Commit 9970dee6 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=4913
parent 6b656e4d
2007-11-27 Urbančič Matej <mateju@svn.gnome.org>
* sl.po: Updated Slovenian translation.
2007-11-26 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Priit Laes.
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-02 13:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-23 16:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-27 14:58+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,6 +30,7 @@ msgid "Add..."
msgstr "Dodaj..."
#: ../data/playlist.ui.h:2
#: ../data/video-list.ui.h:2
msgid "Copy the location to the clipboard"
msgstr "Kopiraj mesto v odložišče"
......@@ -54,10 +55,19 @@ msgid "Save Playlist..."
msgstr "Shrani seznam predvajanja ..."
#: ../data/playlist.ui.h:8
msgid "Select a file to use for text subtitles"
msgstr "Izbor datoteke za besedilne podnapise"
#: ../data/playlist.ui.h:9
msgid "Select text subtitle..."
msgstr "Izbor podnapisov ..."
#: ../data/playlist.ui.h:10
#: ../data/video-list.ui.h:4
msgid "_Copy Location"
msgstr "Kopiraj _mesto"
#: ../data/playlist.ui.h:9
#: ../data/playlist.ui.h:11
msgid "_Remove"
msgstr "Od_strani"
......@@ -207,6 +217,14 @@ msgstr "Posnetek"
msgid "Year:"
msgstr "Leto:"
#: ../data/video-list.ui.h:1
msgid "Add the video to the playlist"
msgstr "Dodaj posnetek na seznam predvajanja"
#: ../data/video-list.ui.h:3
msgid "_Add to Playlist"
msgstr "Dodaj na seznam predvajanja"
#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1
msgid "Movie Player"
msgstr "Predvajalnik posnetkov"
......@@ -510,9 +528,9 @@ msgstr "Besedilni podnapisi"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:71
#: ../src/totem.c:866
#: ../src/totem.c:3038
#: ../src/totem.c:3067
#: ../src/totem.c:870
#: ../src/totem.c:3077
#: ../src/totem.c:3106
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1787
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem predvajalnik filmov"
......@@ -831,7 +849,7 @@ msgstr "Vnesite n_aslov datoteke, ki jo želite odpreti:"
msgid "Playing a movie"
msgstr "Predvajanje filma"
#: ../src/totem-cell-renderer-video.c:86
#: ../src/totem-cell-renderer-video.c:91
msgid "Unknown video"
msgstr "Neznan posnetek"
......@@ -1025,40 +1043,40 @@ msgstr "Indeks seznama predvajanja"
msgid "Movies to play"
msgstr "Filmi za predvajanje"
#: ../src/totem-playlist.c:327
#: ../src/totem-playlist.c:885
#: ../src/totem-playlist.c:330
#: ../src/totem-playlist.c:924
msgid "Could not save the playlist"
msgstr "Ni mogoče shraniti seznama predvajanja"
#: ../src/totem-playlist.c:885
#: ../src/totem-playlist.c:924
msgid "Unknown file extension."
msgstr "Neznana končnica datoteke."
#: ../src/totem-playlist.c:898
#: ../src/totem-playlist.c:937
msgid "Select playlist format:"
msgstr "Izbor zapisa seznama predvajanja:"
#: ../src/totem-playlist.c:903
#: ../src/totem-playlist.c:942
msgid "By extension"
msgstr "Po končnici"
#: ../src/totem-playlist.c:933
#: ../src/totem-playlist.c:972
msgid "Save Playlist"
msgstr "Shrani seznam predvajanja"
#. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
#. * without the suffix
#: ../src/totem-playlist.c:944
#: ../src/totem-playlist.c:983
#: ../src/totem-sidebar.c:105
msgid "Playlist"
msgstr "Seznam predvajanja"
#: ../src/totem-playlist.c:1646
#: ../src/totem-playlist.c:1686
#, c-format
msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
msgstr "Seznama predvajanja '%s' ni mogoče razčleniti. Morda je poškodovana."
#: ../src/totem-playlist.c:1647
#: ../src/totem-playlist.c:1687
msgid "Playlist error"
msgstr "Napaka seznama predvajanja"
......@@ -1125,7 +1143,7 @@ msgstr "0:00 / 0:00"
#: ../src/totem-statusbar.c:111
#: ../src/totem.c:304
#: ../src/totem.c:858
#: ../src/totem.c:862
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:313
msgid "Stopped"
msgstr "Prekinjen"
......@@ -1338,23 +1356,31 @@ msgstr "Zahodnjaški"
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamski"
#: ../src/totem-uri.c:403
#: ../src/totem-uri.c:404
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"
#: ../src/totem-uri.c:408
#: ../src/totem-uri.c:409
msgid "Supported files"
msgstr "Podprte datoteke"
#: ../src/totem-uri.c:420
#: ../src/totem-uri.c:421
msgid "Audio files"
msgstr "Zvočne datoteke"
#: ../src/totem-uri.c:428
#: ../src/totem-uri.c:429
msgid "Video files"
msgstr "Slikovne datoteke"
#: ../src/totem-uri.c:500
#: ../src/totem-uri.c:439
msgid "Subtitle files"
msgstr "Datoteke podnapisov"
#: ../src/totem-uri.c:509
msgid "Select text subtitle"
msgstr "Izbor podnapisov"
#: ../src/totem-uri.c:561
msgid "Select Movies or Playlists"
msgstr "Izberite filme ali sezname predvajanja"
......@@ -1370,121 +1396,121 @@ msgstr "Pavza"
#: ../src/totem.c:378
#: ../src/totem.c:405
#: ../src/totem.c:957
#: ../src/totem.c:1077
#: ../src/totem.c:965
#: ../src/totem.c:1088
#, c-format
msgid "Totem could not play '%s'."
msgstr "Totem ne more predvajati '%s'."
#: ../src/totem.c:472
#: ../src/totem.c:474
#, c-format
msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the appropriate plugins to be able to read from the disc."
msgstr "Ni mogoče predvajati te vrste posnetka (%s), ker v niso nameščeni primerni vstavki za predvajanje."
#: ../src/totem.c:474
#: ../src/totem.c:476
#, c-format
msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the appropriate plugins to handle it."
msgstr "Totem ne more predvajati tega tipa medija (%s), ker nimate primernih vključkov za njegovo delovanje."
#: ../src/totem.c:475
#: ../src/totem.c:477
msgid "Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play this media."
msgstr "Prosim, naložite potrebne vključke in ponovno zaženite program za predvajanje tega medija."
#: ../src/totem.c:476
#: ../src/totem.c:478
msgid "More information about media plugins"
msgstr "Več podrobnosti o vstavkih zapisov posnetkov"
#: ../src/totem.c:484
#: ../src/totem.c:486
#, c-format
msgid "Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to handle it."
msgstr "Totem ne more predvajati medija (%s), čeprav je vključen pravilno naložen."
#: ../src/totem.c:485
#: ../src/totem.c:487
msgid "You might want to check that a disc is present in the drive and that it is correctly configured."
msgstr "Preverite, če je disk v pogonu in če je pravilno nastavljen."
#: ../src/totem.c:513
#: ../src/totem.c:515
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Ni mogoče predvajati diska."
#: ../src/totem.c:514
#: ../src/totem.c:2902
#: ../src/totem.c:516
#: ../src/totem.c:2941
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1778
msgid "No reason."
msgstr "Brez razloga."
#: ../src/totem.c:535
#: ../src/totem.c:537
msgid "Totem does not support playback of Audio CDs"
msgstr "Program Totem ne podpira predvajanja zvočnih CD-jev"
#: ../src/totem.c:536
#: ../src/totem.c:538
msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
msgstr "Uporabite predvajalnik glasbe ali pa pretvorite zapis na zvočnem CD-ju."
#: ../src/totem.c:775
#: ../src/totem.c:783
#: ../src/totem.c:779
#: ../src/totem.c:787
msgid "Totem could not get a screenshot of that film."
msgstr "Program Totem ne more zajeti zaslonske slike tega filma."
#: ../src/totem.c:783
#: ../src/totem.c:787
msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake; prosim, pošljite poročilo o hrošču."
#: ../src/totem.c:963
#: ../src/totem.c:971
msgid "No error message"
msgstr "Ni sporočil o napakah"
#: ../src/totem.c:1200
#: ../src/totem.c:1211
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Ni mogoče zagnati vsebine pomoči."
#: ../src/totem.c:1467
#: ../src/totem.c:1469
#: ../src/totem.c:1479
#: ../src/totem.c:1481
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1562
msgid "An error occurred"
msgstr "Prišlo je do napake"
#: ../src/totem.c:2767
#: ../src/totem.c:2769
#: ../src/totem.c:2802
#: ../src/totem.c:2804
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Prejšnje poglavje/film"
#: ../src/totem.c:2775
#: ../src/totem.c:2777
#: ../src/totem.c:2810
#: ../src/totem.c:2812
msgid "Play / Pause"
msgstr "Predvajaj / Premor"
#: ../src/totem.c:2784
#: ../src/totem.c:2786
#: ../src/totem.c:2819
#: ../src/totem.c:2821
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Naslednje poglavje/film"
#: ../src/totem.c:2902
#: ../src/totem.c:2941
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem se ne more zagnati"
#: ../src/totem.c:3039
#: ../src/totem.c:3078
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Ni mogoče naložiti knjižnic varovanja niti."
#: ../src/totem.c:3039
#: ../src/totem.c:3078
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Preverite sistemske nastavitve. Totem se bo izključil."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3047
#: ../src/totem.c:3086
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "- Predvajaj filme in glasbo"
#: ../src/totem.c:3056
#: ../src/totem.c:3095
msgid "Totem could not parse the command-line options"
msgstr "Predvajalnik Totem ne more razčleniti možnosti ukazne vrstice."
#: ../src/totem.c:3075
#: ../src/totem.c:3114
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Program Totem ne more zagnati orodja za nastavljanje."
#: ../src/totem.c:3075
#: ../src/totem.c:3114
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Prepričajte se, da je GNOME pravilno nameščen."
......@@ -1930,11 +1956,11 @@ msgstr "Ni mogoče zagnati lirc.."
msgid "Couldn't read lirc configuration."
msgstr "Ni mogoče prebrati lirc nastavitev."
#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:217
#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:198
msgid "Recordings"
msgstr "Posnetki"
#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:407
#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:385
msgid "MythTV Recordings"
msgstr "MythTV posnetki"
......@@ -2020,7 +2046,7 @@ msgstr "sekund"
#. * Showing 10-20 of 128 matches
#. * This is similar to what web searches use, eg. Google on the top-right of their search results page show:
#. * Personalized Results 1 - 10 of about 4,130,000 for foobar
#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:226
#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:203
#, c-format
msgid "Showing %i - %i of %i match"
msgid_plural "Showing %i - %i of %i matches"
......@@ -2029,7 +2055,7 @@ msgstr[1] "Prikaz %i - %i od %i zadetka"
msgstr[2] "Prikaz %i - %i od %i zadetkov"
msgstr[3] "Prikaz %i - %i od %i zadetkov"
#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:288
#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:300
msgid "Search results"
msgstr "Rezultati iskanja"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment