Commit 527f13ac authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=5931
parent 70eb19d9
2009-01-22 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2009-01-20 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-05 21:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-06 21:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-22 09:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-22 09:25+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -963,7 +963,7 @@ msgstr "Filen är inte en giltig .desktop-fil"
#: ../src/eggdesktopfile.c:188
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr ""
msgstr "Okänd Version \"%s\" i skrivbordsfil"
#: ../src/eggdesktopfile.c:958
#, c-format
......@@ -978,17 +978,17 @@ msgstr "Programmet accepterar inte dokument på kommandoraden"
#: ../src/eggdesktopfile.c:1168
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr ""
msgstr "Okänd startflagga: %d"
#: ../src/eggdesktopfile.c:1373
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
msgstr "Kan inte skicka dokument-URI:er till ett \"Type=Link\"-skrivbordsobjekt"
#: ../src/eggdesktopfile.c:1392
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr ""
msgstr "Inte ett startbart objekt"
#: ../src/eggfileformatchooser.c:63
#, c-format
......@@ -1013,7 +1013,7 @@ msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanterare"
#: ../src/eggsmclient.c:227
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr ""
msgstr "Ange fil som innehåller sparad konfiguration"
#: ../src/eggsmclient.c:227
msgid "FILE"
......@@ -1021,7 +1021,7 @@ msgstr "FIL"
#: ../src/eggsmclient.c:230
msgid "Specify session management ID"
msgstr ""
msgstr "Ange id för sessionshantering"
#: ../src/eggsmclient.c:230
msgid "ID"
......@@ -1029,11 +1029,11 @@ msgstr "ID"
#: ../src/eggsmclient.c:244
msgid "Session management options:"
msgstr ""
msgstr "Flaggor för sessionshantering:"
#: ../src/eggsmclient.c:245
msgid "Show session management options"
msgstr ""
msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"
#: ../src/totem-cell-renderer-video.c:102
msgid "Unknown video"
......@@ -1261,11 +1261,11 @@ msgstr "MP3 ShoutCast-spellista"
#: ../src/totem-playlist.c:151
msgid "MP3 audio (streamed)"
msgstr ""
msgstr "MP3-ljud (strömmande)"
#: ../src/totem-playlist.c:152
msgid "MP3 audio (streamed, DOS format)"
msgstr ""
msgstr "MP3-ljud (strömmande, DOS-format)"
#: ../src/totem-playlist.c:153
msgid "XML Shareable Playlist"
......@@ -1579,31 +1579,31 @@ msgstr "Upplösning"
msgid "Duration"
msgstr "Speltid"
#: ../src/totem-uri.c:454
#: ../src/totem-uri.c:455
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"
#: ../src/totem-uri.c:459
#: ../src/totem-uri.c:460
msgid "Supported files"
msgstr "Filer som stöds"
#: ../src/totem-uri.c:471
#: ../src/totem-uri.c:472
msgid "Audio files"
msgstr "Ljudfiler"
#: ../src/totem-uri.c:479
#: ../src/totem-uri.c:480
msgid "Video files"
msgstr "Videofiler"
#: ../src/totem-uri.c:489
#: ../src/totem-uri.c:490
msgid "Subtitle files"
msgstr "Undertextfiler"
#: ../src/totem-uri.c:554
#: ../src/totem-uri.c:555
msgid "Select Text Subtitles"
msgstr "Välj undertexter"
#: ../src/totem-uri.c:608
#: ../src/totem-uri.c:609
msgid "Select Movies or Playlists"
msgstr "Välj filmer eller spellistor"
......@@ -1856,33 +1856,33 @@ msgstr "Surround"
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4595
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4599
#, c-format
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "En för gammal version av GStreamer är installerad."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4602
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4606
#, c-format
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Mediet innehåller inga videoströmmar som stöds."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4977
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4981
#, c-format
msgid "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer installation."
msgstr "Misslyckades med att skapa ett GStreamer-spelobjekt. Kontrollera din installation av GStreamer."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5108
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5225
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5112
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5229
#, c-format
msgid "Failed to open video output. It may not be available. Please select another video output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Misslyckades med att öppna videoutgången. Den kanske inte är tillgänglig. Välj en annan videoutgång i väljaren för multimediasystem."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5120
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5124
#, c-format
msgid "Could not find the video output. You may need to install additional GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Kunde inte hitta videoutgången. Du kanske behöver installera ytterligare insticksmoduler för GStreamer eller välja en annan videoutgång i väljaren för multimediasystem."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5155
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5159
#, c-format
msgid "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound device, or the sound server may not be running. Please select another audio output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Misslyckades med att öppna ljudutgången. Du kanske inte har rättigheter att öppna ljudutgången, eller så kanske inte ljudservern körs. Välj en annan ljudutgång i väljaren för multimediasystem."
......@@ -1890,7 +1890,7 @@ msgstr "Misslyckades med att öppna ljudutgången. Du kanske inte har rättighet
# FIXME: Bör ha punkt på slutet.
# http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=318817
#
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5175
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5179
#, c-format
msgid "Could not find the audio output. You may need to install additional GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Kunde inte hitta ljudutgången. Du kanske behöver installera ytterligare insticksmoduler för GStreamer eller välja en annan ljudutgång i väljaren för multimediasystem."
......@@ -2027,24 +2027,24 @@ msgstr "Ljudkodeken \"%s\" hanteras inte. Du kan behöva installera ytterligare
msgid "This is an audio-only file and there is no audio output available."
msgstr "Detta är en fil med endast ljud och det finns ingen ljudutmatning tillgänglig."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4021
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4068
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4090
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4025
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4072
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4094
#, c-format
msgid "Language %d"
msgstr "Språk %d"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4179
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4183
#, c-format
msgid "No video to capture."
msgstr "Ingen video att fånga."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4187
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4191
#, c-format
msgid "Video codec is not handled."
msgstr "Videokodeken hanteras inte."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4198
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4202
#, c-format
msgid "Movie is not playing."
msgstr "Filmen spelas inte upp."
......@@ -2160,6 +2160,62 @@ msgstr "Totem Bemused Server"
msgid "Totem Bemused Server version 1.0"
msgstr "Totem Bemused Server version 1.0"
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:77
msgid "_Create Video Disc..."
msgstr "_Skapa videoskiva..."
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:78
msgid "Create a video DVD or a (S)VCD from the currently opened movie"
msgstr "Skapa en video-dvd eller en (s)vcd från aktuellt öppnad film"
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:80
msgid "Copy Vide_o DVD..."
msgstr "Kopiera vide_o-dvd..."
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:81
msgid "Copy the currently playing video DVD"
msgstr "Kopiera den för närvarande spelande video-dvd"
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:83
msgid "Copy Vide_o (S)VCD..."
msgstr "Kopiera vide_o-(s)vcd..."
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:84
msgid "Copy the currently playing (S)VCD"
msgstr "Kopiera för närvarande spelande (s)vcd"
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:124
msgid "The video disc could not be duplicated."
msgstr "Videoskivan kunde inte kopieras."
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:128
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:279
msgid "The movie could not be recorded."
msgstr "Filmen kunde inte spelas in."
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:160
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:170
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/totem-disc-recorder.c:266
msgid "Unable to write a project."
msgstr "Kunde inte skriva ett projekt."
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/brasero-disc-recorder.totem-plugin.in.h:1
msgid "Records (S)VCDs or video DVDs"
msgstr "Spelar in (s)vcd eller video-dvd"
#: ../src/plugins/brasero-disc-recorder/brasero-disc-recorder.totem-plugin.in.h:2
msgid "Video Disc Recorder"
msgstr "Videoskivsinspelare"
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:104
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.totem-plugin.in.h:2
msgid "Coherence DLNA/UPnP Client"
msgstr "Coherence DLNA/UPnP-klient"
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.totem-plugin.in.h:1
msgid "A DLNA/UPnP client for Totem powered by Coherence"
msgstr "En DLNA/UPnP-klient för Totem som drivs av Coherence"
#: ../src/plugins/galago/galago.totem-plugin.in.h:1
msgid "Instant Messenger status"
msgstr "Status för snabbmeddelande"
......@@ -2192,7 +2248,7 @@ msgstr "Efter artist"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:2
msgid "By tag"
msgstr ""
msgstr "Efter tagg"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:3
msgid "Jamendo Album Page"
......@@ -2200,7 +2256,7 @@ msgstr "Jamendos albumsida"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:4
msgid "Jamendo Plugin Configuration"
msgstr ""
msgstr "Konfiguration för Jamendo-insticksmodul"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:5
msgid "Latest Releases"
......@@ -2212,7 +2268,7 @@ msgstr "Antal album att _hämta"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:7
msgid "Popular"
msgstr ""
msgstr "Populär"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:8
msgid "Preferred audio _format"
......@@ -2334,12 +2390,12 @@ msgstr "Infraröd fjärrkontroll"
msgid "Support infrared remote control"
msgstr "Stöd för infraröd fjärrkontroll"
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:261
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:287
#, c-format
msgid "Couldn't initialize lirc."
msgstr "Kunde inte initiera lirc."
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:270
#: ../src/plugins/lirc/totem-lirc.c:296
#, c-format
msgid "Couldn't read lirc configuration."
msgstr "Kunde inte läsa lirc-konfiguration."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment