Commit 1fcdedf9 authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 3903b624
Pipeline #64836 failed with stages
in 45 minutes and 54 seconds
......@@ -20,8 +20,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 17:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-11 20:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-26 18:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 20:15+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr ""
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1892 src/totem-object.c:3658
#: src/totem-grilo.c:1898 src/totem-object.c:3726
msgid "Videos"
msgstr "Videoer"
......@@ -172,14 +172,10 @@ msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
msgstr "Om undertekster skal hentes automatisk når en film indlæses"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:77
msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
msgstr "Om eksterne kapitelfiler skal hentes automatisk når en film indlæses"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:81
msgid "Active plugins list"
msgstr "Liste over aktive udvidelsesmoduler"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:78
msgid ""
"A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
"running)."
......@@ -187,16 +183,16 @@ msgstr ""
"En liste af navne på udvidelsesmodulerne, der i øjeblikket er aktiveret "
"(indlæst og kører)."
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:86
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:82
msgid "Directories to show"
msgstr "Kataloger, der skal vises"
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:87
#: data/org.gnome.totem.gschema.xml.in:83
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr ""
"Kataloger, der skal vises i gennemsynsgrænsefladen; none som standard (ingen)"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5642
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5659
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -242,74 +238,66 @@ msgid "_Encoding:"
msgstr "_Indkodning:"
#: data/preferences.ui:312
msgid "External Chapters"
msgstr "Eksterne kapitler"
#: data/preferences.ui:360
msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
msgstr "Indlæs _kapitelfiler når filmen indlæses"
#: data/preferences.ui:403
msgid "Plugins"
msgstr "Udvidelsesmoduler"
#: data/preferences.ui:429
#: data/preferences.ui:338
msgid "Plugins…"
msgstr "Udvidelsesmoduler …"
#: data/preferences.ui:464 src/plugins/properties/properties.ui:23
#: data/preferences.ui:373 src/plugins/properties/properties.ui:23
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#. Tab label in the Preferences dialogue
#: data/preferences.ui:498 src/plugins/properties/properties.ui:321
#: data/preferences.ui:407 src/plugins/properties/properties.ui:321
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: data/preferences.ui:527
#: data/preferences.ui:436
msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
msgstr ""
"Deaktivér _deinterlacing (kompensation for alternerende linjevis "
"billedlagring) af interlacede videoer"
#: data/preferences.ui:568
#: data/preferences.ui:477
msgid "Color Balance"
msgstr "Farvebalance"
# Genvejstasten _Lys... er ikke i konflikt med _Lyd... ovenfor, da de indgår i forskellige skærmbilleder
#: data/preferences.ui:622
#: data/preferences.ui:531
msgid "_Brightness:"
msgstr "_Lysstyrke:"
#: data/preferences.ui:649
#: data/preferences.ui:558
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "_Kontrast:"
#: data/preferences.ui:715
#: data/preferences.ui:624
msgid "Sat_uration:"
msgstr "_Mætning:"
#: data/preferences.ui:742
#: data/preferences.ui:651
msgid "_Hue:"
msgstr "_Farvetone:"
#: data/preferences.ui:817
#: data/preferences.ui:726
msgid "Reset to _Defaults"
msgstr "Nulstil til fo_rvalg"
#: data/preferences.ui:864
#: data/preferences.ui:773
msgid "Display"
msgstr "Video"
#: data/preferences.ui:905
#: data/preferences.ui:814
msgid "Audio Output"
msgstr "Lyd-ud"
#: data/preferences.ui:949
#: data/preferences.ui:858
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Lyduddata-type:"
#: data/preferences.ui:1023 src/plugins/properties/properties.ui:512
#: data/preferences.ui:932 src/plugins/properties/properties.ui:512
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"
......@@ -594,7 +582,7 @@ msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Angiv _adressen på den fil du ønsker at åbne:"
#. translators: Unknown remaining time
#: src/backend/bacon-time-label.c:113
#: src/backend/bacon-time-label.c:114
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
......@@ -602,50 +590,56 @@ msgstr "--:--"
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "Adgangskode afventes for RTSP-server"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3355
#, c-format
msgid "Audio Track #%d"
msgstr "Lydspor #%d"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3357
#, c-format
msgid "Subtitle #%d"
msgstr "Undertekst #%d"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3889
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
msgstr ""
"Kilden ser ud til at være krypteret og kan ikke læses. Prøver du at afspille "
"en krypteret dvd uden libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3898
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3903
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Den server du forsøger at tilkoble til, er ikke kendt."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3901
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3906
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Forbindelses til denne server blev nægtet."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3904
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3909
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Den angivne film blev ikke fundet."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3911
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3916
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Serveren nægtede adgang til denne fil eller strøm."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3917
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3922
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Denne fil eller strøm kan ikke tilgås uden godkendelse."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3924
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3929
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Du har ikke rettigheder til at åbne denne fil."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3929
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3934
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Denne placering er ikke gyldig."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3937
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Filmen kunne ikke læses."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3948
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Filen er krypteret og kan ikke afspilles."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3954
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Filen, du prøvede at afspille, er en tom fil."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3960 src/backend/bacon-video-widget.c:3968
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3977 src/backend/bacon-video-widget.c:3985
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -662,14 +656,14 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3980
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3997
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr ""
"Denne strøm kan ikke afspilles. Det er muligt at en firewall blokerer for "
"den."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3983
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4000
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -678,26 +672,26 @@ msgstr ""
"bliver muligvis nødt til at installere yderligere udvidelsesmoduler for at "
"afspille visse typer film"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3994
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4011
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
msgstr ""
"Denne fil kan ikke afspilles over netværket. Prøv at hente den lokalt først."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5638
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5655
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5640
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5657
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5928
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5945
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Medie indeholder ingen understøttede video-strømme."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6140
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6157
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -732,7 +726,7 @@ msgstr "_Find i %s"
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:63 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#: src/gst/totem-time-helpers.c:70 src/plugins/skipto/totem-time-entry.c:57
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "%d:%02d:%02d"
......@@ -744,7 +738,7 @@ msgstr "%d:%02d:%02d"
#. * change ":" to the separator that your locale uses or use
#. * "%Id" instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:71
#: src/gst/totem-time-helpers.c:78
#, c-format
msgctxt "long time format"
msgid "-%d:%02d:%02d"
......@@ -756,7 +750,7 @@ msgstr "-%d:%02d:%02d"
#. * ":" to the separator that your locale uses or use "%Id"
#. * instead of "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:82
#: src/gst/totem-time-helpers.c:89
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "-%d:%02d"
......@@ -768,7 +762,7 @@ msgstr "-%d:%02d"
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits.
#.
#: src/gst/totem-time-helpers.c:91
#: src/gst/totem-time-helpers.c:98
#, c-format
msgctxt "short time format"
msgid "%d:%02d"
......@@ -840,7 +834,7 @@ msgstr "Fejl ved søgning"
msgid "Local"
msgstr "Lokalt"
#: src/totem-grilo.c:1901
#: src/totem-grilo.c:1907
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"
......@@ -891,56 +885,64 @@ msgstr "Annullér"
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
#: src/totem-menu.c:431
#: src/totem-menu.c:408
msgid "Audio Track"
msgstr "Lydspor"
#: src/totem-menu.c:411
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertekst"
#. Translators: an entry in the "Subtitles" menu, used to choose the subtitle language of a DVD
#: src/totem-menu.c:531
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
#: src/totem-menu.c:435
#: src/totem-menu.c:535
msgctxt "Language"
msgid "Auto"
msgstr "Automatisk"
#: src/totem-object.c:1377 src/totem-options.c:51
#: src/totem-object.c:1388 src/totem-options.c:51
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: src/totem-object.c:1382 src/totem-object.c:1392 src/totem-options.c:50
#: src/totem-object.c:1393 src/totem-object.c:1403 src/totem-options.c:50
#: src/totemselectiontoolbar.ui:43
msgid "Play"
msgstr "Afspil"
#: src/totem-object.c:1459 src/totem-object.c:1486 src/totem-object.c:1978
#: src/totem-object.c:1470 src/totem-object.c:1498 src/totem-object.c:2045
#, c-format
msgid "Totem could not play “%s”."
msgstr "Totem kunne ikke afspille “%s”."
#: src/totem-object.c:2149
#: src/totem-object.c:2217
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Totem kunne ikke vise indholdet af hjælp."
#: src/totem-object.c:2410
#: src/totem-object.c:2479
msgid "An error occurred"
msgstr "Der opstod en fejl"
#: src/totem-object.c:3756
#: src/totem-object.c:3824
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Forrige kapitel/film"
#: src/totem-object.c:3762
#: src/totem-object.c:3830
msgid "Play / Pause"
msgstr "Afspil / pause"
#: src/totem-object.c:3768
#: src/totem-object.c:3836
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Næste kapitel/film"
#: src/totem-object.c:3991
#: src/totem-object.c:4059
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem kunne ikke starte."
#: src/totem-object.c:3991
#: src/totem-object.c:4059
msgid "No reason."
msgstr "Ingen begrundelse."
......@@ -1021,12 +1023,12 @@ msgstr "Kan ikke sætte i kø og erstatte på samme tid"
#. This is "Title 3", where title is a DVD title
#. * Note: NOT a DVD chapter
#: src/totem-playlist.c:232
#: src/totem-playlist.c:231
#, c-format
msgid "Title %d"
msgstr "Titel %d"
#: src/totem-playlist.c:992
#: src/totem-playlist.c:993
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr "Afspilningslisten “%s” kunne ikke fortolkes. Den kan være beskadiget."
......@@ -1039,7 +1041,7 @@ msgstr "Konfigurér udvidelsesmoduler"
msgid "_Close"
msgstr "_Luk"
#: src/totem-preferences.c:303
#: src/totem-preferences.c:299
msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Vælg skrifttype for undertekster"
......@@ -1202,18 +1204,6 @@ msgstr "Vestlig"
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"
#. Elapsed / Total Length
#: src/totem-time-label.c:64
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr "%s / %s"
#. Seeking to Time / Total Length
#: src/totem-time-label.c:67
#, c-format
msgid "Seek to %s / %s"
msgstr "Søg til %s / %s"
#: src/totem-uri.c:329
msgid "All files"
msgstr "Alle filer"
......@@ -1301,18 +1291,18 @@ msgstr ""
"Send påmindelser om videoer under afspilning, og tillad fjernstyring ved "
"hjælp af MPRIS."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:210
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:238
#, python-format
msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
msgstr "MediaPlayer2-objektet anvender ikke brugergrænsefladen “%s”"
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:218
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:220
#, python-format
msgid "The property ‘%s’ is not writeable."
msgstr "Egenskaben “%s” er ikke skrivbar."
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:231
#: src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:233
#, python-format
msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
msgstr "Et MediaPlayer2-objekt kræver en ukendt egenskab “%s”"
......@@ -1438,38 +1428,38 @@ msgstr "Filmegenskaber"
msgid "Adds movie properties menu item"
msgstr "Tilføjer menupunkt for filmegenskaber"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:151
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:152
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:155
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:166
#, c-format
msgid "%d kbps"
msgstr "%d kbps"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:154
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:165
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:155
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:166
msgctxt "Stream bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:169
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:168
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:169
msgctxt "Sample rate"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:261
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:280
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaber"
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:286
#: src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:305
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaber"
......@@ -1528,15 +1518,32 @@ msgid "Channels:"
msgstr "Kanaler:"
#. Title
#. Artist
#. Album
#. Year
#. Container
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:106
msgctxt "Title"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#. Artist
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:108
msgctxt "Artist"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#. Album
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:110
msgctxt "Album"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#. Year
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:112
msgctxt "Year"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#. Container
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:118
msgctxt "Media container"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
......@@ -1909,6 +1916,25 @@ msgstr "Vimeo"
msgid "Sets the user agent for the Vimeo site"
msgstr "Sætter brugeragenten for Vimeo-stedet"
#~ msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
#~ msgstr ""
#~ "Om eksterne kapitelfiler skal hentes automatisk når en film indlæses"
#~ msgid "External Chapters"
#~ msgstr "Eksterne kapitler"
#~ msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
#~ msgstr "Indlæs _kapitelfiler når filmen indlæses"
#~ msgid "Subtitle #%d"
#~ msgstr "Undertekst #%d"
#~ msgid "%s / %s"
#~ msgstr "%s / %s"
#~ msgid "Seek to %s / %s"
#~ msgstr "Søg til %s / %s"
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Afslut"
......@@ -2573,9 +2599,6 @@ msgstr "Sætter brugeragenten for Vimeo-stedet"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Media file could not be played."
#~ msgstr "Mediefilen kunne ikke afspilles."
#~ msgid "Too old version of GStreamer installed."
#~ msgstr "Den installerede version af GStreamer er for gammel."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment