Commit 87791070 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-12-15  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=5868
parent 8559f915
2008-12-15 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-12-15 Bastien Nocera <hadess@hadess.net>
* POTFILES.in: Add a number of missing files
......
......@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.23.x\n"
"Project-Id-Version: totem 2.25.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-04 15:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-04 15:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-15 22:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-15 22:36+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:94
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:93
msgid "Time:"
msgstr "Tid:"
......@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr "Fjern filen fra spillelisten"
msgid "Save Playlist..."
msgstr "Lagre spilleliste ..."
#: ../data/playlist.ui.h:8
#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:67
msgid "Select a file to use for text subtitles"
msgstr "Velg en fil som skal brukes som undertekst"
......@@ -64,8 +64,8 @@ msgstr "_Kopier lokasjon"
msgid "_Remove"
msgstr "Fje_rn"
#: ../data/playlist.ui.h:11
msgid "_Select text subtitle..."
#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:133
msgid "_Select Text Subtitles..."
msgstr "_Velg undertittel..."
#: ../data/plugins.ui.h:1
......@@ -109,7 +109,7 @@ msgid "0 kbps"
msgstr "0 kbps"
#. 0 seconds
#: ../data/properties.ui.h:5 ../src/backend/video-utils.c:270
#: ../data/properties.ui.h:5 ../src/backend/video-utils.c:266
#: ../src/plugins/skipto/skipto.ui.h:1
msgid "0 seconds"
msgstr "0 sekunder"
......@@ -192,13 +192,11 @@ msgstr "Tittel:"
#. Artist
#. Album
#. Year
#. Comment
#: ../data/properties.ui.h:21
#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:142
#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:144
#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:146
#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:148
#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:152
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
......@@ -214,11 +212,14 @@ msgstr "År:"
msgid "Add the video to the playlist"
msgstr "Legg til video i spillelisten"
#: ../data/video-list.ui.h:3
#: ../data/video-list.ui.h:3 ../src/totem-dnd-menu.c:97
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.glade.h:14
msgid "_Add to Playlist"
msgstr "_Legg til i spilleliste"
#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1
#. Title
#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:45
#: ../src/totem.c:1030
msgid "Movie Player"
msgstr "Filmavspiller"
......@@ -238,7 +239,7 @@ msgstr "112 Kb/s to-kanaler ISDN/DSL"
msgid "14.4 Kbps Modem"
msgstr "14.4 Kb/s modem"
#: ../data/totem.ui.h:4 ../src/totem-menu.c:1351
#: ../data/totem.ui.h:4 ../src/totem-menu.c:1344
msgid "16:9 (Widescreen)"
msgstr "16:9 (widescreen)"
......@@ -246,7 +247,7 @@ msgstr "16:9 (widescreen)"
msgid "19.2 Kbps Modem"
msgstr "19.2 Kb/s modem"
#: ../data/totem.ui.h:6 ../src/totem-menu.c:1352
#: ../data/totem.ui.h:6 ../src/totem-menu.c:1345
msgid "2.11:1 (DVB)"
msgstr "2.11:1 (DVB)"
......@@ -278,7 +279,7 @@ msgstr "4-kanaler"
msgid "4.1-channel"
msgstr "4.1-kanal"
#: ../data/totem.ui.h:14 ../src/totem-menu.c:1350
#: ../data/totem.ui.h:14 ../src/totem-menu.c:1343
msgid "4:3 (TV)"
msgstr "4:3 (TV)"
......@@ -310,7 +311,7 @@ msgstr "L_ydmeny"
msgid "Audio Output"
msgstr "Lydutgang"
#: ../data/totem.ui.h:23 ../src/totem-menu.c:340 ../src/totem-menu.c:1348
#: ../data/totem.ui.h:23 ../src/totem-menu.c:343 ../src/totem-menu.c:1341
msgid "Auto"
msgstr "Auto"
......@@ -342,7 +343,7 @@ msgstr "Tilkobling_shastighet:"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Skru ned volumet"
#: ../data/totem.ui.h:31 ../src/totem-menu.c:1342
#: ../data/totem.ui.h:31 ../src/totem-menu.c:1335
msgid "Deinterlace"
msgstr "Deinterlace"
......@@ -394,382 +395,359 @@ msgstr "Intranett/LAN"
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../data/totem.ui.h:45
#: ../data/totem.ui.h:46
msgid "Networking"
msgstr "Nettverk"
#: ../data/totem.ui.h:46
#: ../data/totem.ui.h:47
msgid "Next chapter or movie"
msgstr "Neste kapittel eller film"
#: ../data/totem.ui.h:47
#: ../data/totem.ui.h:48
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../data/totem.ui.h:48
#: ../data/totem.ui.h:49
msgid "Open _Location..."
msgstr "Åpne _lokasjon ..."
#: ../data/totem.ui.h:49
#: ../data/totem.ui.h:50
msgid "Open a file"
msgstr "Åpne en fil"
#: ../data/totem.ui.h:50
#: ../data/totem.ui.h:51
msgid "Open a non-local file"
msgstr "Åpne en ekstern fil"
#: ../data/totem.ui.h:51
#: ../data/totem.ui.h:52
msgid "Play / P_ause"
msgstr "Spill av / p_ause"
#: ../data/totem.ui.h:52
#: ../data/totem.ui.h:53
msgid "Play or pause the movie"
msgstr "Spill av eller pause en film"
#: ../data/totem.ui.h:53
#: ../data/totem.ui.h:54
msgid "Plugins..."
msgstr "Tillegg ..."
#: ../data/totem.ui.h:54
#: ../data/totem.ui.h:55
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_Brukervalg"
#: ../data/totem.ui.h:55
#: ../data/totem.ui.h:56
msgid "Previous chapter or movie"
msgstr "Forrige kapittel eller film"
#: ../data/totem.ui.h:56
#: ../data/totem.ui.h:57
msgid "Quit the program"
msgstr "Avslutt programmet"
#: ../data/totem.ui.h:57
#: ../data/totem.ui.h:58
msgid "Reset To _Defaults"
msgstr "Sett til _forvalg"
#: ../data/totem.ui.h:58
#: ../data/totem.ui.h:59
msgid "Resize _1:1"
msgstr "Endre størrelse til _1:1"
#: ../data/totem.ui.h:59
#: ../data/totem.ui.h:60
msgid "Resize _2:1"
msgstr "Endre størrelse til _2:1"
#: ../data/totem.ui.h:60
#: ../data/totem.ui.h:61
msgid "Resize to double the original video size"
msgstr "Endre størrelse til det dobbelte av filmens størrelse"
#: ../data/totem.ui.h:61
#: ../data/totem.ui.h:62
msgid "Resize to half the original video size"
msgstr "Endre størrelse til halvparten av filmens størrelse"
#: ../data/totem.ui.h:62
#: ../data/totem.ui.h:63
msgid "Resize to the original video size"
msgstr "Endre størrelse til opprinnelig størrelse"
#: ../data/totem.ui.h:63 ../src/totem-menu.c:1344
#: ../data/totem.ui.h:64 ../src/totem-menu.c:1337
msgid "S_idebar"
msgstr "S_idelinje"
#: ../data/totem.ui.h:64
#: ../data/totem.ui.h:65
msgid "S_ubtitles"
msgstr "_Undertekster"
#: ../data/totem.ui.h:65
#: ../data/totem.ui.h:66
msgid "Sat_uration:"
msgstr "Me_tning:"
#: ../data/totem.ui.h:66 ../src/totem-menu.c:1340
#: ../data/totem.ui.h:68 ../src/totem-menu.c:1333
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "Sett repeteringsmodus"
#: ../data/totem.ui.h:67 ../src/totem-menu.c:1341
#: ../data/totem.ui.h:69 ../src/totem-menu.c:1334
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "Sett byttemodus"
#: ../data/totem.ui.h:68
#: ../data/totem.ui.h:70
msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
msgstr "Sett høyde-/breddeforhold til 16:9 (widescreen)"
#: ../data/totem.ui.h:69 ../src/totem-menu.c:1352
#: ../data/totem.ui.h:71 ../src/totem-menu.c:1345
msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
msgstr "Sett høyde-/breddeforhold til 2.11:1 (DVB)"
#: ../data/totem.ui.h:70 ../src/totem-menu.c:1350
#: ../data/totem.ui.h:72 ../src/totem-menu.c:1343
msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
msgstr "Sett høyde-/breddeforhold til 4:3"
#: ../data/totem.ui.h:71 ../src/totem-menu.c:1348
#: ../data/totem.ui.h:73 ../src/totem-menu.c:1341
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "Sett automatisk høyde-/breddeforhold"
#: ../data/totem.ui.h:72 ../src/totem-menu.c:1349
#: ../data/totem.ui.h:74 ../src/totem-menu.c:1342
msgid "Sets square aspect ratio"
msgstr "Sett kvadratisk høyde-/breddeforhold"
#: ../data/totem.ui.h:73 ../src/totem-menu.c:1343
#: ../data/totem.ui.h:75 ../src/totem-menu.c:1336
msgid "Show _Controls"
msgstr "Vis _kontroller"
#: ../data/totem.ui.h:74
#: ../data/totem.ui.h:76
msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "Vis _visuelle effekter når en lydfil spilles av"
#: ../data/totem.ui.h:75 ../src/totem-menu.c:1343
#: ../data/totem.ui.h:77 ../src/totem-menu.c:1336
msgid "Show controls"
msgstr "Vis kontroller"
#: ../data/totem.ui.h:76 ../src/totem-menu.c:1344
#: ../data/totem.ui.h:78 ../src/totem-menu.c:1337
msgid "Show or hide the sidebar"
msgstr "Vis eller skjul sidelinjen"
#: ../data/totem.ui.h:77 ../src/totem-menu.c:1341
#: ../data/totem.ui.h:79 ../src/totem-menu.c:1334
msgid "Shuff_le Mode"
msgstr "S_tokk om"
#: ../data/totem.ui.h:78 ../src/totem-menu.c:1331 ../src/totem-menu.c:1336
#: ../data/totem.ui.h:80 ../src/totem-menu.c:1324 ../src/totem-menu.c:1329
msgid "Skip _Backwards"
msgstr "Hopp _bakover"
#: ../data/totem.ui.h:79 ../src/totem-menu.c:1330 ../src/totem-menu.c:1335
#: ../data/totem.ui.h:81 ../src/totem-menu.c:1323 ../src/totem-menu.c:1328
msgid "Skip _Forward"
msgstr "Hopp _fremover"
#: ../data/totem.ui.h:80 ../src/totem-menu.c:1331 ../src/totem-menu.c:1336
#: ../data/totem.ui.h:82 ../src/totem-menu.c:1324 ../src/totem-menu.c:1329
msgid "Skip backwards"
msgstr "Hopp bakover"
#: ../data/totem.ui.h:81 ../src/totem-menu.c:1330 ../src/totem-menu.c:1335
#: ../data/totem.ui.h:83 ../src/totem-menu.c:1323 ../src/totem-menu.c:1328
msgid "Skip forward"
msgstr "Hopp fremover"
#: ../data/totem.ui.h:82 ../src/totem-menu.c:1349
#: ../data/totem.ui.h:84 ../src/totem-menu.c:1342
msgid "Square"
msgstr "Kvadratisk"
#: ../data/totem.ui.h:83 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4393
#: ../data/totem.ui.h:85 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4278
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../data/totem.ui.h:84
#: ../data/totem.ui.h:86
msgid "Switch An_gles"
msgstr "Bytt vi_nkel"
#: ../data/totem.ui.h:85
#: ../data/totem.ui.h:87
msgid "Switch camera angles"
msgstr "Bytt kameravinkel"
#: ../data/totem.ui.h:86
#: ../data/totem.ui.h:88
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Bytt til fullskjerm"
#: ../data/totem.ui.h:87
msgid "TV-Out"
msgstr "TV-utgang"
#: ../data/totem.ui.h:88
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
msgstr "TV-utgang i fullskjerm av Nvidia (NTSC)"
#: ../data/totem.ui.h:89
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
msgstr "TV-utgang i fullskjerm av Nvidia (PAL)"
#: ../data/totem.ui.h:90
msgid "Take _Screenshot..."
msgstr "Ta _skjermbilde..."
#: ../data/totem.ui.h:91
#: ../data/totem.ui.h:90
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ta et bilde av skjermen"
#: ../data/totem.ui.h:92
#: ../data/totem.ui.h:91
msgid "Text Subtitles"
msgstr "Teksting"
#: ../data/totem.ui.h:93
#: ../data/totem.ui.h:92
msgid "Time seek bar"
msgstr "Søk på tid"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:95 ../src/totem.c:1015 ../src/totem.c:3418
#: ../src/totem.c:3450 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:737
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1789
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmavspiller"
#: ../data/totem.ui.h:96
#: ../data/totem.ui.h:94
msgid "Totem Preferences"
msgstr "Brukervalg for Totem"
#: ../data/totem.ui.h:97
#: ../data/totem.ui.h:95
msgid "Visual Effects"
msgstr "Visuelle effekter?"
#: ../data/totem.ui.h:98
#: ../data/totem.ui.h:96
msgid "Visualisation _size:"
msgstr "_Størrelse på visualisering:"
#: ../data/totem.ui.h:99
#: ../data/totem.ui.h:97
msgid "Volume _Down"
msgstr "Volum ne_d"
#: ../data/totem.ui.h:100
#: ../data/totem.ui.h:98
msgid "Volume _Up"
msgstr "Volum _opp"
#: ../data/totem.ui.h:101
#: ../data/totem.ui.h:99
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom inn"
#: ../data/totem.ui.h:102
#: ../data/totem.ui.h:100
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ut"
#: ../data/totem.ui.h:103
#: ../data/totem.ui.h:101
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Nullstill zoom"
#: ../data/totem.ui.h:104
#: ../data/totem.ui.h:102
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoom inn"
#: ../data/totem.ui.h:105
#: ../data/totem.ui.h:103
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ut"
#: ../data/totem.ui.h:106
#: ../data/totem.ui.h:104
msgid "Zoom reset"
msgstr "Nullstill zoom"
#: ../data/totem.ui.h:107
#: ../data/totem.ui.h:105
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../data/totem.ui.h:108
#: ../data/totem.ui.h:106
msgid "_Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr "L_a skjermspareren aktiveres selv når kun lyd spilles av"
#: ../data/totem.ui.h:109
#: ../data/totem.ui.h:107
msgid "_Angle Menu"
msgstr "_Vinkelmeny"
#: ../data/totem.ui.h:110
#: ../data/totem.ui.h:108
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "_Bildeforhold"
#: ../data/totem.ui.h:111
#: ../data/totem.ui.h:109
msgid "_Audio output type:"
msgstr "Type _lydutgang:"
#: ../data/totem.ui.h:112
#: ../data/totem.ui.h:110
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Lysstyrke:"
#: ../data/totem.ui.h:113
#: ../data/totem.ui.h:111
msgid "_Chapter Menu"
msgstr "_Kapittelmeny"
#: ../data/totem.ui.h:114
#: ../data/totem.ui.h:112
msgid "_Clear Playlist"
msgstr "_Tøm spilleliste"
#: ../data/totem.ui.h:115
#: ../data/totem.ui.h:113
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
#: ../data/totem.ui.h:116
#: ../data/totem.ui.h:114
msgid "_DVD Menu"
msgstr "_DVD-meny"
#: ../data/totem.ui.h:117 ../src/totem-menu.c:1342
#: ../data/totem.ui.h:115 ../src/totem-menu.c:1335
msgid "_Deinterlace"
msgstr "_Deinterlace"
#: ../data/totem.ui.h:118
#: ../data/totem.ui.h:116
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
#: ../data/totem.ui.h:119
#: ../data/totem.ui.h:117
msgid "_Eject"
msgstr "_Løs ut"
#: ../data/totem.ui.h:120
#: ../data/totem.ui.h:118
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Koding:"
#: ../data/totem.ui.h:121
#: ../data/totem.ui.h:119
msgid "_Font:"
msgstr "Skri_ft:"
#: ../data/totem.ui.h:122
#: ../data/totem.ui.h:120
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
#: ../data/totem.ui.h:123
#: ../data/totem.ui.h:121
msgid "_Go"
msgstr "_Start"
#: ../data/totem.ui.h:124
#: ../data/totem.ui.h:122
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp:"
#: ../data/totem.ui.h:125
#: ../data/totem.ui.h:123
msgid "_Hue:"
msgstr "_Glød:"
#: ../data/totem.ui.h:126
#: ../data/totem.ui.h:124
msgid "_Languages"
msgstr "_Språk"
#: ../data/totem.ui.h:127
#: ../data/totem.ui.h:125
msgid "_Movie"
msgstr "_Film"
#: ../data/totem.ui.h:128
#: ../data/totem.ui.h:126
msgid "_Next Chapter/Movie"
msgstr "_Neste kapittel/film"
#: ../data/totem.ui.h:129
msgid "_No TV-out"
msgstr "I_ngen TV-utgang"
#: ../data/totem.ui.h:130
#: ../data/totem.ui.h:127
msgid "_Open..."
msgstr "_Åpne..."
#: ../data/totem.ui.h:131
#: ../data/totem.ui.h:128
msgid "_Previous Chapter/Movie"
msgstr "_Forrige kapittel/film"
#: ../data/totem.ui.h:132
#: ../data/totem.ui.h:129
msgid "_Properties"
msgstr "Egenska_per"
#: ../data/totem.ui.h:133
#: ../data/totem.ui.h:130
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
#: ../data/totem.ui.h:134 ../src/totem-menu.c:1340
#: ../data/totem.ui.h:131 ../src/totem-menu.c:1333
msgid "_Repeat Mode"
msgstr "_Repeteringsmodus"
#: ../data/totem.ui.h:135
#: ../data/totem.ui.h:132
msgid "_Resize 1:2"
msgstr "End_re størrelse 1:2"
#: ../data/totem.ui.h:136
#: ../data/totem.ui.h:134
msgid "_Sound"
msgstr "_Lyd"
#: ../data/totem.ui.h:137
#: ../data/totem.ui.h:135
msgid "_Title Menu"
msgstr "_Tittelmeny"
#: ../data/totem.ui.h:138
#: ../data/totem.ui.h:136
msgid "_Type of visualisation:"
msgstr "_Type visualisering"
#: ../data/totem.ui.h:139
#: ../data/totem.ui.h:137
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
......@@ -778,9 +756,10 @@ msgid "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr "La skjermspareren aktiveres selv når kun lyd spilles av"
#: ../data/totem.schemas.in.h:2
#, fuzzy
msgid ""
"Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing. This is "
"useful for monitor powered speakers."
"useful for monitor-powered speakers."
msgstr ""
"La skjermspareren aktiveres når kun lyd spilles av. Dette er nyttig for "
"høyttalere som får strøm fra skjermen."
......@@ -794,24 +773,34 @@ msgstr ""
"nettverket (i sekunder)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:4
msgid ""
"Approximate network connection speed, used to select quality on media over "
"the network: \"0\" for 14.4 Kbps Modem, \"1\" for 19.2 Kbps Modem, \"2\" for "
"28.8 Kbps Modem, \"3\" for 33.6 Kbps Modem, \"4\" for 34.4 Kbps Modem, \"5\" "
"for 56 Kbps Modem/ISDN, \"6\" for 112 Kbps Dual ISDN/DSL, \"7\" for 256 Kbps "
"DSL/Cable, \"8\" for 384 Kbps DSL/Cable, \"9\" for 512 Kbps DSL/Cable, \"10"
"\" for 1.5 Mbps T1/Intranet/LAN, \"11\" for Intranet/LAN."
msgstr ""
#: ../data/totem.schemas.in.h:5
msgid "Buffer size"
msgstr "Størrelse på buffer"
#: ../data/totem.schemas.in.h:5
#: ../data/totem.schemas.in.h:6
msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
msgstr "Forvalgt lokasjon for «Åpne»-dialoger"
#: ../data/totem.schemas.in.h:6
#: ../data/totem.schemas.in.h:7
msgid ""
"Default location for the \"Open...\" dialogs, default is the current "
"directory"
msgstr "Forvalgt lokasjon for «Åpne»-dialoger. Forvalg er aktiv katalog"
#: ../data/totem.schemas.in.h:7
#: ../data/totem.schemas.in.h:8
msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
msgstr "Forvalgt lokasjon for «Ta skjermdump»-dialoger"
#: ../data/totem.schemas.in.h:8
#: ../data/totem.schemas.in.h:9
msgid ""
"Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs, default is the "
"Pictures directory"
......@@ -819,87 +808,98 @@ msgstr ""
"Forvalgt lokasjon for «Ta skjermdump»-dialoger. Forvalg er brukerens "
"bildekatalog"
#: ../data/totem.schemas.in.h:9
#: ../data/totem.schemas.in.h:10
msgid "Enable deinterlacing"
msgstr "Aktiver deinterlacing"
#: ../data/totem.schemas.in.h:10
#: ../data/totem.schemas.in.h:11
msgid "Encoding charset for subtitle"
msgstr "Tegnsett for koding av tekst"
#: ../data/totem.schemas.in.h:11
#: ../data/totem.schemas.in.h:12
msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
msgstr "Maksimal mengde med data som skal dekodes før visning (i sekunder)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:12
#: ../data/totem.schemas.in.h:13
msgid "Name of the visual effects plugins"
msgstr "Navn på tillegg for visuell effekt"
#: ../data/totem.schemas.in.h:13
#: ../data/totem.schemas.in.h:14
msgid "Network buffering threshold"
msgstr "Terskel for nettverksbuffer"
#: ../data/totem.schemas.in.h:14
#: ../data/totem.schemas.in.h:15
#, fuzzy
msgid "Network connection speed"
msgstr "Tilkobling_shastighet:"
#: ../data/totem.schemas.in.h:16
msgid "Pango font description for subtitle rendering"
msgstr "Pango skriftbeskrivelse for rendring av teksting"
#: ../data/totem.schemas.in.h:15
#: ../data/totem.schemas.in.h:17
msgid ""
"Quality settings for the audio visualization: \"0\" for small, \"1\" for "
"normal, \"2\" for large, \"3\" for extra large."
msgstr ""
#: ../data/totem.schemas.in.h:18
msgid "Repeat mode"
msgstr "Repeteringsmodus"
#: ../data/totem.schemas.in.h:16
#: ../data/totem.schemas.in.h:19
msgid "Resize the canvas automatically on file load"
msgstr "Endre størrelse på kanvas automatisk ved lasting av fil"
#: ../data/totem.schemas.in.h:17
#: ../data/totem.schemas.in.h:20
msgid "Show visual effects when no video is displayed"
msgstr "Vis visuelle effekter hvis ingen film spilles av"
#: ../data/totem.schemas.in.h:18
#: ../data/totem.schemas.in.h:21
msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
msgstr "Vis visuelle effekter ved avspilling av en lydfil."
#: ../data/totem.schemas.in.h:19
#: ../data/totem.schemas.in.h:22
msgid "Shuffle mode"
msgstr "Byttemodus"
#: ../data/totem.schemas.in.h:20
#: ../data/totem.schemas.in.h:23
msgid "Sound volume"
msgstr "Lydvolum"
#: ../data/totem.schemas.in.h:21
#: ../data/totem.schemas.in.h:24
msgid "Sound volume, in percent, between 0 and 100"
msgstr "Lydvolum i prosent. (0-100)"
#: ../data/totem.schemas.in.h:22
#: ../data/totem.schemas.in.h:25
msgid "Subtitle encoding"
msgstr "Koding av tekst"
#: ../data/totem.schemas.in.h:23
#: ../data/totem.schemas.in.h:26
msgid "Subtitle font"
msgstr "Skrift for teksting"
#: ../data/totem.schemas.in.h:24
#: ../data/totem.schemas.in.h:27
msgid "The brightness of the video"
msgstr "Lysstyrke for filmen"
#: ../data/totem.schemas.in.h:25
#: ../data/totem.schemas.in.h:28
msgid "The contrast of the video"
msgstr "Kontrast for filmen"
#: ../data/totem.schemas.in.h:26
#: ../data/totem.schemas.in.h:29
msgid "The hue of the video"
msgstr "Lysglød i filmen"
#: ../data/totem.schemas.in.h:27
#: ../data/totem.schemas.in.h:30
msgid "The saturation of the video"
msgstr "Metning for filmen"
#: ../data/totem.schemas.in.h:28
#: ../data/totem.schemas.in.h:31
msgid "Type of audio output to use"
msgstr "Type lydutgang som skal brukes"
#: ../data/totem.schemas.in.h:29
#: ../data/totem.schemas.in.h:32
msgid ""
"Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, "
"\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 "
......@@ -912,27 +912,32 @@ msgstr ""
#. character set. You can change this to be the most common
#. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug
#. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt.
#: ../data/totem.schemas.in.h:34
#: ../data/totem.schemas.in.h:37
msgid "UTF-8"
msgstr "UTF-8"
#: ../data/totem.schemas.in.h:35
#: ../data/totem.schemas.in.h:38
#, fuzzy
msgid "Visualisation quality setting"
msgstr "_Størrelse på visualisering:"
#: ../data/totem.schemas.in.h:39
msgid "Whether the main window should stay on top"
msgstr "Om hovedvinduet skal holdes øverst"
#: ../data/totem.schemas.in.h:36
#: ../data/totem.schemas.in.h:40
msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
msgstr "Om hovedvinduet skal holdes over andre vinduer"
#: ../data/totem.schemas.in.h:37
#: ../data/totem.schemas.in.h:41
msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
msgstr "Im undertekstfiler skal lastes automatisk når en film lastes"
#: ../data/totem.schemas.in.h:38
#: ../data/totem.schemas.in.h:42
msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
msgstr "Om tillegg i brukerens hjemmekatalog skal deaktiveres"
#: ../data/totem.schemas.in.h:39
#: ../data/totem.schemas.in.h:43
msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
msgstr "Om feilsøking skal aktiveres for avspillingsmotoren"
......@@ -944,42 +949,130 @@ msgstr "Oppgi _adressen for filen du ønsker å åpne:"
msgid "Playing a movie"
msgstr "Spiller av en film"
#: ../src/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Filen er ikke en gyldig .desktop-fil"