диска."
#: ../src/totem-object.c:1155 ../src/plugins/youtube/youtube.py:232
#: ../src/totem-object.c:1155 ../src/plugins/youtube/youtube.py:229
#, c-format, python-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
......@@ -1309,7 +1312,7 @@ msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem не успя да пусне диска за изпълнение."
#: ../src/totem-object.c:1217 ../src/totem-object.c:3954
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1824
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1827
msgid "No reason."
msgstr "Няма причина."
......@@ -1332,7 +1335,7 @@ msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Ръководството не може да бъде показано."
#: ../src/totem-object.c:2377 ../src/totem-object.c:2379
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1479
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1482
msgid "An error occurred"
msgstr "Получи се грешка"
......@@ -1412,7 +1415,10 @@ msgstr "Показване/скриване на контролните буто
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"
#. Translators: this refers to a media file
#: ../src/totem-options.c:62
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:79
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:91
msgid "Enqueue"
msgstr "Добавяне"
......@@ -1771,7 +1777,7 @@ msgstr "Връзката не може да бъде отворена"
#: ../src/totem.c:136 ../src/totem.c:161
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:779
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1833
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1836
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Изпълнение на филми (Totem)"
......@@ -2268,7 +2274,12 @@ msgstr "Запис на (S)VCDs или видео DVDs"
msgid "Video Disc Recorder"
msgstr "Записване на видео дискове"
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:104
#. Translators: this refers to a media file
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:97
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:108
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.totem-plugin.in.h:2
msgid "Coherence DLNA/UPnP Client"
msgstr "Клиент за DLNA/UPnP чрез Coherence"
......@@ -2346,7 +2357,7 @@ msgid "_Open Jamendo Album Page in Browser"
msgstr "_Отваряне на страницата на албум в Jamendo в уеб браузър"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.totem-plugin.in.h:1
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:129
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:127
msgid "Jamendo"
msgstr "Jamendo"
......@@ -2357,38 +2368,38 @@ msgstr ""
"Слушане на огромна колекция от музика от Jamendo лицензирана по условия на "
"Криейтив Комънс."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:56
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:55
msgid "You need to install the Python simplejson module."
msgstr "Трябва да инсталирате модула на Питон simplejson."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:246 ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:259
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:282
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:244 ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:257
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:280
#, python-format
msgid "Artist: %s"
msgstr "Изпълнител: %s"
#. Translators: this is the release date of an album in Python strptime format
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:252
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:250
msgid "%Y-%m-%d"
msgstr "%Y-%m-%d"
#. Translators: this is the release time of an album in Python strftime format
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:254
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:252
#, python-format
msgid "%x"
msgstr "%x"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:260
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:258
#, python-format
msgid "Genre: %s"
msgstr "Жанр: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:261
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:259
#, python-format
msgid "Released on: %s"
msgstr "Издаден на: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:262
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:260
#, python-format
msgid "License: %s"
msgstr "Лиценз: %s"
......@@ -2396,30 +2407,30 @@ msgstr "Лиценз: %s"
#. track title
#. Translators: this is the title of a track in Python format
#. (first argument is the track number, second is the track title)
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:274
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:272
#, python-format
msgid "%02d. %s"
msgstr "%02d. %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:281
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:279
#, python-format
msgid "Album: %s"
msgstr "Албум: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:283
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:281
#, python-format
msgid "Duration: %s"
msgstr "Продължителност: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:340
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:338
msgid "Fetching albums, please wait..."
msgstr "Изчакайте, теглят се албуми…"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:389
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:387
msgid "An error occurred while fetching albums."
msgstr "Грешка при изтеглянето на албуми."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:401
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:399
#, python-format
msgid ""
"Failed to connect to Jamendo server.\n"
......@@ -2428,20 +2439,20 @@ msgstr ""
"Неуспех при свързването към сървъра на Jamendo.\n"
"%s."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:403
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:401
#, python-format
msgid "The Jamendo server returned code %s."
msgstr "Сървърът на Jamendo върна кода %s."
#. Translators: time formatting (in Python strftime format) for the Jamendo plugin
#. for times longer than an hour
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:635
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:633
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: time formatting (in Python strftime format) for the Jamendo plugin
#. for times shorter than an hour
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:638
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:636
msgid "%M:%S"
msgstr "%M:%S"
......@@ -2490,25 +2501,25 @@ msgid "_Play with Subtitle"
msgstr "_Изпълнение със субтитри"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.totem-plugin.in.h:1
msgid "Look for a subtitle for the currently playing movie"
msgstr "Търсене на субтитри за текущо изпълнявания филм"
msgid "Look for subtitles for the currently playing movie."
msgstr "Търсене на субтитри за текущо изпълнявания филм."
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.totem-plugin.in.h:2
msgid "Subtitles downloader"
msgid "Subtitle Downloader"
msgstr "Изтегляне на субтитри"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:35
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:31
msgid "Brasilian Portuguese"
msgstr "португалско (бразилско)"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:238
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:254
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:271
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:277
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:234
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:250
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:267
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:273
msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
msgstr "Няма връзка със сайта OpenSubtitles.org"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:259
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:255
msgid "No results found"
msgstr "Няма резултати"
......@@ -2578,7 +2589,7 @@ msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:582
msgid "Neighbours"
msgid "Neighbors"
msgstr "Съседи"
#: ../src/plugins/publish/publish.totem-plugin.in.h:1
......@@ -2761,38 +2772,38 @@ msgid "A plugin to let you browse YouTube videos."
msgstr "Приставка за разглеждане на видео клипове от YouTube."
#: ../src/plugins/youtube/youtube.totem-plugin.in.h:2
msgid "YouTube browser"
msgid "YouTube Browser"
msgstr "Разглеждане на YouTube"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:1
msgid "Related Videos"
msgstr "Свързани видео клипове"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:130 ../src/plugins/youtube/youtube.py:232
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:127 ../src/plugins/youtube/youtube.py:229
msgid "YouTube"
msgstr "YouTube"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:150
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:147
msgid "Videos"
msgstr "Видео клипове"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:156
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:153
msgid "_Open in Web Browser"
msgstr "_Отваряне в уеб браузър"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:156
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:153
msgid "Open the video in your web browser"
msgstr "Отваряне на видео в уеб браузър"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:195
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:192
msgid "Fetching related videos..."
msgstr "Изтегляне на свързани видео клипове…"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:380
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:377
msgid "Fetching search results..."
msgstr "Получаване на резултатите от търсенето…"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:395
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:392
msgid "Fetching more videos..."
msgstr "Изтегляне на още видео клипове…"
......@@ -2808,36 +2819,36 @@ msgstr "Totem не може да изпълни „%s“"
#. translators: this is:
#. * Open With ApplicationName
#. * as in nautilus' right-click menu
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1129
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1132
#, c-format
msgid "_Open with \"%s\""
msgstr "_Отваряне с „%s“"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1180
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1183
#, c-format
msgid "Browser Plugin using %s"
msgstr "Приставка за браузъри, която използва %s"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1185
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1188
msgid "Totem Browser Plugin"
msgstr "Приставка на Totem за браузъри"
#. FIXME!
#. FIXME construct and show error message
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1824
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1827
msgid "The Totem plugin could not be started."
msgstr "Приставката на Totem не може да се стартира."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2172
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2175
msgid "No playlist or playlist empty"
msgstr "Или няма списък за изпълнение, или той е празен"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2275
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2278
msgid "Could not initialise the thread-safe libraries."
msgstr ""
"Библиотеките за безопасна работа с нишки не могат да бъдат инициализирани."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2275
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2278
msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
msgstr "Проверете системата си. Приставката на Totem ще бъде спряна."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment