Commit 9d3ba392 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent b1d98fa8
Pipeline #63724 passed with stages
in 15 minutes and 59 seconds
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-12 16:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 10:44+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 18:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 10:47+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ""
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1892 src/totem-object.c:3658
#: src/totem-grilo.c:1898 src/totem-object.c:3726
msgid "Videos"
msgstr "Videa"
......@@ -170,15 +170,10 @@ msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
msgstr "Zda automaticky nahrávat soubory s titulky, když je nahrán film"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:77
msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
msgstr ""
"Zda automaticky načíst externí soubor s kapitolami, když je načten film"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:81
msgid "Active plugins list"
msgstr "Seznam aktivních zásuvných modulů"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:78
msgid ""
"A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
"running)."
......@@ -186,16 +181,16 @@ msgstr ""
"Seznam názvů zásuvných modulů, které jsou v současnosti aktivované (načtené "
"a běží)."
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:86
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
msgid "Directories to show"
msgstr "Složky k zobrazení"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:87
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:83
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr ""
"Složky, které se mají zobrazit v rozhraní prohlížeče; výchozí není žádná"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5644
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5659
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -240,72 +235,64 @@ msgid "_Encoding:"
msgstr "_Kódování:"
#: data/preferences.ui:312
msgid "External Chapters"
msgstr "Externí kapitoly"
#: data/preferences.ui:360
msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
msgstr "Po načtení filmu načíst soubory s _kapitolami"
#: data/preferences.ui:403
msgid "Plugins"
msgstr "Zásuvné moduly"
#: data/preferences.ui:429
#: data/preferences.ui:338
msgid "Plugins…"
msgstr "Zásuvné moduly…"
#: data/preferences.ui:464 src/plugins/properties/properties.ui:23
#: data/preferences.ui:373 src/plugins/properties/properties.ui:23
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#. Tab label in the Preferences dialogue
#: data/preferences.ui:498 src/plugins/properties/properties.ui:321
#: data/preferences.ui:407 src/plugins/properties/properties.ui:321
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: data/preferences.ui:527
#: data/preferences.ui:436
msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
msgstr "Zakázat o_dstranění prokládání u prokládaného videa"
#: data/preferences.ui:568
#: data/preferences.ui:477
msgid "Color Balance"
msgstr "Vyvážení barev"
#: data/preferences.ui:622
#: data/preferences.ui:531
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Jas:"
#: data/preferences.ui:649
#: data/preferences.ui:558
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "_Kontrast:"
#: data/preferences.ui:715
#: data/preferences.ui:624
msgid "Sat_uration:"
msgstr "_Sytost:"
#: data/preferences.ui:742
#: data/preferences.ui:651
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odstín:"
# TEST
#: data/preferences.ui:817
#: data/preferences.ui:726
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Vrátit na _výchozí"
#: data/preferences.ui:864
#: data/preferences.ui:773
msgid "Display"
msgstr "Zobrazení"
#: data/preferences.ui:905
#: data/preferences.ui:814
msgid "Audio Output"
msgstr "Zvukový výstup"
#: data/preferences.ui:949
#: data/preferences.ui:858
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Typ zvukového výstupu:"
#: data/preferences.ui:1023 src/plugins/properties/properties.ui:512
#: data/preferences.ui:932 src/plugins/properties/properties.ui:512
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"
......@@ -592,7 +579,7 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Vložte _adresu souboru, který chcete otevřít:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:113
#: src/backend/bacon-time-label.c:114
msgid "--:--"
msgstr "--∶--"
......@@ -600,54 +587,59 @@ msgstr "--∶--"
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "Heslo vyžadované pro server RTSP"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3357
#, c-format
msgid "Audio Track #%d"
msgstr "Zvuková stopa č. %d"
# TEST
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3359
#, c-format
msgid "Subtitle #%d"
msgstr "Titulky č. %d"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3889
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
msgstr ""
"Vypadá to, že zdroj je šifrovaný a nejde jej přečíst. Nepokoušíte se přehrát "
"šifrované DVD bez knihovny libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3900
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3903
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Server, ke kterému se snažíte připojit, není známý."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3903
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3906
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Připojení k tomuto serveru bylo zamítnuto."
# TEST
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3906
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3909
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Zadaný film nebyl nalezen."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3913
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3916
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Přístup k tomuto souboru či vysílání byl serverem zamítnut."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3919
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3922
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Pro přístup k tomuto souboru či vysílání je zapotřebí ověření."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3926
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3929
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Nemáte oprávnění otevřít tento soubor."
# TEST
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3931
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3934
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Toto není platné upístění."
# TEST
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Film nebylo možno přečíst."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3948
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Tento soubor je šifrovaný a nelze je přehrát."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3954
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Soubor, kterou zkoušíte přehrát, je prázdný."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3962 src/backend/bacon-video-widget.c:3970
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3977 src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -669,12 +661,12 @@ msgstr[2] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3982
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3997
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr "Toto vysílání nelze přehrát. Je možné, že jej blokuje firewall."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4000
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -683,26 +675,26 @@ msgstr ""
"přehrávání některých typů médií budete potřebovat nainstalovat zásuvné "
"moduly."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3996
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4011
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
msgstr ""
"Tento soubor nelze přehrávat po síti. Zkuste jej nejdřív stáhnout na disk."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5640
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5655
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5642
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5657
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5930
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5945
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Médium neobsahuje žádný podporované video."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6142
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6157
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -742,7 +734,7 @@ msgstr "_Najít v aplikaci %s"
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:63 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#: src/gst/totem-time-helpers.c:70 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d:%02d:%02d"
......@@ -755,7 +747,7 @@ msgstr "%d∶%02d∶%02d"
#. * change ":" to the separator that your locale uses or use
#. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:71
#: src/gst/totem-time-helpers.c:78
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "-%d:%02d:%02d"
......@@ -768,7 +760,7 @@ msgstr "-%d∶%02d∶%02d"
#. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id"
#. * instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:82
#: src/gst/totem-time-helpers.c:89
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "-%d:%02d"
......@@ -781,7 +773,7 @@ msgstr "-%d∶%02d"
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:91
#: src/gst/totem-time-helpers.c:98
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d:%02d"
......@@ -857,7 +849,7 @@ msgstr "Chyba při hledání"
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#: src/totem-grilo.c:1901
#: src/totem-grilo.c:1907
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"
......@@ -909,57 +901,66 @@ msgstr "Zrušit"
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
#: src/totem-menu.c:431
#: src/totem-menu.c:408
msgid "Audio Track"
msgstr "Zvuková stopa"
# TEST
#: src/totem-menu.c:411
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulky"
#. Translators: an entry in the "Subtitles" menu, used to choose the subtitle language of a DVD
#: src/totem-menu.c:531
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
#: src/totem-menu.c:435
#: src/totem-menu.c:535
msgctxt "Language"
msgid "Auto"
msgstr "Automaticky"
#: src/totem-object.c:1377 src/totem-options.c:51
#: src/totem-object.c:1388 src/totem-options.c:51
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
#: src/totem-object.c:1382 src/totem-object.c:1392 src/totem-options.c:50
#: src/totem-object.c:1393 src/totem-object.c:1403 src/totem-options.c:50
#: src/totemselectiontoolbar.ui:43
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
#: src/totem-object.c:1459 src/totem-object.c:1486 src/totem-object.c:1978
#: src/totem-object.c:1470 src/totem-object.c:1498 src/totem-object.c:2045
#, c-format
msgid "Totem could not play “%s”."
msgstr "Totem nemohl přehrát „%s“."
#: src/totem-object.c:2149
#: src/totem-object.c:2217
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Totem nemohl zobrazit obsah nápovědy."
#: src/totem-object.c:2410
#: src/totem-object.c:2479
msgid "An error occurred"
msgstr "Došlo k chybě"
#: src/totem-object.c:3756
#: src/totem-object.c:3824
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Předchozí kapitola/film"
#: src/totem-object.c:3762
#: src/totem-object.c:3830
msgid "Play / Pause"
msgstr "Přehrát / pozastavit"
#: src/totem-object.c:3768
#: src/totem-object.c:3836
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Následující kapitola/film"
#: src/totem-object.c:3991
#: src/totem-object.c:4059
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem se nemohl spustit."
# :-)
#: src/totem-object.c:3991
#: src/totem-object.c:4059
msgid "No reason."
msgstr "Žádný důvod."
......@@ -1042,12 +1043,12 @@ msgstr "Nelze v tu samou chvíli zařazovat do fronty a přejmenovávat"
#. This is "Title 3", where title is a DVD title
#. * Note: NOT a DVD chapter
#: src/totem-playlist.c:232
#: src/totem-playlist.c:231
#, c-format
msgid "Title %d"
msgstr "Titul %d"
#: src/totem-playlist.c:992
#: src/totem-playlist.c:993
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr "Seznam k přehrání „%s“ nelze zpracovat. Možná je poškozen."
......@@ -1060,7 +1061,7 @@ msgstr "Nastavit zásuvné moduly"
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
#: src/totem-preferences.c:303
#: src/totem-preferences.c:299
msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Zvolte písmo titulků"
......@@ -1223,18 +1224,6 @@ msgstr "Západní"
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamské"
#. Elapsed / Total Length
#: src/totem-time-label.c:64
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr "%s / %s"
#. Seeking to Time / Total Length
#: src/totem-time-label.c:67
#, c-format
msgid "Seek to %s / %s"
msgstr "Přeskočit na %s / %s"
#: src/totem-uri.c:329
msgid "All files"
msgstr "Všechny soubory"
......@@ -1333,18 +1322,18 @@ msgstr ""
"Zasílání oznámení o právě přehrávaných videích a vzdálené ovládání pomocí "
"MPRIS."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:210
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:238
#, python-format
msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
msgstr "Objekt MediaPlayer2 neimplementuje rozhraní „%s“."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:218
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:220
#, python-format
msgid "The property ‘%s’ is not writeable."
msgstr "Vlastnost „%s“ není zapisovatelná."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:231
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:233
#, python-format
msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
msgstr "Neznámá vlastnost „%s“ požadovaná objektem MediaPlayer2"
......@@ -1485,38 +1474,38 @@ msgstr "Vlastnosti filmu"
msgid "Adds movie properties menu item"
msgstr "Přidá do nabídky položku pro vlastnosti filmu"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:151
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:152
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:155
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:166
#, c-format
msgid "%d kbps"
msgstr "%d kb/s"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:155
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:166
msgctxt "Stream bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "---"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:169
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:169
msgctxt "Sample rate"
msgid "N/A"
msgstr "---"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:261
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:280
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:286
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:305
msgid "_Properties"
msgstr "_Vlastnosti"
......@@ -1988,3 +1977,23 @@ msgstr "Vimeo"
#: src/plugins/vimeo/vimeo.plugin.desktop.in:7
msgid "Sets the user agent for the Vimeo site"
msgstr "Nastaví uživatelského agenta pro server Vimeo"
#~ msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
#~ msgstr ""
#~ "Zda automaticky načíst externí soubor s kapitolami, když je načten film"
#~ msgid "External Chapters"
#~ msgstr "Externí kapitoly"
#~ msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
#~ msgstr "Po načtení filmu načíst soubory s _kapitolami"
# TEST
#~ msgid "Subtitle #%d"
#~ msgstr "Titulky č. %d"
#~ msgid "%s / %s"
#~ msgstr "%s / %s"
#~ msgid "Seek to %s / %s"
#~ msgstr "Přeskočit na %s / %s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment