Commit 239660f5 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka

Updated Slovak translation by Pavol Klačanský.

2008-09-23  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation by Pavol Klačanský.

svn path=/trunk/; revision=5723
parent 7fa9e758
2008-09-23 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation by Pavol Klačanský.
2008-09-22 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Pavel Sefranek.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-18 17:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-08 17:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-23 09:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-19 17:29+0200\n"
"Last-Translator: Pavol Klačanský <pavolzetor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr "Uložiť zoznam filmov/skladieb..."
#: ../data/playlist.ui.h:8
msgid "Select a file to use for text subtitles"
msgstr "Vyberte súbor na použitie pre text titulkov"
msgstr "Vyberte súbor s titulkami"
#: ../data/playlist.ui.h:9 ../data/video-list.ui.h:4
msgid "_Copy Location"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr "O_dstrániť"
#: ../data/playlist.ui.h:11
msgid "_Select text subtitle..."
msgstr "_Vybrať text titulkov..."
msgstr "_Vybrať titulky..."
#: ../data/plugins.ui.h:1
msgid "Author:"
......@@ -227,27 +227,27 @@ msgstr "Prehrávač filmov"
msgid "Play movies and songs"
msgstr "Prehrávať filmy a hudbu"
#: ../data/totem.ui.h:1 ../src/totem-menu.c:1333
#: ../data/totem.ui.h:1 ../src/totem-menu.c:1336
msgid "16:9 (Widescreen)"
msgstr "16:9 (Širokouhlý)"
#: ../data/totem.ui.h:2 ../src/totem-menu.c:1334
#: ../data/totem.ui.h:2 ../src/totem-menu.c:1337
msgid "2.11:1 (DVB)"
msgstr "2.11:1 (DVB)"
#: ../data/totem.ui.h:3 ../src/totem-menu.c:1332
#: ../data/totem.ui.h:3 ../src/totem-menu.c:1335
msgid "4:3 (TV)"
msgstr "4:3 (TV)"
#: ../data/totem.ui.h:4
msgid "A_udio Menu"
msgstr "Zv_ukové Menu"
msgstr "Zv_ukové ponuka"
#: ../data/totem.ui.h:6
msgid "Audio Output"
msgstr "Zvukový výstup"
#: ../data/totem.ui.h:7 ../src/totem-menu.c:340 ../src/totem-menu.c:1330
#: ../data/totem.ui.h:7 ../src/totem-menu.c:342 ../src/totem-menu.c:1333
msgid "Auto"
msgstr "Auto"
......@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr "_Rýchlosť pripojenia:"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Znížiť hlasitosť"
#: ../data/totem.ui.h:15 ../src/totem-menu.c:1324
#: ../data/totem.ui.h:15 ../src/totem-menu.c:1327
msgid "Deinterlace"
msgstr "Deinterlacovať"
......@@ -293,19 +293,19 @@ msgstr "Prispôsobiť okno filmu"
#: ../data/totem.ui.h:19
msgid "Go to the DVD menu"
msgstr "Otvoriť DVD menu"
msgstr "Otvoriť DVD ponuku"
#: ../data/totem.ui.h:20
msgid "Go to the angle menu"
msgstr "Prejsť do menu pohľadov"
msgstr "Prejsť do ponuky pohľadov"
#: ../data/totem.ui.h:21
msgid "Go to the audio menu"
msgstr "Prejsť do zvukového menu"
msgstr "Prejsť do zvukovej ponuky"
#: ../data/totem.ui.h:22
msgid "Go to the chapter menu"
msgstr "Prejsť do menu kapitol"
msgstr "Prejsť do ponuky kapitol"
#: ../data/totem.ui.h:23
msgid "Go to the title menu"
......@@ -387,7 +387,7 @@ msgstr "Zmeniť veľkosť pôvodného videa na polovicu"
msgid "Resize to the original video size"
msgstr "Zmeniť veľkosť pôvodného videa"
#: ../data/totem.ui.h:43 ../src/totem-menu.c:1326
#: ../data/totem.ui.h:43 ../src/totem-menu.c:1329
msgid "S_idebar"
msgstr "Bočný _panel"
......@@ -399,11 +399,11 @@ msgstr "_Titulky"
msgid "Sat_uration:"
msgstr "Sý_tosť farieb:"
#: ../data/totem.ui.h:46 ../src/totem-menu.c:1322
#: ../data/totem.ui.h:46 ../src/totem-menu.c:1325
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "Nastaviť režim opakovania"
#: ../data/totem.ui.h:47 ../src/totem-menu.c:1323
#: ../data/totem.ui.h:47 ../src/totem-menu.c:1326
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "Nastaviť režim náhodného prehrávania"
......@@ -411,23 +411,23 @@ msgstr "Nastaviť režim náhodného prehrávania"
msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
msgstr "Nastaví 16:9 (širokouhlý) pomer strán"
#: ../data/totem.ui.h:49 ../src/totem-menu.c:1334
#: ../data/totem.ui.h:49 ../src/totem-menu.c:1337
msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
msgstr "Nastaví 2.11:1 (DVB) pomer strán"
#: ../data/totem.ui.h:50 ../src/totem-menu.c:1332
#: ../data/totem.ui.h:50 ../src/totem-menu.c:1335
msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
msgstr "Nastaví 4:3 (TV) pomer strán"
#: ../data/totem.ui.h:51 ../src/totem-menu.c:1330
#: ../data/totem.ui.h:51 ../src/totem-menu.c:1333
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "Nastaví automatický pomer strán"
#: ../data/totem.ui.h:52 ../src/totem-menu.c:1331
#: ../data/totem.ui.h:52 ../src/totem-menu.c:1334
msgid "Sets square aspect ratio"
msgstr "Nastaví štvorcový pomer strán"
#: ../data/totem.ui.h:53 ../src/totem-menu.c:1325
#: ../data/totem.ui.h:53 ../src/totem-menu.c:1328
msgid "Show _Controls"
msgstr "Zobraziť _ovládacie prvky"
......@@ -435,35 +435,35 @@ msgstr "Zobraziť _ovládacie prvky"
msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "Zobraziť _vizuálne efekty počas prehrávania zvukového súboru"
#: ../data/totem.ui.h:55 ../src/totem-menu.c:1325
#: ../data/totem.ui.h:55 ../src/totem-menu.c:1328
msgid "Show controls"
msgstr "Zobraziť ovládacie prvky"
#: ../data/totem.ui.h:56 ../src/totem-menu.c:1326
#: ../data/totem.ui.h:56 ../src/totem-menu.c:1329
msgid "Show or hide the sidebar"
msgstr "Zobraziť alebo skryť bočný panel"
#: ../data/totem.ui.h:57 ../src/totem-menu.c:1323
#: ../data/totem.ui.h:57 ../src/totem-menu.c:1326
msgid "Shuff_le Mode"
msgstr "Režim _náhodného prehrávania"
#: ../data/totem.ui.h:58 ../src/totem-menu.c:1313 ../src/totem-menu.c:1318
#: ../data/totem.ui.h:58 ../src/totem-menu.c:1316 ../src/totem-menu.c:1321
msgid "Skip _Backwards"
msgstr "Preskočiť do_zadu"
#: ../data/totem.ui.h:59 ../src/totem-menu.c:1312 ../src/totem-menu.c:1317
#: ../data/totem.ui.h:59 ../src/totem-menu.c:1315 ../src/totem-menu.c:1320
msgid "Skip _Forward"
msgstr "Preskočiť do_predu"
#: ../data/totem.ui.h:60 ../src/totem-menu.c:1313 ../src/totem-menu.c:1318
#: ../data/totem.ui.h:60 ../src/totem-menu.c:1316 ../src/totem-menu.c:1321
msgid "Skip backwards"
msgstr "Preskočiť dozadu"
#: ../data/totem.ui.h:61 ../src/totem-menu.c:1312 ../src/totem-menu.c:1317
#: ../data/totem.ui.h:61 ../src/totem-menu.c:1315 ../src/totem-menu.c:1320
msgid "Skip forward"
msgstr "Preskočiť dopredu"
#: ../data/totem.ui.h:62 ../src/totem-menu.c:1331
#: ../data/totem.ui.h:62 ../src/totem-menu.c:1334
msgid "Square"
msgstr "Štvorec"
......@@ -501,15 +501,15 @@ msgstr "Zachytiť obrazovku"
#: ../data/totem.ui.h:71
msgid "Text Subtitles"
msgstr "Text titulkov"
msgstr "Titulky"
#: ../data/totem.ui.h:72
msgid "Time seek bar"
msgstr "Panel časového priebehu"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:74 ../src/totem.c:1015 ../src/totem.c:3418
#: ../src/totem.c:3450 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:737
#: ../data/totem.ui.h:74 ../src/totem.c:1015 ../src/totem.c:3419
#: ../src/totem.c:3451 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:737
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1789
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Prehrávač filmov Totem"
......@@ -560,7 +560,7 @@ msgstr "Zrušiť zväčšenie/zmenšenie"
#: ../data/totem.ui.h:86
msgid "_About"
msgstr "_O programe..."
msgstr "_O programe"
#: ../data/totem.ui.h:87
msgid "_Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
......@@ -569,7 +569,7 @@ msgstr ""
#: ../data/totem.ui.h:88
msgid "_Angle Menu"
msgstr "Menu _pohľadov"
msgstr "Ponuka _pohľadov"
#: ../data/totem.ui.h:89
msgid "_Aspect Ratio"
......@@ -585,7 +585,7 @@ msgstr "_Jas:"
#: ../data/totem.ui.h:92
msgid "_Chapter Menu"
msgstr "Menu _kapitol"
msgstr "Ponuka _kapitol"
#: ../data/totem.ui.h:93
msgid "_Clear Playlist"
......@@ -599,7 +599,7 @@ msgstr "Ob_sah"
msgid "_DVD Menu"
msgstr "_DVD ponuka"
#: ../data/totem.ui.h:96 ../src/totem-menu.c:1324
#: ../data/totem.ui.h:96 ../src/totem-menu.c:1327
msgid "_Deinterlace"
msgstr "_Deinterlacovať"
......@@ -667,7 +667,7 @@ msgstr "_Vlastnosti"
msgid "_Quit"
msgstr "_Koniec"
#: ../data/totem.ui.h:113 ../src/totem-menu.c:1322
#: ../data/totem.ui.h:113 ../src/totem-menu.c:1325
msgid "_Repeat Mode"
msgstr "Režim _opakovania"
......@@ -681,7 +681,7 @@ msgstr "Zv_uk"
#: ../data/totem.ui.h:116
msgid "_Title Menu"
msgstr "Menu _titulov"
msgstr "Ponuka _titulov"
#: ../data/totem.ui.h:117
msgid "_Type of visualisation:"
......@@ -696,9 +696,10 @@ msgid "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr "Povoliť aktiváciu šetriča obrazovky aj vtedy, keď sa prehráva len zvuk"
#: ../data/totem.schemas.in.h:2
#, fuzzy
msgid ""
"Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing. This is "
"useful for monitor powered speakers."
"useful for monitor-powered speakers."
msgstr ""
"Povoliť aktiváciu šetriča obrazovky aj vtedy, keď sa prehráva len zvuk. Toto "
"je užitočné pre reproduktory napájané cez monitor."
......@@ -795,7 +796,7 @@ msgstr "_Rýchlosť pripojenia:"
#: ../data/totem.schemas.in.h:16
msgid "Pango font description for subtitle rendering"
msgstr "Popis písma systému Pango pre zobrazovanie tituliek"
msgstr "Popis písma systému Pango pre zobrazovanie titulkov"
#: ../data/totem.schemas.in.h:17
msgid ""
......@@ -833,11 +834,11 @@ msgstr "Hlasitosť zvuku v percentách medzi 0 a 100"
#: ../data/totem.schemas.in.h:25
msgid "Subtitle encoding"
msgstr "Kódovanie tituliek"
msgstr "Kódovanie titulkov"
#: ../data/totem.schemas.in.h:26
msgid "Subtitle font"
msgstr "Písmo tituliek"
msgstr "Písmo titulkov"
#: ../data/totem.schemas.in.h:27
msgid "The brightness of the video"
......@@ -984,23 +985,23 @@ msgid ""
msgstr ""
"Totem obsahuje výnimku pre povolenie použiť uzavretý zásuvný modul GStreamer."
#: ../src/totem-menu.c:336
#: ../src/totem-menu.c:338
msgid "None"
msgstr "Žiaden"
#: ../src/totem-menu.c:815
#: ../src/totem-menu.c:818
#, c-format
msgid "Play Disc '%s'"
msgstr "Prehrať Disk '%s'"
#: ../src/totem-menu.c:818
#: ../src/totem-menu.c:821
#, c-format
msgid "device%d"
msgstr "zariadenie%d"
#. translators: the index of the adapter
#. * DVB Adapter 1
#: ../src/totem-menu.c:892
#: ../src/totem-menu.c:895
#, c-format
msgid "DVB Adapter %u"
msgstr "DVB adaptér %u"
......@@ -1009,37 +1010,38 @@ msgstr "DVB adaptér %u"
#. * Watch TV on 'DVB Adapter 1'
#. * or
#. * Watch TV on 'Hauppauge Nova-T Stick'
#: ../src/totem-menu.c:897
#: ../src/totem-menu.c:900
#, c-format
msgid "Watch TV on '%s'"
msgstr "Sledovať TV na '%s'"
#. This lists the back-end type and version, such as
#. * Movie Player using GStreamer 0.10.1
#: ../src/totem-menu.c:1172
#: ../src/totem-menu.c:1175
#, c-format
msgid "Movie Player using %s"
msgstr "Prehrávač filmov používajúci %s"
#: ../src/totem-menu.c:1176
msgid "Copyright © 2002-2007 Bastien Nocera"
#: ../src/totem-menu.c:1179
#, fuzzy
msgid "Copyright © 2002-2008 Bastien Nocera"
msgstr "Autorské práva © 2002-2005 Bastien Nocera"
#: ../src/totem-menu.c:1181 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1149
#: ../src/totem-menu.c:1184 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1149
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Ivan Noris <vix@vazka.sk>\n"
"Pavol Klačanský <pavolzetor@gmail.com>"
#: ../src/totem-menu.c:1185
#: ../src/totem-menu.c:1188
msgid "Totem Website"
msgstr "Webová stránka programu Totem"
#: ../src/totem-menu.c:1220
#: ../src/totem-menu.c:1223
msgid "Configure Plugins"
msgstr "Nastavenie doplnkov"
#: ../src/totem-menu.c:1333
#: ../src/totem-menu.c:1336
msgid "Sets 16:9 (Anamorphic) aspect ratio"
msgstr "Nastaví 16:9 (Anamorfický) pomer strán"
......@@ -1108,7 +1110,8 @@ msgid "Replace"
msgstr "Nahradiť"
#: ../src/totem-options.c:52
msgid "Don't connect to an already running instance"
#, fuzzy
msgid "Don't connect to an already-running instance"
msgstr "Nepripájať sa na už bežiacu inštanciu"
#. translators: this option prints the current movie's title on the command-line
......@@ -1563,7 +1566,7 @@ msgstr "Pre prehrávanie vložte, prosím, iný disk"
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem nemohol prehrať tento disk."
#: ../src/totem.c:616 ../src/totem.c:3282
#: ../src/totem.c:616 ../src/totem.c:3283
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1780
msgid "No reason."
msgstr "Žiaden dôvod."
......@@ -1599,44 +1602,44 @@ msgstr "Totemu sa nepodarilo zobraziť obsah pomocníka."
msgid "An error occurred"
msgstr "Vyskytla sa chyba"
#: ../src/totem.c:2576
#: ../src/totem.c:2577
msgid "TV signal lost"
msgstr "TV signal stratený"
#: ../src/totem.c:2577
#: ../src/totem.c:2578
msgid "Please verify your hardware setup."
msgstr "Overte, prosím, vaše nastavenie hardvéru."
#: ../src/totem.c:3143 ../src/totem.c:3145
#: ../src/totem.c:3144 ../src/totem.c:3146
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Predchádzajúca kapitola/film"
#: ../src/totem.c:3151 ../src/totem.c:3153
#: ../src/totem.c:3152 ../src/totem.c:3154
msgid "Play / Pause"
msgstr "Prehrávať / Pozastaviť"
#: ../src/totem.c:3160 ../src/totem.c:3162
#: ../src/totem.c:3161 ../src/totem.c:3163
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Ďalšia kapitola/film"
#: ../src/totem.c:3282
#: ../src/totem.c:3283
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totemu sa nepodarilo naštartovať."
#: ../src/totem.c:3419
#: ../src/totem.c:3420
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Nepodarilo sa inicializovať \"thread-safe\" knižnice."
#: ../src/totem.c:3419
#: ../src/totem.c:3420
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Skontrolujte svoj systém. Totem teraz skončí."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3427
#: ../src/totem.c:3428
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "- Prehrávať filmy a hudbu"
#: ../src/totem.c:3436
#: ../src/totem.c:3437
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1646,11 +1649,11 @@ msgstr ""
"Spustiť '%s --help' pre zobrazenie celého zoznamu dostupných volieb pre "
"príkazový riadok..\n"
#: ../src/totem.c:3456
#: ../src/totem.c:3457
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Totemu sa nepodarilo inicializovať konfiguračný nástroj."
#: ../src/totem.c:3456
#: ../src/totem.c:3457
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Skontrolujte, že je GNOME správne nainštalované."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment