Commit 8b29f6dd authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-07-01  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=5495
parent 266aebfc
2008-07-01 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-06-27 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.23.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-25 01:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-25 01:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-01 10:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-01 10:43+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -56,18 +56,18 @@ msgstr "Lagre spilleliste ..."
msgid "Select a file to use for text subtitles"
msgstr "Velg en fil som skal brukes som undertekst"
#: ../data/playlist.ui.h:9
msgid "Select text subtitle..."
msgstr "Velg teksting ..."
#: ../data/playlist.ui.h:10 ../data/video-list.ui.h:4
#: ../data/playlist.ui.h:9 ../data/video-list.ui.h:4
msgid "_Copy Location"
msgstr "_Kopier lokasjon"
#: ../data/playlist.ui.h:11
#: ../data/playlist.ui.h:10
msgid "_Remove"
msgstr "Fje_rn"
#: ../data/playlist.ui.h:11
msgid "_Select text subtitle..."
msgstr "_Velg undertittel..."
#: ../data/plugins.ui.h:1
msgid "Author:"
msgstr "Forfatter:"
......@@ -542,7 +542,7 @@ msgstr "Hopp fremover"
msgid "Square"
msgstr "Kvadratisk"
#: ../data/totem.ui.h:82 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4397
#: ../data/totem.ui.h:82 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4408
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -587,8 +587,8 @@ msgid "Time seek bar"
msgstr "Søk på tid"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:94 ../src/totem.c:1002 ../src/totem.c:3362
#: ../src/totem.c:3394 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:741
#: ../data/totem.ui.h:94 ../src/totem.c:1007 ../src/totem.c:3367
#: ../src/totem.c:3399 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:741
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1784
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmavspiller"
......@@ -1272,7 +1272,7 @@ msgstr "Lagre skjermdump"
msgid "0:00 / 0:00"
msgstr "0:00 / 0:00"
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:348 ../src/totem.c:994
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:348 ../src/totem.c:999
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:338
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppet"
......@@ -1493,32 +1493,34 @@ msgstr "Spiller"
msgid "Paused"
msgstr "Pause"
#: ../src/totem.c:429 ../src/totem.c:456 ../src/totem.c:1115
#: ../src/totem.c:1263
#: ../src/totem.c:429 ../src/totem.c:456 ../src/totem.c:1120
#: ../src/totem.c:1268
#, c-format
msgid "Totem could not play '%s'."
msgstr "Totem kunne ikke spille av «%s»."
#: ../src/totem.c:536
msgid "More information about watching TV"
msgstr "Mer informasjon om å se på TV"
#: ../src/totem.c:537
msgid "Totem is missing a channels listing to be able to tune the receiver."
msgstr "Totem mangler en liste over kanaler for å kunne stille inn mottakeren."
#: ../src/totem.c:531
#, c-format
msgid ""
"Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to handle "
"it."
msgstr ""
"Totem kunne ikke spille av dette mediet (%s) selv om et tillegg finnes som "
"skal håndtere det."
#: ../src/totem.c:538
#: ../src/totem.c:532
msgid ""
"Please follow the instructions provided in the link to create a channels "
"listing."
"You might want to check that a disc is present in the drive and that it is "
"correctly configured."
msgstr ""
"Vennligst følg veiledningen gitt i lenken for å opprette en kanalliste."
"Du bør sjekke at det finnes en disk i stasjonen og at den er riktig "
"konfigurert."
#: ../src/totem.c:542 ../src/plugins/youtube/youtube.py:173
#: ../src/totem.c:539 ../src/plugins/youtube/youtube.py:173
msgid "More information about media plugins"
msgstr "Mer informasjon om media-tillegg"
#: ../src/totem.c:543 ../src/plugins/youtube/youtube.py:171
#: ../src/totem.c:540 ../src/plugins/youtube/youtube.py:171
msgid ""
"Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
"this media."
......@@ -1526,7 +1528,7 @@ msgstr ""
"Installer de nødvendige tilleggene og start Totem på nytt for å kunne spille "
"av dette mediet."
#: ../src/totem.c:545
#: ../src/totem.c:542
#, c-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the "
......@@ -1535,7 +1537,7 @@ msgstr ""
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi du ikke har tilleggene "
"som kreves for å lese fra platen."
#: ../src/totem.c:547 ../src/plugins/youtube/youtube.py:170
#: ../src/totem.c:544 ../src/plugins/youtube/youtube.py:170
#, c-format, python-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
......@@ -1544,111 +1546,129 @@ msgstr ""
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi du ikke har tilleggene "
"som kreves for å håndtere det."
#: ../src/totem.c:550
#, c-format
msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because it is not supported."
msgstr ""
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi det ikke er støttet."
#: ../src/totem.c:548
msgid ""
"Totem cannot play TV, because no TV adapters are present or they are not "
"supported."
msgstr "Totem kan ikke spille av TV fordi ingen TV-kort finnes eller er støttet."
#: ../src/totem.c:551
msgid "Please insert another disc to play back."
msgstr "Vennligst sett inn en annen plate som skal spilles av."
#: ../src/totem.c:549
msgid "Please insert a supported TV adapter."
msgstr "Vennligst sett inn et støttet TV-kort."
#: ../src/totem.c:565
#, c-format
#: ../src/totem.c:555
msgid "More information about watching TV"
msgstr "Mer informasjon om å se på TV"
#: ../src/totem.c:556
msgid "Totem is missing a channels listing to be able to tune the receiver."
msgstr "Totem mangler en liste over kanaler for å kunne stille inn mottakeren."
#: ../src/totem.c:557
msgid ""
"Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to handle "
"it."
"Please follow the instructions provided in the link to create a channels "
"listing."
msgstr ""
"Totem kunne ikke spille av dette mediet (%s) selv om et tillegg finnes som "
"skal håndtere det."
"Vennligst følg veiledningen gitt i lenken for å opprette en kanalliste."
#: ../src/totem.c:566
#: ../src/totem.c:560
#, c-format
msgid ""
"You might want to check that a disc is present in the drive and that it is "
"correctly configured."
"Totem cannot play this type of media (%s) because the TV device is busy."
msgstr "Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi TV-enheten er opptatt."
#: ../src/totem.c:561
msgid "Please try again later."
msgstr "Vennligst prøv igjen senere."
#: ../src/totem.c:566
#, c-format
msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because it is not supported."
msgstr ""
"Du bør sjekke at det finnes en disk i stasjonen og at den er riktig "
"konfigurert."
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi det ikke er støttet."
#: ../src/totem.c:594
#: ../src/totem.c:567
msgid "Please insert another disc to play back."
msgstr "Vennligst sett inn en annen plate som skal spilles av."
#: ../src/totem.c:599
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem kunne ikke spille av denne platen."
#: ../src/totem.c:595 ../src/totem.c:3226
#: ../src/totem.c:600 ../src/totem.c:3231
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1775
msgid "No reason."
msgstr "Ingen årsak."
#: ../src/totem.c:609
#: ../src/totem.c:614
msgid "Totem does not support playback of Audio CDs"
msgstr "Totem støtter ikke avspilling av lyd-CDer"
#: ../src/totem.c:610
#: ../src/totem.c:615
msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
msgstr ""
"Vennligst bruk et musikkavspillingsprogram eller en CD-ripper til å spille "
"av denne CDen"
#: ../src/totem.c:911 ../src/totem.c:919
#: ../src/totem.c:916 ../src/totem.c:924
msgid "Totem could not get a screenshot of that film."
msgstr "Totem kunne ikke ta et skjermdump av denne filmen."
#: ../src/totem.c:919
#: ../src/totem.c:924
msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
msgstr "Dette skal ikke skje. Vennligst rapporter feilen."
#: ../src/totem.c:1121
#: ../src/totem.c:1126
msgid "No error message"
msgstr "Ingen feilmelding"
#: ../src/totem.c:1440
#: ../src/totem.c:1445
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Totem kunne ikke vise hjelpinnhold."
#: ../src/totem.c:1706 ../src/totem.c:1708
#: ../src/totem.c:1711 ../src/totem.c:1713
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1441
msgid "An error occurred"
msgstr "En feil oppsto"
#: ../src/totem.c:2522
#: ../src/totem.c:2527
msgid "TV signal lost"
msgstr "TV-signal borte"
#: ../src/totem.c:2523
#: ../src/totem.c:2528
msgid "Please verify your hardware setup."
msgstr "Vennligst sjekk oppsett av maskinvaren."
#: ../src/totem.c:3087 ../src/totem.c:3089
#: ../src/totem.c:3092 ../src/totem.c:3094
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Forrige kapittel/film"
#: ../src/totem.c:3095 ../src/totem.c:3097
#: ../src/totem.c:3100 ../src/totem.c:3102
msgid "Play / Pause"
msgstr "Spill av/pause"
#: ../src/totem.c:3104 ../src/totem.c:3106
#: ../src/totem.c:3109 ../src/totem.c:3111
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Neste kapittel/film"
#: ../src/totem.c:3226
#: ../src/totem.c:3231
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem kunne ikke starte opp."
#: ../src/totem.c:3363
#: ../src/totem.c:3368
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Kunne ikke initiere trådsikre biblioteker."
#: ../src/totem.c:3363
#: ../src/totem.c:3368
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Sjekk systeminstallasjonen. Totem avslutter nå."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3371
#: ../src/totem.c:3376
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "Spill av filmer og sanger"
#: ../src/totem.c:3380
#: ../src/totem.c:3385
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1658,11 +1678,11 @@ msgstr ""
"Kjør «%s --help» for å se en full liste med tilgjengelige "
"komanndolinjeflagg.\n"
#: ../src/totem.c:3400
#: ../src/totem.c:3405
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Totem kunne ikke initiere konfigurasjonsmotoren."
#: ../src/totem.c:3400
#: ../src/totem.c:3405
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Sjekk at GNOME er korrekt installert."
......@@ -1738,25 +1758,25 @@ msgstr "Mediet kunne ikke spilles av."
msgid "Failed to retrieve working directory"
msgstr "Kunne ikke finne arbeidskatalog"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4393
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4404
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4395
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4406
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4714
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4725
#, c-format
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "Den installerte versjonen av GStreamer er for gammel"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4721
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4732
#, c-format
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Medier inneholder ingen støttede videostrømmer."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5096
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5107
#, c-format
msgid ""
"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
......@@ -1765,8 +1785,8 @@ msgstr ""
"Kunne ikke opprette et spilleobjekt for GStreamer. Sjekk din GStreamer "
"installasjon."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5228
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5345
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5239
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5356
#, c-format
msgid ""
"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
......@@ -1775,7 +1795,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke åpne utdata for video. Det er kanskje ikke tilgjengelig. Velg en "
"annen utdata for video i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5240
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5251
#, c-format
msgid ""
"Could not find the video output. You may need to install additional "
......@@ -1785,7 +1805,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke åpne utgang for video. Du må kanskje installere flere tillegg for "
"GStreamer. eller velge en annen utgang for video i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5275
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5286
#, c-format
msgid ""
"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
......@@ -1796,7 +1816,7 @@ msgstr ""
"lydenheten eller lydtjeneren kjører ikke. Velg en annen utgang for lyd i "
"«Valg av multimediesystemer»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5295
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5306
#, c-format
msgid ""
"Could not find the audio output. You may need to install additional "
......@@ -1817,7 +1837,7 @@ msgstr ""
"Sjekk at enheten ikke er opptatt."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1227
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1821
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1817
#, c-format
msgid ""
"No video output is available. Make sure that the program is correctly "
......@@ -1829,7 +1849,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"The TV adapter could not tune into the channel. Please check your hardware "
"setup, and channel configuration."
msgstr "TV-kortet kunne ikke stille inn kanalen. Vennligst sjekk maskinvaren og kanalens konfigurasjon."
msgstr ""
"TV-kortet kunne ikke stille inn kanalen. Vennligst sjekk maskinvaren og "
"kanalens konfigurasjon."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1357
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
......@@ -1903,37 +1925,37 @@ msgstr "Tjeneren nektet tilgang til denne filen eller strømmen."
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Filen du prøvde å spille er tom."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1612
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1608
#, c-format
msgid "There is no input plugin to handle the location of this movie"
msgstr "Det finnes ingen tillegg som håndterer plasseringen for denne filmen"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1616
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1612
#, c-format
msgid "There is no plugin to handle this movie."
msgstr "Det finnes ingen tillegg som håndterer denne filmen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1620
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1616
#, c-format
msgid "This movie is broken and can not be played further."
msgstr "Denne filmen er ødelagt og kan ikke spilles av videre."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1624
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1620
#, c-format
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Denne lokasjonen er ikke gyldig."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1628
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1624
#, c-format
msgid "This movie could not be opened."
msgstr "Kunne ikke åpne denne filmen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1632
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1628
#, c-format
msgid "Generic Error."
msgstr "Generisk feil."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2467
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2463
#, c-format
msgid ""
"Video codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1942,7 +1964,7 @@ msgstr ""
"Bildekoding av type «%s» håndteres ikke. Du vil kanskje måtte installere "
"flere tillegg for å kunne spille av noen typer filmer"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2471
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2467
#, c-format
msgid ""
"Audio codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1951,30 +1973,30 @@ msgstr ""
"Lydkoding av type «%s» håndteres ikke. Du vil kanskje måtte installere flere "
"tillegg for å kunne spille av noen typer filmer"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2485
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2481
#, c-format
msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
msgstr ""
"Dette er en lydfil, og det finnes innen mulighet for avspilling av lyd."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4097
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4144
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4166
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4103
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4150
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4172
#, c-format
msgid "Language %d"
msgstr "Språk %d"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4255
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4261
#, c-format
msgid "No video to capture."
msgstr "Ingen video å fange."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4263
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4269
#, c-format
msgid "Video codec is not handled."
msgstr "Denne typen koding av video er ikke støttet."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4274
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4280
#, c-format
msgid "Movie is not playing."
msgstr "Filmen spilles ikke av."
......@@ -2299,6 +2321,10 @@ msgid "Related Videos"
msgstr "Relaterte videoer"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:3
msgid "Search YouTube"
msgstr "Søk på YouTube"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:4
msgid "Search:"
msgstr "Søk:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment