Commit 416bf4c5 authored by Tommi Vainikainen's avatar Tommi Vainikainen Committed by Tommi Vainikainen

Updated Finnish translation.

2008-01-31  Tommi Vainikainen  <thv@iki.fi>
	* fi.po: Updated Finnish translation.

svn path=/trunk/; revision=5052
parent a5ef5b04
2008-01-31 Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2008-01-29 Yannig Marchegay <yannig@marchegay.org>
* oc.po: Updated Occitan translation.
......
# Finnish messages for totem.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2005, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2002,2003,2005.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2005.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2005, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-01 07:36+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-20 07:45+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-30 22:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-31 08:56+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Poistu kokoruudusta"
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:17
#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:71
msgid "Time:"
msgstr "Aika:"
......@@ -30,22 +30,46 @@ msgstr "Aika:"
msgid "Add..."
msgstr "Lisää..."
#: ../data/playlist.ui.h:2
#: ../data/playlist.ui.h:2 ../data/video-list.ui.h:2
msgid "Copy the location to the clipboard"
msgstr "Kopioi sijainti leikepöydälle"
#: ../data/playlist.ui.h:3
msgid "Move Down"
msgstr "Siirrä alas"
#: ../data/playlist.ui.h:3
#: ../data/playlist.ui.h:4
msgid "Move Up"
msgstr "Siirrä ylös"
#: ../data/playlist.ui.h:4
#: ../data/playlist.ui.h:5
msgid "Remove"
msgstr "Poista"
#: ../data/playlist.ui.h:5
#: ../data/playlist.ui.h:6
msgid "Remove file from playlist"
msgstr "Poista tiedosto soittolistalta"
#: ../data/playlist.ui.h:7
msgid "Save Playlist..."
msgstr "Tallenna soittolista..."
#: ../data/playlist.ui.h:8
msgid "Select a file to use for text subtitles"
msgstr "Valitse tekstitykseen käytettävä tiedosto"
#: ../data/playlist.ui.h:9
msgid "Select text subtitle..."
msgstr "Valitse tekstitys..."
#: ../data/playlist.ui.h:10 ../data/video-list.ui.h:4
msgid "_Copy Location"
msgstr "_Kopioi sijainti"
#: ../data/playlist.ui.h:11
msgid "_Remove"
msgstr "_Poista"
#: ../data/plugins.ui.h:1
msgid "Author:"
msgstr "Tekijä:"
......@@ -104,7 +128,7 @@ msgstr "Levy:"
msgid "Artist:"
msgstr "Esittäjä:"
#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:1
#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:5
#: ../src/totem-properties-view.c:91
msgid "Audio"
msgstr "Ääni"
......@@ -137,7 +161,7 @@ msgstr "Kesto:"
msgid "Framerate:"
msgstr "Ruutunopeus:"
#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:8
#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:18
msgid "General"
msgstr "Yleistä"
......@@ -188,6 +212,14 @@ msgstr "Video"
msgid "Year:"
msgstr "Vuosi:"
#: ../data/video-list.ui.h:1
msgid "Add the video to the playlist"
msgstr "Lisää video soittolistaan"
#: ../data/video-list.ui.h:3
msgid "_Add to Playlist"
msgstr "_Lisää soittolistaan"
#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1
msgid "Movie Player"
msgstr "Elokuvasoitin"
......@@ -196,736 +228,763 @@ msgstr "Elokuvasoitin"
msgid "Play movies and songs"
msgstr "Toista elokuvia ja musiikkia"
#: ../data/totem.ui.h:2
msgid "Audio Output"
msgstr "Ääniulostulo"
#: ../data/totem.ui.h:1 ../src/totem-menu.c:1281
msgid "16:9 (Widescreen)"
msgstr "16:9 (Laajakuva)"
#: ../data/totem.ui.h:3
msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
msgstr "_Muuta ikkunan kokoa automaattisesti, kun uusi video ladataan"
#: ../data/totem.ui.h:2 ../src/totem-menu.c:1282
msgid "2.11:1 (DVB)"
msgstr "2.11:1 (DVB)"
#: ../data/totem.ui.h:4
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "Ko_ntrasti:"
#: ../data/totem.ui.h:3 ../src/totem-menu.c:1280
msgid "4:3 (TV)"
msgstr "4:3 (TV)"
#: ../data/totem.ui.h:5
msgid "Color Balance"
msgstr "Väritasapaino"
#: ../data/totem.ui.h:4
msgid "A_udio Menu"
msgstr "_Äänivalikko"
#: ../data/totem.ui.h:6
msgid "Connection _speed:"
msgstr "Yhteys_nopeus:"
msgid "Audio Output"
msgstr "Ääniulostulo"
#: ../data/totem.ui.h:7
msgid "Display"
msgstr "Näyttö"
#: ../data/totem.ui.h:7 ../src/totem-menu.c:340 ../src/totem-menu.c:1278
msgid "Auto"
msgstr "Auto"
#: ../data/totem.ui.h:8
msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
msgstr "_Lataa tekstitykset automaattisesti, kun uusi video ladataan"
#: ../data/totem.ui.h:9
msgid "Networking"
msgstr "Verkko"
msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
msgstr "_Muuta ikkunan kokoa automaattisesti, kun uusi video ladataan"
#: ../data/totem.ui.h:10
msgid "Reset To _Defaults"
msgstr "Palauta _oletusasetukset"
msgid "Clear the playlist"
msgstr "Tyhjennä soittolista"
#: ../data/totem.ui.h:11
msgid "Sat_uration:"
msgstr "_Kylläisyys:"
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "Ko_ntrasti:"
#: ../data/totem.ui.h:12
msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "Näytä _visuaalisia tehosteita soitettaessa ääntä"
msgid "Color Balance"
msgstr "Väritasapaino"
#: ../data/totem.ui.h:13
msgid "TV-Out"
msgstr "TV-ulostulo"
msgid "Connection _speed:"
msgstr "Yhteys_nopeus:"
#: ../data/totem.ui.h:14
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
msgstr "Nvidian (NTSC) TV-ulostulo kokoruututilassa"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Vähennä äänenvoimakkuutta"
#: ../data/totem.ui.h:15
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
msgstr "Nvidian (PAL) TV-ulostulo kokoruututilassa"
#: ../data/totem.ui.h:15 ../src/totem-menu.c:1272
msgid "Deinterlace"
msgstr "Lomittamaton"
#: ../data/totem.ui.h:16
msgid "Text Subtitles"
msgstr "Tekstitys"
msgid "Display"
msgstr "Näyttö"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:18 ../src/totem.c:858 ../src/totem.c:3027
#: ../src/totem.c:3056 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1770
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem-elokuvasoitin"
#: ../data/totem.ui.h:17
msgid "Fit Window to Movie"
msgstr "Sovita ikkuna elokuvalle"
#: ../data/totem.ui.h:19
msgid "Totem Preferences"
msgstr "Totemin asetukset"
msgid "Go to the DVD menu"
msgstr "Siirry DVD-valikkoon"
#: ../data/totem.ui.h:20
msgid "Visual Effects"
msgstr "Visualliset tehosteet"
msgid "Go to the angle menu"
msgstr "Siirry kuvakulmavalikkoon"
#: ../data/totem.ui.h:21
msgid "Visualisation _size:"
msgstr "Visualisointik_oko:"
msgid "Go to the audio menu"
msgstr "Siirry äänivalikkoon"
#: ../data/totem.ui.h:22
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Ääniulostulon tyyppi:"
msgid "Go to the chapter menu"
msgstr "Siirry kappalevalikkoon"
#: ../data/totem.ui.h:23
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Kirkkaus:"
msgid "Go to the title menu"
msgstr "Siirry nimivalikkoon"
#: ../data/totem.ui.h:24
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Merkistökoodaus:"
msgid "Help contents"
msgstr "Ohjeen sisältö"
#: ../data/totem.ui.h:25
msgid "_Font:"
msgstr "_Kirjasin:"
msgid "Increase volume"
msgstr "Kasvata äänenvoimakkuutta"
#: ../data/totem.ui.h:26
msgid "_Hue:"
msgstr "_Sävy:"
msgid "Networking"
msgstr "Verkko"
#: ../data/totem.ui.h:27
msgid "_No TV-out"
msgstr "_Ei TV-ulostuloa"
msgid "Next chapter or movie"
msgstr "Seuraava kappale/elokuva"
#: ../data/totem.ui.h:28
msgid "_Type of visualisation:"
msgstr "Visualisoinnin _tyyppi:"
msgid "Open _Location..."
msgstr "Avaa _sijainnista..."
#: ../data/totem.schemas.in.h:1
msgid ""
"Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
"stream (in seconds)"
msgstr ""
"Puskuroitavan datan määrä verkkovirtauksille ennen virtauksen toiston "
"aloittamista (sekuntia)"
#: ../data/totem.ui.h:29
msgid "Open a file"
msgstr "Avaa tiedosto"
#: ../data/totem.schemas.in.h:2
msgid "Buffer size"
msgstr "Puskurikoko"
#: ../data/totem.ui.h:30
msgid "Open a non-local file"
msgstr "Avaa ei-paikallinen tiedosto"
#: ../data/totem.schemas.in.h:3
msgid "Default location for the \"Open...\" dialogues"
msgstr "Oletus-sijainti \"Avaa...\"-ikkunoille"
#: ../data/totem.ui.h:31
msgid "Play / P_ause"
msgstr "Toista / _Pidä tauko"
#: ../data/totem.schemas.in.h:4
msgid ""
"Default location for the \"Open...\" dialogues, default is the current "
"directory"
msgstr ""
"Oletus-sijainti \"Avaa...\"-ikkunoille. Oletusarvo on nykyinen kansio. "
#: ../data/totem.ui.h:32
msgid "Play or pause the movie"
msgstr "Toista tai pidä tauko elokuvassa"
#: ../data/totem.schemas.in.h:5
msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues"
msgstr "Oletuskansio \"Ota kuvakaappaus\"-ikkunoille"
#: ../data/totem.ui.h:33
msgid "Plugins..."
msgstr "Liitännäiset..."
#: ../data/totem.schemas.in.h:6
msgid ""
"Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues, default is the "
"Pictures directory"
msgstr ""
"Oletuskansio \"Ota kuvakaappaus\"-ikkunoille. Oletusarvo on valokuvakansio"
#: ../data/totem.ui.h:34
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_Asetukset"
#: ../data/totem.schemas.in.h:7
msgid "Enable deinterlacing"
msgstr "Poista lomitus"
#: ../data/totem.ui.h:35
msgid "Previous chapter or movie"
msgstr "Edellinen kappale/elokuva"
#: ../data/totem.schemas.in.h:8
msgid "Encoding charset for subtitle"
msgstr "Tekstityksen merkistökoodaus"
#: ../data/totem.ui.h:36
msgid "Quit the program"
msgstr "Lopeta ohjelma"
#: ../data/totem.schemas.in.h:9
msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
msgstr "Ennen toistoa etukäteen purettavan datan maksimimäärä (sekuntia)"
#: ../data/totem.ui.h:37
msgid "Reset To _Defaults"
msgstr "Palauta _oletusasetukset"
#: ../data/totem.schemas.in.h:10
msgid "Name of the visual effects plugins"
msgstr "Visuaalisten tehosteliitänäisten nimi"
#: ../data/totem.ui.h:38
msgid "Resize _1:1"
msgstr "Muuta kooksi _1:1"
#: ../data/totem.schemas.in.h:11
msgid "Network buffering threshold"
msgstr "Verkkopuskuroinnin kynnys"
#: ../data/totem.ui.h:39
msgid "Resize _2:1"
msgstr "Muuta kooksi _2:1"
#: ../data/totem.schemas.in.h:12
msgid "Pango font description for subtitle rendering"
msgstr "Pango-kirjasinkuvaus tekstityksen piirtämiseen"
#: ../data/totem.ui.h:40
msgid "Resize to double the original video size"
msgstr "Muuta kooksi kaksi kertaa videon koko"
#: ../data/totem.schemas.in.h:13
msgid "Repeat mode"
msgstr "Kertaustila"
#: ../data/totem.ui.h:41
msgid "Resize to half the original video size"
msgstr "Muuta kooksi puolet videon koosta"
#: ../data/totem.schemas.in.h:14
msgid "Resize the canvas automatically on file load"
msgstr "Muuta näyttöalueen kokoa automaatisesti tiedoston latautuessa"
#: ../data/totem.ui.h:42
msgid "Resize to the original video size"
msgstr "Muuta kooksi alkuperäinen videon koko"
#: ../data/totem.schemas.in.h:15
msgid "Show visual effects when no video is displayed"
msgstr "Näytä visuaalisia tehosteita, kun videokuvaa ei näytetä"
#: ../data/totem.ui.h:43
msgid "S_ubtitles"
msgstr "_Tekstitys"
#: ../data/totem.schemas.in.h:16
msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
msgstr ""
"Näytä visuaalisia tehosteita, kun soitetaan tiedostoa, jossa on vain ääntä."
#: ../data/totem.ui.h:44
msgid "Sat_uration:"
msgstr "_Kylläisyys:"
#: ../data/totem.schemas.in.h:17
msgid "Shuffle mode"
msgstr "Satunnaissoitto"
#: ../data/totem.ui.h:45 ../src/totem-menu.c:1270
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "Aseta kertaustila"
#: ../data/totem.schemas.in.h:18
msgid "Sound volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"
#: ../data/totem.ui.h:46 ../src/totem-menu.c:1271
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "Aseta satunnaissoittotila"
#: ../data/totem.schemas.in.h:19
msgid "Sound volume, in percent, between 0 and 100"
msgstr "Äänenvoimakkuus prosentteina, 0 ja 100 väliltä"
#: ../data/totem.ui.h:47
msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
msgstr "Asettaa 16:9 (leveä kuva) kuvasuhteen"
#: ../data/totem.schemas.in.h:20
msgid "Subtitle encoding"
msgstr "Tekstityksen merkistökoodaus"
#: ../data/totem.ui.h:48 ../src/totem-menu.c:1282
msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
msgstr "Asettaa 2.11:1 (DVB) kuvasuhteen"
#: ../data/totem.schemas.in.h:21
msgid "Subtitle font"
msgstr "Tekstityksen kirjasin"
#: ../data/totem.ui.h:49 ../src/totem-menu.c:1280
msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
msgstr "Asettaa 4:3 (TV) kuvasuhteen"
#: ../data/totem.schemas.in.h:22
msgid "The brightness of the video"
msgstr "Videon kirkkaus"
#: ../data/totem.ui.h:50 ../src/totem-menu.c:1278
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "Valitsee kuvasuhteen automaattisesti"
#: ../data/totem.schemas.in.h:23
msgid "The contrast of the video"
msgstr "Videon kontrasti"
#: ../data/totem.ui.h:51 ../src/totem-menu.c:1279
msgid "Sets square aspect ratio"
msgstr "Aseta neliönmuotoinen kuvasuhde"
#: ../data/totem.schemas.in.h:24
msgid "The hue of the video"
msgstr "Videon värisävy"
#: ../data/totem.ui.h:52 ../src/totem-menu.c:1273
msgid "Show _Controls"
msgstr "Näytä _säätimet"
#: ../data/totem.schemas.in.h:25
msgid "The saturation of the video"
msgstr "Videon värikylläisyys"
#: ../data/totem.ui.h:53
msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "Näytä _visuaalisia tehosteita soitettaessa ääntä"
#: ../data/totem.schemas.in.h:26
msgid "Type of audio output to use"
msgstr "Käytettävän ääniulostulon tyyppi"
#: ../data/totem.ui.h:54 ../src/totem-menu.c:1273
msgid "Show controls"
msgstr "Näytä säätimet"
#: ../data/totem.schemas.in.h:27
msgid ""
"Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, "
"\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 "
"Passthrough."
msgstr ""
"Käytettävän ääniulostulon tyyppi: \"0\" = stereo, \"1\" = 4-kanavainen, \"2"
"\" = 5.0-kanavainen, \"3\" on 5.1-kanavainen ulostulo, \"4\" = AC3-"
"läpivienti."
#. Translators: This is default subtitle encoding
#. character set. You can change this to be the most common
#. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug
#. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt.
#: ../data/totem.schemas.in.h:32
msgid "UTF-8"
msgstr "UTF-8"
#: ../data/totem.ui.h:55 ../src/totem-menu.c:1274
msgid "Show or hide the sidebar"
msgstr "Näytä tai piilota sivupalkki"
#: ../data/totem.schemas.in.h:33
msgid "Whether the main window should stay on top"
msgstr "Pidetäänkö pääikkuna aina päällimmäisenä"
#: ../data/totem.ui.h:56 ../src/totem-menu.c:1271
msgid "Shuff_le Mode"
msgstr "_Satunnaissoitto"
#: ../data/totem.schemas.in.h:34
msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
msgstr "Pidetäänkö pääikkuna muiden ikkunoiden päällä"
#: ../data/totem.ui.h:57 ../src/totem-menu.c:1261 ../src/totem-menu.c:1266
msgid "Skip _Backwards"
msgstr "Kelaa _taaksepäin"
#: ../data/totem.schemas.in.h:35
msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
msgstr "Poistetaanko käyttäjän kotihakemiston liitännäiset käytöstä"
#: ../data/totem.ui.h:58 ../src/totem-menu.c:1260 ../src/totem-menu.c:1265
msgid "Skip _Forward"
msgstr "Kelaa _eteenpäin"
#: ../data/totem.schemas.in.h:36
msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
msgstr "Pidetäänkö soittomoottorin vianetsintä päällä"
#: ../data/totem.ui.h:59 ../src/totem-menu.c:1261 ../src/totem-menu.c:1266
msgid "Skip backwards"
msgstr "Kelaa taaksepäin"
#: ../data/uri.ui.h:1
msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Syötä avattavan tiedoston _sijainti:"
#: ../data/totem.ui.h:60 ../src/totem-menu.c:1260 ../src/totem-menu.c:1265
msgid "Skip forward"
msgstr "Kelaa eteenpäin"
#: ../lib/totem-scrsaver.c:117
msgid "Playing a movie"
msgstr "Toistetaan elokuvaa"
#: ../data/totem.ui.h:61 ../src/totem-menu.c:1279
msgid "Square"
msgstr "Neliö"
#: ../src/totem-fullscreen.c:415
msgid "No File"
msgstr "Ei tiedostoa"
#: ../data/totem.ui.h:62
msgid "Switch An_gles"
msgstr "Vaihda _kulmaa"
#: ../src/totem-interface.c:115 ../src/totem-interface.c:123
#, c-format
msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
msgstr "URLia \"%s\" ei voitu avata: %s"
#: ../data/totem.ui.h:63
msgid "Switch camera angles"
msgstr "Vaihda kamerakulmaa"
#: ../src/totem-interface.c:115
msgid "Default browser not configured"
msgstr "Oletus-selainta ei ole määritelty"
#: ../data/totem.ui.h:64
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Vaihda kokoruututilaan"
#: ../src/totem-interface.c:116 ../src/totem-interface.c:124
msgid "Error launching URI"
msgstr "Virhe avattaessa URI:a"
#: ../data/totem.ui.h:65
msgid "TV-Out"
msgstr "TV-ulostulo"
#: ../src/totem-interface.c:193
#, c-format
msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
msgstr "\"%s\"-käyttöliittymää ei voi ladata: %s"
#: ../data/totem.ui.h:66
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
msgstr "Nvidian (NTSC) TV-ulostulo kokoruututilassa"
#: ../src/totem-interface.c:195 ../src/totem-interface.c:197
#: ../src/totem-menu.c:1399
msgid "Make sure that Totem is properly installed."
msgstr "Tarkista, että Totem on oikein asennettu."
#: ../data/totem.ui.h:67
msgid "TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
msgstr "Nvidian (PAL) TV-ulostulo kokoruututilassa"
#: ../src/totem-interface.c:308
msgid ""
"Totem is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"Totem on vapaa ohjelma; sitä on sallittu levittää edelleen ja muuttaa GNU "
"yleisen lisenssin (GPL lisenssin) ehtojen mukaan sellaisina kuin Free "
"Software Foundation on ne julkaissut; joko lisenssin version 2, tai "
"(valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti."
#: ../data/totem.ui.h:68
msgid "Take _Screenshot..."
msgstr "Ota _kuvakaappaus..."
#: ../src/totem-interface.c:312
msgid ""
"Totem is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details."
msgstr ""
"Totemia levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta ilman "
"mitään takuuta; ilman edes hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä "
"laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL lisenssistä "
"lisää yksityiskohtia."
#: ../data/totem.ui.h:69
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Ota kuvakaappaus"
#: ../src/totem-interface.c:316
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Totem; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
"Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
msgstr ""
"Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL-lisenssistä; jos näin ei ole, "
"kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation Inc., 59 Temple Place, Suite "
"330, Boston, MA 02111-1307 USA"
#: ../data/totem.ui.h:70
msgid "Text Subtitles"
msgstr "Tekstitys"
#: ../src/totem-interface.c:319
msgid ""
"Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
"plugins."
msgstr ""
"Totem sisältää poikkeuksen, joka sallii ei-vapaiden GStreamer -liitännäisten "
"käytön."
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:72 ../src/totem.c:883 ../src/totem.c:3086
#: ../src/totem.c:3115 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1789
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem-elokuvasoitin"
#: ../src/totem-menu.c:296
msgid "None"
msgstr "Ei mikään"
#: ../data/totem.ui.h:73
msgid "Totem Preferences"
msgstr "Totemin asetukset"
#: ../src/totem-menu.c:300 ../src/totem-menu.c:1285
msgid "Auto"
msgstr "Auto"
#: ../data/totem.ui.h:74
msgid "Visual Effects"
msgstr "Visualliset tehosteet"
#: ../src/totem-menu.c:751
#, c-format
msgid "Play Disc '%s'"
msgstr "Toista levy \"%s\""
#: ../data/totem.ui.h:75
msgid "Visualisation _size:"
msgstr "Visualisointik_oko:"
#: ../src/totem-menu.c:754
#, c-format
msgid "device%d"
msgstr "laite%d"
#: ../data/totem.ui.h:76
msgid "Volume _Down"
msgstr "_Hiljemmalle"
#: ../src/totem-menu.c:1066
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"
#: ../data/totem.ui.h:77
msgid "Volume _Up"
msgstr "_Kovemmalle"
#: ../src/totem-menu.c:1068
msgid "GNOME"
msgstr "Gnome"
#: ../data/totem.ui.h:78
msgid "Zoom In"
msgstr "Lähennä"
#. This lists the back-end and front-end types and versions, such as
#. * Movie Player using GStreamer 0.10.1 and GNOME
#: ../src/totem-menu.c:1074
#, c-format
msgid "Movie Player using %s and %s"
msgstr "Elokuvasoitin, joka käyttää %s ja %s"
#: ../data/totem.ui.h:79
msgid "Zoom Out"
msgstr "Loitonna"
#: ../src/totem-menu.c:1079 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1205
msgid "Copyright © 2002-2006 Bastien Nocera"
msgstr "Copyright © 2002-2006 Bastien Nocera"
#: ../data/totem.ui.h:80
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Alkuperäinen kuvasuhde"
#: ../src/totem-menu.c:1084 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1208
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Ilkka Tuohela, 2002-2007\n"
"Tommi Vainikainen, 2003-2005\n"
"\n"
"http://gnome.fi/"
#: ../data/totem.ui.h:81
msgid "Zoom in"
msgstr "Lähennä"
#: ../src/totem-menu.c:1088
msgid "Totem Website"
msgstr "Totemin www-sivut"
#: ../data/totem.ui.h:82
msgid "Zoom out"
msgstr "Loitonna"
#: ../src/totem-menu.c:1123
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Liitännäisten asetukset"
#: ../data/totem.ui.h:83
msgid "Zoom reset"
msgstr "Alkuperäinen kuvasuhde"
#: ../src/totem-menu.c:1217
msgid "_Movie"
msgstr "_Elokuva"
#: ../data/totem.ui.h:84
msgid "_About"
msgstr "_Tietoja"
#: ../src/totem-menu.c:1218
msgid "_Open..."
msgstr "_Avaa..."
#: ../data/totem.ui.h:85
msgid "_Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr "_Salli näytönsäästäjän käynnistyä kun toistetaan pelkkää ääntä"
#: ../src/totem-menu.c:1218
msgid "Open a file"
msgstr "Avaa tiedosto"
#: ../data/totem.ui.h:86
msgid "_Angle Menu"
msgstr "K_atselukulmavalikko"
#: ../src/totem-menu.c:1219
msgid "Open _Location..."
msgstr "Avaa _sijainnista..."
#: ../data/totem.ui.h:87
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "_Kuvasuhde"
#: ../src/totem-menu.c:1219
msgid "Open a non-local file"
msgstr "Avaa ei-paikallinen tiedosto"
#: ../data/totem.ui.h:88
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Ääniulostulon tyyppi:"
#: ../src/totem-menu.c:1220
msgid "_Eject"
msgstr "L_evy ulos"
#: ../data/totem.ui.h:89
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Kirkkaus:"
#: ../src/totem-menu.c:1221
msgid "_Properties"
msgstr "_Ominaisuudet"
#: ../data/totem.ui.h:90
msgid "_Chapter Menu"
msgstr "Ka_ppalevalikko"
#: ../src/totem-menu.c:1222
msgid "Play / Pa_use"
msgstr "Toista / keskeytä toisto"
#: ../data/totem.ui.h:91
msgid "_Clear Playlist"
msgstr "_Tyhjennä soittolista"
#: ../src/totem-menu.c:1222
msgid "Play or pause the movie"
msgstr "Toista tai pidä tauko elokuvassa"
#: ../data/totem.ui.h:92
msgid "_Contents"
msgstr "_Sisältö"
#: ../src/totem-menu.c:1223
msgid "_Quit"
msgstr "_Lopeta"
#: ../data/totem.ui.h:93
msgid "_DVD Menu"
msgstr "_DVD-valikko"