Commit 43694a4b authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Ivar Smolin

2008-03-03  Priit Laes  <plaes at svn dot gnome dot org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin

svn path=/trunk/; revision=5226
parent 5406f8d9
2008-03-03 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
2008-03-03 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>
* gl.po: Updated Galician Translation.
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-29 15:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-01 13:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-02 15:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-03 09:04+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Välju täisekraanvaatest"
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:71
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:72
msgid "Time:"
msgstr "Aeg:"
......@@ -504,189 +504,193 @@ msgstr "Kuvatõmmise võtmine"
msgid "Text Subtitles"
msgstr "Tekstilised subtiitrid"
#: ../data/totem.ui.h:71
msgid "Time seek bar"
msgstr "Kerimisriba"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:72 ../src/totem.c:903 ../src/totem.c:3103
#: ../data/totem.ui.h:73 ../src/totem.c:903 ../src/totem.c:3103
#: ../src/totem.c:3132 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1911
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmiesitaja"
#: ../data/totem.ui.h:73
#: ../data/totem.ui.h:74
msgid "Totem Preferences"
msgstr "Totem'i eelistused"
#: ../data/totem.ui.h:74
#: ../data/totem.ui.h:75
msgid "Visual Effects"
msgstr "Visuaalefektid"
#: ../data/totem.ui.h:75
#: ../data/totem.ui.h:76
msgid "Visualisation _size:"
msgstr "Visualisee_rimise suurus:"
#: ../data/totem.ui.h:76
#: ../data/totem.ui.h:77
msgid "Volume _Down"
msgstr "Heli _vaiksemaks"
#: ../data/totem.ui.h:77
#: ../data/totem.ui.h:78
msgid "Volume _Up"
msgstr "Heli va_ljemaks"
#: ../data/totem.ui.h:78
#: ../data/totem.ui.h:79
msgid "Zoom In"
msgstr "Suurendamine"
#: ../data/totem.ui.h:79
#: ../data/totem.ui.h:80
msgid "Zoom Out"
msgstr "Vähendamine"
#: ../data/totem.ui.h:80
#: ../data/totem.ui.h:81
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Algsuurendus"
#: ../data/totem.ui.h:81
#: ../data/totem.ui.h:82
msgid "Zoom in"
msgstr "Suurendamine"
#: ../data/totem.ui.h:82
#: ../data/totem.ui.h:83
msgid "Zoom out"
msgstr "Vähendamine"
#: ../data/totem.ui.h:83
#: ../data/totem.ui.h:84
msgid "Zoom reset"
msgstr "Algse suuruse määramine"
#: ../data/totem.ui.h:84
#: ../data/totem.ui.h:85
msgid "_About"
msgstr "_Programmist"
#: ../data/totem.ui.h:85
#: ../data/totem.ui.h:86
msgid "_Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr "Ekraanisäästjat on lubatud ka ainult au_dio esitamise ajal aktiveerida"
#: ../data/totem.ui.h:86
#: ../data/totem.ui.h:87
msgid "_Angle Menu"
msgstr "_Nurgamenüü"
#: ../data/totem.ui.h:87
#: ../data/totem.ui.h:88
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "_Kuvasuhe"
#: ../data/totem.ui.h:88
#: ../data/totem.ui.h:89
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Heliväljundi liik:"
#: ../data/totem.ui.h:89
#: ../data/totem.ui.h:90
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Heledus:"
#: ../data/totem.ui.h:90
#: ../data/totem.ui.h:91
msgid "_Chapter Menu"
msgstr "_Peatükimenüü"
#: ../data/totem.ui.h:91
#: ../data/totem.ui.h:92
msgid "_Clear Playlist"
msgstr "_Puhasta esitusnimekiri"
#: ../data/totem.ui.h:92
#: ../data/totem.ui.h:93
msgid "_Contents"
msgstr "_Sisukord"
#: ../data/totem.ui.h:93
#: ../data/totem.ui.h:94
msgid "_DVD Menu"
msgstr "_DVD menüü"
#: ../data/totem.ui.h:94 ../src/totem-menu.c:1360
#: ../data/totem.ui.h:95 ../src/totem-menu.c:1360
msgid "_Deinterlace"
msgstr "_Eemalda ülerealaotus"
#: ../data/totem.ui.h:95
#: ../data/totem.ui.h:96
msgid "_Edit"
msgstr "_Redaktor"
#: ../data/totem.ui.h:96
#: ../data/totem.ui.h:97
msgid "_Eject"
msgstr "_Väljasta"
#: ../data/totem.ui.h:97
#: ../data/totem.ui.h:98
msgid "_Encoding:"
msgstr "Koo_ditabel:"
#: ../data/totem.ui.h:98
#: ../data/totem.ui.h:99
msgid "_Font:"
msgstr "_Kirjatüüp:"
#: ../data/totem.ui.h:99
#: ../data/totem.ui.h:100
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Täisekraanvaade"
#: ../data/totem.ui.h:100
#: ../data/totem.ui.h:101
msgid "_Go"
msgstr "_Liikumine"
#: ../data/totem.ui.h:101
#: ../data/totem.ui.h:102
msgid "_Help"
msgstr "_Abiteave"
#: ../data/totem.ui.h:102
#: ../data/totem.ui.h:103
msgid "_Hue:"
msgstr "_Toon:"
#: ../data/totem.ui.h:103
#: ../data/totem.ui.h:104
msgid "_Languages"
msgstr "_Keeled"
#: ../data/totem.ui.h:104
#: ../data/totem.ui.h:105
msgid "_Movie"
msgstr "_Film"
#: ../data/totem.ui.h:105
#: ../data/totem.ui.h:106
msgid "_Next Chapter/Movie"
msgstr "_Järgmine lõik/film"
#: ../data/totem.ui.h:106
#: ../data/totem.ui.h:107
msgid "_No TV-out"
msgstr "TV-väljund _puudub"
#: ../data/totem.ui.h:107
#: ../data/totem.ui.h:108
msgid "_Open..."
msgstr "_Avamine..."
#: ../data/totem.ui.h:108
#: ../data/totem.ui.h:109
msgid "_Previous Chapter/Movie"
msgstr "_Eelmine lõik/film"
#: ../data/totem.ui.h:109
#: ../data/totem.ui.h:110
msgid "_Properties"
msgstr "_Omadused"
#: ../data/totem.ui.h:110
#: ../data/totem.ui.h:111
msgid "_Quit"
msgstr "_Lõpeta"
#: ../data/totem.ui.h:111 ../src/totem-menu.c:1358
#: ../data/totem.ui.h:112 ../src/totem-menu.c:1358
msgid "_Repeat Mode"
msgstr "_Kordav režiim"
#: ../data/totem.ui.h:112
#: ../data/totem.ui.h:113
msgid "_Resize 1:2"
msgstr "_Suurus 1:2"
#: ../data/totem.ui.h:113
#: ../data/totem.ui.h:114
msgid "_Sidebar"
msgstr "_Külgriba"
#: ../data/totem.ui.h:114
#: ../data/totem.ui.h:115
msgid "_Sound"
msgstr "_Heli"
#: ../data/totem.ui.h:115
#: ../data/totem.ui.h:116
msgid "_Title Menu"
msgstr "_Pealkirjamenüü"
#: ../data/totem.ui.h:116
#: ../data/totem.ui.h:117
msgid "_Type of visualisation:"
msgstr "Visualiseerimise l_iik:"
#: ../data/totem.ui.h:117
#: ../data/totem.ui.h:118
msgid "_View"
msgstr "_Vaade"
......@@ -1656,29 +1660,29 @@ msgstr "Meediumifaili pole võimalik esitada."
msgid "Failed to retrieve working directory"
msgstr "Tõrge aktiivse kataloogi kasutamisel"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4390
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4393
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4392
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4395
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4394
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4397
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4625
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4628
#, c-format
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "Paigaldatud GStreamer on liiga vana."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4632
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4635
#, c-format
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Meedia ei sisalda ühtegi toetatud videostriimi."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5005
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5008
#, c-format
msgid ""
"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
......@@ -1687,8 +1691,8 @@ msgstr ""
"Tõrge GStreamer esitusobjekti loomisel. Palun kontrolli GStreameri "
"paigaldust."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5137
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5254
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5140
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5257
#, c-format
msgid ""
"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
......@@ -1697,7 +1701,7 @@ msgstr ""
"Tõrge videoväljundi avamisel. See pole võibolla saadaval. Palun vali "
"Multimeediasüsteemide valija abil mõni muu videoväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5149
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5152
#, c-format
msgid ""
"Could not find the video output. You may need to install additional "
......@@ -1708,7 +1712,7 @@ msgstr ""
"täiendavaid GStreamer'i pluginaid või valida Multimeediasüsteemide valija "
"abil mõni teine videoväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5184
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5187
#, c-format
msgid ""
"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
......@@ -1719,7 +1723,7 @@ msgstr ""
"avamiseks või audioserver ei ole käivitatud. Palun vali "
"Multimeediasüsteemide valija abil mõni teine audioväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5204
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5207
#, c-format
msgid ""
"Could not find the audio output. You may need to install additional "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment