Commit 1cf9188a authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-06-25  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=5490
parent d4e72a94
2008-06-25 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-06-24 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem 2.23.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-07 12:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-07 12:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-25 01:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-25 01:59+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -587,9 +587,9 @@ msgid "Time seek bar"
msgstr "Søk på tid"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:94 ../src/totem.c:1002 ../src/totem.c:3350
#: ../src/totem.c:3382 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:741
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1782
#: ../data/totem.ui.h:94 ../src/totem.c:1002 ../src/totem.c:3362
#: ../src/totem.c:3394 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:741
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1784
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmavspiller"
......@@ -1170,38 +1170,38 @@ msgstr "Filmer som skal spilles av"
msgid "Title %d"
msgstr "Tittel %d"
#: ../src/totem-playlist.c:349 ../src/totem-playlist.c:952
#: ../src/totem-playlist.c:352 ../src/totem-playlist.c:955
msgid "Could not save the playlist"
msgstr "Kunne ikke lagre spillelisten"
#: ../src/totem-playlist.c:952
#: ../src/totem-playlist.c:955
msgid "Unknown file extension."
msgstr "Ukjent filtype."
#: ../src/totem-playlist.c:965
#: ../src/totem-playlist.c:968
msgid "Select playlist format:"
msgstr "Velg format på spilleliste:"
#: ../src/totem-playlist.c:970
#: ../src/totem-playlist.c:973
msgid "By extension"
msgstr "Etter filtype"
#: ../src/totem-playlist.c:1000
#: ../src/totem-playlist.c:1003
msgid "Save Playlist"
msgstr "Lagre spilleliste"
#. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
#. * without the suffix
#: ../src/totem-playlist.c:1011 ../src/totem-sidebar.c:101
#: ../src/totem-playlist.c:1014 ../src/totem-sidebar.c:101
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"
#: ../src/totem-playlist.c:1782
#: ../src/totem-playlist.c:1785
#, c-format
msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
msgstr "Spilleliste «%s» kunne ikke leses, den kan være ødelagt."
#: ../src/totem-playlist.c:1783
#: ../src/totem-playlist.c:1786
msgid "Playlist error"
msgstr "Feil med spilleliste"
......@@ -1457,31 +1457,31 @@ msgstr "Vestlig"
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"
#: ../src/totem-uri.c:386
#: ../src/totem-uri.c:405
msgid "All files"
msgstr "Alle filer"
#: ../src/totem-uri.c:391
#: ../src/totem-uri.c:410
msgid "Supported files"
msgstr "Støttede filer"
#: ../src/totem-uri.c:403
#: ../src/totem-uri.c:422
msgid "Audio files"
msgstr "Lydfiler"
#: ../src/totem-uri.c:411
#: ../src/totem-uri.c:430
msgid "Video files"
msgstr "Videofiler"
#: ../src/totem-uri.c:421
#: ../src/totem-uri.c:440
msgid "Subtitle files"
msgstr "Undertekstfiler"
#: ../src/totem-uri.c:486
#: ../src/totem-uri.c:505
msgid "Select text subtitle"
msgstr "Velg fil for teksting"
#: ../src/totem-uri.c:536
#: ../src/totem-uri.c:555
msgid "Select Movies or Playlists"
msgstr "Velg filmer eller spillelister"
......@@ -1575,8 +1575,8 @@ msgstr ""
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem kunne ikke spille av denne platen."
#: ../src/totem.c:595 ../src/totem.c:3214
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1773
#: ../src/totem.c:595 ../src/totem.c:3226
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1775
msgid "No reason."
msgstr "Ingen årsak."
......@@ -1611,36 +1611,44 @@ msgstr "Totem kunne ikke vise hjelpinnhold."
msgid "An error occurred"
msgstr "En feil oppsto"
#: ../src/totem.c:3075 ../src/totem.c:3077
#: ../src/totem.c:2522
msgid "TV signal lost"
msgstr "TV-signal borte"
#: ../src/totem.c:2523
msgid "Please verify your hardware setup."
msgstr "Vennligst sjekk oppsett av maskinvaren."
#: ../src/totem.c:3087 ../src/totem.c:3089
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Forrige kapittel/film"
#: ../src/totem.c:3083 ../src/totem.c:3085
#: ../src/totem.c:3095 ../src/totem.c:3097
msgid "Play / Pause"
msgstr "Spill av/pause"
#: ../src/totem.c:3092 ../src/totem.c:3094
#: ../src/totem.c:3104 ../src/totem.c:3106
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Neste kapittel/film"
#: ../src/totem.c:3214
#: ../src/totem.c:3226
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem kunne ikke starte opp."
#: ../src/totem.c:3351
#: ../src/totem.c:3363
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Kunne ikke initiere trådsikre biblioteker."
#: ../src/totem.c:3351
#: ../src/totem.c:3363
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Sjekk systeminstallasjonen. Totem avslutter nå."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3359
#: ../src/totem.c:3371
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "Spill av filmer og sanger"
#: ../src/totem.c:3368
#: ../src/totem.c:3380
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1650,15 +1658,15 @@ msgstr ""
"Kjør «%s --help» for å se en full liste med tilgjengelige "
"komanndolinjeflagg.\n"
#: ../src/totem.c:3388
#: ../src/totem.c:3400
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Totem kunne ikke initiere konfigurasjonsmotoren."
#: ../src/totem.c:3388
#: ../src/totem.c:3400
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Sjekk at GNOME er korrekt installert."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2441
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2444
msgid ""
"The requested audio output was not found. Please select another audio output "
"in the Multimedia Systems Selector."
......@@ -1666,18 +1674,18 @@ msgstr ""
"Forespurt utgang for lyd ble ikke funnet. Velg annen utgang for lyd i «Valg "
"av multimediesystemer»"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2446
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2449
msgid "Location not found."
msgstr "Plassering ikke funnet."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2450
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2453
msgid ""
"Could not open location; you might not have permission to open the file."
msgstr ""
"Kunne ikke åpne lokasjon. Du har kanskje ikke tillatelse til å åpne den "
"filen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2461
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2464
msgid ""
"The video output is in use by another application. Please close other video "
"applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
......@@ -1686,7 +1694,7 @@ msgstr ""
"Filmutdataen er i bruk av et annet program. Avslutt andre filmprogrammer "
"eller velg en annen utdata for film i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2467
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2470
msgid ""
"The audio output is in use by another application. Please select another "
"audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
......@@ -1696,14 +1704,14 @@ msgstr ""
"i «Valg av multimediesystem». Du kan muligens bruke en lydtjener."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2485
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2491
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2488
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2494
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgstr ""
"Avspilling av denne filmen krever et tillegg %s og dette er ikke installert."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2492
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2495
#, c-format
msgid ""
"The playback of this movie requires the following decoders which are not "
......@@ -1715,13 +1723,13 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2517
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2520
msgid ""
"Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
msgstr ""
"Kan ikke spille denne filen over nettverket. Prøv å laste den ned først."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2589
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2592
msgid "Media file could not be played."
msgstr "Mediet kunne ikke spilles av."
......@@ -1738,17 +1746,17 @@ msgstr "Surround"
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4628
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4714
#, c-format
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "Den installerte versjonen av GStreamer er for gammel"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4635
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4721
#, c-format
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Medier inneholder ingen støttede videostrømmer."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5010
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5096
#, c-format
msgid ""
"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
......@@ -1757,8 +1765,8 @@ msgstr ""
"Kunne ikke opprette et spilleobjekt for GStreamer. Sjekk din GStreamer "
"installasjon."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5142
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5259
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5228
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5345
#, c-format
msgid ""
"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
......@@ -1767,7 +1775,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke åpne utdata for video. Det er kanskje ikke tilgjengelig. Velg en "
"annen utdata for video i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5154
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5240
#, c-format
msgid ""
"Could not find the video output. You may need to install additional "
......@@ -1777,7 +1785,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke åpne utgang for video. Du må kanskje installere flere tillegg for "
"GStreamer. eller velge en annen utgang for video i «Valg av multimediesystem»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5189
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5275
#, c-format
msgid ""
"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
......@@ -1788,7 +1796,7 @@ msgstr ""
"lydenheten eller lydtjeneren kjører ikke. Velg en annen utgang for lyd i "
"«Valg av multimediesystemer»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5209
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5295
#, c-format
msgid ""
"Could not find the audio output. You may need to install additional "
......@@ -1799,7 +1807,7 @@ msgstr ""
"GStreamer eller velge en annen utgang for lyd i dialogen «Valg av "
"multimediesystemer»."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:763
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:757
#, c-format
msgid ""
"Couldn't load the '%s' audio driver\n"
......@@ -1809,7 +1817,7 @@ msgstr ""
"Sjekk at enheten ikke er opptatt."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1227
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1816
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1821
#, c-format
msgid ""
"No video output is available. Make sure that the program is correctly "
......@@ -1818,29 +1826,35 @@ msgstr ""
"Videoutgangen fungerer ikke. Sjekk at programmet er korrekt installert."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1352
msgid ""
"The TV adapter could not tune into the channel. Please check your hardware "
"setup, and channel configuration."
msgstr "TV-kortet kunne ikke stille inn kanalen. Vennligst sjekk maskinvaren og kanalens konfigurasjon."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1357
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Tjeneren du prøver å koble til er ikke kjent."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1356
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1361
#, c-format
msgid "The device name you specified (%s) seems to be invalid."
msgstr "Enhetsnavnet du oppga (%s) ser ut til å være ugyldig."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1360
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1365
#, c-format
msgid "The server you are trying to connect to (%s) is unreachable."
msgstr "Tjeneren du prøver å koble til (%s) kan ikke nås."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1364
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1369
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Tilkobling til denne tjeneren ble nektet."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1368
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1373
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Angitt film ble ikke funnet."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1374
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1390
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1379
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1395
msgid ""
"The source seems encrypted, and can't be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
......@@ -1848,78 +1862,78 @@ msgstr ""
"Kilden ser ut til å være kryptert, og kan ikke leses. Prøver du å spille av "
"en DVD uten libdvdcss?"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1377
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1382
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Filmen kunne ikke leses."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1384
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1389
#, c-format
msgid "A problem occurred while loading a library or a decoder (%s)."
msgstr "Et problem oppsto under lasting av et bibliotek eller en dekoder (%s)."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1393
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1398
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Denne filen er kryptert og kan ikke spilles av."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1398
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1403
msgid "For security reasons, this movie can not be played back."
msgstr "Denne filmen kan ikke spilles av sikkerhetsårsaker."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1403
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1408
msgid "The audio device is busy. Is another application using it?"
msgstr "Lydenheten er opptatt. Brukes denne av en annen applikasjon?"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1409
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1414
msgid "Authentication is required to access this file."
msgstr "Autentisering kreves for å aksessere denne filen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1411
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1416
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Autentisering kreves for å aksessere denne filen eller strømmen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1417
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1422
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Du har ikke rettigheter til å åpne denne filen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1419
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1424
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Tjeneren nektet tilgang til denne filen eller strømmen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1423
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1428
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Filen du prøvde å spille er tom."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1607
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1612
#, c-format
msgid "There is no input plugin to handle the location of this movie"
msgstr "Det finnes ingen tillegg som håndterer plasseringen for denne filmen"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1611
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1616
#, c-format
msgid "There is no plugin to handle this movie."
msgstr "Det finnes ingen tillegg som håndterer denne filmen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1615
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1620
#, c-format
msgid "This movie is broken and can not be played further."
msgstr "Denne filmen er ødelagt og kan ikke spilles av videre."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1619
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1624
#, c-format
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Denne lokasjonen er ikke gyldig."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1623
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1628
#, c-format
msgid "This movie could not be opened."
msgstr "Kunne ikke åpne denne filmen."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1627
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1632
#, c-format
msgid "Generic Error."
msgstr "Generisk feil."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2462
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2467
#, c-format
msgid ""
"Video codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1928,7 +1942,7 @@ msgstr ""
"Bildekoding av type «%s» håndteres ikke. Du vil kanskje måtte installere "
"flere tillegg for å kunne spille av noen typer filmer"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2466
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2471
#, c-format
msgid ""
"Audio codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1937,30 +1951,30 @@ msgstr ""
"Lydkoding av type «%s» håndteres ikke. Du vil kanskje måtte installere flere "
"tillegg for å kunne spille av noen typer filmer"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2480
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2485
#, c-format
msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
msgstr ""
"Dette er en lydfil, og det finnes innen mulighet for avspilling av lyd."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4078
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4125
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4147
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4097
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4144
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4166
#, c-format
msgid "Language %d"
msgstr "Språk %d"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4236
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4255
#, c-format
msgid "No video to capture."
msgstr "Ingen video å fange."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4244
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4263
#, c-format
msgid "Video codec is not handled."
msgstr "Denne typen koding av video er ikke støttet."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4255
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4274
#, c-format
msgid "Movie is not playing."
msgstr "Filmen spilles ikke av."
......@@ -2126,7 +2140,7 @@ msgstr "Kunne ikke lese konfigurasjon for lirc."
msgid "Recordings"
msgstr "Opptak"
#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:420
#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:428
msgid "MythTV Recordings"
msgstr "MythTV-opptak"
......@@ -2345,18 +2359,18 @@ msgstr "Totem nettlesertillegg"
#. FIXME!
#. FIXME construct and show error message
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1773
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1775
msgid "The Totem plugin could not be started."
msgstr "Tillegget for Totem kunne ikke starte opp."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2118
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2120
msgid "No playlist or playlist empty"
msgstr "Ingen spilleliste eller tom spilleliste"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2222
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2224
msgid "Could not initialise the thread-safe libraries."
msgstr "Kunne ikke initiere trådsikre biblioteker."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2222
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2224
msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
msgstr "Sjekk systeminstallasjonen. Tillegget for Totem avslutter nå."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment