Commit 20342346 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2009-03-11  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=6131
parent 1d6c9369
2009-03-11 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2009-03-11 Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.25.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-26 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-26 13:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-11 22:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-11 22:27+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -443,7 +443,7 @@ msgid "Quit the program"
msgstr "Avslutt programmet"
#: ../data/totem.ui.h:58
msgid "Reset To _Defaults"
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Sett til _forvalg"
#: ../data/totem.ui.h:59
......@@ -1142,7 +1142,7 @@ msgstr "Filmavspiller bruker %s"
msgid "Copyright © 2002-2008 Bastien Nocera"
msgstr "Opphavsrett © 2002-2008 Bastien Nocera"
#: ../src/totem-menu.c:1185 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1191
#: ../src/totem-menu.c:1185 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1194
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
......@@ -1172,8 +1172,11 @@ msgstr "Pause"
msgid "Paused"
msgstr "Pause"
#. Translators: this refers to a media file
#: ../src/totem-object.c:946 ../src/totem-object.c:956
#: ../src/totem-options.c:50
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:76
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:88
msgid "Play"
msgstr "Spill av"
......@@ -1205,11 +1208,11 @@ msgstr ""
"Du bør sjekke at det finnes en disk i stasjonen og at den er riktig "
"konfigurert."
#: ../src/totem-object.c:1150 ../src/plugins/youtube/youtube.py:235
#: ../src/totem-object.c:1150 ../src/plugins/youtube/youtube.py:232
msgid "More information about media plugins"
msgstr "Mer informasjon om media-tillegg"
#: ../src/totem-object.c:1151 ../src/plugins/youtube/youtube.py:233
#: ../src/totem-object.c:1151 ../src/plugins/youtube/youtube.py:230
msgid ""
"Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
"this media."
......@@ -1226,7 +1229,7 @@ msgstr ""
"Totem kan ikke spille av denne typen media (%s) fordi du ikke har tilleggene "
"som kreves for å lese fra platen."
#: ../src/totem-object.c:1155 ../src/plugins/youtube/youtube.py:232
#: ../src/totem-object.c:1155 ../src/plugins/youtube/youtube.py:229
#, c-format, python-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
......@@ -1287,7 +1290,7 @@ msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem kunne ikke spille av denne platen."
#: ../src/totem-object.c:1217 ../src/totem-object.c:3954
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1824
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1827
msgid "No reason."
msgstr "Ingen årsak."
......@@ -1310,7 +1313,7 @@ msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Totem kunne ikke vise hjelpinnhold."
#: ../src/totem-object.c:2377 ../src/totem-object.c:2379
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1479
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1482
msgid "An error occurred"
msgstr "En feil oppsto"
......@@ -1390,7 +1393,10 @@ msgstr "Vis/skjul kontroller"
msgid "Quit"
msgstr "Avslutt"
#. Translators: this refers to a media file
#: ../src/totem-options.c:62
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:79
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:91
msgid "Enqueue"
msgstr "Legg i kø"
......@@ -1748,7 +1754,7 @@ msgstr "Kunne ikke åpne lenken"
#: ../src/totem.c:136 ../src/totem.c:161
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:779
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1833
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1836
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmavspiller"
......@@ -2237,7 +2243,12 @@ msgstr "Tar opp (S)VCDer eller video-DVDer"
msgid "Video Disc Recorder"
msgstr "Opptak av videoplater"
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:104
#. Translators: this refers to a media file
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:97
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:108
#: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.totem-plugin.in.h:2
msgid "Coherence DLNA/UPnP Client"
msgstr "Coherence DLNA/UPnP klient"
......@@ -2313,7 +2324,7 @@ msgid "_Open Jamendo Album Page in Browser"
msgstr "_Åpne Jamendo albumside i nettleser"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.totem-plugin.in.h:1
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:129
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:127
msgid "Jamendo"
msgstr "Jamendo"
......@@ -2324,38 +2335,38 @@ msgstr ""
"Lytt til den store samlingen musikk lisensiert under Creative Commons på "
"Jamendp."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:56
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:55
msgid "You need to install the Python simplejson module."
msgstr "Du må installere Python-modulen simplejson."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:246 ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:259
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:282
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:244 ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:257
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:280
#, python-format
msgid "Artist: %s"
msgstr "Artist: %s"
#. Translators: this is the release date of an album in Python strptime format
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:252
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:250
msgid "%Y-%m-%d"
msgstr "%d.%m.%Y"
#. Translators: this is the release time of an album in Python strftime format
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:254
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:252
#, python-format
msgid "%x"
msgstr "%x"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:260
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:258
#, python-format
msgid "Genre: %s"
msgstr "Sjanger: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:261
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:259
#, python-format
msgid "Released on: %s"
msgstr "Utgitt: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:262
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:260
#, python-format
msgid "License: %s"
msgstr "Lisens: %s"
......@@ -2363,30 +2374,30 @@ msgstr "Lisens: %s"
#. track title
#. Translators: this is the title of a track in Python format
#. (first argument is the track number, second is the track title)
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:274
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:272
#, python-format
msgid "%02d. %s"
msgstr "%02d. %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:281
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:279
#, python-format
msgid "Album: %s"
msgstr "Album: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:283
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:281
#, python-format
msgid "Duration: %s"
msgstr "Varighet: %s"
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:340
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:338
msgid "Fetching albums, please wait..."
msgstr "Henter album. Vennligst vent..."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:389
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:387
msgid "An error occurred while fetching albums."
msgstr "En feil oppsto under henting av album."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:401
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:399
#, python-format
msgid ""
"Failed to connect to Jamendo server.\n"
......@@ -2395,20 +2406,20 @@ msgstr ""
"Klarte ikke å koble til Jamendo-tjener.\n"
"%s."
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:403
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:401
#, python-format
msgid "The Jamendo server returned code %s."
msgstr "Jamendo-tjener returnerte kode %s."
#. Translators: time formatting (in Python strftime format) for the Jamendo plugin
#. for times longer than an hour
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:635
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:633
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H.%M.%S"
#. Translators: time formatting (in Python strftime format) for the Jamendo plugin
#. for times shorter than an hour
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:638
#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.py:636
msgid "%M:%S"
msgstr "%H.%S"
......@@ -2457,25 +2468,25 @@ msgid "_Play with Subtitle"
msgstr "S_pill av med undertekst"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.totem-plugin.in.h:1
msgid "Look for a subtitle for the currently playing movie"
msgstr "Se etter en undertekst for filmen som spilles av"
msgid "Look for subtitles for the currently playing movie."
msgstr "Se etter en undertekst for filmen som spilles av."
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.totem-plugin.in.h:2
msgid "Subtitles downloader"
msgid "Subtitle Downloader"
msgstr "Nedlasting av undertekst"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:35
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:31
msgid "Brasilian Portuguese"
msgstr "Brasiliensk portugisisk"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:238
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:254
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:271
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:277
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:234
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:250
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:267
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:273
msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
msgstr "Kunne ikke kontakte nettstedet for OpenSubtitles"
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:259
#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:255
msgid "No results found"
msgstr "Ingen resultater funnet"
......@@ -2545,7 +2556,7 @@ msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:582
msgid "Neighbours"
msgid "Neighbors"
msgstr "Naboer"
#: ../src/plugins/publish/publish.totem-plugin.in.h:1
......@@ -2728,38 +2739,38 @@ msgid "A plugin to let you browse YouTube videos."
msgstr "Et tillegg som lar deg se på YouTube-videoer."
#: ../src/plugins/youtube/youtube.totem-plugin.in.h:2
msgid "YouTube browser"
msgid "YouTube Browser"
msgstr "YouTube-leser"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:1
msgid "Related Videos"
msgstr "Relaterte videoer"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:130 ../src/plugins/youtube/youtube.py:232
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:127 ../src/plugins/youtube/youtube.py:229
msgid "YouTube"
msgstr "YouTube"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:150
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:147
msgid "Videos"
msgstr "Videoer"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:156
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:153
msgid "_Open in Web Browser"
msgstr "_Åpne i nettleser"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:156
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:153
msgid "Open the video in your web browser"
msgstr "Åpne videoen i din nettleser"
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:195
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:192
msgid "Fetching related videos..."
msgstr "Henter relaterte videoer..."
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:380
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:377
msgid "Fetching search results..."
msgstr "Henter søkeresultater..."
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:395
#: ../src/plugins/youtube/youtube.py:392
msgid "Fetching more videos..."
msgstr "Henter flere videoer..."
......@@ -2775,35 +2786,35 @@ msgstr "Totem kunne ikke spille av «%s»"
#. translators: this is:
#. * Open With ApplicationName
#. * as in nautilus' right-click menu
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1129
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1132
#, c-format
msgid "_Open with \"%s\""
msgstr "_Åpne med «%s»"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1180
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1183
#, c-format
msgid "Browser Plugin using %s"
msgstr "Tillegg for nettleser bruker %s"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1185
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1188
msgid "Totem Browser Plugin"
msgstr "Totem nettlesertillegg"
#. FIXME!
#. FIXME construct and show error message
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1824
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1827
msgid "The Totem plugin could not be started."
msgstr "Tillegget for Totem kunne ikke starte opp."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2172
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2175
msgid "No playlist or playlist empty"
msgstr "Ingen spilleliste eller tom spilleliste"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2275
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2278
msgid "Could not initialise the thread-safe libraries."
msgstr "Kunne ikke initiere trådsikre biblioteker."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2275
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2278
msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
msgstr "Sjekk systeminstallasjonen. Tillegget for Totem avslutter nå."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment