Commit 475c55aa authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 9360ee1b
Pipeline #63468 passed with stages
in 15 minutes
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-12 19:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 22:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 18:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-26 19:15+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -19,11 +19,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1892 src/totem-object.c:3658
#: src/totem-grilo.c:1898 src/totem-object.c:3726
msgid "Videos"
msgstr "Video"
......@@ -164,29 +164,24 @@ msgstr ""
"Ali naj bodo podnapisi naloženi samodejno ob začetku predvajanja posnetka"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:77
msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
msgstr ""
"Ali naj bodo podnapisi samodejno naloženi ob začetku predvajanja podnapisov"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:81
msgid "Active plugins list"
msgstr "Seznam dejavnih vstavkov."
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:78
msgid ""
"A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
"running)."
msgstr "Seznam imen vstavkov, ki so trenutno dejavni (naloženi in zagnani)."
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:86
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
msgid "Directories to show"
msgstr "Mape za prikaz"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:87
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:83
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr "Mape, ki bodo prikazane v vmesniku brskanja; privzeto ni določene mape"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5644
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5659
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -231,71 +226,63 @@ msgid "_Encoding:"
msgstr "_Nabor znakov:"
#: data/preferences.ui:312
msgid "External Chapters"
msgstr "Zunanja poglavja"
#: data/preferences.ui:360
msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
msgstr "Samodejno _naloži podnapise ob začetku predvajanja posnetka"
#: data/preferences.ui:403
msgid "Plugins"
msgstr "Vstavki"
#: data/preferences.ui:429
#: data/preferences.ui:338
msgid "Plugins…"
msgstr "Vstavki ..."
#: data/preferences.ui:464 src/plugins/properties/properties.ui:23
#: data/preferences.ui:373 src/plugins/properties/properties.ui:23
msgid "General"
msgstr "Splošno"
#. Tab label in the Preferences dialogue
#: data/preferences.ui:498 src/plugins/properties/properties.ui:321
#: data/preferences.ui:407 src/plugins/properties/properties.ui:321
msgid "Video"
msgstr "Posnetek"
#: data/preferences.ui:527
#: data/preferences.ui:436
msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
msgstr "Onemogoči odstranjevanja prepletanja prepletenih posnetkov"
#: data/preferences.ui:568
#: data/preferences.ui:477
msgid "Color Balance"
msgstr "Barvno uravnoteženje"
#: data/preferences.ui:622
#: data/preferences.ui:531
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Svetlost:"
#: data/preferences.ui:649
#: data/preferences.ui:558
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "Ko_ntrast:"
#: data/preferences.ui:715
#: data/preferences.ui:624
msgid "Sat_uration:"
msgstr "Na_sičenost:"
#: data/preferences.ui:742
#: data/preferences.ui:651
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtenek:"
#: data/preferences.ui:817
#: data/preferences.ui:726
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "_Povrni na privzeto"
#: data/preferences.ui:864
#: data/preferences.ui:773
msgid "Display"
msgstr "Zaslon"
#: data/preferences.ui:905
#: data/preferences.ui:814
msgid "Audio Output"
msgstr "Zvočni odvod"
#: data/preferences.ui:949
#: data/preferences.ui:858
msgid "_Audio output type:"
msgstr "Vrsta _zvočnega odvoda:"
#: data/preferences.ui:1023 src/plugins/properties/properties.ui:512
#: data/preferences.ui:932 src/plugins/properties/properties.ui:512
msgid "Audio"
msgstr "Zvok"
......@@ -580,7 +567,7 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Vnesite n_aslov datoteke, ki jo želite odpreti:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:113
#: src/backend/bacon-time-label.c:114
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
......@@ -588,50 +575,56 @@ msgstr "--:--"
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "Zahtevano je geslo za dostop do RTSP strežnika"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3357
#, c-format
msgid "Audio Track #%d"
msgstr "Zvočna sled #%d"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3359
#, c-format
msgid "Subtitle #%d"
msgstr "Podnapis #%d"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3889
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
msgstr ""
"Vir je videti šifriran in ga ni mogoče prebrati. Ali poskušate predvajati "
"šifriran zapis DVD brez podporne knjižnice libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3900
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3903
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Strežnik za povezavo ni znan."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3903
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3906
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Povezava s strežnikom je bila zavrnjena."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3906
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3909
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Navedenega posnetka ni mogoče najti."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3913
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3916
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Dostop do datoteke ali pretoka je s strani strežnika zavrnjen."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3919
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3922
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Pred dostopom do datoteke ali pretoka je zahtevana overitev."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3926
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3929
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Za odpiranje te datoteke so zahtevana skrbniška dovoljenja."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3931
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3934
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Mesto datoteke ni veljavno."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Posnetka ni mogoče prebrati."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3948
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Datoteka je šifrirana in je ni mogoče predvajati."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3954
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Datoteka, ki jo poskušate predvajati, je brez vsebine."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3962 src/backend/bacon-video-widget.c:3970
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3977 src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -660,13 +653,13 @@ msgstr[3] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3982
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3997
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr ""
"Tega pretoka ni mogoče predvajati. Najverjetneje na to vpliva požarni zid."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4000
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -675,7 +668,7 @@ msgstr ""
"kodekov. Pred nadaljevanjem je treba namestiti ustrezne kodeke za "
"predvajanje tovrstnih datotek."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3996
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4011
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
......@@ -683,19 +676,19 @@ msgstr ""
"Te datoteke ni mogoče predvajanje preko omrežja. Datoteko je treba najprej "
"prejeti na disk in nato predvajati."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5640
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5655
msgid "Surround"
msgstr "Surround sistem zvoka"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5642
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5657
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5930
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5945
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Posnetek ne vsebuje podprtih pretokov slike."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6142
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6157
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -737,7 +730,7 @@ msgstr "_Najdi v %s"
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:63 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#: src/gst/totem-time-helpers.c:70 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d:%02d:%02d"
......@@ -749,7 +742,7 @@ msgstr "%d:%02d:%02d"
#. * change ":" to the separator that your locale uses or use
#. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:71
#: src/gst/totem-time-helpers.c:78
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "-%d:%02d:%02d"
......@@ -761,7 +754,7 @@ msgstr "-%d:%02d:%02d"
#. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id"
#. * instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:82
#: src/gst/totem-time-helpers.c:89
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "-%d:%02d"
......@@ -773,7 +766,7 @@ msgstr "-%d:%02d"
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:91
#: src/gst/totem-time-helpers.c:98
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d:%02d"
......@@ -845,7 +838,7 @@ msgstr "Napaka med iskanjem"
msgid "Local"
msgstr "Krajevno"
#: src/totem-grilo.c:1901
#: src/totem-grilo.c:1907
msgid "Channels"
msgstr "Kanali"
......@@ -897,56 +890,64 @@ msgstr "Prekliči"
msgid "Search"
msgstr "Iskanje"
#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
#: src/totem-menu.c:431
#: src/totem-menu.c:408
msgid "Audio Track"
msgstr "Zvokovna sled"
#: src/totem-menu.c:411
msgid "Subtitle"
msgstr "Podpis"
#. Translators: an entry in the "Subtitles" menu, used to choose the subtitle language of a DVD
#: src/totem-menu.c:531
msgid "None"
msgstr "Noben"
#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
#: src/totem-menu.c:435
#: src/totem-menu.c:535
msgctxt "Language"
msgid "Auto"
msgstr "Samodejno"
#: src/totem-object.c:1377 src/totem-options.c:51
#: src/totem-object.c:1388 src/totem-options.c:51
msgid "Pause"
msgstr "Premor"
#: src/totem-object.c:1382 src/totem-object.c:1392 src/totem-options.c:50
#: src/totem-object.c:1393 src/totem-object.c:1403 src/totem-options.c:50
#: src/totemselectiontoolbar.ui:43
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
#: src/totem-object.c:1459 src/totem-object.c:1486 src/totem-object.c:1978
#: src/totem-object.c:1470 src/totem-object.c:1498 src/totem-object.c:2045
#, c-format
msgid "Totem could not play “%s”."
msgstr "S programom totem ni mogoče predvajati »%s«."
#: src/totem-object.c:2149
#: src/totem-object.c:2217
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Ni mogoče zagnati vsebine pomoči."
#: src/totem-object.c:2410
#: src/totem-object.c:2479
msgid "An error occurred"
msgstr "Prišlo je do napake"
#: src/totem-object.c:3756
#: src/totem-object.c:3824
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Predhodno poglavje/film"
#: src/totem-object.c:3762
#: src/totem-object.c:3830
msgid "Play / Pause"
msgstr "Predvajaj / Premor"
#: src/totem-object.c:3768
#: src/totem-object.c:3836
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Naslednje poglavje/film"
#: src/totem-object.c:3991
#: src/totem-object.c:4059
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Programa Totem ni mogoče zagnati"
#: src/totem-object.c:3991
#: src/totem-object.c:4059
msgid "No reason."
msgstr "Brez razloga."
......@@ -1027,12 +1028,12 @@ msgstr "Predmeta ni mogoče hkrati postaviti v vrsto in ga zamenjati"
#. This is "Title 3", where title is a DVD title
#. * Note: NOT a DVD chapter
#: src/totem-playlist.c:232
#: src/totem-playlist.c:231
#, c-format
msgid "Title %d"
msgstr "Naslov %d"
#: src/totem-playlist.c:992
#: src/totem-playlist.c:993
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr ""
......@@ -1046,7 +1047,7 @@ msgstr "Nastavitve vstavkov"
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
#: src/totem-preferences.c:303
#: src/totem-preferences.c:299
msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Izbor pisave podnapisa"
......@@ -1208,18 +1209,6 @@ msgstr "Zahodnjaški"
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamski"
#. Elapsed / Total Length
#: src/totem-time-label.c:64
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr "%s / %s"
#. Seeking to Time / Total Length
#: src/totem-time-label.c:67
#, c-format
msgid "Seek to %s / %s"
msgstr "Poišči na %s / %s"
#: src/totem-uri.c:329
msgid "All files"
msgstr "Vse datoteke"
......@@ -1307,18 +1296,18 @@ msgstr ""
"Vstavek za pošiljanje obvestil o trenutno predvajanem posnetku in "
"upravljanje na daljavo s MPRIS."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:210
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:238
#, python-format
msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
msgstr "Predmet MediaPlayer2 ne vključuje vmesnika ‘%s’."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:218
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:220
#, python-format
msgid "The property ‘%s’ is not writeable."
msgstr "Lastnosti '%s' ni zapisljiva."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:231
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:233
#, python-format
msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
msgstr "Predmet MediaPlayer 2 zahteva neznano lastnost ‘%s’"
......@@ -1442,38 +1431,38 @@ msgstr "Lastnosti posnetka"
msgid "Adds movie properties menu item"
msgstr "Doda predmet menija lastnosti posnetka"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:151
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:152
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:155
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:166
#, c-format
msgid "%d kbps"
msgstr "%d kbps"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:155
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:166
msgctxt "Stream bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "N/A"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:169
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:169
msgctxt "Sample rate"
msgid "N/A"
msgstr "ni podatka"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:261
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:280
msgid "Properties"
msgstr "Lastnosti"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:286
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:305
msgid "_Properties"
msgstr "_Lastnosti"
......@@ -1939,6 +1928,26 @@ msgstr "Vimeo"
msgid "Sets the user agent for the Vimeo site"
msgstr "Nastavi uporabniški dostop do spletišča Vimeo"
#~ msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
#~ msgstr ""
#~ "Ali naj bodo podnapisi samodejno naloženi ob začetku predvajanja "
#~ "podnapisov"
#~ msgid "External Chapters"
#~ msgstr "Zunanja poglavja"
#~ msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
#~ msgstr "Samodejno _naloži podnapise ob začetku predvajanja posnetka"
#~ msgid "Subtitle #%d"
#~ msgstr "Podnapis #%d"
#~ msgid "%s / %s"
#~ msgstr "%s / %s"
#~ msgid "Seek to %s / %s"
#~ msgstr "Poišči na %s / %s"
#~ msgid "Video thumbnailer for the file manager"
#~ msgstr "Ustvarjalnik sličic posnetka za upravljalnik datotek"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment